Newsletter 20

20o Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Κέντρο Ψηφιακής
Γεωγραφικής ΕκπαίδευσηςΑπρίλιος-Ιούνιος 2018
20
… a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school.
Editorial
του Νίκου Λαμπρινού
Νίκος Λαμπρινός,
Πρόεδρος του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης
digital-earth
Εδώ και χρόνια προσπαθώ να απαντήσω
στον ερώτημα αν η Γεωγραφία είναι
ανιστόρητη ή η Ιστορία αγεωγράφητη,
χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει
κάπου. Ίσως είναι καιρός να αφήσουμε
πίσω μας τέτοια ερωτήματα και να
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την
συνύπαρξη των δύο αντικειμένων με τη
βοήθεια ατόμων που θα έχουν και τις
δύο ειδικότητες, του Γεωγράφου και του
Ιστορικού. Αυτό δεν αποτελεί δίκη μου
ιδέα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε
αρκετά κράτη, τα οποία βέβαια έχουν
προωθήσει την γεωγραφία και πέραν της
Β γυμνασίου.
Τέλος, άρχισε στο τέλος του Ιουνίου η
επιμόρφωση των πρώτων εκπαιδευτικών
μέσα από το πρόγραμμα Geomentor. Δύο
δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και
ένα της Έδεσσας ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα για την πιλοτική εφαρμογή και
12 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην
κατασκευή ψηφιακών διαδικτυακών
διαδραστικών χαρτών.
Συνέχεια στη σελ. 2
Περιεχόμενα Τεύχους
Editorial …..….…. 1, 2
Νέα …………….……… 2
Free data ………..…. 2
Άρθρα ………… 3, 4, 5
Αγαπητά μέλη,
Τους μήνες που πέρασαν
υπήρξαν μερικές δράσεις
σημαντικές για την
ανάπτυξη του Κέντρου.
Όπως γράφτηκε στο
προηγούμενο τεύχος, το
Κέντρο συμμετέχει στο
στο πρόγραμμα Copernicus Academy
μέσω της συμμετοχής του ΑΠΘ. Στα
πλαίσια αυτά το Κέντρο συμμετέχει και
στο EO4GEO
(http://www.eo4geo.eu/about-eo4geo/),
πάλι μέσω του ΑΠΘ, ως associated
partner, με σκοπό να ενισχύσει και
υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δράση.
Επίσης, το Κέντρο απέκτησε ένα νέο
Τμήμα, το τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης, που θα ενισχύσει την ήδη
δυνατή παρουσία των Ιστορικών χαρτών
του Κέντρου όχι μόνο ως μία χωρική και
χρονική αποτύπωση των ιστορικών
γεγονότων αλλά και ως μία ισχυρή
διαθεματική προσέγγιση των δύο
αντικειμένων.
Twitter: @ earthellas
Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
2
ΝΕΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης έχει νέο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Μετά από πρόταση του Προέδρου του
Κέντρου, τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τη
σύνθεση του νέου Δ.Σ. το οποίο
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1) Νίκος Λαμπρινός, Καθηγητής ΠΤΔΕ,
ΑΠΘ, Πρόεδρος
2) Κατερίνα Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμ. Γεωγραφίας Παν/μιο Αιγαίου, Αναπλ.
Πρόεδρος
3) Πέρυ Λαφαζάνη, Καθηγήτρια Τμ.
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,
ΑΠΘ, μέλος
4) Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,
ΑΠΘ, μέλος
5) Φανή Σέρογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος
Και αναπληρωματικά μέλη:
1) Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη, διδάσκουσα
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
2) Δρ. Απόστολος Παρασκευάς, Σχολικός
Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης
3) Αντώνης Μουρατίδης, Λέκτορας Τμ.
Γεωλογίας, ΑΠΘ.
Διεύρυνση του Κέντρου
Μέσα στον Ιούνιο 2018 το Κέντρο
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
απέκτησε νέο τμήμα έρευνας και
ψηφιακών εφαρμογών για τις ανάγκες
εκπαίδευσης του αντικειμένου της
Ιστορίας. Το τμήμα αυτό το ανέλαβε η κα
Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια Ιστορίας του
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ σε συνεργασία με την Δρ.
Μαρία Μαυρομμάτη. Ο λόγος αυτής της
διεύρυνσης ήταν για την ενίσχυση της
διαθεματικότητας των αντικειμένων της
Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εξάλλου,
πολλές από τις εφαρμογές που γίνονται
τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο και οι
αντίστοιχες αναπτύξεις ψηφιακών
εκπαιδευτικών εργαλείων αφορούν το
αντικείμενο της Ιστορίας.
Δωρεάν Δεδομένα –
λογισμικά – άρθρα –
βιβλία κλπ.
 Στη διεύθυνση
https://blog.gvsig.org/2018/05/07/free
-course-about-crime-mapping-gis-in-
criminology/ μπορείτε να βρείτε μία
σειρά από διαλέξεις που αφορούν το
λογισμικό GIS gvSIG. Οι διαλέξεις αυτές
αφορούν την χαρτογράφηση της
εγκληματικότητας αλλά όμως είναι
χωρισμένες σε τμήματα που μπορεί
κάποιος να επιλέξει. Έτσι, μπορεί να
