Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Alternatív módszerek hatása az egészségmegőrzésben

1.504 Aufrufe

Veröffentlicht am

Műhely előadás az I. Gyergyói Mentálhigiénés Napok konferencián, 2010 május 8, Gyergyószentmiklós. Előadják a BBTE egyéves mentálhigiéné magiszteri képzés hallgatói.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Alternatív módszerek hatása az egészségmegőrzésben

 1. 1. Alternatív módszerek hatása az egészségmegőrzésben Bakos Kinga Borbély Ildikó Gál (Szabó) Ildikó Pop (Kovács) Olga Simó József
 2. 2. Lovasterápia Borbély Ildikó
 3. 3. A ló és az ember kapcsolata <ul><li>a ló és az ember közötti kapcsolat évezredekre tekint vissza </li></ul><ul><li>az ember a lovat ébersége és hatalmas teherbírása miatt választotta társául </li></ul><ul><li>honfoglaló őseink tisztelték és szerették a lovat és kiváló lovasok voltak. A többi ősi nomád néphez hasonlóan lovaikkal együtt is temetkeztek  </li></ul><ul><li>a magyar népmesék legrégebbi és legelterjedtebb szimbólumai közé tartoznak: a táltos ló és az életfa. A népmese teljes tisztaságában tükrözi az ősi tudást. C.G.Jung óta tudjuk, hogy a kollektív tudattalanban „emlékképek”, archetípusok rejtőznek, melyek álmainkban és népmeséinkben is felbukkannak, áthágva a tér és az idő dimenzióit. A mesét szimbólumok rendszerének tekinthetjük, melyben az emberi kultúra ezernyi emlékképe bukkan fel </li></ul>
 4. 4. A ló és az ember kapcsolata <ul><li>egyik legősibb mesénk, a Fehérlófia. Hőse lóanyától születik és emberfeletti erővel bír (tehát valójában táltos) </li></ul><ul><li>a másik különös alakja népmeséinknek a  táltosló,  amely az eseményeket előre látja, repülni és beszélni tud, tüzes parazsat eszik, és mindig segíti a hőst. Eredetileg a táltos ló egy gebe ló, amit mindenki kinevet, kigúnyol, viszont a táltos meglátja a ló rejtett értékeit és hatalmát. Majd miután megeszi a gebe az égő parazsat „aranyszőrű táltos paripa lesz belőle”. Csak a táltos képes e lovát meglovagolni úgy, hogy „repüljön, mint a gondolat” (révüljön). </li></ul><ul><li>egyfajta archaikus kapcsolat létezik ló és ember között, a ló egy „archetípus”, ezért az autók, a különféle gépek soha nem hódíthatják el a lovak helyét az ember szívében </li></ul>
 5. 5. A lovaglás terápiás célra való alkalmazásának kezdetei <ul><li>már az 1600-as évek közepén leírták, hogy a lovaglásnak gyógyhatása van, főként az idegrendszeri bénulások és a köszvény eseteiben </li></ul><ul><li>a washingtoni Szent Erzsébet kórházban már 1919-ben tervszerűen vontak be állatokat a mentálhigiénés programba. </li></ul><ul><li>a századforduló idején Angliában, sérült emberek lovagoltatását végezték terápiás célból. </li></ul><ul><li>ezt követően az oxfordi kórház felajánlotta a lovasterápiás kezelések lehetőségét mindazon katonák számára, akik az I. világháborúban megsebesültek. </li></ul>
 6. 6. A lovaglás terápiás célra való alkalmazásának kezdetei <ul><li>a brit fizikoterapeuták a lovaglásban rejlő minden lehetőséget átvizsgáltak és 1969-ben a királyi család támogatásával megalakult a Brit Lovasterápiás Szövetség (RDA) </li></ul><ul><li>majd az 1970-es évek elejétől a lovasterápiát, elkezdték használni a nevelésben, mint motiváló eszközt </li></ul><ul><li>azóta kifejlődtek a lovasterápia különböző ágai, melyeket igen jó eredményekkel használnak </li></ul>
 7. 7. A lovasterápia ágai HIPPOTERÁPIA                                                     A ló segítségével végzett neurofiziológiai gyógytorna kezelés, általában lépésben vezetett lovon végzik. Leginkább gyógytornászok alkalmazzák.
