Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Unix pranesimu temos

Metodinė medžiaga Unix Operacinių sistemų praktiniams darbams 2008-2010mm. Gal kam pravers

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Unix pranesimu temos

  1. 1. Unix operacinės sistemos valdymas Pranešimų temos Eil.Nr. Temos pavadinimas Studento vardas, pavardė Pristatymo data 1. FreeBSD katalogų paskirtis. (Aptarti failų sistemos katalogų struktūrą, apibūdinti kiekvieno sisteminio katalogo bei svarbesnių pakatalogių paskirtį) 2. Aparatinė įranga, jos diegimas ir valdymas, tvarkyklių įvairovė FreeBSD operacinei sistemai. Įrenginių aplankas, jo paskirtis. (Aptarti /dev kataloge laikomų įrenginių aprašymų paskirtį. Apžvelgti galimybes rankiniu būdu įdiegti naują techninę įrangą. Paminėti kokią įrangą palaiko ši operacinė sistema. Apžvelgti pagrindinių įrenginių gamintojų svetaines ir patiekti informaciją apie tvarkyklių pasirinkimą FreeBSD operacinei sistemai.) 3. Unix šeimos failų sistemos, įvairovė, privalumai, trūkumai. (Apibūdinti failų sistemas, kurias naudoja Unix šeimos operacinės sistemos. Išsamiai apibūdinti FreeBSD naudojamą failų sistemą.) 4. Archyvavimo priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje, programinės įrangos įvairovė. (Aptarti populiariausias archyvavimo programas, skirtas FreeBSD. Pateikti archyvavimo ir išarchyvavimo komandų pavyzdžių. Palyginti archyvavimo priemones.) 5. Tekstų apdorojimo priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. Pagrindiniai tekstų redaktoriai, jų valdumo komandos. (Aptarti populiariausias teksto apdorojimo programas, tekstų redaktorius (ee, vi) skirtas FreeBSD. Pateikti informaciją apie biuro programų (pvz. OpenOffice.org) diegimo FreeBSD operacinėje sistemoje galimybę. Palyginti standartinius teksto redaktorius. Pateikti teksto redaktorių valdymo komandų pavyzdžių.) 6. X Windows aplinka, valdymas, privalumai ir trūkumai. (Aptarti X11 Windows standartinę grafinę aplinką, apžvelgti pagrindines programas ir kitas priemones, skirtas X11.) 7. FreeBSD konfigūraciniai failai (rc.conf, loader.conf ir kiti) paskirtis, pagrindiniai parametrai. (Apibūdinti pagrindinius FreeBSD sisteminius konfigūracinius failus, jų paskirtį. Pateikti konfigūravimo pavyzdžių.) 8. Atsarginių kopijų kūrimo priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti populiariausias atsarginių kopijų kūrimo (backup) priemones, skirtas FreeBSD operacinėje sistemoje.) 9. Elektroninio pašto standartinės priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje (SendMail, Pine) konfigūravimas. (Aptarti standartines elektroninio pašto priemones FreeBSD operacinėje sistemoje. Pateikite darbo su serveriu ir klientu pavyzdžių.) 10. Portų paskirtis, klasifikavimas, pagrindiniai katalogai. (Aptarti portų paskirtį, portų saugomimo vietas, portų diegimo priemones. Apibūdinti portų klasifikaciją, pagrindines grupes, programas jose. Pateikite keletą pavyzdžių.) 11. Multimedia (audio) priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti populiariausias audio apdorojimo priemones ir programas, skirtas FreeBSD. Pateikti darbo pavyzdžių. Palyginti audio priemones.)
  2. 2. 12. FreeBSD operacinės sistemos, portų atnaujinimo būdai.(Aptarti operacinės sistemos atnaujinimo būdus ir komandas. Apibūdinti būdus, atnaujinti portų sąrašą.) 13. Failų sistemos šifravimas FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti failų sistemos šifravimo (encryption) priemones ir komandas. Pateikti pavyzdžių.) 14. Kvotų valdymas FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti kvotų suteikimo ir valdymo priemones ir komandas. Pateikti pavyzdžių.) 15. Multimedia (video) priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti populiariausias video apdorojimo priemones ir programas, skirtas FreeBSD. Pateikti darbo pavyzdžių. Palyginti audio priemones.) 16. Failų sistemų kompaktinių diskų, USB raktų prisijungimo (mount) galimybės ir priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti išorinių įrenginių CD/DVD prisijungimo priemones ir komandas. Apibūdinti galimybes prisijungti USB atmintukus. Paaiškinti kokias kitų operacinių sistemų failų sistemas galima prijungti FreeBSD operacinėje sistemoje, apžvelgti būdus ir komandas. Pateikti pavyzdžių.) 17. Programinės įrangos pasirinkimo galimybės FreeBSD operacinei sistemai, pagrindinės programų bibliotekos. (Aptarti pagrindinius šaltinius, kuriuose galima rasti programinės įrangos FreeBSD operacinei sistemai. Išvardinti ir trumpai apibendrinti kiekvieną šaltinį (interneto puslapį. Surasti bent 3 programas, kurios, skirtos Windows operacinei sistemai, bet turi versiją, skirtą FreeBSD operacinei sistemai, kurią galima parsisiųsti internetu iš gamintojo internetinės svetainės.) 