μάθει για τη χρήση του gvSIG χωρίς
απαραίτητα να ασχοληθεί με την
εγκληματικότητα. Αν όμως θέλει τότε
θα πρέπει να κατεβάσει από την ίδια
διεύθυνση τα δεδομένα που αφορούν
την Νέα Υόρκη.
Editorial
Συνέχεια από τη σελ. 1
Η επιμόρφωση θα κρατήσει τρεις
ημέρες και θα γίνει στις
εγκαταστάσεις της Marathon Data
Systems στη Θεσσαλονίκη. Τα δε
σχολεία θα προμηθευτούν δωρεάν
από 50 άδειες των λογισμικών GIS
της εταιρείας, ESRI, USA. Από τον
Σεπτέμβριο μάλιστα θα ξεκινήσουν
και οι εφαρμογές σε project στα
σχολεία με τη συμμετοχή των
μαθητών τους (όταν θα έχετε στα
χέρια σας το τεύχος αυτό οι
επιμορφώσεις θα έχουν ήδη γίνει).
Νίκος Λαμπρινός
 Να διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε
θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,
 Να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς σε
θέματα διδακτικής της ιστορίας με τη
χρήση νέων τεχνολογιών και την
εκμάθηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών
για τη διδασκαλία της ιστορίας,
 Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος
ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στη διδασκαλία της
ιστορίας με τη χρήση της τεχνολογίας,
 Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα
τμήματα του Κέντρου Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και
στους φοιτητές και φοιτήτριες τόσο των
Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των
Τμημάτων Ιστορίας.
Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης θα στεγάζεται στο Κέντρο
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης στις
εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου
29, Θεσσαλονίκη (περιοχή Ράδιο Σίτυ).
ΜΕΛΗ:
Ρεπούση Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Δρ. Μαυρομμάτη Μαρία, Διδάσκουσα
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
ΑΡΘΡΟ
Το Τμήμα της Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης του Κέντρου Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης
αποτελεί το νέο τμήμα του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ με έτος ίδρυσης το 2018. Πρόκειται
για ένα τμήμα που στοχεύει στην
αξιοποίηση των ΤΠΕ και του ψηφιακού
περιβάλλοντος στην ιστορική εκπαίδευση.
Η σύμπραξη με το Κέντρο Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης αποφασίστηκε
ώστε, μεταξύ άλλων, να επισημοποιηθεί η
διεπιστημονική συνεργασία της Ιστορίας
και της Γεωγραφίας δια μέσου της
τεχνολογίας, κρατώντας ταυτόγχρονα και
το κάθε αντικείμενο την ταυτότητά του.
Το Τμήμα σταδιακά θα επιδιώξει να
συνδεθεί ερευνητικά με διεθνείς
οργανισμούς που προάγουν τη διδακτική
της ιστορίας και τις ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες όπως οι
International Society For History Didactics,
Euroclio, International Research Association
for History and Social Sciences Education
και European Association for Digital
Humanities, μεταξύ άλλων. Ειδικότερα το
Τμήμα σκοπεύει:
 Να προσαρμόσει υπάρχοντα ψηφιακά
εργαλεία προκειμένου αυτά να μπορούν να
αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση στην
ιστορία,
 Να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό και
κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα για την
διδασκαλία της ιστορίας στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
 Να διαχέει την ψηφιακή γνώση
αναφορικά με την ιστορία τόσο στο
επίπεδο του σχεδιασμού του μαθήματος
όσο και στο επίπεδο της πρακτικής του,
 Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
και η να διενεργεί ενημερωτικές
εκδηλώσεις σε θέματα ψηφιακής ιστορικής
εκπαίδευσης,
τρίπλευρες σημαίες χρώματος πορτοκαλί
και άσπρου και είναι τοποθετημένες μέσα
στον κύκλο όπως σημειώνεται στο χάρτη.
Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν κωδικό
αριθμό για αναγνώριση και ένα τρυπητήρι
με ένα μοναδικό σύστημα σήμανσης το
οποίο χρησιμοποιείται από τους
αγωνιζόμενους για να μαρκάρουν την
κάρτα τους και να αποδείξουν ότι έχουν
Η δεύτερη κατά σειρά εκπαιδευτική δράση
του σχολείου μας, αναφορικά με τη χρήση
των γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών και προσανατολισμού όπως
οι αναλυτικοί γεωγραφικοί χάρτες και τα
GPS, (Geographic Positioning Systems),
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο περιαστικό
δάσος του Σέιχ Σου. Παράλληλα οι μαθητές
ασκήθηκαν και στο άθλημα
προσανατολισμού orienteering.
Το orienteering είναι ένα άθλημα
προσανατολισμού που χρησιμοποιεί ειδικά
σχεδιασμένους και λεπτομερείς χάρτες.
ΑΡΘΡΟ
