Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mi a szociologia

402 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Mi a szociologia

 1. 1. Mi a szociolMi a szociológia?ógia?MiMilyenlyen a szociológus képzés?a szociológus képzés?Hol helyezkedhet el egy szociológus?Hol helyezkedhet el egy szociológus?
 2. 2. Mi a szociológia?A szociológia az emberek közötti kapcsolatok és az intézmények vizsgálatával foglalkozó tudomány.A szociológia az emberek közötti kapcsolatok és az intézmények vizsgálatával foglalkozó tudomány.Kutatási területe nagyon változatos,• a bűnözéstől a vallásig,• a családtól az államig,• az etnikai-nemzeti megosztottságtól a multikulturális együttélésig,• a társadalmi stabilitástól a radikális változásokig.
 3. 3. E változatos kutatások közös célja annak feltárása, hogy hogyan alakítja az embericselekvés és tudat a társadalmak kultúráját és szerkezetét,és fordítva: hogyan befolyásolja a kultúra és a társadalom az egyéni cselekvést és tudatot.
 4. 4. szegénység és gazdagságelőítéletesség és diszkriminációtársadalmi mozgalmakszerelemszerelemnemzeti identitásnemzeti identitáscsaládi konfliktusokcsaládi konfliktusokvallási megtérésvallási megtérésA szociológia tehát olyan izgalmas tudományterület, amely magyarázatot nyújtszemélyes életünk, társadalmunk, valamint a világ egészének számos kérdésére.a világ népességének változásanemzetközi migrációháború és békeglobális gazdasági fejlődés
 5. 5. A szociológus képzésA szociológus képzés kevkevésbé specializált, mint egy könyvelő-szak vagy a jogtudomány. Aésbé specializált, mint egy könyvelő-szak vagy a jogtudomány. Atechnikai tudást nyújtó képzésekhez képest a szociológus képzés előnye az, hogy atechnikai tudást nyújtó képzésekhez képest a szociológus képzés előnye az, hogy ahallgatókban olyan képességeket alakít ki, minthallgatókban olyan képességeket alakít ki, mint::• kritikai gondolkodás,kritikai gondolkodás,• íráskészség,íráskészség,• kutatás,kutatás,• komplex jelenségek elemzésének képességekomplex jelenségek elemzésének képességeA potenciális alkalmazók számára ezek mind kívánatos tudásfajták.A potenciális alkalmazók számára ezek mind kívánatos tudásfajták.Milyen a szociológus képzés?
 6. 6. KülönösenKülönösen hasznoshasznos tudása a szociológusoknak a kérdőíves kutatások tervezéstudása a szociológusoknak a kérdőíves kutatások tervezése,e, kivitelezésekivitelezése ééssazaz eredmények statisztikai elemzése. Ezek az ismeretek a közvélemény-kutatásban,eredmények statisztikai elemzése. Ezek az ismeretek a közvélemény-kutatásban,piackutatásban és adatbáziskezelésben egyaránt alkalmazhatók.piackutatásban és adatbáziskezelésben egyaránt alkalmazhatók.
 7. 7. A sokféleképpen hasznosítható képességeik következtében a szociológusok változatos munkakörökbenA sokféleképpen hasznosítható képességeik következtében a szociológusok változatos munkakörökbenhelyezkednek el. A karunkon 2009-ig végzett szociológusok a következő munkakörökben dolgoznakhelyezkednek el. A karunkon 2009-ig végzett szociológusok a következő munkakörökben dolgoznak(százalékban):(százalékban):12,411,62,53,34,155,87,49,111,611,615,70 2 4 6 8 10 12 14 16 18Nincs adatEgyébPublic relationsHumánerőforrás szakemberMarketing, menedzsmentSzociális szolgáltatás, egészségügyTanügy (nem felsőoktatás)Projekt menedzsment, pályázatírásPiackutatás, adatfeldolgozásFelsőoktatás, kutatásTanácsadó, referensAdminisztratív-irodai munka
 8. 8. A változatos munkakörök keretében a szociológus végzettségűek többsége olyan munkát végez,amelyben képzettségét hasznosítja.A végzett munka:0 2 4 6 8 10 12 14 16Nincs válaszEgyébMarketing, menedzsmentPublic relationsSzociális szolgáltatás, egészségügyHumánerőforrás szakemberProjekt menedzsment, pályázatírásTanügy (nem felsőoktatás)Adminisztratív-irodai munkaPiackutatás, adatfeldolgozásTanácsadó, referensFelsőoktatás, kutatásszakmán belüli szakmán kívüli nincs válasz
 9. 9. A szociológus diploma értékét külföldönA szociológus diploma értékét külföldön is megis megőrzi, a Magyarországon élőőrzi, a Magyarországon élő vvégzőseink ugyanolyanégzőseink ugyanolyanmértékben szakmában dolgoznak, mint az itthon maradtak.mértékben szakmában dolgoznak, mint az itthon maradtak.201014,8503529,5305555,70 10 20 30 40 50 602,58,316,572,7NincsválaszEU,USA,KanadaMagyarországRomániaMunkahelye szakmán belüliMunkahelye szakmán kívüliMunkahelye szakmán ...nincs válasz
 10. 10. HaHa úgy gondolod, hogy ez egyetemi éveidben a személyes fejlődésed a legfontosabb,úgy gondolod, hogy ez egyetemi éveidben a személyes fejlődésed a legfontosabb,és a világ sokszínűsége és komplexitása jobban érdekel, mint a befele forduló lelki búvárkodásés a világ sokszínűsége és komplexitása jobban érdekel, mint a befele forduló lelki búvárkodása BBTE szociológia karán van a helyed.a BBTE szociológia karán van a helyed.

×