Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tp6033 2 3

4.797 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

Tp6033 2 3

 1. 1. ASPEK DALAM FASA ANALISIS Halimah Badioze Zaman
 2. 2. FASA ANALISIS <ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Aspek Analisis </li></ul><ul><ul><li>Taksiran Keperluan ( Needs Analysis ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analysis Tugas ( Task Analysis ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis Arahan/Pengajaran ( Instructional Analysis ) </li></ul></ul><ul><li>Kesimpulan </li></ul>
 3. 3. CARTA ALIR PROSES PEMBANGUNAN PERISIAN MULA ANALISIS KEPERLUAN REKA BENTUK PEMBANGUNAN IMPLEMENTAS I PENILAIAN TAMAT
 4. 4. CARTA ALIR PROSES FASA ANALISIS MULA ANALISIS KEPERLUAN ANALISIS TUGAS ANALISIS ARAHAN REKA BENTUK PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PENILAIAN TAMAT
 5. 5. FASA ANALISIS ANALISIS - PELBAGAI KETIDAKPASTIAN DI ANTARA PEMBANGUN DAN KLIEN -KEHENDAK TIDAK REALISTIK -KANDUNGAN BARU BAGI PEREKA BENTUK ARAHAN -PERLU MENDAPATKAN PENDAPAT SMEs FASA ANALISIS INI DIGELAR JUGA FRONT-END-ANALYSIS
 6. 6. … FASA ANALISIS ... TIGA JENIS ANALISIS ANALISIS KEPERLUAN ATAU NEEDS ANALYSIS ANALISIS TUGASAN ATAU TASK ANALYSIS ANALISIS ARAHAN/PENGAJARAN ATAU INSTRUCTIONAL ANALYSIS
 7. 7. ANALISIS KEPERLUAN APAKAH ANALISIS KEPERLUAN ?
 8. 8. … ANALISIS KEPERLUAN... AKTIVITI YANG MENTAKSIR MASALAH PENGAJARAN/KERJA/KEMAHIRAN (APA YANG HENDAK DIAJAR, SASARAN DAN KONTEKS PELABURAN YANG MEMBERI BANYAK MAKLUMAT PENTING SUPAYA USAHA YANG OPTIMUM DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYEDIAKAN REKA BENTUK YANG SESUAI DIJALANKAN SEBELUM PROSES REKA BENTUK KEADAAN SEBENAR : KEPERLUAN ANALISIS ADALAH PROSES BERTERUSAN
 9. 9. FUNGSI ANALISIS MENGESAHKAN REKA BENTUK YANG DIJANGKAKAN ADALAH SUATU MASALAH ATAU SATU PELUANG DISCOVER APA YANG PERLU DIPELAJARI OLEH PEMBELAJAR LEARN SECARA LEBIH MENDALAM TENTANG PEMBELAJAR DALAM KONTEKS TERTENTU MEMAHAMI REALITI KONTEKS ARAHAN/ PENGAJARAN ATAU INSTRUCTIONAL EXPLORE ISU YANG MERANGKUMI MASALAH ARAHAN & PENYELESAIAN YANG DISARANKAN GENERATE MATLAMAT YANG MEMBANTU RB
 10. 10. … ANALISIS KEPERLUAN... KAEDAH UNTUK NEGOTIATE APA YANG I DEAL DENGAN APA YANG DIFIKIRKAN REALISTIK BOLEH TERCAPAI HASIL ANALISIS KEPERLUAN INI JIKA INGIN DISOKONG DENGAN USAHA RB MASA DEPAN, …MERUPAKAN SENARAI GOALS YANG BOLEH MEMBANTU RB SETERUSNYA
 11. 11. LANGKAH MENGENDALIKAN ANALISIS KEPERLUAN LANGKAH 1 HURAIKAN TUJUAN ANDA: THE IDEAL LANGKAH 2 DAPATKAN MAKLUMAT : THE REALITY LANGKAH 3 RINGKASKAN DAN UBAHSUAI TUJUAN : THE GOALS
