Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TRAKTATET E BASHKIMIT EUROPIAN
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY
FAKULTETI: ADMINISTRIM BIZNESI
VITI: I
LËNDA: E DREJTË BIZNESI
P...
TRAKTATET E BASHKIMIT EUROPIAN
Viti Traktati Komente
1952
Traktati themelues i Komunitetit
Evropian të Karbonit dhe Çeliku...
Traktati mbi Bashkimin Evropian (njihet edhe si
Traktati i Mastrihtit)
1993
- Krijohet Bashkimi Evropian
- Traktati i Mast...
Traktati i Nicës
2003
- Pas zgjerimit në 25 Shtete Anëtare, reformohen
institucionet me qëllim që Bashkimi të mund të
funk...
Traktati i Mastrihtit - 1992
 Traktati i Mastrihtit njihet më shumë
si Traktati i Bashkimit Europian, pasi me
të, nisi rr...
Traktati i Amsterdamit - 1997 Në Amsterdam, më 16-17 qershor 1997,
kryetarët e shteteve dhe të qeverive të 15
vendeve të ...
Traktati i Nicës - 2001
 Traktati i Nicës si dokument, i parapriu zgjerimit të Bashkimit Europian dhe si i
tillë ai u fok...
Traktati i Lisbonës - 2007
 Traktati i Lisbonës (i njohur fillimisht si
Traktati i Reformës) është një
marrëveshje ndërko...
Traktatet e Bashkimit Europian
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Traktatet e Bashkimit Europian

7.133 Aufrufe

Veröffentlicht am

Traktate e Bashkimit Europian

Veröffentlicht in: Recht
 • I shared this simple 7 second ritual with one of my clients a couple of month ago. She had been struggling with her weight pretty much all her life. And seemed to be stuck in a perpetual limbo of weight loss, weight gain, weight loss, weight gain... But when she started doing THIS 7 second daily ritual things rapidly changed... She had fast fat loss from her hips, thighs face and arms.While enjoying an increase in energy and zest for life. She also had a youthful glow to her skin that she hadn't seen in years. >> Try This Simple 7 Second Daily Ritual For Yourself Here ☞☞☞ http://tinyurl.com/y33eq8tt
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • 7 second ritual melts 62 pounds of fat ➽➽ https://bit.ly/2PJu978
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Try This Simple 7 Second Daily Ritual For Yourself Here ▲▲▲ https://bit.ly/2XYSZo6
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Scientist reveals real cause of weight gain. Click here now ➜➜➜ http://tinyurl.com/y35qox2k
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Traktatet e Bashkimit Europian

