Newsletter no 25

25o Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019
Αγαπητά μέλη,
Στο τεύχος αυτό θα ήθελα
να επιστήσω την προσοχή
σας σε δύο σημαντικά για
το Κέντρο γεγονότα. Το
πρώτο αφορά την
παρουσία του Κέντρου
στην 84η ΔΕΘ με σχετική
Περιεχόμενα Τεύχους
Editorial ……….…. 1
Νέα …………….……… 1
Free data …………...3
Συνέδρια ………. 3
ομιλία στο περίπτερο του ΑΠΘ και το
δεύτερο, την έναρξη συνεργασίας του
Κέντρου με το Διεθνές Δίκτυο POP UP ως
μέλος (περισσότερα μπορείτε να
διαβάσετε στα «Νέα»).
Αυτά δείχνουν ότι το Κέντρο συνεχίζει τη
δραστηριότητά του, αναπτύσσοντας
ολοένα και περισσότερο μία εξωστρέφεια
απευθυνόμενο είτε προς το Ελληνικό
κοινό είτε προς το διεθνές.
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν
οι πρωτοβουλίες αυτές και θα έχουν ως
αποτέλεσμα να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων ατόμων
που ασχολούνται με τα θέματα αυτά.
Νίκος Λαμπρινός
 Η έναρξη της 84ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν
αποτελεί βέβαια κάποιο νέο γεγονός,
πέρα από το συνηθισμένο ετήσιο.
Όμως, αυτή τη χρονιά, η έναρξη της
ΔΕΘ είχε και μία ιδιαίτερη σημασία για
το Κέντρο μας εξαιτίας της συμμετοχής
του Κέντρου στο περίπτερο του ΑΠΘ.
Κάθε χρόνο το ΑΠΘ οργανώνει ένα
εκθεσιακό χώρο, με αρκετά μεγάλη
έκταση, σε ένα περίπτερο της ΔΕΘ
(φέτος ήταν το περίπτερο 14) όπου
παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα
προγράμματα που εκπονήθηκαν /
ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονιά που
πέρασε.
Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο
παρουσίασε τους διαδραστικούς
χάρτες που κατασκευάστηκαν για τους
Διωγμούς των Ποντίων. Η παρουσίαση
συνοδεύτηκε από ομιλία στην οποία
Συνέχεια στη σελ. 2
… a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school.
Editorial
του Νίκου Λαμπρινού
25
Νίκος Λαμπρινός,
Πρόεδρος του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης
digital-earth
Κέντρο Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
Νέα – Δράσεις
του Κέντρου
Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
Συνέχεια από τη σελ. 1
συμμετείχαν, εκτός του Νίκου
Λαμπρινού, οι πρώην φοιτήτριες του
ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Μαρία Ηλιοπούλου
και Κυριακή Κοταρίδου, που
κατασκεύασαν τους δύο
διαδραστικούς χάρτες. Η πρώτη
κατασκεύασε, το 2019, τον χάρτη του
Διωγμού των Ποντίων του
Ανατολικού Πόντου και η δεύτερη
τον αντίστοιχο του Δυτικού Πόντου
το 2016. Στην αρχή της ομιλίας ο
Νίκος Λαμπρινός παρουσίασε την
ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου
από το 2012 έως σήμερα.
Μερικές φωτογραφίες από την
εκδήλωση
 Το Διεθνές Δίκτυο Popular Uses of
the Past (POP UP) ιδρύθηκε το 2016
από το Center for Historical Culture
του Erasmus University Rotterdam.
Έκτοτε, Ινστιτούτα και Κέντρα
Ιστορίας που εδρεύουν σε διάφορα
πανεπιστήμια έχουν γίνει μέλη του