 12. 12. CARTA STARTEGI ANALISIS KEPERLUAN APAKAH MAK LUMAT YANG ANDA PERLU KAN? KATEGORI MAKLUMAT SIAPA DAN DI MANAKAH SUMBER MAKLUMAT ANDA? SUMBER MAKLUMAT BAGAIMANA KAH ANDA AKAN MENILAI MAKLUMAT TERSEBUT? ALAT PEMPROSESAN MAKLUMAT 1. HURAIKAN THE IDEAL KEPERCA YAAN PERIBADI, PENGALA MAN SEKARANG, DAN PENGETA UAN MELALUI PEMBACAAN KENYATAAN MASALAH TUJUAN TINJAUAN KAJIAN LEPAS 2. DAPATKAN MAKLUMAT APAKAH YANG DIKETAHUI TENTANG TUGAS PEMBELAJA RAN TERSEBUT? REKOD YANG SEDIA ADA, TEMU BUAL, PEMERHATI AN TERHADAP PEMBELAJAR DAN PESERTA UTAMA, TEMU BUAL SERTA TINJAUAN SUMBER PERPUSTAK AAN STATISTIK ANALISIS DOKUMEN SIAPAKAH PEMBELAJAR ANDA? PENGALAMAN DAN PENGETAHU AN ANDA; TEMU BUAL & TINJAUAN DARIPADA PAKAR, PEMBELAJAR DAN BAKAL PEMBELAJAR ALAT ANALISIS DATA PROFIL PEMBELAJAR APAKAH SUMBER KEKANGAN ANDA? PENGALA MAN PENGETAHUAN ANDA; TEMU BUAL DENGAN ORANG- ORANG TERTENTU ATAU INFORMANTS ANALISIS KONTEKS RINGKAS DAN UBAHSUAI PENGALAMAN PENGETAHUAN TEMU BUAL TINJAUAN SUMBER DAN SEMUA YANG TELAH DITERANG KAN RINGKASAN MASALAH; HURAIAN PENYELESAIAN MATLAMAT REKA BENTUK
 13. 13. ANALISIS TUGAS APAKAH ANALISIS TUGAS ?
 14. 14. … ANALISIS TUGAS... <ul><li>APABILA MASALAH DIKENALPASTI,PEREKA BENTUK ARAHAN MULA MENDEFINISIKAN TUGAS YANG PERLU DIPELAJARI- TEKNIK ANALISIS TUGAS </li></ul>
 15. 15. … .ANALISIS TUGAS... <ul><li>ANALISIS TUGAS MENANYAKAN SOALAN SEPERTI BERIKUT: </li></ul><ul><ul><li>APAKAH TUGASNYA? </li></ul></ul><ul><ul><li>APAKAH KANDUNGANNYA? </li></ul></ul>
 16. 16. … ANALISIS TUGAS... SEMASA ANALISIS KEPERLUAN : KANDUNGAN DAN TUGAS YANG PERLU DIPELAJARI ADALAH GLOBAL DAN UMUM . TETAPI , SEMASA ANALISIS TUGAS : TUGAS DAN KANDUNGAN ADALAH SPESIFIK
 17. 17. … ANALISIS TUGAS... MENGKAJI DOKUMEN YANG WUJUD MEMERHATIKAN PEMBELAJAR SEMASA MEREKA MENGENDALIKAN TUGAS MEMPEROLEH PENDAPAT DARIPADA PAKAR - PAKAR TERTENTU PEREKA BENTUK ARAHAN AKAN:
 18. 18. … ANALISIS TUGAS... ANALISIS TUGAS AKAN TERUS DIKENDALIKAN SEHINGGA PEREKA BENTUK BERARAHAN TELAH MEMPEROLEH MAKLUMAT TERPERINCI DAN SESUAI UNTUK SASARAN BERASASKAN PENGETAHUAN ATAUPUN KEPINCANGAN PENCAPAIAN PEMBELAJAR SEMASA SESI PEMERHATIAN
 19. 19. ...ANALISIS TUGAS…. CONTOH ANALISIS TUGAS ‘ MEMADAMKAN KEBAKARAN KECIL DALAM LOMBONG BAWAH TANAH’ SEMASA PROJEK BERMULA, TIDAK WUJUD SEBARANG PROSEDUR YANG PIAWAI. PEREKA BENTUK BERARAHAN BEKERJASAMA DENGAN SMEs UNTUK MENGENALPASTI SUMBER KEBAKARAN KECIL DALAM LOMBONG BAWAH TANAH. KEMUDIAN SATU POSEDUR TELAH DIBANGUNKAN
 20. 20. CARTA ALIR PROSEDUR YANG PERLU DIIKUTI OLEH PELOMBONG B 12 C4 12 12 B1 B3 B4 B13 B2 B11 B7 B6 B12 B10 B15 B14 B17 B8 B9 B5 B16 Y N Y N Y N B1 - IF AT LEAST TWO MINERS ARE PRESENT AT THE FIRE SITE, GO TO STEP B2. IF NOT, GO TO STEP B12 B2 - MINER NO.1 (PROBABLY EQUIPTMENT OPERATOR) PERFORMS STEPS B3 THROUGH B5. MINOR NO2 (PROBABLY EQUIPTMENT HELPER) PERFORMS STEPS B6 THROUGH B11. B3 - SHUT OFF EQUIPMENT POWER SWITCH B4 - IF THE EQUIPMENT HAS AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION GEAR, GO TO STEP B5. IF NOT, GO TO STEP 12 OF GENERAL PROCEDURE B5 - ACTIVATE AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION GEAR. GO TO STEP 12 OF GENERAL PROCEDURE B6 - SHUT OFF ALL SECTION POWER AT POWER DISTRIBUTION BOXES B7 - REPORT FIRE TO SECTION FOREMAN B8 - ALERT OTHER NEARBY MINERS B9 - CALL FOR MECHANIC B10 - RETURN TO FIRE SITE WITH DRY CHEMICAL EXTINGUISHER B11 - GO TO STEP 12 OF GENERAL PROCEDURE B12 - SHUT OFF EQUIPMENT POWER SWITCH B13 - IF THE EQUIPMENT HAS AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION GEAR, GO TO STEP B14. IF NOT, GO TO STEP B15. B14 - ACTIVATE AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION GEAR . B15 - SHUT OFF ALL SECTION POWER AT POWER DISTRIBUTION BOXES B16 - TELL OTHER MINERS TO REPORT FIRE TO SECTION FOREMAN B17 - CALL FOR MECHANIC. GO TO STEP B10
 21. 21. ...ANALISIS TUGAS... FUNGSI ANALISIS TUGAS BUAT INVENTORI TUGAS, SENARAIKAN TUGAS-TUGAS AM ATAU TOPIK YANG MERANGKUMI KERJA SEBENAR ATAU KANDUNGAN HURAIKAN TUGAS DENGAN MENERANGKAN SECARA TELITI TUGAS-TUGAS KHUSUS, ATAU TOPIK KHUSUS BAGI MENGIDENTIFIKASI TUGAS, SUB TUGAS, ALIRAN MAKLUMAT, DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGENDALIKAN KERJA ATAU MENGGUNAKAN KANDUNAGAN
 22. 22. SEBELUM MENULIS ANALISIS TUGAS DENGAN TELITI…. <ul><li>CATATKAN RANGKA TUGAS ATAU TOPIK </li></ul><ul><li>BUAT NOTA </li></ul><ul><li>KENALPASTI BAHAGIAN YANG PERLU MAKLUMAT LANJUT </li></ul><ul><li>CATATKAN SOALAN KHUSUS YANG PERLU DITANYA SMEs </li></ul><ul><li>BUAT CARTA ALIR TUGAS ATAU TOPIK </li></ul>
 23. 23. MENULIS ANALISIS TUGAS... <ul><li>BERGERAK DARIPADA AM KE KHUSUS </li></ul><ul><li>TUGAS GENERIK DISENARAIKAN </li></ul><ul><li>TUGAS KHUSUS DIKENALPASTI </li></ul><ul><li>TUGAS TERSEBUT DIHURAIKAN </li></ul><ul><li>SUBTUGAS DIKENALPASTI </li></ul><ul><li>ALIRAN DIKENALPASTI </li></ul>
 24. 24. … MENULIS ANALISIS TUGAS... <ul><li>MERANCANG INPUT YANG PERLU DILAKUKAN PEMBELAJAR </li></ul><ul><li>KEPUTUSAN PERLU DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF </li></ul><ul><li>NYATAKAN TUGAS SECARA EKSPLISIT </li></ul>
 25. 25. … MENULIS ANALISIS TUGAS ... <ul><li>ANALISIS DITERUSKAN SEHINGGA PEREKA BENTUK BERARAHAN SAMPAI KE TAHAP PERINCIAN YANG DAPAT MENDEFINISIKAN TUGAS SELARAS DENGAN SASARAN </li></ul><ul><li>TUGAS YANG SUKAR MEMERLUKAN TAHAP ANALISIS YANG LEBIH BERBANDING YANG MUDAH </li></ul>
 26. 26. … MENULIS ANALISIS TUGAS... APABILA MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN ADALAH BERKAITAN DENGAN TUGAS KHUSUS , MEMPEROLEH DAN MENULIS KENYATAAN TUGAS YANG DAPAT DIPERHATIKAN ADALAH MUDAH KENYATAAN TUGAS PERLU DITULIS DALAM BENTUK TINGKAH LAKU
 27. 27. SUMBER MAKLUMAT BAGI DATA TUGAS DATA TUGAS MENELITI DOKUMEN TEMU BUAL PEMERHATIAN SOAL SELIDIK
 28. 28. … .SUMBER MAKLUMAT BAGI DATA TUGAS... MENELITI DOKUMEN SUMBER SEPERTI MANUAL TEKNIKAL, JURNAL PROFESIONAL, ARAHAN MANUFACTURER, PROSEDUR OPERASI, BUKU DLL SUMBER TERSEBUT BAIK UNTUK DIRUJUK. PERLU BANYAK MEMBACA PERLU KE PEROUSTAKAAN & LAYAR INTERNET CARA MENYOAL-DARI GENERIK KE SPESIPIK GUNAKAN VISUAL SEMASA MENJALANKAN TEMU BUAL -GUNAKAN GAMBARAJAH, JADUAL, CARTA ALIR DLL…...