 8. 8. A lovasterápia ágai GYÓGYPEDAGÓGIAI LOVAGLÁS                                     Bekerül a terápiába a ló ápolása, gondozása, ezáltal a szociális érzék fejlesztése. Nevelő célzatú- komplex hatást kiváltó foglalkozás, mely alkalmas értelmi fogyatékosok, tanulásban akadályozott, autista, hiperaktív, látás és hallássérült, részképességzavaros, illetve magatartásproblémás páciensek kezelésére. A terápiát lovasterapeuta képzessel rendelkező gyógypedagógusok végzik. A foglalkozás során egyéni elbírálás alapján felhasználható a ló bármely jármódja. A terápia magába foglalja a lovaglást, a lovastornát, és a lógondozást. A lovaglás történhet vezetve, futószáron, vagy önállóan, segédeszközök felhasználásával (labda, karika, betűk, számok)
 9. 9. A lovasterápia ágai PARASPORT A különböző fogyatékossággal élők sportja. A lovas és a ló együttes felkészültségén alapul, kondíciónövelő, versenyzési, rekreációs és szabadidős élményt nyújtó tevékenység
 10. 10. A lovasterápia ágai LÓ MEDIÁLT PSZICHOTERÁPIA A lovasterápia legfiatalabb ága (más néven: ló asszisztált / facilitált vagy lovas pszichoterápia) Ez a terápia a ló – páciens - terapeuta háromszögében zajlik, melyben a ló, mint koterapeuta, facilitálja a terápiás folyamatot. Alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, szenvedélybetegek, személyiség- és viselkedészavaros betegek eredményes terápiájára
 11. 11. A lovasterápia hatásai <ul><li>Mozgásterápiás szempontból </li></ul><ul><li>a kóros izomtónus szabályozása </li></ul><ul><li>a mozgás érzékelés javulása </li></ul><ul><li>a testséma fejlődése </li></ul><ul><li>az egyensúly, koordináció javulása </li></ul><ul><li>fejkontroll, törzskontroll javulása </li></ul><ul><li>relaxáció </li></ul>
 12. 12. A lovasterápia hatásai <ul><li>Pedagógiai-gyógypedagógiai- pszichológiai szempontból </li></ul><ul><li>a figyelem és a gondolkodás fejlődése </li></ul><ul><li>élmény és tapasztalati kör kibővülése, kockázatvállalás </li></ul><ul><li>önbizalom, függetlenség, önkifejezés, életöröm, megelégedettség megjelenése </li></ul><ul><li>a motiváció fejlődése </li></ul><ul><li>emocionális fejlődés </li></ul>
 13. 13. A lovasterápia hatásai <ul><li>Szociális szempontból </li></ul><ul><li>kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlődése (a lóval, a társakkal, a szakemberrel) </li></ul><ul><li>érzelmi, akarati funkciók fejlődése </li></ul><ul><li>kommunikációs és interakciós képességek javulása </li></ul><ul><li>szerepfelismerésre, szerepmodellezésre nyílik alkalom </li></ul><ul><li>a versenyszellem kialakulása, szabadidős tevékenység, sport </li></ul>
 14. 14. Lovas szép napot mindenkinek! .
