Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Edin masterclass 19 mei 2015

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Edin masterclass 19 mei 2015 (20)

Weitere von Hans Janssen (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Edin masterclass 19 mei 2015

 1. 1. Werken aan uw businessmodel voor de toekomst Edin Masterclass
 2. 2. Universiteit Leiden Afdeling Bedrijfswetenschappen Turnaround, Rescue, Insolvency Research Team Boek: Zwaar weer ondernemen, de overlevingsgids voor ondernemers in bijzonder beheer Turnaround PowerHouse® te Rotterdam Oprichters/eigenaren denktank Turnaround PowerHouse® te Rotterdam Enkele klanten Prof. dr. Jan Adriaanse & Michiel van Dijk MSc.
 3. 3. Wat ging hier mis Oorzaken voor neergang?
 4. 4. Waarom komen bedrijven in turbulentie terecht? [Op basis van “organizational failure” literatuur en lopend onderzoek Universiteit Leiden 2005-2014] 5 elementen Marketing & Strategie Houding ten opzichte van de markt Management Kwaliteit en functioneren Informatie MIS & sturing financiële informatie Efficiëntie Operationele knelpunten en kostenstructuur Economie Niet beïnvloedbare factoren
 5. 5. Rode draad sectoren die in turbulentie verkeren… • Overcapaciteit • Commodity goederen en diensten: ‘unique selling point’ is relatief • Prijsdruk • Grote macht inkopers / inkoop door hoofdkantoren / minder persoonlijk contact • Concurrentie uit andere (vaak onverwachte) hoek (‘game changers’) • Weinig samenwerking (netwerken) tussen bestaande spelers in een branche • Onvoldoende inspelen op veranderende vraag • Te weinig oog voor technologie, innovatie en mega-trends (PEST) • Te veel vasthouden aan traditie en vaste aannames (‘zo doen we dat nu eenmaal’) • Neiging om met korte termijn oplossingen te komen • Faillissementen en consolidatie • Hoop (tegen beter weten in) dat de markt wel weer aantrekt… Herkenbaar?
 6. 6. 6 Crisis. What crisis? Assumptie crisis Winst crisis Liquiditeits crisis 29% 54% 17% Gezonde onderneming TijdSignalen Failliet
 7. 7. Assumptie-crisis: de eerste lichte signalen • Is er een collectief sterk gevoel van onoverwinnelijkheid bij de medewerkers (neiging om eigen succeskansen te overschatten)? [groupthink] • Worden nieuwe concurrenten, kannibaliserende technologieën en toepassingen onderschat? [curse of success] • Bestaan er vaste normatieve aannames over de markt, de positieve rol van de onderneming daarin, evenals de manier om met problemen om te gaan (‘saneren’)? [threat-rigidity effect] • Hebben medewerkers de neiging om te wijzen naar niet beïnvloedbare tijdelijke factoren (economische crisis, consumentenvertrouwen) en/of wordt veel gerefereerd aan het verleden, traditie, evenals normen en waarden (‘kracht van het familiebedrijf’)? • Hebben medewerkers überhaupt enig idee van disruptive trends? [‘surviving disruption’] • Gaan medewerkers (bewust of onbewust) uit van fundamenteel bestaansrecht…?
 8. 8. Assumptie-test voor alle managers/ondernemers 1. Wat zijn mogelijke ontwrichtende trends die van invloed zijn op mijn bedrijfstak? 2. Wat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen van mijn klanten? 3. Hoe ziet mijn bedrijfstak er in 2018 mogelijk uit…? En in 2025…? 4. Wat kan ik me echt niet voorstellen dat gaat gebeuren met mijn bedrijfstak…?
