Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tk tech-green-biblio-10-11

621 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tk tech-green-biblio-10-11

  1. 1. ‫הטכניון – מכון טכנול וגי לישראל הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים‬ ‫סמסטר א תש"ע 1102-0102 קורס 319602‬ ‫בין אקולוגיה לטכנולוגיה - קיימות כמנוע צמיחה‬ ‫מרצה: תגית כלימור‬ ‫‪www.kkarc.com tagit@kkarc.com‬‬ ‫רשימת מקורות חלקית‬ ‫תאוריה‬‫-‪Abley, Ian. Sustaining architecture in the anti-machine age. Chichester, West Sussex, Wiley‬‬‫.1002 ,‪Academy‬‬ ‫אסופת מאמרים בין תחומית הבוחנת את יחסי הגומלין בין צמיחה, פיתוח טכנולוגי וקיימות.‬‫.2691 ,‪Carson, Rachel L. Silent spring. Boston, Mass, Houghton Mifflin‬‬ ‫ספר מכונן של רייצל קרסון, ביולוגית ימית, שהביאה לקדמת הבמה את ההשלכות הסביבתיות ההרסניות‬ ‫והבלתי הפיכות בגין הזיהום הנגרם על ידי האדם.‬‫.4991 ,‪Fry, Tony. Remakings :ecology, design, philosophy. Sydney, Australia Envirobook‬‬‫.1691 ,‪Jacobs, Jane. The death and life of great American cities. New York‬‬ ‫בקורת נוקבת על בינוי הערים האמריקאי והארת חשיבות התכנון העירוני לרווחת התושבים.‬ ‫.7991 ,‪Benyus, Janine M. Biomimicry :innovation inspired by nature. New York, Quill‬‬ ‫חשיבה יחודית על השיעור שניתן ללמוד מהטבע כדי ליצור סביבה בת קיימא. חשיבתה משפיעה על הדור‬ ‫החדש באדריכלות.‬‫‪Herman, Prigann, Heike Strelow and Vera David, eds., Ecological aesthetics :art in‬‬‫.4002 ,‪environmental design: theory and practice. Basel, Birkhauser‬‬ ‫ספר על אומנות ואקולוגיה.‬‫‪Marras, Amerigo, ed. ECO-TEC :architecture of the in-between. New York, Princeton‬‬‫.9991 ,‪Architectural Press‬‬ ‫אסופת מאמרים של אדריכלים ותיאורטיקנים המתמקדת בממשק שבין טכנולוגיה וקיימות.‬‫‪McDonough, William and Braungart , Michael. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make‬‬‫.2002 ,‪Things. NY, North Point Press‬‬ ‫ספר רב השפעה של אדריכל וכימאי המציעים מהפכה בחשיבה באמצעות השמת העקרון של " מעריסה‬ ‫לעריסה" באדריכלות ירוקה על ידי לימוד מהטבע וישום מחזור רכיבי המבנה.‬‫1‬ ‫11-01-‪TK-tech-green-biblio‬‬
  2. 2. ‫.‪Orr, David W. Earth in mind :on education, environment, and the human prospect‬‬‫.4991 ,‪Washington, D.C. , Island Press‬‬‫.‪Orr, David W. Ecological literacy :education and the transition to a postmodern world‬‬‫.2991 ,‪Albany, N.Y. ,State University of New York Press‬‬ ‫‪Weinstock, Michael,The architecture of emergence : the evolution of form in nature and‬‬ ‫0102 ,‪civilization, John Wiley & Sons‬‬ ‫הספר עוסק בלימוד מורכבות הסביבה הפיזית והתרבותית ויחסי הגומלין בין הפרט והכלל. המוטו של הספר‬ ‫הוא חקירת הצורה כבבואה של השינוי וייחסי הגומלין מחוייבי המציאות בין כל התהליכים המתרחשים בעולמנו.‬‫.0002 ,‪Wines, James, Green Architecture, Koln, Germany. Taschen‬‬ ‫מהחלוצים בניסוח הכורח בתכנון מבנים משתלבים בסביבתם תוך מתן מגוון מבנים מאסכולות שונות.‬ ‫תל אביב, מכון השל,‬ ‫בנשטיין, גרמי, עורך. מקום למחשבה – מקראה בחשיבה והגות סביבתית בת זמננו.‬ ‫בשיתוף החברה להגנת הטבע והמשרד לאיכות הסביבה , 1002‬ ‫ברזל, אלכסנדר, עורך. עתידנו המשותף : אקולוגיה ועולם המחר, הנציבות העולמית של האו"ם לסביבה‬ ‫ולפיתוח, חיפה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, עקד מוסד שמואל נאמן, 0991‬ ‫‪http://www.neaman.org.il/NeamanHeb/UpLoadFiles/DGallery/2472495780.pdf‬‬ ‫גרסטנפלד, מנפרד. סביבה ובלבול : מבוא לאקולוגיה עכשווית. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 8991‬ ‫". בתוך אאוריקה כתב- עת להוראת מדעים‬ ‫דריפוס , עמוס . "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית‬ ‫וטכנולוגיה 61, אפריל 3002‬‫טל, אלון. הסביבה בישראל: משאבי טבע, משברים, מאבקים ומדיניות – מראשית הציונות ועד המאה ה 12. תל‬ ‫-‬ ‫אביב, הקיבוץ המאוחד , 2002.‬ ‫‫שטסל, זאב. אתיקה סביבתית .‫ירושלים ,האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים, 9002.‬‫‪ ttp://www.ace.mmu.ac.uk/esd/menu.html‬‫‬‫‪h‬‬ ‫אנציקלופדיה בריטית בנושא קיימות המקנה מושגי יסוד ומידע רב.‬‫/‪http://www.worldwatch.org‬‬ ‫אתר המוקדש למחקר פיתוח בר-קיימא וצדק סביבתי‬ ‫‪Tides Foundation & Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption, The‬‬ ‫/‪Story of stuff, http://www.storyofstuff.com‬‬ ‫‪Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/index.php‬‬‫2‬ ‫11-01-‪TK-tech-green-biblio‬‬
  3. 3. ,‫ד"ר אטינגר , ליה, המחיר שמשלמת החברה הצרכנית - טביעת הרגל האקולוגית‬ http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7143/68938/Forum68938M48I0.pdf ‫עירוניות מקיימת ובניה בת קיימא‬Edwards, Brian. Sustainable architecture: European directives and building design.Oxford, Architectural Press, 1999. .‫ספר המציג ראיה כוללת של מכלול נושאים בתחום הקיימות בתחום העירוני והבניני‬Frey, Hildebrand. Designing the city :towards a more sustainable urban form.London, E & FN Spon, 1999. .‫ספר הממקד את הדיון על מודלים עירוניים כגורם מוביל לשיקום ופיתוח ערים בנות קיימא‬Gauzin-Muller, Dominique. Sustainable architecture and urbanism :concepts, technologies,examples, Basel, Birkhauser, 2002. .‫ספר הבוחן היבטים סביבתיים עירוניים ובניינים תוך שילוב והמחשת הנושא באמצעות דוגמאות מאירופה‬Itoh, Shigeru ed., Proposals for SUSD international competition. Tokyo, Institute of BehavioralSciences (Japan), 2003. .‫תיעוד תחרות בינלאומית עם קבוצות עבודה ממקומות שונים בעולם המנסה להתוות חזון לערים קיימות‬Jenks ,Mike and Dempsey, Nicola. Future forms and design for sustainablecities. Amsterdam , Elsevier, 2005. .‫אסופת מאמרים העוסקים בבחינת השפעת התמורות בהתפתחות ותפקוד העיר על התכנון והעיצוב העירוני‬Low, Nicholas. The green city:sustainable homes, sustainable suburbs. Sydney, UNSWPress, 2005. . ‫ספר הבוחן את השפעת מצרף של שינויים בתחום העירוני והבניני כאחד ככלי לעיר בת קיימא‬Margolis, Liat and Robinson, Alexander. Living systems :innovative materials andtechnologies for landscape architecture. Basel, Birkhauser, 2007. .‫מבט על תכנון הנוף ככלי לקיימות‬Modell Kronsberg. sustainable building for the future, Hannover, Landeshauptstadt Hannover,Umweltdezernat, 2000. .‫שכונה בסמוך לאקספו של הנובר בגרמניה שתוכננה כשכונה ירוקה‬Moughtin, Cliff. Urban design: green dimensions. Oxford, Architectural Press, 1996. ‫ספר עם ראיה קלאסית הבוחנת את המרקמים הקיימים בעיר והממוקד על המבנה העירוני ,המקום הציבורי‬ .‫בעיר, על הרחובות והשכונות במושגים של שמירת אנרגיה וקיימות‬Pitts, Adrian. Planning and design strategies for sustainability and profit :pragmaticsustainable design on building and urban scales. Oxford, Architectural Press, 2004. ‫ספר הבוחן את כלכליות הבניה הירוקה באמצעות דוגמאות ברמה העירונית והבניניית‬3 TK-tech-green-biblio-10-11
