Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (18)

Anzeige

Ähnlich wie MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering (20)

Weitere von Hans Janssen (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

MBA in één dag NEN - Bob Alisic over uitvoering

 1. 1. MBA in één dag + NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie’ Uitvoering Bob Alisic / ActinQ 1 V1.3 / 08-04-2016 Met Post-Its: Waarom is het wel gelukt / 1 Met Post-Its: Waarom is het niet gelukt / 1
 2. 2. 2 Bob Alisic 20 jaar “echte” ervaring in processen 17 jaar consultancy, training en auditing Per 1 april 2007 opgericht ActinQ Passie: straatfotografie bob.alisic @ actinq.nl www.actinq.nl
 3. 3. Act + Learn Plan DoCheck 3 PDCA of Deming cirkel…........ ….... dus PDCAL cirkel
 4. 4. • Kies een voorbeeld van eigen PDCAL cirkel in teams van twee. o Dagelijks leven (b.v. goede voornemens op 31 december) o Sport of hobby o ….. • Analyseer het verloop en het resultaat: o Wat was het doel en wat werd het resultaat? o Waarom is het uiteindelijk wel gelukt of waarom niet? o Schrijf drie belangrijkste oorzaken van wel slagen op drie gele Post-Its, of niet slagen op drie rode Post-Its. o Tijd: 8” 4 Opdracht: Eigen PDCAL
 5. 5. 5 Opdracht: Eigen PDCAL Waarom is het wel gelukt / 1 • Experimenteren en dus fouten kunnen maken. • Keihard werken en daarbij keuzes maken. • Verbindingen slaan met anderen, zij kunnen bepaalde dingen beter dan ik. • Prioriteiten stellen / meer tijd maken voor belangrijke zaken in privé omgeving. • Niet overal ja op zeggen / assertiever. • Stimulans & facilitatie van team. • Uitwisseling > zelf goed in sponsoring, anderen in fietsen. • Persoonlijke motivatie > conditie + afvallen verbeteren. • 17e op ranglijst gesponsorden. • Sporadisch gelukt. • Elke dag (11:00) lezen in agenda zetten. Waarom is het wel gelukt / 2 • Motivatie. • Minder pijn. Kleine stappen. • Prestatie voldoening door behaald resultaat. • Wekelijks geleverd, plannen, inkopen. • Tussentijds evaluatie. • Planning • Focus • Dagelijkse routine veranderen, lopen i.p.v. Met auto naar station. • Anderen deelgenoot maken. • Realistisch, haalbaar plannen. • Hoge prioriteit geven. • Sporten aanpassen / afwisselen. • Vaste planning. • Koor: dirigent (stimulans), extra oefenen, plezier.
 6. 6. 6 Opdracht: Eigen PDCAL Waarom is het niet gelukt / 1 • Sta niet 100% achter doel. • Geen duidelijke minimale eisen. • Cultuur verschil. • Zelfkritiek • Lezen geen hobby. • Lezen van die stukken is geen hobby. • Natuurlijke luiheid. • Bij eerste keer verbouwen: geen ervaring. • Planning en budget uitgelopen. • Druk leven / geen tijd. • Het weer en licht. • Feestdagen en vakanties > uit het ritme. • Passie en lef eindigt met het presenteren van PPT slides.
 7. 7. 7 U I T V O E R I N G Initialiseren Voorbereiden Experimenteren Realiseren
 8. 8. 8 Initialiseren Voorbereiden Experimenteren Realiseren "I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth." John F. Kennedy, May 25, 1961
 9. 9. Visie realiseren ….. 9 Missie Visie A B ….. is een reis van A naar B
 10. 10. 1. Leiderschap 2. Visie 3. Doelen en plannen 4. Teams 5. Relaties met de belanghebbenden 6. Communicatie 7. Waardering 8. Aanpak voor verbeteren en innoveren 9. Aanpak voor het leren 10. Metingen Tien condities voor succes 10
 11. 11. Rode draad: van Missie en Visie tot resultaten 11 Verleden Vertrekpunt Aankomstpunt 1. Missie 1 2. Visie 2 3. Aankomstpunt Doelstellingen 2017 3 4. Actuele situatie 4 5. Weg er naar toe, plan, stappen, middelen 5 6. Verleden (in de speigel kijken, WGG? - NZG? - waarom?) 6 7a. Risico’s. Plan aanpassen? 7a 7b. Aanpassen van doelstellingen? (7b) 8. Werkplan 1ste jaar. Veraantwoordelijkheden? 8 9. Vertrekpunt. Voorbereiden. Hoe voortgang bewaken? 9
 12. 12. Van Visie tot resultaten? Visie Communiceren Accepteren? Begrijpen? Willen? Kunnen? Waarderen! Doen!
