Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Create PayPal Account

877 Aufrufe

Veröffentlicht am

1. Tạo tài khoản PayPal.
2. Kích hoạt tài khoản.
3. Xác nhận địa chỉ email.
4. Xem số dư trong tài khoản.
5. Đăng ký tài khoản ngân hàng để rút tiền.
6. Rút tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng.
7. Muốn rút số tiền nhiều hơn 10.000 USD / tháng.

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
 • Als Erste(r) kommentieren

Create PayPal Account

 1. 1. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 1 Hướng dẫn Sử dụng PayPal. Mục lục 1. Tạo tài khoản PayPal. ........................................................................................................................2 2. Kích hoạt tài khoản. ..........................................................................................................................6 3. Xác nhận địa chỉ email. .....................................................................................................................8 4. Xem số dư trong tài khoản.................................................................................................................9 5. Đăng ký tài khoản ngân hàng để rút tiền .......................................................................................... 10 6. Rút tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng. ...................................................................................... 11 7. Muốn rút số tiền nhiều hơn 10.000 USD / tháng. ............................................................................. 13
 2. 2. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 2 1.Tạo tài khoản PayPal. 1.1. Mở trang PayPal.  Bấm vào link sau: https://www.paypal.com  Vì lý do an toàn, bạn không nên bấm vào các đường linh không rõ nguồn gốc từ các trang mạo danh, bạn nên gõ chính xác từng chữ sau https://www.paypal.com vào thanh địa chỉ để vào trang PayPal. 1.2. Bấm nút Sign Up 1.3. Bấm nút Get Started bên trong ô Receive payments with PayPal. 1.4. Nhập email và bấm nút Next
 3. 3. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 3  Nên sử dụng email cá nhân có bảo mật tốt (gmail…), không nên dùng email của cơ quan. 1.5. Cung cấp các thông tin để mở tài khoản.
 4. 4. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 4  Created a login (tạo tài khoản để đăng nhập) 1. Email address: địa chỉ email 2. Choose a password: password từ 8 đến 12 ký tự, có 1chữ số hay ký tự đặc biệt. 3. Re-enter password: nhập lại password  Tell us about your business (cung cấp chúng tôi thông tin kinh doanh của bạn) 4. Surname: họ 5. Given Name : tên 6. Business Name: ghi đầy đủ họ và tên không dấu (ghi giống như trên thẻ thánh toán)  Lưu ý chỗ này nhé, nếu nhập sai sẽ không chuyển tiền về Việt Nam được. 7. Business Phone: số điện thoại 8. Business address line 1: địa chỉ nhà (giống tài khoản ngân hàng) 9. City : Tỉnh / Thành phố 10. Sub-district / ward: (chúng ta có thể bỏ qua mục này) 11. Postal code : mã bưu chính nơi bạn sống. 12. What will be your currency? Chọn USD dollars
 5. 5. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 5 13. [ ] By click Agree and Continue, I agree to be bound by PayPal User Agreement and the Privacy Policy. (Bằng cách bấm vào nút Agree and Continue, tôi đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận sử dụng và Chính sách Bảo mật của PayPal)  Bấm nút Agree and Continue để tiếp tục. 1.6. Chọn loại hình kinh doanh  Bấm chọn Individual (cá nhân).  Tell us about your business 1. Type of business: chọn Individual. 2. Category: chọn Business to business 3. Sub-Category: chọn Consulting service 4. Business website URL: (bỏ qua)  Bấm nút Continue để tiếp tục.
 6. 6. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 6  Nếu thành công bạn sẽ thấy thông báo sau: 2.Kích hoạt tài khoản. 2.1. Mở email Welcome to PayPal! Activate your account now. 2.2. Bấm nút Yes, this is my email address.
 7. 7. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 7 2.3. PayPal sẽ yêu cầu đăng nhập lại. Nhập password và bấm Log In.  Bạn sẽ thấy màn hình chính sau khi logon lần đầu tiên như dưới đây.  Việc xác nhận tài khoản xem như xong.
