Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
“ ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำน...
<ul><li>เราเคยเห็นคำกล่าว </li></ul><ul><li>ข้างต้นนี้หรือไม่ </li></ul><ul><li>เห็นที่ไหน ใครกล่าว .... </li></ul>
<ul><li>หลายคนอาจคิดในใจว่า ..... </li></ul>
 
<ul><li>แต่เชื่อไหมว่า ..... </li></ul><ul><li>เราทุกคนเคยเห็นแล้ว ! </li></ul><ul><li>แต่เรามองอย่างหยาบ ๆ ไม่ได้ใส่ใจ <...
<ul><li>ที่ไม่เคยมองอย่างลึกซึ้ง </li></ul><ul><li>จึงไม่เห็นคำกล่าวนี้ </li></ul><ul><li>ทั้ง ๆ ที่มันอยู่ใกล้เราเหลือเก...
<ul><li>อยู่ที่ไหนล่ะ </li></ul>
ที่นี่
อยู่ตรง ...
พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๘
<ul><li>ถ้าเราทุกคนตระหนักว่าเราเป็นคนไทย ประเทศนี้เป็นของเรา </li></ul><ul><li>ก็ต้องมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ </li></ul><ul>...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ถ้าเราทุกคนตระหนักว่าเราเป็นคนไทย

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ถ้าเราทุกคนตระหนักว่าเราเป็นคนไทย

 1. 1. “ ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้”
 2. 2. <ul><li>เราเคยเห็นคำกล่าว </li></ul><ul><li>ข้างต้นนี้หรือไม่ </li></ul><ul><li>เห็นที่ไหน ใครกล่าว .... </li></ul>
 3. 3. <ul><li>หลายคนอาจคิดในใจว่า ..... </li></ul>
 4. 5. <ul><li>แต่เชื่อไหมว่า ..... </li></ul><ul><li>เราทุกคนเคยเห็นแล้ว ! </li></ul><ul><li>แต่เรามองอย่างหยาบ ๆ ไม่ได้ใส่ใจ </li></ul><ul><li>จึงไม่แปลก ที่เราจะไม่รู้ </li></ul><ul><li>เพราะเราก็คงเหมือนคนไทยอีก ๆ คน </li></ul>
 5. 6. <ul><li>ที่ไม่เคยมองอย่างลึกซึ้ง </li></ul><ul><li>จึงไม่เห็นคำกล่าวนี้ </li></ul><ul><li>ทั้ง ๆ ที่มันอยู่ใกล้เราเหลือเกิน </li></ul>
 6. 7. <ul><li>อยู่ที่ไหนล่ะ </li></ul>
 7. 8. ที่นี่
 8. 9. อยู่ตรง ...
 9. 10. พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๘
 10. 11. <ul><li>ถ้าเราทุกคนตระหนักว่าเราเป็นคนไทย ประเทศนี้เป็นของเรา </li></ul><ul><li>ก็ต้องมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ </li></ul><ul><li>ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ </li></ul><ul><li>อย่างรับผิดชอบ </li></ul>www.facebook.com/dhammaintrend

×