 13. 13. Beoordelen van een Visie-statement? 1. Ik kan me daar in vinden. 2. Ik kan dit vertalen naar mijn eigen bijdragen. 3. Vernieuwend. Vraagt om creativiteit. 4. Geeft het licht in de tunnel. 5. Nodigt het uit tot “leren”. 6. Deze Visie leidt tot zeer waardevolle resultaten. 7. Ik kan deze Visie gemakkelijk uitleggen aan..... 8. Bevordert onderlinge samenwerking. 9. Deze Visie is echt gericht op onze klanten. 10. Hiermee worden wij: “mede-ondernemers”. Helemaal niet Helemaal wel O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Visie 1 2 3 4 5 Totaal:
 14. 14. Profiel van een verandering Aspecten die invloed hebben: 1 = zeer klein 3 = midden 5 = zeer groot 1 zk 2 k 3 m 4 g 5 zg 1. Grote van de “gap” (huidige situatie <> gewenst). 2. Urgentie (Tijd beschikbaar om doel te bereiken). 3. Niveau van complexiteit (van proces, van organisatie). 4. Breedte van de keten (een schakel, intern of extern). 5. Afhankelijkheid van menselijke aspecten. 6. Risico’s. 7. Leiderschap. 8. Kennis en specifieke ervaring. 9. Niveau van investering. 10. ….......
 15. 15. Tijdens welke activiteiten moet communicatie met de doelgroepen plaats vinden?  . Is de doelgroep geïdentificeerd?  . Wat moet bereikt worden met communicatie uiting?  . Wat is tot nu toe gecommuniceerd, door wie, hoe, wat was de effect?  . Hoe kan het effect van de communicatie uiting gemeten worden?  . Is de communicatie boodschap helder, ondubbelzinnig, compact geformuleerd?  . Welke communicatie wijze is geschikt (hoe, door wie, waarmee)?  . Is de geschikte timing bepaald?  . Is er een terugval plan bedacht? (Reserve oplossing)  . Welke risico’s zitten in het communicatie plan? Wat zijn de remedies?  . Is boodschap conform het plan op tijd overgebracht? Zo niet, waarom niet?  . Is er een significant verschil tussen eigen inschatting van het effect van uitgevoerde communicatie uiting en terugkoppeling door de doelgroep?  . Wat is geleerd uit de terugkoppeling door de doelgroepen? Zijn er extra acties nodig?  . Checklist: Communicatie bij veranderproject
 16. 16.  Prima doelstelling, maar is er ook voorzien in: o Een plan met mijlpalen? o Een charter, een opdrachtgever, een team en een teamleider? o Middelen voor realisatie van het plan? o Indicatoren van progressie? o Reguliere overleg, review en rapportage aan het mgt?  Als iets afgelopen jaar niet lukte, waarom zou dit nu wel lukken?  Wat is nu anders (condities, middelen, aanpak, plan) dan in het jaar (of jaren) daarvoor?  Bestaat er ergens anders evidentie dat zo iets wel gelukt is (technologie, verandering, aanpak etc.)? Onderscheid tussen goede intenties en realiteit 16
 17. 17. Ons verleden, in de spiegel kijken 17 Wat ging goed? a. ... b. ... c. ... d. ... Niet zo goed? a. ... b. ... c. ... d. ... Waarom? a. ... b. ... c. ... d. ... Waarom? a. ... b. ... c. ... d. ...