 8. 8. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 8 3.Xác nhận địa chỉ email.  PayPal sẽ yêu cầu xác nhận email trước khi bạn thực hiện việc chuyển tiền như sau: 3.1. Bấm link request a new confirm number để yêu cầu PayPal gởi lại email xác nhận. 3.2. Mở email Activate Your PayPal Account 3.3. Bấm link Click here to activate your Account
 9. 9. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 9 3.4. Nhập PayPal Password và bấm nút Login 3.5. Cập nhật thông tin  Thông tin bảo mật này sẽ giúp bạn đặt lại password. Hãy ghi lại thông tin này! 1. Security question 1. Chọn câu hỏi 1 2. Answer 1: nhập câu trả lời bí mật của bạn 3. Security question 2: Chọn câu hỏi 1 4. Answer 2: nhập câu trả lời bí mật của bạn 5. Bấm nút Submit để hoàn tất việc xác minh email 4.Xem số dư trong tài khoản.  Sau khi Logon hệ thống sẽ hiển thị PayPal balance, là số tiền mình đang có.
 10. 10. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 10 5.Đăng ký tài khoản ngân hàng để rút tiền 5.1. Bấm vào tab My Account. 5.2. Chọn lệnh Withdraw. 5.3. Bấm vào linh Withdraw to your bank account. 5.4. Lần đầu tiên PayPal sẽ yêu cầu khai báo tài khoản ngân hàng.
 11. 11. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 11 1. Bank name: tên ngân hàn (tên tiếng Anh) . 2. SWIFT code: mã ngân hàng (mỗi ngân hàng có SWIFT code khác nhau và duy nhất dùng để chuyển tiền qua lại giữa các ngân hàng) 3. Account number: số tài khoản của bạn tại ngân hàng trên. 4. Re-enter account number: nhập lại số tài khoản.  Ví dụ: Tên và SWIFT code một số ngân hàng. Bạn sẽ tìm thấy thông tin này trên website của ngân hàng.  Ngân hàng ACB 1. Bank name: Asia Commercial Bank (ACB) 2. SWIFT code: ASCBVNVX  Ngân hàng VCB 3. Bank name: Bank For Foreign Trade of Vietnam 1. SWIFT code: BFTVVNVX007 6.Rút tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng. 6.1. Bấm vào tab My Account.
 12. 12. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 12  Phí mỗi lần rút là 60.000 + phí báo có của bên ngân hàng Việt Nam (thường 0.15%) 6.2. Chọn lệnh Withdraw. 6.3. Bấm vào linh Withdraw to your bank account.  Nếu bạn không nhìn thấy form này thì cần phải thực hiện bước xác minh email (xem mục .3. Xác nhận địa chỉ email) 6.4. Nhập số tiềncần rút vào ô Amount (phải nhỏ hơn hay bằng số tiền bạn có From this balance). 6.5. Chọn tài khoản ngân hàng của bạn ở mục To. 6.6. Bấm nút Continue.
 13. 13. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 13  Mất 2-4 ngày làm việc tiền mới vào tài khoản của mình 7.Muốn rút số tiền nhiều hơn 10.000 USD / tháng.  Nếu trạng thái (Status) tài khoản của bạn là Unverified (chưa xác minh), tức là tài khoản của bạn bị giới hạn rút tiền 10.000 USD mỗi tháng.  Nếu muốn bỏ giới hạn này thì cần phải xác minh bằng thẻ thanh toán quốc tế. Cách làm như sau: 7.1. Bấm vào tab My Account. 7.2. Bấm linh Get Verified. 7.3. Nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế Visa hay MasterCard. 1. First Name: tên . 2. Last Name: họ 3. Card Type: chọn loại thẻ 4. Card Number: số thẻ 5. Expiry date: tháng năm hết hạn 6. Security code: mã an ninh, 3 số cuối mặt sau thẻ
 14. 14. Group of Winners Phan Đình Phong https://www.facebook.com/groups/GroupOfWinners/ Trang 14 7.4. Bấm nút Continue để tiếp tục.  Paypal sẽ yêu cầu thanh toán 1,95$ (khoảng 40.000 VNĐ) và sẽ trả lại cho bạn sau khi thanh xác minh xong).  Khi thanh toán thành công, trong phần nội dung giao dịch PayPal có ghi code: gồm 4 chữ số. Code này dùng để xác minh bạn là chủ thẻ.  Nếu bạn có đăng ký dịch vụ thông báo qua điện thoại thì sẽ nhận tin nhắn này ngay, còn không thì bạn phải gọi điện hỏi ngân hàng.  Cách hỏi ngân hàng như sau: “Vào ngày….…., tôi có tiến hành xác nhận tài khoản paypal, hệ thống paypal đã thực hiện giao dịch $1,95, anh chị vui lòng đọc giúp mã xác nhận gồm 4 chữ số trong phần nội dung”. 7.5. Tiến hành xác minh bằng cách bấm lại linh Get Verified. 7.6. Nhập 4 chữ số xác minh. 7.7. Bấm nút Confirm Card là xong.

×