 15. 15. Felhasznált irodalom <ul><li>Rétháti Györgyi: Hippoterápia - új kiegészítő kezelés a neurofiziológiai gyógytornában. Mozgásterápia, 1999/4 </li></ul><ul><li>Gyógylovaglás Magyarországon  -  egy terapeuta szemével. Lovas Nemzet, 2000. június   </li></ul><ul><li>Bozori Gabriella: Lovasterápia- Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből  </li></ul><ul><li>Arany László: Magyar népmesék Móra Ferenc Könyvkiadó, 1979. </li></ul><ul><li>http://www.lovasterapia.hu/text3/ </li></ul><ul><li>http://www.nana.hu/index.php?apps=cikk&cikk=37416 </li></ul><ul><li>http://www.okotaj.hu/szamok/11/zona02.html </li></ul>
 16. 16. A válás pozitív hatásai Simó P. József Tibor [email_address]
 17. 17. Bevezető Pozitív hatások – erőforrás – segítség – „eszközök” A jól-lét, mint személyes megfogalmazás A válás pozitív hatásai
 18. 18. Hol? Miért? Ki? A válás pozitív hatásai
 19. 19. A válás okai <ul><li>Elhalt a szerelem </li></ul><ul><li>Az egyik fél beleszeretett valakibe és vele szeretne élni. </li></ul><ul><li>Az egyik félrelépett, a másik nem tudja visszafogadni. </li></ul><ul><li>Az egyik felet becsapták és az nem tud megbocsátani. </li></ul><ul><li>Az állandó kritikát és dorgálást már elviselhetetlennek tartja. </li></ul><ul><li>Az egyik fél tovább lépett a fejlődés útján, a másik egy helyben topog és küzd a változással. </li></ul><ul><li>Az emocionalitás és a racionalitás szembekerül egymással. </li></ul><ul><li>A szexualitás frusztrációt okoz, nem kielégülést. </li></ul><ul><li>A felek nem vonzzák egymást, hanem taszítják, gyötrelmes az együttélés. </li></ul><ul><li>Már nem tudnak beszélgetni, csak élnek egymás mellett. </li></ul>A válás pozitív hatásai
 20. 20. A válás okai <ul><li>Az állandó hazudozást már nem tudják elviselni. </li></ul><ul><li>A túlzott ragaszkodás vagy az eltávolodás szinkópái. </li></ul><ul><li>A társ állandó agresszivitása vagy depresszív magatartása, krónikus rosszkedv. </li></ul><ul><li>A jövőre vonatkozó életcélok különbözőek. </li></ul><ul><li>Fontos döntésben a társ elhanyagolása. </li></ul><ul><li>Az egyik fél intenzív tevékenysége, mely a másik számára értéktelen. </li></ul><ul><li>A munkába való beleélés. </li></ul><ul><li>Az egyik félt a társa rossz színben mutatja be mások előtt. </li></ul><ul><li>Az egyik fél elhízása. </li></ul><ul><li>Gyerek-vállalási nézőpontok különbözősége. </li></ul><ul><li>268. oldal. Peter Lauster: Stark sein in Beziehungskrisen. Bastei Lübbe, 2 000. </li></ul>A válás pozitív hatásai
 21. 21. A válások társadalmi okai Magyarországon <ul><li>Magasabb a megélt életkor, ezért magasabb az együtt leélt évek száma. </li></ul><ul><li>A nők kereső tevékenysége (kialakult házastársi szerepek felborulása, a házasság „kinyitása”, anyagi függetlenség – elenyésző a válás gazdasági okok miatti elkerülése. </li></ul><ul><li>A gazdasági változások hatása – a házasság kötődése a kismagántulajdonhoz. </li></ul><ul><li>A lakáskérdés – lakáshiány, generációs szerepkonfliktusok. </li></ul><ul><li>148. oldal – Girán János, Ligeti György: Szociológiai alapismeretek. Comenius Bt. Pécs. 2 000. </li></ul>A válás pozitív hatásai
 22. 22. Más kutatások A válás pozitív hatásai A szerző neve Vizsgálati csoport Vizsgálati eszköz Kutatási cél Következtetések Shulamith Walfisch 40 család Struktúrált interjú Miért utasítják vissza a férfiak a válást? A vallás akadály lehet a válásra még akkor is ha bizonyítható a bűnössége valamelyik félnek. Sagrario Yarnoz 50 nő Elváltak csoport terápiája Milyen hatást vált ki a terápiás beavatkozás? Szocio-emocionális értékek pozitív irányba való változása. Önbizalom növekedése és jobb adaptációs készség. Carolyn A. Capinus 70 nő / 70 férfi Interjú Nem szerinti válási szokások változása A nők tovább maradnak a rossz házasságban. A vallás befolyásolja a válási szokásokat. A férfiak hamarabb fordulnak a törvényes eljárások felé váláskor. Barbara Roberts   Dokumentum kutatás Milyen esetben hagyja jová a válást a Szentírás. A szigorúan megvizsgált helyzetekben, abúzus, vérfertőzés és megcsalás esetén jogos a válás kimondása Mark Stobie, Donna M. Tromski Klingshirn 120 család Interjú, megfigyelés, dokumentum kutatás. Mi segíti a borderline zavarral diagnosztizált házastársat kapcsolatban maradni? Krízis -válás esetén a tünetek száma megnövekszik. Szükség van egy kidolgozott krízisintervenciós tervre. Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés szükséges.