Εκπαιδευτική Επίσκεψη με τη Χρήση
Χαρτών και Ψηφιακών Μέσων
Προσανατολισμού στο Σέιχ Σου.
Νίκος Αμανατίδης και Χρύσα Γεράνη
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.
Σκοπός του 1ου Πειραματικού
Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης
ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή με
αθλήματα κοντά στην φύση καθώς και
την ανάγνωση χαρτών και τον
προσανατολισμό σε δασική έκταση
ύστερα και από την πρότερη και αρκετά
επιτυχή δράση προσανατολισμού και
εύρεσης συντεταγμένων στο αστικό
Συνέχεια στη σελ. 5
η ενασχόληση με τον
αθλητισμό, η επαφή με
το περιβάλλον, το
περπάτημα στην φύση,
η χρήση πυξίδας, η
ανάγνωση των χαρτών,
η ιδέα της περιπέτειας
και η γνωριμία
καινούργιων τόπων,
μπορούν να
αποτελέσουν ισχυρά
κίνητρα για να
ασχοληθεί κάποιος με
το orienteering
(Koukouris, 2005).
Δωρεάν Δεδομένα –
λογισμικά – άρθρα –
βιβλία κλπ.
 Κυκλοφόρησε η
έκδοση 3.0.0 Girona
του ελεύθερου
λογισμικού QGIS.
Μπορείτε να την
κατεβάσετε από τον
σύνδεσμο
http://download.qgis.
org
 Μπορείτε να
βρείτε τη νέα έκδοση
του WebWorldWind
της NASA στη
διεύθυνση
https://worldwind.arc
.nasa.gov/. Το
λογισμικό αυτό είναι
το πρώτο που
κατασκευάστηκε ως
λογισμικό εικονικής
υδρογείου, πριν το
Google Earth, και
είναι το μοναδικό
ελεύθερου και
ανοικτού κώδικα.
4
επισκεφθεί το σωστό σημείο ελέγχου
(http://www.orienteering-
greece.org/2012/11/07/blog-pos-8,
τελευταία πρόσβαση 22/5/2018).
Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να
διαλέξουν μία διαδρομή που να
ταιριάζει στις ικανότητες και στην
εμπειρία τους. Δεν είναι απαραίτητο να
τρέχει κανείς, κάλλιστα μπορεί κάποιος
να περπατήσει, γεγονός που βοηθάει
τους ηλικιωμένους ή άτομα με
σωματικές αναπηρίες να λάβουν μέρος.
Το οrienteering είναι ένα ατομικό
άθλημα το οποίο απαιτεί
αυτοσυγκέντρωση για να διατηρηθεί
κανείς πάνω στην επιλεγμένη διαδρομή.
Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η
συμμετοχή ενός ατόμου που θέλει να
ξεκινήσει το orienteering προκύπτει από
την περιέργεια/επιθυμία που έχει
κάποιος για κάτι καινούργιο. Η αγάπη
για τα βουνά και γενικότερα για τη φύση,
Όποιος συμμετέχει
υποχρεούται να
επισκεφθεί όλα τα
σημεία ελέγχου στη
σωστή σειρά. Τα
σημεία ελέγχου είναι
σημειωμένα πάνω
στο χάρτη σαν κύκλοι
και είναι πάντοτε
χαρακτηριστικά του
εδάφους που
διακρίνονται.
Τα σημεία ελέγχου
είναι μεγάλες
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τέλος η διαθεματική αυτή μάθηση σε
υπαίθριο χώρο δίνει νέες προοπτικές
στην εκπαίδευση, βελτιώνοντας με τον
καλύτερο τρόπο τη σχέση δάσκαλου-
μαθητή. Παρέχει νέους ορίζοντες στους
νεαρούς μαθητές, ενισχύει τις
δεξιότητες προσανατολισμού, ψηφιακής
χρήσης και επιτυχούς ανάγνωσης
χαρτών σε φυσικό περιβάλλον καθώς
και την αίσθηση της ομαδικότητας και
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των
μαθητών αλλά και των δασκάλων τους.
Βιβλιογραφία
• Brennan, Deirdre and Bleakley,
Walter (1997) Predictors, Patterns and
Policies for Post School Participation. In:
Young People's Involvement in Sport.
(Eds: Kremer, John and Ogle, Shaun),
Routledge, London and New York, pp.
78-98. ISBN 0-415-16650-0 [Book
section]
• http://www.orienteering-
greece.org/2012/11/07/blog-pos-8/
• Koukouris (2005), Beginners'
Perspectives of Getting Involved in
Orienteering in Greece. Scientific Journal
of Orienteering . 2005, Vol. 16, p18-33.
16p.
Συνέχεια από τη σελ. 4
στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με
το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο καθηγητή
κο Νίκο Λαμπρινό. Οι μαθητές είχαν ως
στόχους να γνωρίσουν την χρήση της
πυξίδας, να διαβάσουν χάρτες, να
ορίσουν διαδρομές και γενικότερα να
συνδυάσουν την γνώση με το παιχνίδι. Η
ενασχόληση των μαθητών με τέτοιου
είδους δραστηριότητες έχει πολλαπλά
οφέλη. Στο τομέα της φυσικής αγωγής τα
οφέλη σχετίζονται με την α) βελτίωση της
φυσικής κατάστασης β) με την βελτίωση
της αντιληπτικής και κινητικής
ικανότητας, της δύναμης και της
ταχύτητας. Στο συναισθηματικό κομμάτι,
το orienteering ενισχύει την αυτονομία
και την αυτοπεποίθηση αφού οι νέοι
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις
αποφάσεις τους και δεν διστάζουν να τις
υλοποιήσουν. Η ενασχόληση με τα
συστήματα GPS, η εύρεση των σημείων
ελέγχου μέσα σ’ ένα περιαστικό δάσος
μετά από επιτυχημένη ανάγνωση του
χάρτη προκαλεί στα παιδιά ένα αυθεντικό
συναίσθημα επιτυχίας και ευφορίας.
digitalearth@hotmail.gr
www.digital-earth.edu.gr
5
Η πορεία μας στο δάσος

