Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Etiske dilemma elever og sosiale medier

13.025 Aufrufe

Veröffentlicht am

Noe å tenke over for skolen

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

Etiske dilemma elever og sosiale medier

 1. 1. HAR DERE EN STRATEGI NÅR TING GÅR GALT ?Case Diskusjon
 2. 2. Case Unge bloggereEva, Ida og Mette går i 7. klasse og har laget seg en blogg sammen. De brukeren løsning som ligger på nett. På bloggen skal de skrive om ting sominteresserer dem, og for å “skrive av seg” frustrasjoner. Alle tre brukersamme brukernavn og passord for å logge seg på. De skriver om medeleverog lærere, og av og til legger de opp bilder som er tatt i smug av både lærereog medelever med mobilen. Etter å ha kranglet med noen andre jenter påskolen skriver Mette stygge og usanne ting om disse jentene på bloggen. Deter også en lærer de irriterer seg veldig over og skriver stygge ting om hamogså. Flere av elevene i klassen har oppdaget bloggen og lenker til den fra desosiale tjenestene de er på. En dag finner en lærer bloggen og blir sjokkertover både det som står der og bildene som er publisert. Når hankonfronterer jentene sier de at det bare er for gøy, og dessuten er det enprivat blogg som de har og at de derfor kan skrive hva de vil. Folk trengerikke lenke til eller lese det som står der, sier de videre, det må være opp tilden enkelte. Basert på case fra stiftelsen .se
 3. 3. Spørsmål til refleksjonHvorfor er denne Hvilke rutiner har skolensituasjonen et problem for for å håndtere denne typeskolen? virksomhet på nett (håndtere krenkelser)?Hva burde læreren somoppdaget bloggen gjøre? Bør lærere holde seg orientert om hva som skrives om dem på nett?
 4. 4. Case Video på YouTubePer går i 10. klasse og liker godt biler og motorer. For en stund siden fikk hanlåne bilnøklene til familiens bil for å trene litt på kjøring på privat område.Han tok med seg en litt yngre kompis, men de fant raskt ut at det var littkjedelig å bare kjøre på gårdsplassen – så de kjørte ut på veien. Det var ikkemye trafikk her siden det har kommet en ny og bedre vei som hovedvei. Perfølte han hadde full kontroll, og kompisen filmet både Per og speedometeret– som da viste over 100 km/t. De følte det var kult å kunne vise fram, så delastet videoen opp på YouTube. I forbindelse med et kurs om trafikksikkerhetpå skolen viser Per fram videoen til andre i klassen, og de synes det erkjempetøft. Læreren eksploderer når han oppdager det og truer med atingen får bestått. Foreldrene til Per mener at skolen ikke kan straffe deandre, og heller ikke Per – er det noen som skal straffe ham for dette er detforeldrene. Per får ingen straff, men foreldrene mener han er passe dum somlastet opp videoen når han var lett å kjenne igjen. De mener og at lærerenburde få sparken for sin oppførsel.
 5. 5. Spørsmål til refleksjonHvorfor er denne Hvilke rutiner har skolensituasjonen et problem for for å håndtere denne typeskolen? aktivitet på nett?Hva burde læreren som Hva burde foreldrene haoppdaget videoen gjøre? gjort?
 6. 6. Case KjærestetrøbbelIda og Ola går i 10. klasse og har vært kjærester en stund, men har kjenthverandre “hele livet”. Ida er litt innesluttet mens Ola er svært sosial. Oftesnakker de med hverandre via sosiale medier eller sender tekstmeldinger ,fordi de ikke alltid kan møtes fysisk. En dag oppdager Ida at Ola chatter mednoen for henne ukjente jenter, og at de avslutter meldingene med flørtetetegn og uttrykk. Hun leser i gjesteboka hans på FaceBook at de også har lagtinn tilsvarende meldinger der, og uten at han forteller at han har kjæreste.Ida blir fort sjalu og sender en stygg melding til Ola om at han flørter medandre. Ola svarer med å legge en status på Facebook om at han har gjort detslutt med Ida. Klassen deler seg i de som holder med Ida og de som holdermed Ola, men etter at Ola publiserer noen lettkledde bilder av Ida påFacebooksiden sin tar også jentene avstand fra Ida – de synes bildene viser athun er lett på tråden. Ida blir etter dette borte fra skolen i flere dager. Basert på case fra stiftelsen .se
 7. 7. Spørsmål til refleksjonHvorfor er denne Hvilke rutiner har skolensituasjonen et problem for for å håndtere denne typeskolen? aktivitet på nett?Hva bør skolen gjøre? Hva bør foreldrene gjøre?
 8. 8. Case Venn med lærerPer går i 9. klasse og sier ikke mye i timene, men læreren mistenker at detikke er fordi han ikke vet svarene. Per går også mye alene i friminuttene ogprater lite med sine medelever. En dag spør læreren Per om hva detteskyldes, og Per forteller at han ikke liker å snakke foran andre. Det er en heltannen ting å chatte på nett. Læreren sier at Per kan kontakte ham på MSNhvis han har spørsmål som gjelder undervisningen, og samme ettermiddaglegger Per læreren til i kontaktlista si. Det viser seg at Per kan mye og harmange reflekterte tanker, og Per og læreren snakker ofte sammen omskolefag på ettermiddagen. En dag ser Pers foreldre at han snakker medlæreren og synes dette er merkelig. Neste dag tar de kontakt med rektor,som innkaller læreren og gir beskjed om at private samtaler med eleveneutenom arbeidstid skal de ikke ha noe av på skolen. Basert på case fra stiftelsen .se
 9. 9. Spørsmål til refleksjonHvorfor er denne Hvilke rutiner har skolensituasjonen et problem for for å håndtere denne typeskolen? aktivitet på nett?Hva bør skolen gjøre? Bør lærere og elever være “venner” i sosiale medier?
 10. 10. Case Digital mobbingJens og Ola har fått tak i Henriks brukernavn og passord tillæringsplattformen. De logger seg på som Henrik og laster opp noenbilder de har manipulert, bilder som viser Henrik i pinlige situasjoner –selv om situasjonene ikke er reelle, de er laget. I tillegg skriver demeldinger til både medelever og lærere – stygge meldinger som ser utsom de kommer fra Henrik. Henrik skjønner fort at noe har skjedd nårhan får sinte SMS-er og telefonoppringinger fra andre i klassen, og tarkontakt med skolen for å forklare problemet. Skolen stenger raskt nedlæringsplattformen og finner ut hvem som står bak aktiviteten. Jens ogOla sier det bare var for å drive gjøn med Henrik.
 11. 11. Spørsmål til refleksjonHvorfor er denne Hvilke rutiner har skolensituasjonen et problem for for å håndtere denne typeskolen? aktivitet på nett?Hva bør skolen gjøre? Hva bør skje med Jens og Ola?
 12. 12. Presentasjonen er utviklet av Drammen kommune og evabra.no,under lisensen CC BY-NC-SA.Du har lov til:å dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår:Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måtesom disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent elleranbefaler deg eller din bruk av verket).Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på detteverk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk meddenne.

×