 23. 23. A válás pozitív hatásai Syse A. Kravdal 215.000 házastárs Interjú Rákos megbetegedés esetén nő-e a válás lehetőssége? 8% csökken az átlaghoz képest a válások aránya. Jeanne Hilton, Tamara L. Anderson 459 - családos 180 - elvált nő Interjú Középkorú nők, családban vagy elválva élnek jobb körülmények között? A házasságban élőknek nem volt anyagi gondjuk, viszont lelki jólétük szenvedett. Az elváltak szakmájukban jobban haladtak. Joseph M. Gumina 30 fiatal Kalitatív vizsgálat, nyílt kérdéses kérdőív. Milyen témák megbeszélése segítik a gyereket a válás elfogadásához? A napi történések, a negatív viszonyulás elkerülése, a döntés felvállalása segítik a gyerekeket a válás elfogadására. Nicole M. Bing, W. M. Nelson, Kelly L. Wesolowski 76 szülő (31 f - 45 n) (22 - 53 é) 2 -17 é gyerek Hosszmetszeti kutatás kérdőívvel Az elválasztás tipusa eredményei a gyerek szemszögéből. Nagy konfliktusként élik meg a gyerekek, nehéz a megfelelő megüzdési formát megtalálni és kevés a pozitív következmény. Lubna Ahmed Al-Kazi 500 diák (18 -24 é) Kérdőív Milyenek a válás következményei az arab kultúrában? Nagy társadalmi tehert eredményez a válás a nők számára. A nőktovábbi életesélyei korlátozottak és a gyermekek szocializációjára is negatívan hat. negatív Elizabeth Krumrei és Annette Mahoney 100 felnőtt (55 nő) Kérdőív Hogyan segíti a hit a válás elfogadását? A hit elvesztése vagy a hitben támaszt nem találó eseteknél a depresszióra való hajlam magasabb.
 24. 24. A válás alatti szakaszok <ul><li>Érzelmi válás </li></ul><ul><li>Jogi válás </li></ul><ul><li>Gazdasági válás </li></ul><ul><li>Szülők válása </li></ul><ul><li>Közösségi válás </li></ul><ul><li>Egyházi válás </li></ul>Freeman, D. (1994) Házassági krízisek. Budapest: Animula Kiadó A válás pozitív hatásai
 25. 25. A kutatás A mélyinterjú - egy beszélgetés mely szándéka szerint a személyiség mélyrétegeibe hatol, és olyant is felszínre hoz, amit maga az interjúalany sem tud magáról. ( Solt Ottilia : Interjúzni muszáj (1998) A mélyinterjúzás „ hasonlít egy táncra, amelyikben az egyik fél (az interjú készítő) figyelmesen ráhangolódik a másik (interjúalany) mozgására. Mivel azonban az interjú menete nem előre lefektetett, néha tesznek meglepő lépéseket-fordulatokat is a táncosok .” (Kristin Esterberg, 2001) A válás pozitív hatásai
 26. 26. To be continued … Simó P. József Tibor köszönöni a figyelmet! A válás pozitív hatásai
 27. 27. ALTERNATIV MÓDSZEREK HATÁSA AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSBEN KUTATÓ MŰHELY BEMUTATKOZÁSA CSALÁDON BELÜLI KONFLIKTUSKEZELÉS ASSZERTIV KOMMUNIKÁCIÓVAL
 28. 28. ELM ÉLETI MEGALAPOZÁS A mentálhigéné teoritikusai közül Caplan (1976) szerint a csaladnak támogató funkciói vannak, amelyek viszont nem minden esetben működnek kielégítően. A támogató szerep hatékonyságához elengedhetetlen feltétel a közös nyelv és a nyílt kommunikáció a családban.