δικτύου αυτού. Φέτος, το Κέντρο
Ψηφιακής Ιστορίας του Κέντρου μας
είχε την τιμή να γίνει δεκτό ως μέλος
του Δικτύου. Για το σκοπό αυτό, η
ιστοσελίδα του απέκτησε «φωνή»
και στα αγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ
την υπεύθυνη για το Τμήμα αυτό του
Κέντρου, κα Μαρία Μαυρομμάτη,
για τις ενέργειές της για τη
συμμετοχή αυτή που δίνει νέα
δυναμική διάσταση στην σύνδεση
της Ιστορίας με τη Γεωγραφία και
νέες προοπτικές στο Κέντρο
Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης.
Twitter: @ earthellas
2
3
Συνέδρια
Οκτώβριος 2019
1. 24-26: 14th International gvSIG
Conference
Τόπος: School of Engineering in
Geodesy, Cartography and Surveying,
Universitat Πολυτεχνείο Βαλέντσια,
Ισπανία.
Νοέμβριος 2019
2. 1-4: 12ο
Διεθνές Συνέδριο της
Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας
Τόπος: Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, Αθήνα.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 14
Ιουλίου 2019
Καταληκτική προθεσμία πληρωμής
κόστους συμμετοχής: 3 Αυγούστου
2019
Φεβρουάριος 2020
3. 21-23: Primary Geography
Conference:Charney Manor
(πληροφορίες μελλοντικά)
Για περισσότερα συνέδρια μπορείτε να
ανατρέξετε στο τελευταίο τεύχος του
Newsletter του GeoForAll
Στο ίδιο τεύχος θα βρείτε webinars και
σε παλιότερα τεύχη θα βρείτε δωρεάν
εκδόσεις και βίντεο σχετικά με τα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
(στα αγγλικά).
Δωρεάν Δεδομένα –
λογισμικά – άρθρα –
βιβλία κλπ.
 Στην ιστοσελίδα https://ipums.org/
μπορείτε να βρείτε δωρεάν
δεδομένα από όλο τον κόσμο σχετικά
με κοινωνικής φύσης θέματα.
Το IPUMS παρέχει δεδομένα
απογραφής και έρευνας από όλο τον
κόσμο, ενσωματωμένα στο χρόνο και
χώρο. Η ενσωμάτωση και η
τεκμηρίωση του IPUMS
διευκολύνουν τη μελέτη αλλαγών, τη
διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών, τη
συγχώνευση πληροφοριών σε όλους
τους τύπους δεδομένων και την
ατομική ανάλυση στο πλαίσιο
οικογενειακών και κοινοτικών
συνθηκών. Τα δεδομένα και οι
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα
βιβλιογραφικής έρευνας μέσα από
μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας.
 Στην σελίδα
https://www.gislounge.com/free-
open-access-book-google-earth-
engine-
applications/?utm_medium=email&u
tm_campaign=GISNL-Sep-12-
2019&utm_source=YMLP μπορείτε
να βρείτε το βιβλίο Google Earth
Engine Applications σε μορφή pdf και
να το κατεβάσετε δωρεάν. Πρόκειται
για ένα βιβλίο που περιέχει 23 άρθρα
με περιπτώσεις μελετών που
σχετίζονται με την επεξεργασία
δεδομένων GIS. Οι περιπτώσεις είναι
κάπως εξειδικευμένες αλλά δείχνουν
τις δυνατότητες που υπάρχουν για
επεξεργασία μέσω του Google Earth.
Περιλαμβάνονται περιπτώσεις
εξόρυξης ορυκτών από τον Αμαζόνιο,
εκτιμήσεις συνθηκών ξηρασίας με
παγκόσμια δεδομένα κλπ.
Twitter: @ earthellas
digitalearth@hotmail.grwww.digital-earth.edu.gr

