uloga drzave saobracaj srbije najvazniji pravci turistickih kretanja u srbiji turisticki lokaliteti i turisticka mesta podela_turistickih_kretanja_prema_osnovnim_potreba podela turistickih kretanja prema vrstama turistic gradska naselja i zivotna sredina struktura stanovništva srbije ur-vodic-i-format-za-izradu-seminarskog-rada-iz-ge 2019-moja-digitalna-geografija-pano bozicna skola ekonomska struktura stanovnistva pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i nji strukture stanovništva iii-4 turisticka-geografija-sveta проблем неразвијених подручја regionalni razvoj srbije neravnomeran regionalni неравномеран економски развој neravnomeran ekonomski razvoj privreda srbije економске делатности ekonomske delatnosti političko geografski elemen država osnovni političko unutrasnjost zemljine sfere еволуција географског омотача evolucija geografskog omotača podela i značaj předmět fizicka geografija obrazac_za_prezentacije vodič_za_prezentacije vodic-i-obrazac-za-izradu-pr европска_унија evropska_unija globalizacija i integracija глобализација и интеграција geopolitički odnosi u svetu геополитички односи у свету и savremena politička karta svet савремена политичка карта свет туризам у свету и србији turizam u svetu i srbiji turizam osnovni pojmovi основни појмови туризам trgovina - faktori razvoja по трговина - фактори развоја saobraćaj - osnovni elementi i саобраћај - основни елементи и подела и значај ПОЈАМ pojam-i-podela-usluznih-delatn industrijski regioni i centri u svetu i u srbiji индустријски региони и центри у свету и у србији индустрија потрошних добара: фактори локације и ге industrija potrošnih dobara: faktori lokacije i ge хемијска индустрија у свету и у србији hemijska industrija u svetu i u srbiji. mašinska industrija u svetu i u srbiji машинска индустрија у свету и у србији regionalne celine srbije регионалне целине србије трговина и туризам у србији trgovina i turizam u srbiji црна и обојена металургија у свету и србији crna i obojena metalurgija u svetu i srbiji rudarstvo i energetika u svetu i u srbiji рударство и енергетика у свету и у србији industrija u prostoru - podela i faktori lokacije индустрија у простору - подела и фактори локације сточарство и риболов у србији stočarstvo i ribolov u srbiji сточарство и риболов у свету stočarstvo i ribolov u svetu фактори и географски размештај производње биљна производња у србији faktori i geografski razmeštaj proizvodnje biljna proizvodnja u srbiji биљна производња у умереном климатском појасу biljna proizvodnja u umerenom klimatskom pojasu биљна производња у тропском и суптропском појасу biljna proizvodnja u tropskom i suptropskom pojasu razmestaj i osnovni tipovi proizvodnje poljoprivreda - podela саобраћај србије индустрија србије industrija srbije рударство и енергетика у србији rudarstvo i energetika u srbiji пољопривреда шумарство лов и риболов у србији poljoprivreda šumarstvo lov i ribolov u srbiji šumarstvo lov i ribolov u srbiji poljoprivreda привреда србије - развој и основне карактеристике privreda srbije - razvoj i osnovne karakteristike антропогена културна добра и њихова заштита antropogena kulturna dobra i njihova zaštita осовине развоја у србији osovine razvoja u srbiji градски центри и њихова улога у регионалној органи gradski centri i njihova uloga u regionalnoj organ економски фактори привређивања и мерења привредног ekonomski faktori privređivanja i merenja privredn економско-географска фактори развоја и трансформац ekonomsko-geografska faktori razvoja i transformac историјско географски фактор у развоју светске при istorijsko geografski faktor u razvoju svetske pri подела насеља. podela naselja. најважнији правци туристичких кретања у србији интерконтинентални и континентални правци