 9. 9. Trends…. wat zie jij? 9
 10. 10. Ontwrichtende trends: algemeen • Globalisering • Technologisering • Commodisering • Juridisering • The Mobile Wave [smartphones en tablets] • Big data [marketing] • “Arenisering” van de economie [gevaar komt van buiten de bedrijfstak] • Social disruption [new codes, ideologies, myths] • The power of branding [b-to-c en b-to-b] • Mini-nationals fighting multi-nationals [game changers] • Van eigendom naar (gratis) gebruik
 11. 11. Externe analyse mondzorgsector (I) Demografisch • Vergrijzing bevolking; andere behoeften; • Vergrijzing beroepsgroep; • Instroom en tegelijk ook uitstroom buitenlands gediplomeerden; • Instroom van vrouwen in het beroep; • Tandartsen van allochtone afkomst; • Regionale spreiding. Economisch • Taakherschikking; Anderen pakken deel van de traditionele rol tandartsen; • Kostenontwikkeling zorg; • Andere invulling ondernemerschap + ketens; meer grotere praktijken; • Veel meer differentiatie (specialisten <-> lokale generalisten); • Niet praktijkhouders met (mogelijk) minder binding; • Marktstrijd wordt gespeeld vanuit macht; • Diversiteit praktijkvoering (differentiaties); • Norminkomen; • Invloed conjunctuur op consumptiegedrag patiënt; • Werkgeverschap (pensioen, verzekeringen, etc.); • Financiering van curatie of preventie?; • Efficiency in de zorg; • Voedingsmiddelenindustrie.
 12. 12. Externe analyse mondzorgsector (II) Internationaal • Invloed “Europa” op nationale wet-/regelgeving; wettelijke eisen; • Richtlijnontwikkeling: kijken naar elkaar; • “Zorgtoerisme”. Politiek-bestuurlijk • Taakherschikking; • Rol van de zorgverzekeraars; • Efficiënt + doelmatig, zichtbaar/meetbaar; • Conjunctuur politiek; • Rol gemeenten in het kader van “zorg dichtbij”; • Toezichthoudende organen meer macht. Ecologisch • Verantwoord gebruik tandheelkundige materialen; • Verantwoord verwerken van tandheelkundig afval; • Duurzaamheid.
 13. 13. Externe analyse mondzorgsector (III) Technologisch (tandheelkundige invalshoek) • [disruptieve] innovaties; • 3-D kroon-brugwerk; • Behandelinzichten; • Verschuiving aard software; van middel om te declareren naar dossier (apps) rondom de patiënt (behandelplan, visie, indicatoren, etc.); • Gebitsbehoud door fysiologische ontwikkelingen (“over 20 jaar geen tandartsen meer?”). Sociaal-cultureel • Status/positionering van het beroep; • Imago: “eigen tandarts versus de rest”; maatschappelijk: wat mag een tandarts verdienen?; • Aard patiëntenpopulatie; • Signalerende rol: public health, preventie; • Transparantie; • Patiënt centraal; Invloed van de consument: “van patiënt naar klant”; • Houding van patiënt verandert: ik moet wachten, weinig info, ontbreken afstemmen zorgverzekering (dit alles accepteert hij/zij niet meer), wil zorgverlener kunnen vertrouwen, wil service, wil er wel voor betalen maar is ook kritisch; • (zien we mondzorg als) cosmetisch of zorg?’; • Shared-decision making [patiënt-tandarts] als nieuwe “trend”; • Transparantie – klant + stakeholder; • Hoe ziet de patiënt de “brede” rol van de tandarts?; • Patiënt wil (mogelijk) niet betalen voor preventie-advies.
 14. 14. Ontwrichtende trends volgens de Rabobank: • De traditionele tandarts (man en vrije beroeper) maakt plaats voor de tandarts die werkzaam is als zzp’er, vaak vrouw is en werkt in deeltijd; • Het aantal werkzame tandartsen neemt af; • In de markt zijn veel praktijken van oudere tandartsen beschikbaar voor overname, terwijl de vraag van starters beperkt is; • Het aantal ketens in de mondzorg neemt toe; • Nieuwe partijen, zoals private equity ondernemingen, zijn geïnteresseerd in tandartsketens.