Recomendados

Newsletter no 24 von
Newsletter no 24Newsletter no 24
Newsletter no 24Nikos Lambrinos
174 views3 Folien
Newsleter no 22 von
Newsleter no 22Newsleter no 22
Newsleter no 22nvoudris
25 views3 Folien
Newsletter3 von
Newsletter3Newsletter3
Newsletter3digital-earth
540 views2 Folien
Newsletter2 von
Newsletter2Newsletter2
Newsletter2digital-earth
601 views2 Folien
Newsletter νο 8 von
Newsletter νο 8Newsletter νο 8
Newsletter νο 8digital-earth
597 views4 Folien
6th Newsletter von
6th Newsletter 6th Newsletter
6th Newsletter digital-earth
568 views2 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Newsletter no 25

Newsletter22 von
Newsletter22Newsletter22
Newsletter22digital-earth
78 views3 Folien
Newsleter no 22 von
Newsleter no 22Newsleter no 22
Newsleter no 22Nikos Lambrinos
65 views3 Folien
Newsletter 24 von
Newsletter 24Newsletter 24
Newsletter 24digital-earth
47 views3 Folien
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ... von
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...kastanos
607 views67 Folien
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα... von
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...Periklis Georgiadis
82 views36 Folien
Newsletter no 34 von
Newsletter no 34Newsletter no 34
Newsletter no 34digital-earth
683 views7 Folien

Similar a Newsletter no 25(20)

Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ... von kastanos
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture”, Παρουσ...
kastanos607 views
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα... von Periklis Georgiadis
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von digital-earth
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
digital-earth134 views
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von Nikos Lambrinos
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Nikos Lambrinos165 views
InterMediaKT Newsletter 3 von InterMediaKT
InterMediaKT Newsletter 3InterMediaKT Newsletter 3
InterMediaKT Newsletter 3
InterMediaKT132 views
OTS RoadShow 2015-Αθήνα: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020" von OTS SA
OTS RoadShow 2015-Αθήνα: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020"OTS RoadShow 2015-Αθήνα: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020"
OTS RoadShow 2015-Αθήνα: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020"
OTS SA374 views
Ψηφιακή Εκπαίδευση von JoannaArtinou
Ψηφιακή ΕκπαίδευσηΨηφιακή Εκπαίδευση
Ψηφιακή Εκπαίδευση
JoannaArtinou108 views
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia von ELENA MITTA
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia
ELENA MITTA8.8K views
Παρουσίαση-Εθνικού-Σχεδιασμού-Έργου-ΕΥΥ2022.pdf von ApostolosStergiadis1
Παρουσίαση-Εθνικού-Σχεδιασμού-Έργου-ΕΥΥ2022.pdfΠαρουσίαση-Εθνικού-Σχεδιασμού-Έργου-ΕΥΥ2022.pdf
Παρουσίαση-Εθνικού-Σχεδιασμού-Έργου-ΕΥΥ2022.pdf

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
21 views255 Folien
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
54 views5 Folien
Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
322 views33 Folien
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
506 views7 Folien
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 Folien

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212506 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 48 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 views