Recomendados

Newsletter no 24 von
Newsletter no 24Newsletter no 24
Newsletter no 24Nikos Lambrinos
174 views3 Folien
Newsletter no 33 von
Newsletter no 33Newsletter no 33
Newsletter no 33Nikos Lambrinos
282 views5 Folien
Newsletter no 32 ιούνιος 2021 von
Newsletter no 32 ιούνιος 2021Newsletter no 32 ιούνιος 2021
Newsletter no 32 ιούνιος 2021Nikos Lambrinos
233 views5 Folien
Newsletter no 34 von
Newsletter no 34Newsletter no 34
Newsletter no 34digital-earth
683 views7 Folien
Newsletter22 von
Newsletter22Newsletter22
Newsletter22digital-earth
78 views3 Folien
Newsletter19 von
Newsletter19Newsletter19
Newsletter19digital-earth
97 views5 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Newsletter 20 - April - June 2018 von
Newsletter 20 - April - June 2018Newsletter 20 - April - June 2018
Newsletter 20 - April - June 2018Nikos Lambrinos
234 views5 Folien
2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας von
2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας
2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότηταςMarina Kotoula
40 views27 Folien
Newsletter3 von
Newsletter3Newsletter3
Newsletter3digital-earth
540 views2 Folien
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής" von
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"Δημοτικό Γαλάτιστας
7.8K views25 Folien
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια von
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροιαbloggdg
829 views8 Folien