 29. 29. … SUMBER MAKLUMAT BAGI DATA TUGAS... JIKA SASARAN ADALAH DARI LOKASI YANG JAUH TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SECARA BERKESAN UNTUK MEREKOD ATAU MENGINTEPRETASI KEPUTUSAN BERKESAN UNTUK TUGAS BERBENTUK INVENTORI
 30. 30. ANALISIS ARAHAN/PENGAJARAN PEREKA BENTUK ARAHAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANALISIS ARAHAN BAGI MENENTUKAN APA YANG PERLU DIPELAJARI PEREKA BENTUK BERARAHAN MEMBUAT ANALISIS SETIAP TUGAS ATAU KANDUNGAN YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PEMBELAJAR BAGI MELAKSANAKAN TUGAS ATAU MAMPU PELAJARI SESUATU KANDUNGAN MEGANALISIS SETIAP TUGAS ATAU KANDUNGAN UNTUK MENGENALPASTI APA YANG PEMBELAJAR PERLU MENGETAHUI UNTUK MENGENDALIKAN TUGAS TERSEBUT ATAU APA KANDUNGAN YANG PERLU DIPELAJARI MEMBANDINGKAN PEGUASAAN ASAS ( PREREQUISITE COMPETENCIES ) YANG PERLU DIPELAJARI DENGAN PENGUASAAN YANG SEDIA ADA OLEH PEMBELAJAR JURANG PERBEZAAN INI AKAN MENENTUKAN ARAHAN/PENGAJARAN YANG PERLU DIPELAJARI MELALUI BAHAN BARU YANG AKAN DIBANGUNKAN
 31. 31. ANALISIS ARAHAN/PENGAJARAN APA YANG PERLU DIPELAJARI ? MEMILIH TUGAS SUPAYA DAPAT MENGASINGKAN TUGAS YANG TIDAK MENJADI ASAS PENGAJARAN MENGANALISIS TAHAP TUGAS DAN KANDUNGAN AKAN DAPAT MENGENAL PASTI PEMBELAJARAN YANG PERLU DIPEROLEH OLEH PEMBELAJAR-APA YANG PERLU DIAJAR MENYUSUN TUGAS ATAU KANDUNGAN SAMA ADA SECARA URUTAN ATAUPUN SECARA TANPA JUJUKAN AKAN MENGENALPASTI SUSUNAN YANG SEHARUSNYA BERLAKU DALAM PEMBELAJARAN
 32. 32. PENGENALAN- ANALISIS ARAHAN ANALISIS ARAHAN/ PENGAJARAN( INSTRUCTIONAL ANALYSIS ) OBJEKTIF & PENILAIAN STRATEGI ARAHAN PEMILIHAN SISTEM PENGHAN TARAN
 33. 33. OBJEKTIF DAN PENILAIAN OBJEKTIF = 1. SETELAH MEMPEROLEH HASIL PEMBELAJARAN (LO) KITA BOLEH MEMBAHGIKAN LO KEPADA TIGA DOMAIN. 2. SETELAH MEMPEROLEH KENYATAAN LO, KITA BOLEH MENGENALPASTI LO YANG DAPAT DIPER HATIKAN DAN LO YANG BOLEH DIUKUR. 3. JIKA KITA MEMPEROLEH KENYATAAN LO YANG TIDAK BOLEH DITERIMA, KITA BOLEH MENULIS NYA SEMULA SUPAYA DITERIMA
 34. 34. … .OBJEKTIF... 4 SETELAH MEMPEROLEH TUGAS DAN KEPERLUAN YANG BERKAITAN KITA BOLEH MENULIS KENYATAAN YANG DAPAT MENGHURAIKAN TINGKAH LAKU YANG DAPAT DIPERHATIKAN DAN TINGKAH LAKU YANG DAPAT DIUKUR . 5 SETELAH MEMPEROLEH OBJEKTIF DALAM BENTUK TINGKAH LAKU,KITA BOLEH LABELKAN UNSUR KOMPONEN SETIAP OBJEKTIF