 29. 29. AZ ASSZERTIV, ILLETVE ÖNKIFEJEZŐ KOMMUNIKÁCÓ TULAJDONSÁGAI <ul><li>Az önkifejező személy: </li></ul><ul><li>megvédi jogait, szükségleteit vállalja, mások jogait tiszteletben tartja, figyel mások szükségleteire, </li></ul><ul><li>- kapcsolatai egyenletesek, </li></ul><ul><li>- jó az önértékelése, </li></ul><ul><li>- jó önbizalom  a másikra ezért tud figyelni </li></ul><ul><li>- tudja mi fontos neki, mi nem fontos és vállalja, </li></ul><ul><li>- szociálisan és érzelmileg kifejezi magát, </li></ul><ul><li>- az ellenfél respektálja, mert őt is tiszteletben tartották, </li></ul>
 30. 30. AZ ASSZERTIV, ILLETVE ÖNKIFEJEZŐ KOMMUNIKÁCÓ TULAJDONSÁGAI - mérlegel, tervez, „egyezkedik” - másik szükségleteit megfogalmazni „tudom, hogy fáradt vagy, de ….” - eléri céljait, anélkül, hogy másoknak ártana, - eredmény lehet siker, kudarc, - a kudarcot jól tudja fogadni: „majd legközelebb ”
 31. 31. HÁZASSÁGI KONFLIKTUSOK (CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ: A HÁZASSÁGI KONFLIKTUSOK SZOCIOLÓGIÁJA, 1985 ALAPJÁN) <ul><li>HÁZASTÁRI KONFLIKTUSOK </li></ul><ul><li>ELŐFORDULÁSÁNAK GYAKORISÁGA </li></ul><ul><li>A HÁZASSÁGI KONFLIKTUSOK FORRÁSAI </li></ul><ul><li>SZEREPEK ÉS SZEREPKONFLIKTUSOK </li></ul>
 32. 32. A HÁZASTÁRSI KONFLIKTUSOK FŐ TERÜLETEI: <ul><li>JÖVEDELEM </li></ul><ul><li>ÖNÁLLÓ LAKÁSHIÁNY </li></ul><ul><li>SZEXUÁLIS ELLENTÉTEK </li></ul><ul><li>HÁZASSÁGON KIVÜLI KAPCSOLATOK </li></ul><ul><li>GYERMEK OKOZTA KONFLIKTUS </li></ul><ul><li>BARÁTI ÉS HÁZASTÁRSI LOJALITÁS ÜTKÖZÉSE </li></ul><ul><li>SZABADIDŐ ELTÖLTÉSE </li></ul><ul><li>ALKOHOLIZMUS SZEREPE </li></ul>
 33. 33. KONFLIKTUS KEZELÉSI STILUSOK 1. Elkerülő - nem meri felvállalni, hogy saját szükségletei vannak, szükségletek tagadásával állunk szemben 2. Túl alkalmazkodó (permisszív): saját szükségleteit tagadja és a másik szükségleteinek extrém módon utána enged. Sok benne a fojtott agresszió, amitől a többiek is szenvednek. 3. Konfrontatív-versengő-agresszív: mindenki ellenséges, mindenki ellene fordul és végül eléri tényleg, hogy őt senki se szeresse. Mindenki fél tőle és senki nem sejti, hogy e mögött az ember mögött egy 3 éves toporzékoló gyermek áll.
 34. 34. KONFLIKTUS KEZELÉSI STILUSOK 4. Kompromisszumos: egyezkedés, amely mindkét fél számára aktuálisan kielégítő. Békés megnyugvás vezérli mindkét felet. Mindkét fél kész arra, hogy kimondja némely szükségletét. A többi előbb-utóbb dörömböl. 5. Együttműködő, problémamegoldó: a “többit” is figyelembe veszi. Ez egy időigényes dolog - a résztvevőknek önmaguknak kell tisztázniuk, körültekintően elemezni, hogy mi az ami fontos-mi mindent dobnak placra. Tartósan együttműködő állapotot hoznak létre. Általánosan nem csak egy stílus a jellemző ránk, rendszerint mind az 5 jelen van az életünkben.
