Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Név: Bernáth Attiláné

Neptun Kód DMMQTL

Kitöltendő óravázlat
A) Óravázlat fejrésze
I.
ALAPADATOK
Iskola típusa: középisk...
B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök,
szemléltetés, számonkérés) különös t...
et/d/60b8fa77-bc35443e-aedeeb8eb28492cb/1/5/b/N
ormal/148.swf
http://cms.sulinet.hu/g
et/d/c887af31-313e456f-ab3d3c2aedf5b...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Halozati fejlec oravzlat_bernath_attilane

387 Aufrufe

Veröffentlicht am

Elektronikus médiumok és tananyagok beadandó feladat, óravázlat.

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Halozati fejlec oravzlat_bernath_attilane

  1. 1. Név: Bernáth Attiláné Neptun Kód DMMQTL Kitöltendő óravázlat A) Óravázlat fejrésze I. ALAPADATOK Iskola típusa: középiskola Osztály: 11. évfolyam Óra helye a tantervben: Függvények Tantárgy: matematika Téma, témakör: Logaritmus függvény bevezetése, transzformációi Óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: Logaritmus függvény II. FEJLESZTÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása: Logaritmus függvény, ábrázolása, tulajdonságai A képességek, készségek: Korábbi függvényismeretekre építve a logaritmus függvény megismertetése. Előismeretek: függvény-transzformációk általánosan, logaritmus fogalma, kiszámítása. Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: A mindennapi életben a függvény alakjához hasonlító képek felismerése, a tananyag elsajátításához hozzásegítő fokozatosan nehezedő feladatokkal. III. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: GeoGebra, SDT, animációk Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: Számítógép, internet, hálózat IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: tankönyv, példatár, nyomtatott segédanyagok Digitális források: online tartalmak Tantermi eszközök: beszéd, ppt, laptop, projektor vagy interaktív tábla, legalább páronként elégséges számú számítógép szükséges az órához Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: SDT: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-11-osztaly/a-logaritmusfuggveny/logaritmus-fuggveny-ii animációk http://cms.sulinet.hu/get/d/60b8fa77-bc35-443e-aede-eb8eb28492cb/1/5/b/Normal/148.swf, http://cms.sulinet.hu/get/d/c887af31-313e-456f-ab3d-3c2aedf5b7ac/1/5/b/Normal/149.swf Tanulói szemléltető eszközök: Feladatlap Tanári szemléltetőeszközök: PPT V. FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: Matematika 11. Elektronikus (offline, online): Sulinet digitális tudásbázis
  2. 2. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alklamazásáara Idő Tartalom 045 Gondolatmenet, részfeladat 2 A természetben megtalálható logaritmus függvény alakjához hasonlító formák felvezetése I. Motiváció Az órai tevékenység Adat, név, fogalom, jelenség Módszerei, tevékenységei formái (tantermi, offline, online) angyal, páva, flamingó, tantermi, offline vízesés, mandala Eszközei http://www. Szemléltetés Képek vetítése PPT II. Korábbi ismeretek 2 2 1 aktivizálása részellenőrzés, visszacsatolás / megerősítés A korábban hiperbola, megismert parabola, függvények abszolút képeivel való érték tantermi, offline csoportba sorolás képei csoportba sorolás függvény, (transzformációs gyökfüggvén képek) y mindenki megfelelő csoportba került-e, tantermi, offline felismerik-e, hogy melyik a csoportjuk a csoport „nevével” ellátott borítékok tantermi, offline borítékok feladatlapokkal szétosztása III. Új ismeretek feldolgozása célkitűzés, 4+ problémafelvetés 4 ellenőrzés, 5+ visszacsatolás 5+ 10 Logaritmus függvény felrajzolása táblázat alapján Logaritmus függvény tulajdonságainak megvizsgálása, összegyűjtése Ellenőrzés SDT-n és az animációk segítségével GeoGebra feladatok elkészítése értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőértékek offline Használható fájlok a tulajdonságok felfedezésének Tanári segítésére, önálló magyarázat, használatra az asztali csoportmunka gépeken, vagy interaktív táblán elérhető módon. online, offline http://tudasbazis.suline t.hu/hu/matematika/ma tematika/matematika11-osztaly/aszámítógépes logaritmuscsoportmunka fuggveny/logaritmusfuggveny-ii http://cms.sulinet.hu/g
  3. 3. et/d/60b8fa77-bc35443e-aedeeb8eb28492cb/1/5/b/N ormal/148.swf http://cms.sulinet.hu/g et/d/c887af31-313e456f-ab3d3c2aedf5b7ac/1/5/b/N ormal/149.swf IV. 10 Összefoglalás A kész GeoGebra feladatok bemutatása Mit tanultunk a mai órán? tantermi, offline Prezentáció, csoportmunka

×