 35. 35. …. OBJEKTIF…. 6 JIKA DIBERI TUGAS ATAU TOPIK , KITA BOLEH MENULIS OBJEKTIF DALAM BENTUK TINGKAH LAKU BERDASARKAN FORMAT MAGER ATAUPUN FORMAT ABCD 7 JIKA MEMPEROLEH SENARAI TUGAS BERKAITAN, KITA BOLEH MENGKLASIFIKASIKAN OBJEKTIF KEPADA TPOs DAN EOs . 8 JIKA DIBERI SOALAN ESEI, KITA AKAN DAPAT MENGHURAIKAN MASALAH UMUM YANG BERKAI TAN DENGAN OBJEKTIF ARAHAN/PENGAJARAN
 36. 36. OBJEKTIF ARAHAN OBJEKTIF ARAHAN SEBENARNYA MENJALANKAN TIGA FUNGSI SEPERTI BERIKUT: 1. OBJEKTIF MEMANDU PROSES REKA BENTUK BERARAHAN 2. OBJEKTIF MENYEDIAKAN RANGKA KERJA UNTUK PENILAIAN 3. OBJEKTIF BOLEH MEMBERI PANDUAN KEPADA PEMBELAJAR
 37. 37. TAKSONOMI GAGNE KEMAHIRAN MOTOR SIKAP (ATTITUDES) Label dan Fakta Pergabungan Ilmu MAKLUMAT LISAN STRATEGI KOGNITIF Penyelesaian Masalah Mengguna Peraturan Konsep Konkrit Mendiskriminasi KEMAHIRAN INTELEKTUAL/PEMIKIRAN
 38. 38. MENGENALPASTI DOMAIN PEMBELAJARAN SKEMA KLASIFIKASI PEMBELAJARAN TAKSONOMI BERBENTUK HIERARKI : DARIPADA PELAJARAN YANG SENANG KEPADA PELAJARAN YANG SUKAR TAKSONOMI IALAH CARA UNTUK MENG KLASIFIKASI PERKRA-PERKARA YANG KOMPLEKS
 39. 39. PRINSIP URUTAN DALAM PEMBELAJARAN PRINSIP URUTAN DALAM KEMAHIRAN PEMIKIRAN/KOGNITIF DARIPADA YANG MUDAH KEPADA YANG KOMPLEKS IDE ASAS DIKEMUKAKAN DAHULU KEMUDIAN, IDE YANG LEBIH TERPERINCI DIKEMUKAKAN SETERUSNYA, IDE ASAL DIKAJI SEMULA, DAN HUBUNGAN DI ANTARA IDE ASAS & IDE BARU DIKAJI
 40. 40. HEIRARKI PEMBELAJARAN MUDAH HASIL PEMBELAJARAN (LO) # 1 HASIL PEMBELAJARAN (LO) # 3 HASIL PEMBELAJARAN (LO) # 2
 41. 41. TAKSONOMI KOGNITIF BLOOM 1. PENGETAHUAN ATAU FAKTA 2. KEFAHAMAN 3. APLIKASI 4. ANALISIS 5. SINTESIS 6. PENILAIAN MENGINGATI IDEA, FAKTA SEPERTI ASALNYA-HAFAL MEMAHAMI MESEJ SECARA LITERAL MEMAHAMI SESUATU YANG ABSTRAK DAN DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA MEMBAHAGI-BAHAGIKAN BAHAN ATAU IDE DAN MENGENALPASTI HUBUNGANMEREKA MENCANTUMKAN UNSUR DAN BAHAGIAN- BAHAGIAN TERTENTU BAGI MEMBENTUK SUATU YANG BARU MEMBERI PENDAPAT, MEMBUAT PERHITUNGAN BERASASKAN KUALITATIF ATAUPUN KUANTITATIF
 42. 42. PRINSIP URUTAN DALAM DOMAIN AFFEKTIF DOMAIN AFFEKTIF MENYOKONG KEMAHIRAN KOGNITIF MEMPEROLEH SIKAP POSITIF TERHADAP SESUATU KEMAHIRAN AKAN MEMPENGARUHI KEJAYAAN PEMBELAJARAN SESUATU KEMAHIRAN
