Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Pagrindinės MS-DOS komandos
Komandos CD, CHDIR
Sintaksė cd diskaskelias iki katalogo
cd kelias iki katalogo
cd katalogo_pa...
Komanda COPY
Kopijuoti bylas ir katalogus iš vienos vietos į kitą.
Sintaksė copy failo_pavadinimas katalogo_pavadinimas
Ra...
Komanda DIR
Parodo failų ir katalogų sąrašą.
Sintaksė dir
Raktai:
/P Sulaikomas rodymas kai ekranas užsipildo informacija....
Komanda MD, MKDIR
Katalogo kūrimas.
Sintaksė md katalogo_pavadinimas
Pavyzdžiai
md test sukuriamas katalogas test.
Komanda...
Komanda SHUTDOWN
Kompiuterio išjungimas, perkrovimas
Sintaksė shutdown
Raktai:
-l -l Išregistruojamas vartotojas.
-s s Išj...
Komanda TYPE
Bylos turinio rodymas ekrane.
Sintaksė type failo_pavadinimas
Pavyzdys
type failas.txt
Komanda XCOPY
Kopijavi...
Komanda ATTRIB
Parodo ir keičia failo atributus.
Sintaksė attrib
Raktai:
+ Priskiria atributą.
- Nuima atributą.
R Tik ska...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pagrindines dos komandos

Metodinė medžiaga Operacinių sistemų praktiniams darbams 2008-2010mm. Gal kam pravers