Was ist angesagt?(18)

2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας von Marina Kotoula
2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας
2. ηλ παρουσίαση 1ς ενότητας
Marina Kotoula40 views
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια von bloggdg
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια
31o συνεδριο εμε προγραμμα 7 9 νοεμβρη, βεροια
bloggdg829 views
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην von Loukia Orfanou
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στηνευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
ευρωπαϊκη πολιτικη σε θεματα ενταξησ των τπε στην
Loukia Orfanou745 views
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία κοντρουκτιβιστικά περιβά... von Loukia Orfanou
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία κοντρουκτιβιστικά περιβά...Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία κοντρουκτιβιστικά περιβά...
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία κοντρουκτιβιστικά περιβά...
Loukia Orfanou943 views
Dasos 2017 18 von aglna
Dasos 2017 18Dasos 2017 18
Dasos 2017 18
aglna97 views
Dimiourgiki grafi odigiesplefseos von serreschools
Dimiourgiki grafi odigiesplefseosDimiourgiki grafi odigiesplefseos
Dimiourgiki grafi odigiesplefseos
serreschools3.3K views
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21 von Dimitris Gkotzos
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Dimitris Gkotzos468 views
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή von serreschools
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφήμούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
serreschools2.5K views
Παρεμβαση γεωγραφικες συντεταγμενες α ταξη von Georgia Katsadima
Παρεμβαση γεωγραφικες συντεταγμενες α ταξηΠαρεμβαση γεωγραφικες συντεταγμενες α ταξη
Παρεμβαση γεωγραφικες συντεταγμενες α ταξη
Georgia Katsadima783 views
ραδιοφωνικο προγραμμα πολιτιστικα 2013-4 von ekrem1111
ραδιοφωνικο προγραμμα πολιτιστικα 2013-4ραδιοφωνικο προγραμμα πολιτιστικα 2013-4
ραδιοφωνικο προγραμμα πολιτιστικα 2013-4
ekrem1111474 views
σχεδιο υποβολης προγραμματος von elenadamo
σχεδιο υποβολης προγραμματοςσχεδιο υποβολης προγραμματος
σχεδιο υποβολης προγραμματος
elenadamo626 views

Similar a Newsletter 20

Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfdigital-earth
134 views6 Folien
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNikos Lambrinos
165 views6 Folien
Εξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα von
Εξερευνώντας το παλάτι του ΜίνωαΕξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα
Εξερευνώντας το παλάτι του ΜίνωαGeo Marag
2.5K views68 Folien
Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης von
Σενάριο τοπικής Ιστορίας ΘεσσαλονίκηςΣενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Σενάριο τοπικής Ιστορίας ΘεσσαλονίκηςΈφη Βλάχου
1.7K views26 Folien
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της... von
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...Dr. Paraskevas Apostolos
61 views16 Folien

Similar a Newsletter 20(20)

Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von digital-earth
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
digital-earth134 views
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von Nikos Lambrinos
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Nikos Lambrinos165 views
Εξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα von Geo Marag
Εξερευνώντας το παλάτι του ΜίνωαΕξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα
Εξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα
Geo Marag2.5K views
Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης von Έφη Βλάχου
Σενάριο τοπικής Ιστορίας ΘεσσαλονίκηςΣενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Έφη Βλάχου1.7K views
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της... von Dr. Paraskevas Apostolos
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...
αισωπου 1 von stratism
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1
stratism5.4K views
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο von Nota Rentoumi
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
Nota Rentoumi802 views
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf von SofosLoisos
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfΣοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
SofosLoisos6 views
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο von Georgios Dimakopoulos
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά von Panagiota Argiri
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά
Panagiota Argiri137 views
Sxolefim7 von 6gymver
Sxolefim7Sxolefim7
Sxolefim7
6gymver860 views
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄ von Χρήστος Χαρμπής
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx von D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
D K403 views

Último

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
12 views37 Folien
Βρίσκοντας τα μνημεία von
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 Folien
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
17 views13 Folien
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. von
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 views7 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 views15 Folien

Último(20)

