Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Win servisu ikrovos_efekt_valdymas

Metodinė medžiaga Operacinių sistemų praktiniams darbams 2008-2010mm. Gal kam pravers

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Win servisu ikrovos_efekt_valdymas

  1. 1. Windows efektyvumas, servisai, programų bei sistemos įkrova, virtuali atmintis 1. Windows servisai Servisai – tai specialios programos, atsakingos už operacinės sistemos darbą, funkcijų veiksmingumą. Jos užkraunamos ir veikia kompiuteryje operacinės sistemos darbo metu. Servisai – tai specialios programos, jų dariniai, skirti operacinės sistemos posistemėms valdyti. Kiekvienas servisas turi savo paskirtį, serviso atjungimas arba sustabdymas gali įtakoti operacinės sistemos darbą. Kai kurie servisai yra priklausomi nuo kitų servisų. Neveikiant tam tikram servisui gali sutrikti tik kai kurios sistemos funkcijos, pvz., sustabdžius Print Spooler servisą, sutriks dokumentų spausdinimas. Kompiuteryje veikiantys servisai būna:  Microsoft – tai Windows operacinės sistemos servisai, reikalingi jos darbui;  Trečių šalių programinės įrangos – tai visų programų servisai, reikalingi jų darbui. Su servisais (tiek Microsoft, tiek ir trečių šalių programinės įrangos) galima atliktis šiuos veiksmus:  Start;  Stop;  Pause;  Resume. Start – servisui paleisti rankiniu būdu. Stop – veikiančiam servisui sustabdyti. Pause – veikiančiam servisui laikinai sustabdyti vykdymą. Resume – atnaujinti serviso veikimą. Daugelis servisų gali būti paleisti skirtingais būdais. Servisų startavimo būdai:  Automatic;  Manual;  Disabled. Automatic – servisas startuoja automatiškai užsikraunant operacinei sistemai. Manual – servisas nestartuoja automatiškai, jį vartotojas gali paleisti pats. Išjungus kompiuterį servisą reikia vėl rankiniu būdu vartotojui paleisti arba pakeisti būdą į Automatic. Disabled – serviso startavimas uždraustas. Vartotojas rankiniu būdu jo startuoti taip pat negali prieš tai nepakeitęs jo startavimo būdo į Manual. Servisų valdymas Servisų valdymo priemonė paleidžiama naudojant komandą services.msc. Dešinėje patiekiami visi užregistruoti operacinėje sistemoje servisai – Windows XP bei trečiųjų šalių programinės įrangos. Naudojant šią priemonę galima valdyti servisus, keisti jų būseną bei startavimo būdus.
  2. 2. Serviso sustabdymas Pasirenkame servisą, kurį būtina sustabdyti. Tarkim reikia sustabdyti už IP adresų gavimą iš DHCP serverio atsakingą servisą DHCP Client. Tuomet atliekamas pageidaujamas veiksmas su servisu (šiuo atveju Stop). Analogiškai servisas perkraunamas (Restart). Serviso paleidimas Pasirenkame servisą, kurį būtina paleisti. Tarkim reikia paleisti servisą, atsakingą už net send komanda žinučių siuntimą Messenger. Tuomet atliekamas pageidaujamas veiksmas su servisu (šiuo atveju Start). Serviso startavimo būdo keitimas Pasirenkame servisą, kurio startavimo būdą būtina pakeisti. Du kartus kairiuoju pelės mygtuku paspaudžiame ant to serviso. Pasirenkame vieną iš pateikiamų būdų (Startup type): Servisų priklausomybė nuo kito serviso Kai kurie servisai priklauso nuo kitų servisų. Tokiu atveju vieno serviso sustabdymas gali įtakoti kito serviso darbą. Informacija apie servisų priklausomybę pateikiama kortelėje Dependencies. Šiuo atveju servisas Print Spooler, atsakingas už spausdinamiems darbams atminties rezervavimą ir saugojimą joje, priklauso nuo serviso Remote Procedure Call. Tai reiškia kad Print Spooler servisas negali dirbti be Remote Procedure Call serviso. Todėl šiuo atveju Remote Procedure Call servisas turi būti paleistas, priešingu atveju neveiks visi servisai, kurie yra priklausomi nuo šio serviso.