 35. 35. A KUTATÁSI RÉSZ RÖVID ISMERTETÉSE CÉLCSOPORT: - 8 0 G yergyószentmiklóson, illetve a környező falvakban - 2 0-60 év közötti házasságban, illetve étettársi viszonyban élő személ y
 36. 36. A K ÉRDŐIV ISMERTETÉSE Konfliktu skezelési kérdőívet hasznaltam, amely 6 0 állítást tartalmaz. Ezek közül kell a kérdezett számára A vagy B választ bekarikáznia. A kapott 3 0 válasz alapjan kiderül, hogy a kérdőívet kitöltő személy milyen fajta konfliktuskezelési módozatokat használ. Ezek rendszerint ötvöződnek, de általában dominánsan megjelenik egyik vagy másik fajtája. Ezek a már említett asszertív, elkerülő, illetve agresszív módjai a konfliktus kezelésének. (Thomas Killman konflikt uskezelési kérdőív ) A standard kérdőív mellé csatltam egy – általam szerkesztett - pár kérdést tartalmazó kérdőívet is. ( életkor, nem, jövedelem, stb. )
 37. 37. CÉLOK ÉS HIPOTÉZISEK <ul><li>KUTATÁSOM CÉLJA : A GYERGYÓSZENTMIKLÓSON ÉS A GYERGYÓI MEDENCÉBEN , 8 0 - HÁZASSÁGBAN ILLETVE ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉLŐ SZMÉLY KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDJÁNAK VIZSGÁLATA </li></ul><ul><li>a kérdőíves felmérésem alapján 5 család részvétele egy általam vezetett rövidtávú beavatkozásban </li></ul><ul><li>az eml íett 5 pár előzetes és utólagos ( beavatkozás utáni ) felmérésének összehasonlítása </li></ul><ul><li>a kapott eredm ények összehasonlítása és a beavatkozási program hatékonyságának a kiértékelése </li></ul>
 38. 38. FŐ HIPOTÉZIS: Feltételezem, hogy változás figyelhető meg a beavatkozás előtti illetve a beavatkozás utáni eredmények között, vagyis a beavatkozásban résztvett párok konfliktuskezelési módja javulást mutat. <ul><li>ALHIPOTÉZISEK: </li></ul><ul><li>A férfiak konfliktuskezelési módja eltérő lesz a nők konfliktuskezelési módjától, azaz a férfiaknál többnyire a kiemelkedő mutató az agressziv magatartás lesz, úgy a nőknél vélhetően az elkerülő lesz túlsúlyban. </li></ul><ul><li>A fiatalabb házasok, illetve élettársak hajlamosabbak a változtatásra. </li></ul>
 39. 39. BEAVATKOZÁS A beavatkozás külön - külön folyt az 5 kiválasztott párral. 8 alkalommal A beavatkozés során fehasználtam önismereti és kommunikációs gyakorlatokat. Rudas János: Delfi örökösei, 199 0 Sherman-Fredman : Struktur ális technikák pár és családterápiában, Családterápiás sorozat 8
 40. 40. A BEAVATKOZÁS SORÁN SOR KERÜLT CSALÁDI FOTÓK BEMUTATÁSÁRA ÉS FILMNÉZÉS IS BE VAN IKTATVA.