 18. 18. Wat gebeurde in ons verleden en waarom? Terugkijken voor een periode van één a twee jaar: • Wat gebeurde en waarom? • Wat waren onze projecten? • Wat waren onze verbeteractiviteiten? • Wat waren onze successen en mislukkingen? • Is er echt duidelijke causaliteit tussen onze intenties en onze resultaten? In verband brengen onze huidige plannen en onze geschiedenis. Wat leren we daarvan? Hoe voorkomen we de herhaling van oude problemen? 18
 19. 19. 19 VoorbereidenInitialiseren Experimenteren Realiseren
 20. 20. Team effectiviteit 1 2 3 4 5 1 Teamleden hebben echt vertrouwen in elkaar, dit blijkt ook zo onder de moeilijke omstandigheden gedurende een project? Twijfels en spanning verminderen dit vertrouwen niet. O O O O O 2 Team gaat zeer constructief, open en eerlijk met de conflicten om. Conflicten worden vermeden, team zoekt naar de best acceptabele oplossingen. Team leden wiens voorstel / idee niet doorgezet wordt hebben respect voor de gekozen oplossing en ondersteunen de uitwerking daarvan. O O O O O 3 Commitment is werkelijk aanwezig binnen het team, ook indien eigen voorstel / idee niet gekozen wordt. Team leden hebben zoveel vertrouwen in elkaar dat ze zeker zijn dat alle voorstellen open, eerlijk en objectief besproken zullen worden, en dat besluitvorming of hetzelfde wijze plaats gaat vinden. O O O O O 4 Iedere teamlid is bereid verantwoordelijkheid te dragen voor eigen projectdeel maar ook voor de delen van het project vallend onder de verantwoordelijkheid van de andere teamleden. Deze bereidheid wordt ook daadwerkelijk bewezen in noodsituaties. O O O O O 5 Team stelt ten alle tijden team doel boven de individuele doelen. Succes van het team staat bij iedereen voortdurend in het vizier. Team leden volgen continue voortgang richting het realiseren van team doel, daarbij elkaar ondersteunend en corrigerend waar nodig. O O O O O 1 = volledig mee oneens / nooit of zelden 3 = neutraal / soms 5 = volledig mee eens / nagenoeg altijd Totaal:
 21. 21. Krachten managen! Doel van project: …………… A B C D E M N P Q ? ? ? Negatieve krachten Positieve krachten 21
 22. 22. 22 ExperimenterenInitialiseren Voorbereiden Realiseren
 23. 23. Proces van het leren (David Kolb) Concrete ervaringen Formeren van nieuwe, abstracte concepten Observaties en reflecties Werking van concepten testen in nieuwe situaties Vrijheid om te experimenteren! Open voor feedback!
 24. 24. Bob’s Wipwap Bewegingsruimte Aanspreken op afspraak, op resultaat; “afrekenen”.
 25. 25. 25 RealiserenInitialiseren Voorbereiden Experimenteren
 26. 26. Uitrollen van doelen, plannen en metingen 26 Individuele bijdragen! Lange termijn strategische doelen Jaar doelen Proces / Team doelen Individuele doelen Missie, Visie Lange termijn programma Jaarplannen En middelen Proces / Team plannen en middelen Individuele actie plannen en middelen Waarde? Progres?
 27. 27. Uitrollen van doelen, plannen en metingen 27 Individuele bijdragen! Lange termijn strategische doelen Jaar doelen Proces / Team doelen Individuele doelen Missie, Visie Lange termijn programma Jaarplannen En middelen Proces / Team plannen en middelen Individuele actie plannen en middelen Waarde? Progres?
 28. 28. 28 Taal van geld: M€ / M€ Taal van “dingen”: mm, #, dagen Top management Middel mgt. Werkvloer Beleidendoelen Problemenenvragen voormiddelenensteun Vertaling? Twee talen! RONA ROTA EBIT etc Help!