  4. 4. Shashua-Bar, Limor. Development of an integrative model for evaluation of vegetation effectson the climate of an urban space. [supervision: Milo Hoffman, Yigal Tzamir], Haifa, Technion –Institute of Technology, 2005. .‫עבודת מאסטר החוקרת את השפעת הצמחיה על האקלים העירוני‬Toy ,Maggie, ed. The architecture of ecology. London, Academy Editions, 1997.Zeiher, Laura C. The ecology of architecture :a complete guide to creating the environmentallyconscious building. New York, Whitney Library of Design, 1996. ‫ספר מאמצע שנות התשעים הנותן רקע לצמיחת החשיבה הסביבתית והצעדים שנעשו בנושא באמצעות‬ .‫דוגמאות מארצות הברית‬ ‫גונן ענת ושות. עקרונות מנחים לתכנון ישובים ושכונות בני קיימא. משרד הבינוי והשיכון, אפריל 7002. מתוך‬ http://www.moch.gov.il/Moch/AdrihalRashi/EkronotManhimLetichnun.htm ‫עקרונות לבניה ירוקה במיקוד על מבנים‬Edwards, Brian. Green buildings pay. London, E & FN Spon,1998. .‫ספר המתמקד במקרה בוחן של מבני משרים, מסחר ואוניברסיטאות ומנתח את כלכליות הבניה הירוקה‬Gissen, David. Big & green :toward sustainable architecture in the 21 s. New York, PrincetonArchitectural Press, 2002. .‫שילוב של מאמרים ודוגמאות של מבנים בקנה מידה גדול, הממחישים את הפוטנציאל של בניה ירוקה‬Kwok, Alison G. The green studio handbook :environmental strategies for schematicdesign. Amsterdam, Elsevier, 2007. .‫מידע פרקטי המפרט מגוון רחב של גישות ואמצעים לתכנון מבנים יעילים וחוסכי אנרגיה‬Mendler, Sandra, William Odell, and Mary Ann Lazarus, eds., The HOK guidebook tosustainable design. Hoboken, N.J. , J. Wiley, 2006. .‫מידע פרקטי לתכנון מבנים ירוקים באמצעות המחשת הנושא באמצעות מקרי בוחן‬Powell, Robert. Rethinking the skyscraper :the complete architecture of Ken Yeang. London,Thames & Hudson, 1999. +RAMTV, Negotiate my boundary! : mass-customisation and responsive environments, Birkhauser, 2006 ‫בחינת הפוטנציאל הגלום בבחינה מחודשת של ההגדרה ואפשרויות השימוש בחללים במבנה לטובת חסכון‬ .‫במשאבים תוך מיקוד על פעילויות המשתמש‬4 TK-tech-green-biblio-10-11
  5. 5. Smith, Peter F. Sustainability at the cutting edge: emerging technologies for low energybuildings. Amsterdam, Elsevier, 2003. ‫סקירה ממוקדת על ההיבט האנרגטי של בנינים‬USA . Public / U.S. Department of Energy (DOE) and Public Technology, Inc. (PTI).Sustainable Building Technical Manual: Green Building Design, Construction and Operations .1996.http://www.p2pays.org/ref/04/03128/0312801.pdf .‫ספר מקיף שחובר על ידי גופים ממשלתיים עם אוריינטצי ה מעשית‬Yeang, Ken. Ecodesign : A manual for ecological design. Hoboken, N.J, Wiley, 2008. .‫קן יאנג , אחד מחלוצי הבניה הירוקה, פורס את משנתו האקולוגית‬Yeang, Ken with essays by Alan Balfour and Ivor Richards. Bioclimatic skyscrapers. London,Artemis, 1994. .‫בחינה מוקדת של קן יאנג על בניה גבוהה בראיה אקלימית ואקולוגית‬Yeang, Ken. Designing with nature : the ecological basis for architectural design. New York,McGraw-Hill, 1995.5 TK-tech-green-biblio-10-11

×