 41. 41. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
 42. 42. MUNKAHELYI STRESSZ KEZELŐ TRÉNING ÉS MEGKÜZDÉS KUTATÁSI TERV
 43. 43. A KUTATÁS CÉLJAI <ul><li>Elméleti cél : A munkahelyi stressz és stresszel kapcsolatos fogalmak rendszerezése, összefoglalása, különös tekintettel a megküzdés módozataira </li></ul><ul><li>Módszertani cél : Egy olyan összetett stressz kezelő tréningprogram kialakítása, mely sikeresen alkalmazható a szervezetekben vezetők, középvezetők számára </li></ul>
 44. 44. A KUTATÁS CÉLJAI <ul><li>Gyakorlati cél : Ha a program sikeresnek bizonyul, alkalmazása hozzájárul a résztvevők ismereteinek növeléséhez, eszközt jelent a stresszel való megküzdésben. </li></ul><ul><li>M ás célcsoportok esetében is kivitelezhető </li></ul>
 45. 45. HIPOTÉZISEK <ul><li>1. A résztvevők több ismerettel fognak rendelkezni a munkahelyi stressz fogalomköréről és a hosszan tartó stressz egészségkárosító következményeiről. </li></ul><ul><li>2. A beavatkozás után a kísérleti csoportban növekszik a megküzdés hatékonysága </li></ul><ul><li>3. A tréning hatására a résztvevők szorongása csökken </li></ul>
 46. 46. ELŐZETES KUTATÁS <ul><li>Abból a feltevésből indultam ki, hogy a gazdasági világválság következményeként a szervezetekben a stressz fokozottabban van jelen, illetve az eltelt időszakban növekedett. </li></ul><ul><li>Összeállítottam egy 20 kérdésből álló Munkahelyi Stressz Kérdőívet, melyet négy termeléssel foglalkozó vállalat vezetői és középvezetői töltenek ki. </li></ul>
 47. 47. KÍSÉRLETI ELJÁRÁS <ul><li>A kísérleti csoportban a kísérleti eljárás elő tesztből, beavatkozásból, és utó tesztből áll. </li></ul><ul><li>A Kontrollcsoport alkalmazása , a k ísérleti csoportban bekövetkezett változások összehasonlítását segíti </li></ul>
 48. 48. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK <ul><li>Négy termeléssel foglakozó vállalat vezetői és középvezetői töltik ki a Munkahelyi Stressz Kérdőívet. </li></ul><ul><li>A stressz kezelő tréningre a önkéntesen lehet jelentkezni, korlátozott létszámban, 12-15 fős csoporttal dolgozunk. </li></ul><ul><li>A tréningre nem jelentkezők alkotják a kontrollcsoportot. </li></ul>
 49. 49. Kísérleti eszközök <ul><li>Ismeretfelmérő próba </li></ul><ul><li>Megküzdési Módok Kérdőív (Lazarus) </li></ul><ul><li>Munkahelyi Stressz Kérdőív </li></ul><ul><li>Spielberger STAI F. X.-1 Állapot Szorongás Kérdőív </li></ul><ul><li>Spielberger STAI F.X.-2 Vonás Szorongás Kérdőív </li></ul><ul><li>Tréning általános kiértékelő </li></ul>
 50. 50. BEAVATKOZÁSI RÉSZ <ul><li>A stressz fogalma </li></ul><ul><li>A stresszorok meghatározása, jellemzői, csoportosítása </li></ul><ul><li>A munkahelyi stressz </li></ul><ul><li>A munkahelyi stresszorok (feladattal kapcsolatos, munkakörnyezettel kapcsolatos, szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok, ill. vezetők stresszorai) </li></ul>
 51. 51. BEAVATKOZÁSI RÉSZ <ul><li>Ön és stressz helyzetei- teszt segítségével azonosítja a személyiség típusával járó leggyakoribb stressz helyzeteket (külső és belső kontroll) </li></ul><ul><li>Ön és stressz iránti fogékonysága ( A típusú személyiség és A típusra való hajlam) </li></ul><ul><li>A hosszan tartó, kimerítő stressz jelei, következményei ( egyén, illetve szervezet szintjén) </li></ul>
 52. 52. BEAVATKOZÁSI RÉSZ <ul><li>Negatív gondolataink és érzéseink felismerése, azonosítása, illetve kognitív módszerekkel való csökkentése </li></ul><ul><li>Relaxáció autogén tréning segítségével </li></ul><ul><li>Önérvényesítő (asszertív) viselkedés : kérések megfogalmazása, én-közlések, szerepjátékok </li></ul><ul><li>Az empátia gyakorlása csoportban </li></ul>
 53. 53. BEAVATKOZ ÁSI RÉSZ <ul><li>A stresszel való megküzdés módozatai </li></ul><ul><li>-problémaközpontú megküzdés </li></ul><ul><li>-érzelemközpontú megküzdés </li></ul>

×