Newsletter no 25

  • 1. Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019 Αγαπητά μέλη, Στο τεύχος αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημαντικά για το Κέντρο γεγονότα. Το πρώτο αφορά την παρουσία του Κέντρου στην 84η ΔΕΘ με σχετική Περιεχόμενα Τεύχους Editorial ……….…. 1 Νέα …………….……… 1 Free data …………...3 Συνέδρια ………. 3 ομιλία στο περίπτερο του ΑΠΘ και το δεύτερο, την έναρξη συνεργασίας του Κέντρου με το Διεθνές Δίκτυο POP UP ως μέλος (περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στα «Νέα»). Αυτά δείχνουν ότι το Κέντρο συνεχίζει τη δραστηριότητά του, αναπτύσσοντας ολοένα και περισσότερο μία εξωστρέφεια απευθυνόμενο είτε προς το Ελληνικό κοινό είτε προς το διεθνές. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές και θα έχουν ως αποτέλεσμα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων ατόμων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Νίκος Λαμπρινός  Η έναρξη της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν αποτελεί βέβαια κάποιο νέο γεγονός, πέρα από το συνηθισμένο ετήσιο. Όμως, αυτή τη χρονιά, η έναρξη της ΔΕΘ είχε και μία ιδιαίτερη σημασία για το Κέντρο μας εξαιτίας της συμμετοχής του Κέντρου στο περίπτερο του ΑΠΘ. Κάθε χρόνο το ΑΠΘ οργανώνει ένα εκθεσιακό χώρο, με αρκετά μεγάλη έκταση, σε ένα περίπτερο της ΔΕΘ (φέτος ήταν το περίπτερο 14) όπου παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που εκπονήθηκαν / ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονιά που πέρασε. Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο παρουσίασε τους διαδραστικούς χάρτες που κατασκευάστηκαν για τους Διωγμούς των Ποντίων. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από ομιλία στην οποία Συνέχεια στη σελ. 2 … a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school. Editorial του Νίκου Λαμπρινού 25 Νίκος Λαμπρινός, Πρόεδρος του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Νέα – Δράσεις του Κέντρου
  • 2. Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Συνέχεια από τη σελ. 1 συμμετείχαν, εκτός του Νίκου Λαμπρινού, οι πρώην φοιτήτριες του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Μαρία Ηλιοπούλου και Κυριακή Κοταρίδου, που κατασκεύασαν τους δύο διαδραστικούς χάρτες. Η πρώτη κατασκεύασε, το 2019, τον χάρτη του Διωγμού των Ποντίων του Ανατολικού Πόντου και η δεύτερη τον αντίστοιχο του Δυτικού Πόντου το 2016. Στην αρχή της ομιλίας ο Νίκος Λαμπρινός παρουσίασε την ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου από το 2012 έως σήμερα. Μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση  Το Διεθνές Δίκτυο Popular Uses of the Past (POP UP) ιδρύθηκε το 2016 από το Center for Historical Culture του Erasmus University Rotterdam. Έκτοτε, Ινστιτούτα και Κέντρα Ιστορίας που εδρεύουν σε διάφορα πανεπιστήμια έχουν γίνει μέλη του δικτύου αυτού. Φέτος, το Κέντρο Ψηφιακής Ιστορίας του Κέντρου μας είχε την τιμή να γίνει δεκτό ως μέλος του Δικτύου. Για το σκοπό αυτό, η ιστοσελίδα του απέκτησε «φωνή» και στα αγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ την υπεύθυνη για το Τμήμα αυτό του Κέντρου, κα Μαρία Μαυρομμάτη, για τις ενέργειές της για τη συμμετοχή αυτή που δίνει νέα δυναμική διάσταση στην σύνδεση της Ιστορίας με τη Γεωγραφία και νέες προοπτικές στο Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης. Twitter: @ earthellas 2
  • 3. 3 Συνέδρια Οκτώβριος 2019 1. 24-26: 14th International gvSIG Conference Τόπος: School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying, Universitat Πολυτεχνείο Βαλέντσια, Ισπανία. Νοέμβριος 2019 2. 1-4: 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας Τόπος: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 14 Ιουλίου 2019 Καταληκτική προθεσμία πληρωμής κόστους συμμετοχής: 3 Αυγούστου 2019 Φεβρουάριος 2020 3. 21-23: Primary Geography Conference:Charney Manor (πληροφορίες μελλοντικά) Για περισσότερα συνέδρια μπορείτε να ανατρέξετε στο τελευταίο τεύχος του Newsletter του GeoForAll Στο ίδιο τεύχος θα βρείτε webinars και σε παλιότερα τεύχη θα βρείτε δωρεάν εκδόσεις και βίντεο σχετικά με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (στα αγγλικά). Δωρεάν Δεδομένα – λογισμικά – άρθρα – βιβλία κλπ.  Στην ιστοσελίδα https://ipums.org/ μπορείτε να βρείτε δωρεάν δεδομένα από όλο τον κόσμο σχετικά με κοινωνικής φύσης θέματα. Το IPUMS παρέχει δεδομένα απογραφής και έρευνας από όλο τον κόσμο, ενσωματωμένα στο χρόνο και χώρο. Η ενσωμάτωση και η τεκμηρίωση του IPUMS διευκολύνουν τη μελέτη αλλαγών, τη διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών, τη συγχώνευση πληροφοριών σε όλους τους τύπους δεδομένων και την ατομική ανάλυση στο πλαίσιο οικογενειακών και κοινοτικών συνθηκών. Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα βιβλιογραφικής έρευνας μέσα από μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας.  Στην σελίδα https://www.gislounge.com/free- open-access-book-google-earth- engine- applications/?utm_medium=email&u tm_campaign=GISNL-Sep-12- 2019&utm_source=YMLP μπορείτε να βρείτε το βιβλίο Google Earth Engine Applications σε μορφή pdf και να το κατεβάσετε δωρεάν. Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιέχει 23 άρθρα με περιπτώσεις μελετών που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων GIS. Οι περιπτώσεις είναι κάπως εξειδικευμένες αλλά δείχνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για επεξεργασία μέσω του Google Earth. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις εξόρυξης ορυκτών από τον Αμαζόνιο, εκτιμήσεις συνθηκών ξηρασίας με παγκόσμια δεδομένα κλπ. Twitter: @ earthellas digitalearth@hotmail.grwww.digital-earth.edu.gr