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views

Newsletter 20

 • 1. Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής ΕκπαίδευσηςΑπρίλιος-Ιούνιος 2018 20 … a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school. Editorial του Νίκου Λαμπρινού Νίκος Λαμπρινός, Πρόεδρος του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth Εδώ και χρόνια προσπαθώ να απαντήσω στον ερώτημα αν η Γεωγραφία είναι ανιστόρητη ή η Ιστορία αγεωγράφητη, χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει κάπου. Ίσως είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας τέτοια ερωτήματα και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την συνύπαρξη των δύο αντικειμένων με τη βοήθεια ατόμων που θα έχουν και τις δύο ειδικότητες, του Γεωγράφου και του Ιστορικού. Αυτό δεν αποτελεί δίκη μου ιδέα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε αρκετά κράτη, τα οποία βέβαια έχουν προωθήσει την γεωγραφία και πέραν της Β γυμνασίου. Τέλος, άρχισε στο τέλος του Ιουνίου η επιμόρφωση των πρώτων εκπαιδευτικών μέσα από το πρόγραμμα Geomentor. Δύο δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και ένα της Έδεσσας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την πιλοτική εφαρμογή και 12 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην κατασκευή ψηφιακών διαδικτυακών διαδραστικών χαρτών. Συνέχεια στη σελ. 2 Περιεχόμενα Τεύχους Editorial …..….…. 1, 2 Νέα …………….……… 2 Free data ………..…. 2 Άρθρα ………… 3, 4, 5 Αγαπητά μέλη, Τους μήνες που πέρασαν υπήρξαν μερικές δράσεις σημαντικές για την ανάπτυξη του Κέντρου. Όπως γράφτηκε στο προηγούμενο τεύχος, το Κέντρο συμμετέχει στο στο πρόγραμμα Copernicus Academy μέσω της συμμετοχής του ΑΠΘ. Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο συμμετέχει και στο EO4GEO (http://www.eo4geo.eu/about-eo4geo/), πάλι μέσω του ΑΠΘ, ως associated partner, με σκοπό να ενισχύσει και υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δράση. Επίσης, το Κέντρο απέκτησε ένα νέο Τμήμα, το τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης, που θα ενισχύσει την ήδη δυνατή παρουσία των Ιστορικών χαρτών του Κέντρου όχι μόνο ως μία χωρική και χρονική αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων αλλά και ως μία ισχυρή διαθεματική προσέγγιση των δύο αντικειμένων.
 • 2. Twitter: @ earthellas Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης 2 ΝΕΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Κέντρου, τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Νίκος Λαμπρινός, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Πρόεδρος 2) Κατερίνα Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Γεωγραφίας Παν/μιο Αιγαίου, Αναπλ. Πρόεδρος 3) Πέρυ Λαφαζάνη, Καθηγήτρια Τμ. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ, μέλος 4) Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος 5) Φανή Σέρογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος Και αναπληρωματικά μέλη: 1) Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη, διδάσκουσα ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 2) Δρ. Απόστολος Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης 3) Αντώνης Μουρατίδης, Λέκτορας Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ. Διεύρυνση του Κέντρου Μέσα στον Ιούνιο 2018 το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης απέκτησε νέο τμήμα έρευνας και ψηφιακών εφαρμογών για τις ανάγκες εκπαίδευσης του αντικειμένου της Ιστορίας. Το τμήμα αυτό το ανέλαβε η κα Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια Ιστορίας του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ σε συνεργασία με την Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη. Ο λόγος αυτής της διεύρυνσης ήταν για την ενίσχυση της διαθεματικότητας των αντικειμένων της Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εξάλλου, πολλές από τις εφαρμογές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο και οι αντίστοιχες αναπτύξεις ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων αφορούν το αντικείμενο της Ιστορίας. Δωρεάν Δεδομένα – λογισμικά – άρθρα – βιβλία κλπ.  