Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Házas szertartás

1.851 Aufrufe

Veröffentlicht am

Házas szertartás liturgikus menetének bemutatása

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Házas szertartás

 1. 1. … HOLTOMIGLAN – HOLTÁIGLAN…
 2. 2. H á z a s s á g k ö t é s s z e r t a r t á s a
 3. 3. A szertartás menete
 4. 4. Bevezető rész Köszöntés, könyörgés
 5. 5. Igeliturgia
 6. 6. Evangélium
 7. 7. Házasságkötés szertartása
 8. 8. A házasulandó felek kiszolgáltatják egymásnak a szentséget
 9. 9. Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje házasságotokat Egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!
 10. 10. A pap a vőlegényt, ill. a menyasszonyt külön-külön kérdezi. Először a vőlegényt.
 11. 11. … , megfontoltad-e Isten előtti szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Felek: Igen.
 12. 12. Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet/férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Felek: Ígérem.
 13. 13. Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? Felek: Elfogadom.
 14. 14. Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Felek: Ígérem.
 15. 15. A házasságkötési szándék kinyilvánítása
 16. 16. Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, nézzetek egymás szemébe, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságotok Isten előtt felbonthatatlan lesz.
 17. 17. Pap: …, nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő ...-t feleségül venni/akarsz-e a jelenlévő ...-hez feleségül menni? Felek: Akarom/akarok.
 18. 18. Pap: Mond tehát utánam: …, Isten színe előtt feleségül veszlek/feleségül megyek hozzád.
 19. 19. Pap: Most megkötött házasságotokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Új házastársak: Ámen.
 20. 20. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanui e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!”
 21. 21. Az új házastársak esküt tesznek a feszületre
 22. 22. Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!
 23. 23. Előbb a férj, majd a feleség (vagy együtt mondják: Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, hogy a jelenlévő ...-t szeretem, szeretetből veszem feleségül/megyek hozzá feleségül.
 24. 24. Isten rendelése szerint. Az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. Isten engem úgy segéljen!
 25. 25. A gyűrűk megáldása és átadása
 26. 26. A pap a gyűrűket az oltárra helyezi és megáldja: Áldd meg Istenünk ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre. Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.
 27. 27. A pap meghinti szentelt vízzel a gyűrűket, majd így szól: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok utánam:
 28. 28. A férj/feleség megcsókolja a gyűrűt, és a felesége/férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait: …, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!
 29. 30. Szertartás befejezése
 30. 31. Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: Miatyánk… Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon! Hívek: Ámen.
 31. 32. Pap: Találjatok az életben őszinte jó barátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben! Hívek: Ámen. Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában! Hívek: Ámen.
 32. 33. Pap: És titeket mindnyájatokat, akik együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Hívek: Ámen.
 33. 34. Elbocsátás
 34. 36. … HOLTOMIGLAN – HOLTÁIGLAN…

×