 1. 1. TRAKTATET E BASHKIMIT EUROPIAN TIRANA BUSINESS UNIVERSITY FAKULTETI: ADMINISTRIM BIZNESI VITI: I LËNDA: E DREJTË BIZNESI PUNOI: Denis Meça Albi Boduri
 2. 2. TRAKTATET E BASHKIMIT EUROPIAN Viti Traktati Komente 1952 Traktati themelues i Komunitetit Evropian të Karbonit dhe Çelikut - Themelohet Komuniteti Evropian i Karbonit dhe Çelikut (ECSC) 1957 Traktati i Romës (njihet edhe si Traktati i BE-së) - Themelohet KEE-ja dhe Euratom - Nënshkruhet Traktati themelues i Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, njëkohësisht më atë themelues të Komunitetit Ekonomik Evropian dhe që të dy bashkë njihen si Traktatet e Romës 1965 Traktati i Bashkimit - Krijohet një Komision dhe një Këshill i Vetëm për të tre Komunitetet Evropiane 1987 Akti Unik Evropian (AUE) - Bëhen përshtatje më Traktatin e KE-së me qëllim arritjen e Tregut të Brendshëm
 3. 3. Traktati mbi Bashkimin Evropian (njihet edhe si Traktati i Mastrihtit) 1993 - Krijohet Bashkimi Evropian - Traktati i Mastrihtit ndryshoi emrin nga Komuniteti Ekonomik Evropian në Komunitet Evropiane. - Miratohen forma të reja bashkëpunimi midis qeverive të Shteteve Anëtare mbi politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe në fushën e “çështjeve të brendshme dhe drejtësisë”. - Me shtimin e këtij bashkëpunimi ndër- qeveritar, Traktati i Mastrihtit krijon një strukturë të re me tre shtylla, si në aspektin politik edhe ekonomik. Ky është Bashkimi Evropian (BE). Traktati i Amsterdamit 1999 - Ndryshohen dhe rinumërtohen traktatet e BE-së dhe të KE-së
 4. 4. Traktati i Nicës 2003 - Pas zgjerimit në 25 Shtete Anëtare, reformohen institucionet me qëllim që Bashkimi të mund të funksionojë në mënyrë eficiente. - Traktati i Nicës, Traktati i Bashkimit Evropian dhe Traktati i Romës bashkohen në një instrument të vetëm të konsoliduar. Traktati i Lisbonës 2007 - Ky traktat e bën BE-në: Më eficiente: procese më të thjeshta, president i përhershëm i Këshillit Më demokratike: rol më të përforcuar për Parlamentin Evropian dhe parlamentet kombëtare, “Iniciativa e Qytetarëve”, Kapitulli i të Drejtave Themelore Më transparente: qartëson rolet përkatëse, akses publik më të gjerë në dokumentacion dhe në takime Më të bashkuar në arenën botërore: Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme Më të sigurt: Mundësi të reja për të luftuar terrorizmin, ndryshimet klimaterike, dhe sigurimin e energjisë
 5. 5. Traktati i Mastrihtit - 1992  Traktati i Mastrihtit njihet më shumë si Traktati i Bashkimit Europian, pasi me të, nisi rruga që do të çonte në vitin 2002 në hyrjen në qarkullim të monedhës së përbashkët europiane, Euro.  Traktati i Mastrihtit nuk është i rëndësishëm vetëm sepse shënon hapin e parë konkret drejt Bashkimit Ekonomik dhe Monetar, por sepse nëpërmjet tij u kalua në Komunitetin Europian dhe në Bashkimin Europian, u përforcua bashkëpunimi mes shteteve anëtare në fushën e politikës së jashtme dhe arrihet në konceptin e qytetarit europian.  Traktati i Mastrihtit u firmos zyrtarisht nga ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve anëtare, në 7 shkurt 1992  Me hyrjen e tij në fuqi më 1 nëntor 1993, u krijua Bashkimi Evropian me 12 vende anëtare të Komunitetit, të cilat ishin: Belgjika, Danimarka, Franca, Greqia, Gjermania, Holanda, Irlanda, Italia, Luksmeburgu, Mbretëria e Bashkuar, Portugalia dhe Spanja. Numri i anëtarëve do të shkonte në 15 në vitin 1995.  Në tërësinë e tij, Traktai i Maastrihtit mund të përmblidhet në tri elementë kryesore ose tri shtylla  - Së pari, veshja e Komunitetit europian (i cili zëvendësoi Komunitetin Ekonomik Europian), me kompetenca të gjera mbikombëtare; - Së dyti, bashkëpunimi në fushën e një politike të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë; - Së treti, bashkëpunimi në fushën e marrëdhënieve të brendshme dhe të drejtësisë.