 15. 15. Gezond blijven en groeien in een turbulente wereld?
 16. 16. SWOT: handig maar vaak misleidend…
 17. 17. SWOT-analyses leiden slechts tot betere muizenvallen
 18. 18. Blue Ocean Strategy… ofwel, hoe creëer je groei in een lastige markt?
 19. 19. Wat is dit?
 20. 20. Verminder Wat gaan we beduidend minder doen dan de bedrijfstak? Creëer Wat gaan we aanbieden dat de bedrijfstak nooit heeft aangeboden? Elimineer Met welke activiteiten die voor de bedrijfstak zo vanzelfsprekend zijn houden we op? Vermeerder Wat gaan we beduidend meer doen dan de bedrijfstak? Nieuwe waarde curve
 21. 21. Vermeerder Zitcomfort Horeca Prijs Creëer Thema Artistiek Meerdere producties Meerdere locaties Elimineer Wilde dieren Sterren Verminder Spanning en gevaar Rondreizen langs dorpen Nieuwe waarde curve
 22. 22. Stap 1: wat maakt mijn bedrijf uniek? [USP’s: Unique Selling Points] 1. … 2. ... 3. … 4. … 5. … 6. … 7. …
 23. 23. USP’s of… wat iedereen in onze bedrijfstak hetzelfde doet… 1. … 2. ... 3. … 4. … 5. … 6. … 7. …
 24. 24. Een blauwe oceaan voor autodealerbedrijven [een casus uit onze praktijk] Eerst even oefenen
 25. 25. Een blauwe oceaan zoeken voor het autodealerbedrijf van de toekomst… Context en assumpties… De Nederlandse automarkt in 2018: • Stel, verkoop nieuwe auto’s in volume (nog) sterk(er) gedaald dan in 2014 • In kwartaal 1 van 2015 zijn 30% minder auto’s verkocht ten opzichte van kwartaal 1 2014 • Onderhoudsbehoefte is in 2018 flink afgenomen (B-klasse auto’s/onderhoudsinterval) • Marktaandeel van “fastfitters” en onafhankelijke onderhoudsbedrijven is enorm gegroeid ten koste van dealerbedrijven in 2018 (voorspelling gezien huidige trend) • Optimistische voorspelling: in 2018 bestaat nog slechts 50% van de thans 2.800 autodealers in NL. Pessimistisch: nog slechts 800… • Geld wordt niet verdiend op de verkoop maar op het onderhoud • U zit vandaag in het management van een autodealerorganisatie… wat doet u?
 26. 26. Bedenk het autobedrijf van de toekomst
 27. 27. Verminder Wat gaan we beduidend minder doen dan we gewend zijn?  ……………………………………………………  ……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… Creëer Wat gaan we aanbieden dat we nog nooit hebben aangeboden? • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… Elimineer Met welke activiteiten, die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, houden we op? • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… Vermeerder Wat gaan we beduidend meer doen dan we gewend zijn?  ……………………………………………………  ……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… Stap 1 welke vaste aannames heeft een autodealer? Stap 2… Mijn Autodealer
 28. 28. Verminder Wat gaan we beduidend minder doen dan we gewend zijn?  ……………………………………………………  ……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… Creëer Wat gaan we aanbieden dat we nog nooit hebben aangeboden? • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… Elimineer Met welke activiteiten, die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, houden we op? • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… • ……………………………………………… Vermeerder Wat gaan we beduidend meer doen dan we gewend zijn?  ……………………………………………………  ……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… Stap 1 wat doen we allemaal hetzelfde? Stap 2…: Mijn praktijk
 29. 29. Hoe verder, oftewel Shift happens!
 30. 30. Rotterdam Science Tower Marconistraat 16, 12th floor 3029 AK Rotterdam The Netherlands tel +31 (0) 10 204 56 70 fax +31 (0) 10 204 55 55 www.turnaroundpowerhouse.com

×