  3. 3. 2. Programų įkrova Kartu su operacine sistema užkraunami ir trečių šalių programų servisai bei trečių šalių programos. Kai kurios iš jų nėra būtinos ir galima atjungti jų krovimąsi kartu su operacinę sistema. Taip tausojama operatyvioji atmintis ir kiti kompiuterio resursai. Programų įkrovos valdymas Programų įkrovos valdymo priemonė paleidžiama komanda msconfig. Startup kortelėje galima uždrausti tam tikrų programų krovimąsi kartu su operacine sistema. Pateikiamame šiuo metu kartu paleidžiamų programų sąraše atžymime nepageidaujamas programas. Pasikeitus aplinkybėms, bus galima naudojant šį įrankį įgalinti programų krovimąsi. Servisų įkrovos valdymas Windows ir trečių šalių servisų įkrovos valdymo priemonė paleidžiama komanda msconfig. Services kortelėje galima uždrausti servisų krovimąsi. Servisų sąrašas pakankamai didelis, todėl rekomenduojame atskirti Microsoft Windows servisus nuo trečių šalių programų servisų. Pažymėjus šią funkciją pateikiamas tik kitų programų servisų sąrašas. Tokiu būdu galima atžymėti programų servisus, kurie nebūtini ir nereikalingi kompiuterio startavimo metu. Rekomenduojama palikti tik antivirusinių programų servisus, nes taip tausojama kompiuterio operatyvioji atmintis, kiti resursai ir operacinės sistemos įkrovos laikas. Pakeitimai įsigalioja perkrovus kompiuterį.
  4. 4. 3. Virtuali atmintis ir kompiuterio efektyvumas Virtualios atminties dydžio konfigūravimas Virtuali atmintis naudojama kaip ir operatyvioji atmintis, tačiau ji išskiriama kietajame diske. Jos dydį galima pasirinkti pagal konkrečią situaciją. Rekomenduojama nustatyti virtualios atminties dydį lygų du kartus didesniam nei operatyvios atminties dydis. Prieiga prie virtualios atminties nustatymo funkcijos suteikiama atlikus šiuos veiksmus. My Computer -> Properties->Advanced. Skydelyje Perfomance->Settings-> kortelė Advanced. Virtual memory skydelyje pasirenkama Change. Nustatomos pageidaujamos reikšmės ir spaudžiamas mygtukas Set.
  5. 5. 4. Windows operacinės sistemos efektyvumas (perfomance) Windows efektyvumo nustatymai Pagal nutylėjimą Windows operacinės sistemos sukonfigūruotos geriausiam vizualinių priemonių naudojimui, tačiau tai įtakoją efektyvumą. Darbui arba silpnesniems kompiuteriams rekomenduojama pakeisti kai kuriuos nustatymus, kurie gali pagerinti efektyvumą. Efektyvumo nustatymo priemonės prieinamos atliekant šios veiksmus: My Computer -> Properties->Advanced. Skydelyje Perfomance->Settings-> kortelė Visual EfFects. Galima rinktis iš Microsoft sukurtų šablonų arba atlikti savo parinktis (Custom): Operacinės sistemos veiksmų įvykus klaidoms nustatymas Operacinė sistema reaguoja į klaidas pagal tam tikras parinktis. Jos parenkamos naudojant šias priemones: My Computer -> Properties->Advanced. Skydelyje Startup and Recovery->Settings-> skydelyje System failure pažymint ar atžymint galimus veiksmus: My Computer -> Properties->Advanced. Skydelyje Startup and Recovery->Error Reporting išjungiamas Error Reporting servisas.
  6. 6. 5. Windows įkrovos failo keitimas ir pagrindiniai nustatymai Boot.ini failas Boot.ini faile Windows saugo informaciją apie kompiuteryje įdiegtas Windows operacines sistemas, jų pasirinkimo laiką, šakninius aplankus ir kietųjų diskų skirsnius, kuriuose jos įdiegtos. Boot.ini failas saugomas C: diske, tačiau jis turi paslėpto failo atributą (hidden). Jį galima paredaguoti naudojant Notepad ar kitą tekstų redagavimo programą. Kitas būdas prieiti prie boot.ini failo atlikti šios veiksmus: My Computer -> Properties->Advanced. Skydelyje Startup and Recovery->Settings- >Settings skydelyje System startup ->Edit.

×