Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Silistra 2013

 1. Силѝстра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Населението на града към края на 2009 година е 37 837 жители.[1][2][3] Според преброяването през 2011 година, населението на град Силистра е 35 607 жители. Силистра е град с богата история, като сред забележителности се открояват късноантична римска гробница и турската крепост Меджиди Табия. Градът се намира в Североизточна България, Южна Добруджа. През него минава Европейският транспортен коридор №7.
 2. Градът е основан преди повече от 5000г. пр. н.е от траките. След това Римската империя превзема града и основава aнтичният Дуросторум през 106 г. сл. Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ-и Клавдиев легион. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите. Тук е роден “спасителят на Рим”, наричан още “последният римлянин”- Флавий Аеций. Тук през 303 – 307 година постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи.
 3. През епохата на Първото българско царство и управлението на хан Омуртаг, в Дръстър е изграден Дунавският дворец на българските ханове, в който през 896 – 897 година се установява цар Симеон Велики. През 927 година градът става резиденция на първия български патриарх Дамян. Между ХІ и ХІІ век Дръстър е столица на северните български земи – Подунавие, а през Второто българско царство – митрополитска резиденция и столица на Теодор Светослав и Иванко Тертер.
 4. На един от най–красивите хълмове край Силистра се намира добре запазената турска отбранителна крепост, строена в периода 1841-1853 г. по планове на немския военен инженер Хелмут фон Молтке (по-късно става началник щаб на немската армия). През 1847 г. тя е посетена от султан Абдул Меджид и е наречена на неговото име Меджиди табия. Крепостта има формата на шестоъгълник и достига до 8 метра височина. Уникалното при нея са високите стени и подземните тунели /хумби/, които стигат от хълма до ключови места в града. Крепостта е изиграла важна роля в руско-турските воини от 1853-56 и 1877-78 г.
 5. Дунавският парк е чудесно място за отмора, с прекрасен изглед към река Дунав и е първият обществен парк в България. За първи път за него съобщава вестник „Дунав” , 1870 г. В парка има голямо разнообразие на дървесни видове, като някои са уникални по рода си. На главната алея, която започва от “входа” на парка и продължава до река Дунав, се намират множество пейки и разнообразни дървесни видове, някои от които уникални. “Тунелът” представлява струпване на кестени, образуващи подобна форма.     През лятото паркът е чудесно място за отмора със своя прохладен вятър, идващ от поречието на река Дунав. В източния край на парка се намира хотел “Дръстър”, който разполага и с открит летен басейн.     Дунавската градина има три детски площадки, фонтанче с жабчета, вездесъщите бронзови пеликани, много паметници и скулптури, но очарованието й е в развалините на старите крепости, които се вият като двугърби камили край брега. Вечер хората излизат за да наблюдават залеза на слънцето над реката и преминаващите плавателни съдове.
 6. Емблематичната за Силистра сграда в стил «късен сецесион», е построена за Педагогическо училище в периода 1890 – 1891 г. По времето на румънското управление тя е Административна палата, а днес там се помещава Художествената галерия, която притежава богати колекции от картини и скулптури.
 7. Най–известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е от гробницата със стенописи от средата на IV век, открита през 1942 г. Тя e емблематично творение на късноантичната цивилизация с богатата стенописна украса и носи характерните белези на Константиновата епоха.
 8. Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. На 18 ноември 1898 г. с Протокол № 9 на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей, а в началото на 1989 г. Уставът му е утвърден от тогавашния министър на Народното просвещение Иван Вазов. Музеят притежава постоянни експозиции и ценни експонати, включени в Националния музеен фонд. От 1976 г. с министерско постановление е обявен Археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на град Силистра.
 9. Етнографски музей представлява обособената южнодобруджанска материална и духовна култура от ХVІІІ и ХІХ век Открит през 1967 година, музеят е събрал повечето от елементите на бита и културата на хората, населявали в миналото Добруджа. В експозицията на музея, подредена в сградата на бивш конак, строен в средата на XIX век, са намерили място както предмети, свързани с домашния бит, така и селскостопански и занаятчийски инвентар, предмети на изкуството и красиви носии.
 10. Народно читалище „Доростол” в гр. Силистра е създадено на 1-ви септември 1870 година от видния просветен деец Сава Илиев Доброплодни. През 1894 година е основан смесен хор „Седянка”, чиито първи диригент е чешкият музикален педагог Карел Махан. На 22 юни 1908 година е създадено музикалното дружество „Седянка”, а две години по-късно е и първото издание Събора на хоровете от крайдунавските градове. През 1966 година е създаден Ансамбъл за народни песни и танци ”Силистра”, чиито първи ръководители са Станю Бенев и Стойл Енчев, а за да има приемственост малко по-късно е основан и Детски танцов ансамбъл „Добруджанче”.
 11. Регионална библиотека "Партений Павлович" е правоприемник на читалищната библиотека. Тя се обособява като самостоятелна през 1959 г., с библиотечен фонд от 26 095 библиотечни единици, които днес вече са 298 347. На 26 май 1981 г. - в чест на 1300 - годишнината на основаването на българската държава, на библиотеката тържествено е дадено името на първия възрожденски светски писател, родом от Силистра Партений Павлович. На 31 май 1984 г. - по случай 25-тата си годишнина, библиотеката е наградена с орден "Кирил и Методий" I степен. За още информация: http://www.libsilistra.bg
 12. Началото на силистренското театрално летоброене датира от 1872 г. с представлението “Многострадална Геновева”, плод на творческата работа на създаденото малко преди това в Силистра Театрално дружество.
 13. Храмът "Св. св. първоапостоли Петър и Павел" е построен след Кримската война от водещата в България през Възраждането Дряновска архитектурна школа. Изографисаните стенописи са дело на известния български живописец проф. Кожухаров. При посещението си в България през 2001 г., папа Йоан Павел II дари на Силистра част от мощите на Св.Дасий, които са положени в мраморна мощехранилница.
 14. Куршумлу джамия е паметник на културата от местно значение. Построена през първите десетилетия на XVI в., тя отразява най-добре майсторството на османските архитекти. Името си получава от оловните листове, с които е покрит куполът и. Украсата на джамията се съсредоточава най-вече в пода, покрит с килими и в богато изработените и рисувани стени, и тавана. Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни, както и зидарията на прозорците и вратите.
 15. Югоизточно от Силистра, по руслото на р. Суха, южно с. Голеш, Силистренско, започва колония от скални монашески обители. Тя включва седем манастира с множество църкви, крипти, килии и параклиси, които се намират сред девствена природа. Съхранили са своя оригинален интериор и ексериор от късната античност /ІVVІ в./. Засега това са най-ранните скални манастири по българските земи.
 16. Езерото “Сребърна” е единственото орнитологично важно място в България с големи международни признания – Влажна зона с международно значение по силата на Рамсарската конференция, Обект на световното културно и природно наследство и Биосферен резерват, защитен от ЮНЕСКО. На територията на резервата са регистрирани 219 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга на България.
 17. Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея, с далекоглед, могат да се наблюдават птиците в резервата. В блатото, където гнездят пеликаните е поставена видеокамера и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата има екопътека, а по нея са построени наблюдателни площадки и беседки за отмора.
Anzeige