 6. 6. Traktati i Amsterdamit - 1997 Në Amsterdam, më 16-17 qershor 1997, kryetarët e shteteve dhe të qeverive të 15 vendeve të Bashkimit Europian arritën në një marrëveshje politike për një traktat të ri për Europën, Traktatin e Amsterdamit  Ai afirmoi parimet e lirisë, të demokracisë dhe të respektit të të drejtave të njeriut  Ai mbetet një traktat shumë i rëndësishëm, pasi forcoi objektivat e arritura nga traktatet e tjera dhe, megjithëse jo në mënyrën që pritej, hodhi hapat për një bashkëpunim më të fuqishëm në nivel europian.  Traktati i Amsterdamit përcaktoi katër objektiva kryesore. 1. Punësimi dhe qytetari në zemër të bashkimit europian. 2. Qarkullimi i lirë dhe siguria. 3. Drejt një politikë të jashtme dhe të sigurisë të përbashkët. 4. Reforma e institucioneve europiane para zgjerimit.  Ai rishikoi pjesërisht sistemin e vendimmarrjes në këto drejtime:  forcoi në mënyrë të konsiderueshmë pjesëmarrjen e Parlamentit europian në procedurat legjislative të BE-së, nëpërmjet përgjithësimit dhe thjeshtësimit të procedurave të "bashkë-vendimmarrjes". Parlamenti europian dhe Këshilli i ministrave të BE-së i marrin vendimet së bashku dhe janë të barabarë këtë proces vendmmarrje për shumicën e akteve ligjore e kryesisht ato që lidhen me qytetarin: punësimi, shëndeti, qarkullimi i lirë, kërkimet, mjedisi, barazia në shpërblim etj..  në gjirin e Këshillit, unanimiteti kërkohet vetëm për çështjet kushtetuese dhe temat e ndjeshme si për shembull fiskaliteti, dhe kuadri rregullator për emigracionin dhe viza për 5 vjet.
 7. 7. Traktati i Nicës - 2001  Traktati i Nicës si dokument, i parapriu zgjerimit të Bashkimit Europian dhe si i tillë ai u fokusua në ato çështje, që kanë të bëjnë me sigurimin e mirëfunksionimit institucional, në momentin e hyrjes së anëtarëve të rinj, pra në momentin kur Bashkimi Europian do të numërojë 30 anëtarë. Nga kjo pikëpamje, Traktati i Nicës përqëndrohet kryesisht në reformën institucionale, të orientuar në tri drejtime kryesore: - procedurat e vendimmarrjes në gjirin e Këshillit, - përbërja dhe funksionimi i institucioneve europiane, - forcimi i bashkëpunimit.  Dy drejtimet e para lidhen me tre shtyllat e Bashkimit Europian. Veç këtyre çështjeve themelore, u trajtuan edhe probleme me natyrë institucionale si për shembull: thjeshtësimi i traktateve, përcaktimi i kompetencave, integrimi në Kartën e të Drejtave Themelore dhe roli i parlamenteve kombëtare.  Traktati i Nicës u nënshkrua nga ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare më 26 shkurt 2001, ndërkohë që ratifikimi i tij, në vende të ndryshme u realizua ose nëpërmjet miratimit në parlament, ose me referendum. Si rrjedhojë e këtij procesi, Traktati hyri në fuqi më 1 shkurt 2003.
 8. 8. Traktati i Lisbonës - 2007  Traktati i Lisbonës (i njohur fillimisht si Traktati i Reformës) është një marrëveshje ndërkombëtare e cila ndryshon dy traktatet të cilat formojnë bazën kushtetuese te Bashkimit Evropian (BE). Traktati i Lisbonës u nënshkrua nga shtetet anëtare të BE-së më 13 dhjetor 2007, dhe hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009. Ajo ndryshoi Traktatin e Mastrihtit (1993), i cili gjithashtu është i njohur si Traktati në Bashkimin Evropian, si dhe të Traktatit të Romës (1958), i cili gjithashtu është i njohur si Traktati themelues të Komunitetit Europian (TEEC) në Lisbonë, Traktati i Romës u riemërua në Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU).  Qëllimi i deklaruar i traktatit ishte për të "përfunduar procesin e filluar nga Traktati i Amsterdamit [1997] dhe me Traktatin e Nicës [2001] me qëllim rritjen e efikasitetit dhe legjitimitetit demokratik të Bashkimit dhe për përmirësimin e koherencës së saj veprim  Afati kohor për traktatin:  • 21-23 qershor 2007: Takimi i Këshillit Evropian në Bruksel, mandati për Konferencën Ndërqeveritare (IGC)  • 23 korrik 2007: IGC në Lisbonë, teksti i Traktatit të Reformës  • 07-08 shtator 2007: Takimi i ministrave të jashtëm  • 18-19 tetor 2007: Këshilli Evropian në Lisbonë, marrëveshja përfundimtare mbi Traktatin e Reformës  • 13 dhjetor 2007: Nënshkrimi në Lisbonë  • 1 Janar 2009: Data e planifikuar e hyrjes në fuqi

×