 29. 29. Belanghebbenden. Wie zijn die? Wat willen ze? Sponsor Change agent Champion Advocaat Target groep Oponent 29 Twijfelaar
 30. 30. Posities van belanghebbenden in dit project Wie? Blokkeert Negatief Neutraal Ondersteunt Vecht voor …W……… …X……… …Y…… …Z…… Huidige positie Gewenste positie Hun “posities” in dit veranderingsproces: 30
 31. 31. Wat hebben we nodig en van wie? Onderwerpen voor inschatten van noodzaak voor beinvleding: Naam of positie:........................ Conclusie: Actie: Wie, wat, hoe en wanneer? Wat hebben we nodig van deze persoon? Middelen, informatie, toestemming, zijn tijd, steun, meer positieve houding) Welke belang heeft deze persoon in onze streven of actie? Welke voordelen heeft deze persoon van het slagen van onze streven of actie? Wie kan deze persoon met succes beinvloeden? Welke negatieve aspecten zou onze streven / actie kunnen hebben voor deze persoon? Wat zijn de voorkeursvormen van communicatie van deze persoon? Welke communicatievormen werken averechts bij deze persoon? Welke risico’s zijn denkbaar? 31
 32. 32. Weerstand tegen verandering is normaal Weerstand is energie die gericht is tegen de verandering. Maar, het is mogelijk om deze energie om te buigen om juist de verandering te ondersteunen. Signalen: • Ik ben niet geïnformeerd; • Ik wordt niet bij betrokken; • Dit interesseert me totaal niet; • Ik begrijp dit helemaal niet. Kwaliteit van idee X Acceptatie Effect
 33. 33. 33 Checklist: Mgt. van weerstand en emoties Is in de veranderstrategie het element van binding van mensen meegenomen?  . Hebben we de opponenten actief bij ons project betrokken?  . Hebben we de mensen kunnen overtuigen van de urgentie van dit project?  . Hebben we een plan gemaakt voor het vormen van coalities met mensen wiens steun we nodig hebben voor dit project?  . Kennen we de bronnen en oorzaken van de weerstand?  . Hebben we de werkelijke oorzaken van weerstand doorgrond en voor zover mogelijk ervan geleerd om onze projectaanpak te verbeteren.  . Zijn betrokkenen op tijd geïnformeerd over de komende veranderingen?  . Zijn er quick-wins mogelijk op korte termijn, om daarmee de positieve effecten te kunnen laten zien aan de betrokken, twijfelende mensen?  . Is er een “worst-case” scenario bedacht en bijbehorende maatregelen om de effecten daarvan te beperken?  . Wordt voldoende aandacht geschonken aan mogelijk verborgen weerstanden?  . Wordt aandacht gelijkmatig verdeeld over de tegenstanders en medestanders?  . Wordt regelmatig opnieuw ingeschat waar weerstand zich zou kunnen voordoen?  .
 34. 34. Deelnemen aan New York marathon? 34
 35. 35. Mijn acties in de komende 14 dagen: Naam: Datum: Maak een kopie, stuur die naar een vriend en vraag om je te bellen over 7 en over 14 dagen: “Hoe staat ermee?”. Mijn belangrijkste acties in de komende 14 dagen: LOC Niveau van vertrouwen: (0 …..100%) Bereikt (ja of nee)? 1. 2. 3. 35
 36. 36. Tien gouden implementatie regels 1. Wees helder over wat je wil. 2. Identificeer obstakels. 3. Bouw netwerk voor support. 4. Geef zelf het goede voorbeeld. 5. Neem verantwoordelijkheid. 6. Overzie het groter geheel. 7. Check iedere dag. 8. Verwacht weerstand. 9. Waardeer en beloon, vooral vroege successen. 10.…............. Anonymus www.actinq.nl
 37. 37. MKM11 / CD6 / V3 37
 38. 38. Tien gouden implementatie regels 1. Wees helder over wat je wil. 2. Identificeer obstakels. 3. Bouw netwerk voor support. 4. Geef zelf het goede voorbeeld. 5. Neem verantwoordelijkheid. 6. Overzie het groter geheel. 7. Check iedere dag. 8. Verwacht weerstand. 9. Waardeer en beloon, vooral vroege successen. 10.NEVER, NEVER, NEVER GIVE UP! Anonymus www.actinq.nl

×