Στη διεύθυνση https://blog.gvsig.org/2018/05/07/free -course-about-crime-mapping-gis-in- criminology/ μπορείτε να βρείτε μία σειρά από διαλέξεις που αφορούν το λογισμικό GIS gvSIG. Οι διαλέξεις αυτές αφορούν την χαρτογράφηση της εγκληματικότητας αλλά όμως είναι χωρισμένες σε τμήματα που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Έτσι, μπορεί να μάθει για τη χρήση του gvSIG χωρίς απαραίτητα να ασχοληθεί με την εγκληματικότητα. Αν όμως θέλει τότε θα πρέπει να κατεβάσει από την ίδια διεύθυνση τα δεδομένα που αφορούν την Νέα Υόρκη. Editorial Συνέχεια από τη σελ. 1 Η επιμόρφωση θα κρατήσει τρεις ημέρες και θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Marathon Data Systems στη Θεσσαλονίκη. Τα δε σχολεία θα προμηθευτούν δωρεάν από 50 άδειες των λογισμικών GIS της εταιρείας, ESRI, USA. Από τον Σεπτέμβριο μάλιστα θα ξεκινήσουν και οι εφαρμογές σε project στα σχολεία με τη συμμετοχή των μαθητών τους (όταν θα έχετε στα χέρια σας το τεύχος αυτό οι επιμορφώσεις θα έχουν ήδη γίνει). Νίκος Λαμπρινός
 • 3.  Να διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,  Να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς σε θέματα διδακτικής της ιστορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εκμάθηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών για τη διδασκαλία της ιστορίας,  Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στη διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση της τεχνολογίας,  Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και στους φοιτητές και φοιτήτριες τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των Τμημάτων Ιστορίας. Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης θα στεγάζεται στο Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29, Θεσσαλονίκη (περιοχή Ράδιο Σίτυ). ΜΕΛΗ: Ρεπούση Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ Δρ. Μαυρομμάτη Μαρία, Διδάσκουσα ΠΤΔΕ, ΑΠΘ ΑΡΘΡΟ Το Τμήμα της Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης αποτελεί το νέο τμήμα του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με έτος ίδρυσης το 2018. Πρόκειται για ένα τμήμα που στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και του ψηφιακού περιβάλλοντος στην ιστορική εκπαίδευση. Η σύμπραξη με το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης αποφασίστηκε ώστε, μεταξύ άλλων, να επισημοποιηθεί η διεπιστημονική συνεργασία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας δια μέσου της τεχνολογίας, κρατώντας ταυτόγχρονα και το κάθε αντικείμενο την ταυτότητά του. Το Τμήμα σταδιακά θα επιδιώξει να συνδεθεί ερευνητικά με διεθνείς οργανισμούς που προάγουν τη διδακτική της ιστορίας και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες όπως οι International Society For History Didactics, Euroclio, International Research Association for History and Social Sciences Education και European Association for Digital Humanities, μεταξύ άλλων. Ειδικότερα το Τμήμα σκοπεύει:  Να προσαρμόσει υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση στην ιστορία,  Να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό και κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα για την διδασκαλία της ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  Να διαχέει την ψηφιακή γνώση αναφορικά με την ιστορία τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού του μαθήματος όσο και στο επίπεδο της πρακτικής του,  Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και η να διενεργεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,
 • 4. τρίπλευρες σημαίες χρώματος πορτοκαλί και άσπρου και είναι τοποθετημένες μέσα στον κύκλο όπως σημειώνεται στο χάρτη. Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν κωδικό αριθμό για αναγνώριση και ένα τρυπητήρι με ένα μοναδικό σύστημα σήμανσης το οποίο χρησιμοποιείται από τους αγωνιζόμενους για να μαρκάρουν την κάρτα τους και να αποδείξουν ότι έχουν Η δεύτερη κατά σειρά εκπαιδευτική δράση του σχολείου μας, αναφορικά με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και προσανατολισμού όπως οι αναλυτικοί γεωγραφικοί χάρτες και τα GPS, (Geographic Positioning Systems), ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Παράλληλα οι μαθητές ασκήθηκαν και στο άθλημα προσανατολισμού orienteering. Το orienteering είναι ένα άθλημα προσανατολισμού που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένους και λεπτομερείς χάρτες. ΑΡΘΡΟ Εκπαιδευτική Επίσκεψη με τη Χρήση Χαρτών και Ψηφιακών Μέσων Προσανατολισμού στο Σέιχ Σου. Νίκος Αμανατίδης και Χρύσα Γεράνη 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. Σκοπός