туристич interkontinentalni i kontinentalni pravci turistič туристичко географске регије turisticko geografske regije. turističko geografske regije туристички локалитети и туристичка места становништво и насеља србије stanovnistvo i naselja srbije подела_туристичких_кретања_према_основним_потребам подела туристичких кретања према врстама туристичк подела туристичких кретања према врстама саобраћај podela turistickih kretanja prema vrstama saobraca развој и размештај насеља србије насеља србије - постанак naselja srbije - postanak razvoj i razmeštaj nasel глобализација светске привреде и њене последице globalizacija svetske privrede i njene posledice глобална међузависност фактора развоја у географск globalna medjuzavisnost faktora razvoja u geografs глобализација и глобални процесе и послеиндустриј globalizacija i globalni procese i posleindustrij савремени политичко-географски процеси у свету savremeni političko-geografski procesi u svetu политичке и економске карактеристике савременог св političke i ekonomske karakteristike savremenog sv градска насеља и животна средина конурбација и мегалополиси konurbacija i megalopolisi урбанизација као светски процес urbanizacija kao svetski proces насеља naselja naselja i proces urbanizacije u svetu. насеља и процес урбанизације у свету prirodne nepogode i upravljanje prirodnim nepogoda срби у ужем и ширем окружењу - срби у дијаспори- srbi u uzem i sirem okruzenju - srbi u dijaspori demografski problemi i populaciona politika u srbi водич и формат за израду презентације vodic-i-format-za-izradu-ucenickog-rada-prezentaci migracije_stanovništva gs-82-85-migracije stanovnistva ekonomsko-geografska_valorizacija_potencijala prirodni_potencijali_srbije eg-50-55-prirodni potencijali-srbije_i_njihova_eko основне структуре становништва kretanje i teritorijalni razmeštaj stanovništva sr stanovništvo srbije. antropogeografska obeležja i istorijat naseljavanj антропогеографска обележја и историјат насељавања становништво србије naseljavanje_teritorije-srbije просторна мобилност становништва prostorna_mobilnost_stanovništva pano bozicna skola-2019-ekonomski barometar-market moja-digitalna-geografija. божићна школа 2019 - економско образовање деце strukture stanovnistva-detaljni prikaz структуре становништва - детаљни приказ. strukture stanovništva-detaljni _prikaz. култура и језици света ) к у л т у р н и развој ( религија kulturni razvoj i jezici sveta tendencije_regionalnoig _razvoja ekonomske strukture stanovništva hidrosfera i njena ekonomsko-geografska valorizaci klima-tipovi klime i ekonomsko-geografska valoriza reljef i njegova-ekonomska valorizacija prirodno kretanje stanovnistva i populacione polit demografska tranzijicja i projekcija stanovništva raspored stanovnistva na zemlji ekonomsko-geografska valorizacija geoloskih resurs geoloski resursi sveta litosfera географски омотач земље и еколошки проблеми географски омотач земље природни услови и ресурси природни услови економска географија gs-24-29.str-prirodni-resursi - osnovne morfot.-ka gs-19.str-balkansko-poluostrvo gs-14-18.str-granice-i-velicina-srbije i-4-26.str-jedinstvo-ljudskog-roda-i-uloga-kopneni i-4-24.str-ekumena-i-anekumena i-4-20.str-poreklo-ljudske-vrste-na-zemlji i-4-15.str-stanovnistvo-religija-i-kultura-sveta geosrbija gis geografske_metode ekonomska_geografija 2020-od14-do18.str-ekonomsko-geografske-metode-i-n finansijski-administrator bankarski-smer geografija-srbije-uvod gs-6-9.str-uvod-u-geografiju-predmet-proucavanja-i turistickageografijasveta tgsveta-9-20.str-elementi-turistickih-kretanja tgsveta-6.str-opsta-turisticka-geografija i-3) ekonomska geografija 2020 2020-i-3-novo rudna glava belovode pločnik rudarstvo_srbije industrija ekonomska geografija
Mehr anzeigen