 43. 43. TAKSONOMI DOMAIN AFFEKTIF 1. MENERIMA 2. MEMBERI MAKLUM BALAS 3.MEMPUNYAI NILAI 4. MENGORGANISASI 5. SIFAT BERASASKAN NILAI ATAU SET NILAI SENSITIF TERHADAP /SEDAR KEWUJUDAN SESUATU FENEMENA/IDE MEMBERI MAKLUM BALAS DENGAN MENGIKUTI PENDAPAT... BERBAHAS, MEMBERI SOKONGAN, ATAU MEMBERI PENDAPAT INDIVIDU MENGAITKAN NILAI SECARA HARMONI DAN MELAHIRKAN FALSAFAH YANG KONSISTEN BERTINDAK SECARA KONSISTEN BERASASKAN NILAI YANG DIPEGANG
 44. 44. PRINSIP URUTAN DOMAIN PSIKOMOTOR URUTAN KEMAHIRAN PSIKOMOTOR MELIBATKAN PENGUASAAN SESUATU SUBKEMAHIRAN , DIIKUTI DENGAN KEMAHIRAN EKSEKUTIF ( EXECUTIVE SKILL ) YANG AKAN MERANGKUMI SEGALA SUBKEMAHIRAN YANG TELAH DIPEROLEHI
 45. 45. TAKSONOMI DOMAIN PSIKOMOTOR 1.PERGERAKAN REFLEKS 2.PERGERAKAN ASAS 3.PERSEPSUAL 4.AKTIVITI FIZIKAL 5. PERGERAKAN MAHIR 6. KOMUNIKASI TANPA SUARA TINDAKAN TANPA BELAJAR AKIBAT RESPONS KEPADA STIMULI PERGERAKAN AKIBAT KOMBINASI TINDAKAN REFLEKS DAN ASAS KEPADA PERGERAKAN LEBIH KOMPLEKS INTEPRETASI PELBAGAI STIMULI-VISUAL, AUDITORI- KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR KESABARAN, KEKUATAN, TENAGA DAN AGILITY PERGERAKAN YANG MENUNJUKKAN KECEKAPAN -SUKAN,REKREASI... PRAGMATIKS-PERGERAKAN BADAN, EKSPRESI MUKA, -TARIAN
 46. 46. STRATEGI ARAHAN BERASASKAN: BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (LO) MODEL ID PERISIAN
 47. 47. PEMILIHAN SISTEM PENGHANTARAN /SISTEM PENYAMPAIAN TEKNOLOGI CETAK TEKNOLOGI AUDIO/VIDEO TEKNOLOGI BERBANTUKAN KOMPUTER TEKNOLOGI BERSEPADU MULTIMEDIA VIDEO CONFERENCING
 48. 48. KESIMPULAN ASPEK ANALISIS MERUPAKAN ASPEK YANG SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN SASARAN, TUGAS DAN STRATEGI YANG SESUAI DAN ID YANG DISEDIAKAN TIDAK TERJEJAS. INI JUGA MERUPAKAN ASPEK YANG AKAN MEMBANTU DALAM FASA REKA BENTUK WALAUPUN ASPEK INI MELIPUTI FASA ANALISIS DAN JUGA FASA REKA BENTUK
 49. 49. KERJA KUMPULAN (Tugasan 1) Jalankan satu Kegiatan Analisis Keperluan Langkah 1 : Huraikan Tujuan anda (the Ideal) Langkah 2 : Memperoleh Maklumat : (the Reality Langkah 3 : Ringkaskan dan ubahsuai matlamat (goals)
 50. 50. KERJA KUMPULAN(Tugasan 2) BINCANG DALAM KUMPULAN DAN LAKARKAN CARTA ALIR PROSEDUR TUGAS BAGI SALAH SATU TUGAS BERIKUT: 1. TUNJUKKAN PROSEDUR INSTALASI PERISIAN DIRECTOR, AUTOWARE ATAU MULTIMEDIA TOOLBOOK KE DALAM PC ANDA 2. TUNJUKKAN PROSEDUR MENYEDIAKAN ANIMASI MENGGERAKKAN SEBUTIR ‘BINTANG’ DARI BAHAGIAN KIRI SKRIN KE BAHAGIAN KANAN SKRIN

×