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pagrindines dos komandos

  1. 1. Pagrindinės MS-DOS komandos Komandos CD, CHDIR Sintaksė cd diskaskelias iki katalogo cd kelias iki katalogo cd katalogo_pavadinimas chdir katalogo_pavadinimas Pavyzdžiai cd mano pakeičiamas aktyvus katalogas į mano. cd c:manofoto pakeičiamas aktyvus katalogas į c:manofoto. Komanda CD.. Perkelia į prieš tai buvusį katalogą. Tarpų tarp cd ir .. negali būti. Komanda CHKDSK,CHKNTFS Patikrina kietojo disko skirsnį. Sintaksė chkdsk diskas: Raktai: /f Automatinis klaidų ištaisymas. /r Lokalizuoja blogus sektorius ir atstato informaciją iš jų. /x Atjungia skirsnį, visa informacija tampa išmėtyta. /i NTFS failų sistemai. Ne taip aktyviai tikrinamos indeksų reikšmės. /c NTFS failų sistemai. Netikrina aplankų struktūra. /p Tikrinamas diskas pilnai, nesvarbu kad nėra pažymėtas kaip turintis blogų sektorių. /d Diskai tikrinami perkrovus kompiuterį. Komanda CLS Išvalo ekraną.
  2. 2. Komanda COPY Kopijuoti bylas ir katalogus iš vienos vietos į kitą. Sintaksė copy failo_pavadinimas katalogo_pavadinimas Raktai: /Y / Y Tiesiog pakeičia bylas (replace) jei pavadinimai vienodi paskirties kataloge. Pavyzdžiai copy *.* mano nukopijuos visas bylas į katalogą mano. copy *.txt mano nukopijuos visas *.txt bylas į katalogą mano. copy failas.txt c: manokopija nukopijuos visas bylas į c disko katalogo mano pakatalogį kopija. Komanda DEL Trinti failams. Sintaksė del diskas: kelias iki failo del failo_pavadimimas Raktai: /P / P Reikia vartotojo patvirtinimo prieš ištrinant bylą. /F / F Ištrina ir tik skaitymui skirtas bylas (read-only). /S / S Pašalinti failus iš visų pakatalogių. /Q / Q Jokių užklausimų vartotojui. /A / A Ištrina visus failus pasižyminčius savybėmis (attributes). Savybės R Tik skaitymui skirti failai (Read-only) S Sisteminiai filai H paslėpti failai Pavyzdžiai del *.* pašalina visas bylas. del failas.txt pašalina failas.txt bylą. del failas.txt c: manokopija pašalina failas.txt bylą į c disko katalogo mano pakatalogio kopija.
  3. 3. Komanda DIR Parodo failų ir katalogų sąrašą. Sintaksė dir Raktai: /P Sulaikomas rodymas kai ekranas užsipildo informacija. /W Sąrašas rodomas stulpeliais. /A Rodoma informacija pagal savybes (attributes) D -Katalogai R tik skaityti failus H paslėptus failus /S Rodomi failai, aplankai ir visi pakatalogiai. /B Trumpa informacija tik pavadinimai. /C Rodomas tūkstančio skyriklis fialo dydžio informacijos laukelyje. /D Sąrašas rodomas stulpeliais. /O Sąrašas rūšiuojamas pagal tvarką. /Q Parodo failo savininką. /X / X Parodo failų pavadinimus formatu 8.3. Komanda FORMAT Disko darbui paruošimas. Sintaksė format diskas: Raktai: /V[:skirsnio pavadinimas (label)] Nurodoma disko skirsnio pavadinimas (label) /Q Greitas formatas, praktiškai tik turinio ištrynimas. /S Nukopijuoja sisteminius failus į diską. Dažniausiai naudojama lankstaus diskelio formatavimui kaip įkrovos disko. /C / C Patikrina jau esančius blogus sektorius. /X / X Formatuoja net jei diskas naudojamas kitos programos. /fs:file-system Nurodome kokią failų sistema bus formatuojama (FAT, FAT32 ar NTFS)
  4. 4. Komanda MD, MKDIR Katalogo kūrimas. Sintaksė md katalogo_pavadinimas Pavyzdžiai md test sukuriamas katalogas test. Komanda MOVE Failų ir katalogų perkėlimas. Sintaksė move failo_pavadinimas katalogas move failo_pavadinimas kelias iki katalogo Pavyzdžiai Move failas.txt mano perkelia failą failas.txt į katalogą mano. move c:testastemp*.* c:perkelta perkelia visas bylas iš C disko katalogo testas pakatalogio temp į C disko katalogą perkelta. Komanda RMDIR Pašalina katalogus. Sintaksė rmdir katalogo_pavadinimas Raktai: /S Pašalina visas kataloge esančias bylas ir pakatalogius. /Q Nereikalaujamas vartotojo patvirtinimas. Pavyzdžiai rmdir c:test ištrinamas C disko katalogas test. Komanda REN Pervadina bylas ir katalogus. Sintaksė ren esantis_failo_pavadinimas naujas_failo_pavadinimas Pavyzdžiai ren failas.txt naujas.txt pervadima failą failas.txt į naujas.txt.
  5. 5. Komanda SHUTDOWN Kompiuterio išjungimas, perkrovimas Sintaksė shutdown Raktai: -l -l Išregistruojamas vartotojas. -s s Išjungiamas kompiuteris. -r -r Išjungiamas ir perkraunamas kompiuteris. -a -a Nutraukiamas sistemos išjungimas. -m kompiuterio_vardas Nuotolinio kompiuterio išjungimui. -t xx Nustatomas laikas iki išjungimo arba perkrovimo į xx sekundžių. -c "komentaras" Išjungimo komentaras. -f -f Išjungiamos visos programos be įspėjimo. Pavyzdžiai shutdown -r -c "Rebooting for latest updates." perkraunamas kompiuteris su komentaru. Shutdown –s -t 10 kompiutreris išjungiamas po 10 sekundžių. Komanda TASKKILL Proceso nutraukimas. Sintaksė taskkill Raktai: /pid /processID Nurodo proceso, kurįs turi būti nutrauktas, ID. /im ImageName Nurodomas nutraukiamo proceso paleidžiamosios bylos pavadimimas. /f „Grubus“, priverstinis proceso nutraukimas. /t Nutraukia visus procesus, kuriuos iškvietė nutraukiamas procesas. Pavyzdys taskkill /f /im notepad.exe nutraukiamas procesas notepad.exe priverstinai.
  6. 6. Komanda TYPE Bylos turinio rodymas ekrane. Sintaksė type failo_pavadinimas Pavyzdys type failas.txt Komanda XCOPY Kopijavimo komanda, turinti daugiau galimybių. Sintaksė xcopy failo_pavadinimas paskirties_katalogas Raktai: /D:mdy Nukopijuoja bylas pakeistas po nurodytos datos. /P / P Pranešimas kiekvieną kartą prieš kopijuojant. /S / S Kopijuoja katalogus ir pakatalogius išskyrus tuščius. /E / E Kopijuoja katalogus ir pakatalogius įskaitant ir tuščius. /V / V Tikrina kiekvieną nukopijuotą failą. /W W / Paragina paspausti bet kurį klavišą prieš kopijuojant. /C / C Tęsia kopijavimą net jei yra klaidų, arba negali nuskaityti bylos. /I / I Jei paskirties vietos nėra ir kopijuojama daugiau nei vienas failas, daroma prielaida, kad paskirtis turi būti katalogas. /Q / Q Nerodomi failų vardai kopijavimo metu. /F / F Rodomi kopijuojamos bylos ir paskirties šaltinio bylos pavadinimai. /L / L Parodo sąrašą bylų kurios bus nukopijuotos. /H / H Kopijuoja paslėptus ir sisteminius failus. /R / R Pakeičia (Overwrites) tik skaityti požymį (read –only) turinčius failus. /T / T Sukuria katalogų ir pakatalogių struktūrą, neįtraukiant tuščių katalogų. /E – įtraukia tuščius katalogus. /U / U Kopijuoja tik tuos failus,kurie jau yra paskirties kataloge. /K / K Nukopijuos ir kopijuojamų failų atributus, priešingu atveju nuo read only bylų šis atributas bus nuimtas. /N / N Kopijuoja naudojant trumpus vardus. /O / O Nukopijuoja failo savininko ir ACL (Prieigos teisių) informaciją. /Y / Y Nereikalauja vartotojui patvirtinti bylos pakeitimo (overwrtite). /Z / Z Kopijuoja tinklines bylas.
  7. 7. Komanda ATTRIB Parodo ir keičia failo atributus. Sintaksė attrib Raktai: + Priskiria atributą. - Nuima atributą. R Tik skaityti (Read-only). A Archyvo. S Sisteminis. H Paslėptas. /S Nustato atributą visiems kataloge esantiems failams. /D Nustato atributą katalogams. Pavyzdys attrib +r failas.txt suteikiamas tik skaityti atributas failui failas.txt.

×