Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a Μουσείο του μέλλοντος(20)

Μουσείο του μέλλοντος

 1. Σο μουσείο του μέλλοντος θα είναι ένας χώρος ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΟΤ αντανάκλασης της σύγχρονης πραγματικότητας που ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ θα διαμορφώνεται και θα διαμορφώνει τη ζωή στην πόλη πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά
 2. ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ «ένας πολιτισμός είναι μια συνέχεια που όταν αλλάζει, ε ν σ ω μ α τ ών ε ι π α λ ι έ ς α ξ ί ε ς , ο ι ο π ο ί ε ς ε π ι ζ ο ύ ν μέσα σ’αυτόν και παραμένουν π α ρ ά τ ι ς μ ε τ α μ ο ρ φ ώσ ε ι ς κ α ι τ ι ς κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς » ( Fe r n a n d B r a u d e l )
 3. ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ Αντιλαμβάνεται τις συλλογές, τα αντικείμενα και την πληροφορία ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικότητας και της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου Αποτελεί το κατεξοχήν μέσο διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προβολής της για μελέτη, μάθηση, ψυχαγωγία ΢υνιστά «γέφυρα» μεταξύ παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος Δεν ενδιαφέρει μόνο ως κτήριο αλλά ως σύνθετος κοινωνικός θεσμός
 4. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ Στόχος Το μουςείο πρέπει πρώτα να είναι ένας φιλικός για τη φιλοξενία των ανθρώπων χώρος και μετά χώρος προστασίας και φύλαξης των θησαυρών και των επιτευγμάτων του ανθρώπου
 5. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ  ΢ύγχρονη αρχιτεκτονική δόμηση στο πλαίσιο του «πράσινου σχεδιασμού» του αστικού και όχι μόνο τοπίου  Σο ίδιο το μουσείο θα είναι ένα δημόσιο έργο τέχνης  Σο νέο μουσείο -ηλεκτρονικός κόμβος θα είναι ανεξάρτητο τόπου αλλά θα συνυπάρχει με τη φυσική «υπόσταση» του μουσείου  Σόπος ψυχαγωγίας και πληροφόρησης, προβληματισμού και συνεχούς έρευνας, εκπαίδευσης και παρέμβασης  Φώροι εστίασης (εστιατόρια, καφέ)  Αμφιθέατρα  Καταστήματα (πωλητήριο, βιβλιοπωλείο κ.λπ)  E-shop
 6. Β. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ Στόχος Σο μουσείο  να είναι χώρος διαφύλαξης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων και ηλικιών  να αναζητήσει διόδους επικοινωνίας και να αναπτύξει σχέσεις με ανθρώπους σε τοπικές οργανώσεις, σχολεία, εκκλησίες και πολιτιστικούς οργανισμούς
 7. Β. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΢ύμφωνα με το πολιτισμικό μοντέλο επικοινωνίας πρέπει να δίνεται έμφαση στη διαδικασία και στον ενεργό ρόλο αυτού που μαθαίνει παρά στο αποτέλεσμα της μάθησης Είναι αναγκαίο τα μουσεία να γνωρίσουν α. ποιοι είναι οι επισκέπτες τους β. ποια είναι τα κίνητρα της επίσκεψής τους στο μουσείο γ. ποιες ομάδες ανθρώπων δεν επισκέπτονται τα μουσεία δ. ποιοι είναι οι λόγοι που τους κρατούν μακριά
 8. Β. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ Σρόποι επικοινωνίας  Επικοινωνία με το νεανικό κοινό - Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης (http://www.edutv.gr)  Προσέλκυση του ενδιαφέροντος ανθρώπων από άλλες χώρες (σύνδεση του μουσείου με τον εναλλακτικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό)  Χηφιοποίηση και διάθεση των συλλογών και των εκθεμάτων στο διαδίκτυο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να σχολιάζουν και να αξιολογούν τα αντικείμενα (με τη χρήση ενός κουμπιού με τη μορφή ‘like’ του Facebook ή αστερίσκων του YouTube)
 9. Β. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ  Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  ΢χεδιασμός εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς που θα καθιστά την περιήγηση σε ένα μουσείο προσιτή σε καθημερινή βάση
 10. Γ. ΔΙΑΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ Στόχος Σο κοινό δεν παρακολουθεί τυπικά, αλλά συμμετέχει ενεργά και αφήνει τη δική του σφραγίδα στα πολιτιστικά αγαθά, ώστε να «πρωταγωνιστεί» σε αυτά Η επικοινωνία με το κοινό με τα «προγράμματα προσέγγισης» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης και κατανόησης με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων με τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων ή εκθεμάτων
 11. Γ. ΔΙΑΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ Σα προγράμματα προσέγγισης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Μουσούρη Θ, Αρχαιολογία και Τέχνες ) ανάλογα με το αν αφορούν Α. Αντικείμενα / ΢υλλογές - παρουσιάσεις αντικειμένων σε περιοδεύουσες εκθέσεις - δανεισμός αυθεντικών αντικειμένων Β. Δραστηριότητες - προγράμματα που λειτουργούν θεραπευτικά( πρόγραμμα προσωπικής μνήμης για ηλικιωμένους) Γ. Πληροφορίες - κινητές εκθέσεις - πληροφορίες στο Διαδίκτυο
 12. Γ. ΔΙΑΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ Προτάσεις  Προγράμματα εθελοντικής δράσης  Διαλέξεις και παρουσιάσεις βιβλίων  Μουσικές εκδηλώσεις  Εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. www.kidsweb.gr)  ΢ύνδεση του μουσείου με τη χώρα, την πόλη στην οποία βρίσκεται και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο απευθύνεται
 13. Γ. ΔΙΑΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ  ΢ύνδεση της σύγχρονης τέχνης με ιστορικά μουσεία, ώστε να αντιληφθεί το κοινό τη σύγχρονη διάσταση του μουσείου και όχι μόνο στη μνημειακή του μορφή  Δυνατότητα στους χρήστες του Διαδικτύου να είναι επιμελητές των εκθέσεων (crowd curated exhibition)  Χηφιακός διάλογος (digital storytelling) μουσείου – κοινού (χρήση οπτικοακουστικού υλικού για τη δημιουργία μιας ιστορίας όχι μόνο από το προσωπικό αλλά και από το κοινό)
 14. ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ Ars Electronica Center: Έτσι θα είναι το μουσείο του μέλλοντος http://www.artnews.gr/index.php?option=com_conten t&view=article&id=477:ars-electronica-center- &catid=38:nea&Itemid=399
 15. ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ΢ Ένα πραγματικά διαδραστικό μουσείο! http://mce.gr/
Anzeige