του 1ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή με αθλήματα κοντά στην φύση καθώς και την ανάγνωση χαρτών και τον προσανατολισμό σε δασική έκταση ύστερα και από την πρότερη και αρκετά επιτυχή δράση προσανατολισμού και εύρεσης συντεταγμένων στο αστικό Συνέχεια στη σελ. 5 η ενασχόληση με τον αθλητισμό, η επαφή με το περιβάλλον, το περπάτημα στην φύση, η χρήση πυξίδας, η ανάγνωση των χαρτών, η ιδέα της περιπέτειας και η γνωριμία καινούργιων τόπων, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα για να ασχοληθεί κάποιος με το orienteering (Koukouris, 2005). Δωρεάν Δεδομένα – λογισμικά – άρθρα – βιβλία κλπ.  Κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0.0 Girona του ελεύθερου λογισμικού QGIS. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον σύνδεσμο http://download.qgis. org  Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του WebWorldWind της NASA στη διεύθυνση https://worldwind.arc .nasa.gov/. Το λογισμικό αυτό είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε ως λογισμικό εικονικής υδρογείου, πριν το Google Earth, και είναι το μοναδικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. 4 επισκεφθεί το σωστό σημείο ελέγχου (http://www.orienteering- greece.org/2012/11/07/blog-pos-8, τελευταία πρόσβαση 22/5/2018). Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να διαλέξουν μία διαδρομή που να ταιριάζει στις ικανότητες και στην εμπειρία τους. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχει κανείς, κάλλιστα μπορεί κάποιος να περπατήσει, γεγονός που βοηθάει τους ηλικιωμένους ή άτομα με σωματικές αναπηρίες να λάβουν μέρος. Το οrienteering είναι ένα ατομικό άθλημα το οποίο απαιτεί αυτοσυγκέντρωση για να διατηρηθεί κανείς πάνω στην επιλεγμένη διαδρομή. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η συμμετοχή ενός ατόμου που θέλει να ξεκινήσει το orienteering προκύπτει από την περιέργεια/επιθυμία που έχει κάποιος για κάτι καινούργιο. Η αγάπη για τα βουνά και γενικότερα για τη φύση, Όποιος συμμετέχει υποχρεούται να επισκεφθεί όλα τα σημεία ελέγχου στη σωστή σειρά. Τα σημεία ελέγχου είναι σημειωμένα πάνω στο χάρτη σαν κύκλοι και είναι πάντοτε χαρακτηριστικά του εδάφους που διακρίνονται. Τα σημεία ελέγχου είναι μεγάλες
 • 5. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Τέλος η διαθεματική αυτή μάθηση σε υπαίθριο χώρο δίνει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση, βελτιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση δάσκαλου- μαθητή. Παρέχει νέους ορίζοντες στους νεαρούς μαθητές, ενισχύει τις δεξιότητες προσανατολισμού, ψηφιακής χρήσης και επιτυχούς ανάγνωσης χαρτών σε φυσικό περιβάλλον καθώς και την αίσθηση της ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών αλλά και των δασκάλων τους. Βιβλιογραφία • Brennan, Deirdre and Bleakley, Walter (1997) Predictors, Patterns and Policies for Post School Participation. In: Young People's Involvement in Sport. (Eds: Kremer, John and Ogle, Shaun), Routledge, London and New York, pp. 78-98. ISBN 0-415-16650-0 [Book section] • http://www.orienteering- greece.org/2012/11/07/blog-pos-8/ • Koukouris (2005), Beginners' Perspectives of Getting Involved in Orienteering in Greece. Scientific Journal of Orienteering . 2005, Vol. 16, p18-33. 16p. Συνέχεια από τη σελ. 4 στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο καθηγητή κο Νίκο Λαμπρινό. Οι μαθητές είχαν ως στόχους να γνωρίσουν την χρήση της πυξίδας, να διαβάσουν χάρτες, να ορίσουν διαδρομές και γενικότερα να συνδυάσουν την γνώση με το παιχνίδι. Η ενασχόληση των μαθητών με τέτοιου είδους δραστηριότητες έχει πολλαπλά οφέλη. Στο τομέα της φυσικής αγωγής τα οφέλη σχετίζονται με την α) βελτίωση της φυσικής κατάστασης β) με την βελτίωση της αντιληπτικής και κινητικής ικανότητας, της δύναμης και της ταχύτητας. Στο συναισθηματικό κομμάτι, το orienteering ενισχύει την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση αφού οι νέοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους και δεν διστάζουν να τις υλοποιήσουν. Η ενασχόληση με τα συστήματα GPS, η εύρεση των σημείων ελέγχου μέσα σ’ ένα περιαστικό δάσος μετά από επιτυχημένη ανάγνωση του χάρτη προκαλεί στα παιδιά ένα αυθεντικό συναίσθημα επιτυχίας και ευφορίας. digitalearth@hotmail.gr www.digital-earth.edu.gr 5 Η πορεία μας στο δάσος