Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

enlarge export

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
car accidents
car accidents
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie enlarge export (20)

Anzeige

enlarge export

  1. 1. הגדלת הייצוא של מדינת ישראל יוזם המסמך : דורון דרור רעיון :
  2. 2. המטרה : הגדלת הייצוא של מדינת ישראל באופן ניכר . הבעייה : חולשה של חברות ישראליות קטנות בנושא שיווק בינלאומי { השקעה ראשונית בתשתית שיווקית , פערי תרבויות , חוסר משאבים לחדור למספר רב של שווקים בו זמנית }. הרעיון : שכפול ההצלחה של המדינה בסיוע לחברות הזנק וקטנות בנושא מחקר ופיתוח , ויישומו בתחום השיווק הבינלאומי של חברות קטנות . האמצעי : הקצאת תקציב שנתי של מאה מיליון דולר + מינוי של שר ייצוא ( אופציה ).
  3. 3. <ul><li>יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן . </li></ul><ul><li>עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות . </li></ul><ul><li>התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין . </li></ul><ul><li>מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד . </li></ul>הבעייה - במילים אחרות:
  4. 4. <ul><li>הקמת &quot; צבא &quot; משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ). </li></ul><ul><li>סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד . </li></ul><ul><li>ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה הצעות לדרכי פעולה
  5. 5. <ul><li>הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים . </li></ul><ul><li>שימוש נרחב בפרסום ויחצ &quot; נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים . </li></ul><ul><li>השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים . </li></ul><ul><li>הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה . </li></ul><ul><li>הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
  6. 6. <ul><li>הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה . </li></ul><ul><li>כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות . </li></ul><ul><li>ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
  7. 7. <ul><li>נקודה הכי חשובה : </li></ul><ul><li>ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים . </li></ul><ul><li>לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו &quot; ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים . </li></ul><ul><li>בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
  8. 8. <ul><li>רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי </li></ul><ul><li>לחדור לשווקים . </li></ul><ul><li>הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות . </li></ul><ul><li>דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה </li></ul><ul><li>קצרים . </li></ul><ul><li>מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים </li></ul><ul><li>מוגמרים במחסני ארצות יעד . </li></ul><ul><li>האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול </li></ul><ul><li>במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
  9. 9. סיום סיוע לחברה: ייצוא חברה > 25 מיליון $ הצלחה הצלחה למשל , אם החברה מכרה ביפן מעל 300,000$ בשנה בסיוע המדינה , הדבר מצדיק שכירת שירות של איש שיווק ממשאבי החברה , או יעד מכירות מעל מיליון ש מצדיק פתיחת חברה / משרד ביפן , משאב של החברה . { לדוגמה } סיום יעד מכירות שנתי לאזור מסוים ומינוי איש שיווק של החברה ממשאביה .
  10. 10. <ul><li>הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים . </li></ul><ul><li>הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע . </li></ul><ul><li>קיטון באבטלה . </li></ul><ul><li>צמצום פערים חברתיים . </li></ul><ul><li>קיטון בכספי רווחה . </li></ul><ul><li>ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא . </li></ul>תוצרים למדינה

×