18. Tinklinio bendravimo ir bylų apsikeitimo programos FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti tinklinio bendravimo ir bylų apsikeitimo programas, jų pasirinkimo gausą, paskirtį, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Pateikti pavyzdžių.) 19. Žaidimai FreeBSD operacinei sistemai. (Aptarti žaidimų pasirinkimo gausą, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Žaidimus palyginti. Pateikti pavyzdžių.) 20. Grafikos apdorojimo priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti grafikos apdorojimo programas, jų pasirinkimo gausą, paskirtį, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Pateikti pavyzdžių.) 21. Grafiniai aplankai FreeBSD operacinei sistemai, jų palyginimas. (Aptarti populiariausius grafinius apvalkalus, Pateikti diegimo, paleidimo aprašymus. Palyginti grafinius apvalkalus ir jų versijas. Palyginti pagal krovimosi greitį, programinės įrangos gausą, valdymo priemonių pateikimą ir patogumą. Pateikti pavyzdžių.) 22. FreeBSD versijų skirtumai tarp 7.x ir 8.x. (Apibūdinti pagrindinius skirtumus tarp šių versijų, patikti visą informaciją, kad naujo įdiegta 8 versijoje.) 23. Failų tvarkymo priemonės FreeBSD operacinėje sistemoje, pagrindinės komandos ir apvalkalai (mc). (Aptarti failų valdymo priemones ir programas, jų pasirinkimo gausą, paskirtį, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Plačiau aptarkite populiariausią failų valdymo įrankį Midnight Commander (mc). Pateikti pavyzdžių.) 24. Interneto naršyklių pasirinkimas FreBSD operacinei sistemai. (Aptarti interneto naršyklių programas, jų
  3. 3. pasirinkimo gausą, paskirtį, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Aptarti populiarių kitoms operacinėms sistemoms skirtų naršyklių versijų pasirinkimą FreeBSD operacinei sistemai. Pateikti pavyzdžių.) 25. Bylų parsisiuntimo komandos FreBSD operacinėje sistemome, jų panaudojimas. (Aptarti pagrindines bylų parsisiuntimo komandas ir priemones, jų pasirinkimo gausą, paskirtį, parsisiuntimo šaltinius, diegimo priemones. Apžvelgti FTP klientines programas ir komandas. Pateikti pavyzdžių.) 26. Scenarijų (script) kūrimo ir taikymo priemonės FreBSD operacinėje sistemoje. (Aptarti scenarijų kūrimo priemones, komandas, paskirtį Pateikti pavyzdžių.) 27. Nuotolinio prisijungimo priemonės ir jų konfigūravimas FreeBSD operacinėje sistemoje (SSH). (Aptarti SSH reikalingas programas, jų pasirinkimą, diegimą. Apžvelgti pagrindinius SSH klientus įvairioms operacinėms sistemoms. Pateikti darbo pavyzdžių ir pagrindines komandas.) Pranešimo reikalavimai Pranešimą sudaro:  Pranešimo tekstas, pateikiamas doc formatu.  Pristatymas, pateikiamas pps formatu. Pranešimo tekstą sudaro:  titulinis - įstaigos, fakulteto, katedros pavadinimas, Jūsų vardas ir pavardė bei grupė, vertinusio dėstytojo pareigos, vardas, pavardė;  literatūra – bent 3-4 literatūros šaltiniai, kuriais gali būti tiek knygos, tiek ir interneto puslapiai (DĖMESIO!!! www.google.lt – NĖRA LITERATŪROS ŠALTINIS), jei pateikiamas interneto puslapis, tai turi būti pateiktas pilnas adresas iki internetinio failo, būtinai parašykite, kokia tema informacijos galima ten rasti bei kada žiūrėta (pvz., Informacija apie operacinių sistemų raidą. Prieiga per internetą http://www.operaciniusistemuraida.lt/raida.html [žiūrėta 20xx xx xx].  turinio puslapis, kuriame aiškiai išdėstytos temos ir potemės, kuriomis bus kalbama pranešime. Tekstas turi būti lietuviškas, be šveplumų ir kitokių iškraipymų.  pranešimo tekstas rašomas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpai tarp eilučių 1,5. pastraipų lygiavimas – abipusis. Medžiagos nemažiau nei 5 psl., kuriuose pateikite pavyzdžių, ekrano nuotraukų, nuorodų ir pan. Stenkitės kuo plačiau apžvelgti savo pasirinktą temą. Jei naudojate iliustracijas, tai jos neturi būti didelės, nepersistenkite su jomis. Ekrano nuotraukos didžiausias dydis – ketvirtadalis lapo. Jei reikia palygintini, palyginimas turi būti bent pagal 3 - 4 kriterijus. Pranešimo pristatymą sudaro:  Skaidrės su tezėm. Pirmoje skaidrėje turi būti autoriaus vardas, pavardė, grupė ir temos pavadinimas.  Pristatymas turi trukti bent 5 minutes, per kurias trumpai ir aiškiai pristatote savo projektą, analizę, jos rezultatus ir pan. Galite pateikti ekrano nuotraukas, komandų pavyzdžius. Pranešimą pristatyti būtina auditorijoje.

×