Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ДатаМап Европа ООД
АВТОМЕНИДЖЪР
ЦЯЛОСТНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК
Нашите предложния са Ваши ползи
WEB базирана сист...
Управлението на автопаркове с голям брой автомобили изисква
многостранна и комплексна автоматизация на множество дейности,...
Поддържане на регистър на гумите – детайлно описание, връзка с превозните средства,
състояние на гумите.
Всеки от регистри...
ПЪТНИ ЛИСТОВЕ
Водачи, Маршрути, Време, Гориво
Интегриране на данни от GPS: километри и разход на гориво – градско, извънгр...
МОНИТОРИНГ
Предоставя се възможност за проследяване в реално време на движението на
автомобилите. Посочват се критерии за ...
Модул Администрация
Чрез модул „Администрация” системата предоставя възможност за конфигуриране на
потребителския достъп д...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

автомениджър описание

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

автомениджър описание

  1. 1. ДатаМап Европа ООД АВТОМЕНИДЖЪР ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК Нашите предложния са Ваши ползи WEB базирана система за управление на транспорта Информация за всички съпътстващи документи Лесно намиране на необходимите данни Актуализация в реално време Предсказуемост и контрол на дейностите Оптимизация на разходите Интеграция с вашата GPS система Гъвкавост, лесни настройки и сигурност ДатаМап-Европа www.datamap.bg 1
  2. 2. Управлението на автопаркове с голям брой автомобили изисква многостранна и комплексна автоматизация на множество дейности, свързана с работа на автомобила. Предлагаме широкообхватна модулна система . Включени са десетки справки на различни нива: автомобил, подразделение, фирма, водачи и др. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Автомениджър е уеб базирана информационна система, обхващаща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк. Предлага удобно управление на документния поток; лесен достъп до необходимите данни; актуализация в реално време. Автомениджър е незаменим инструмент в управлението на автопарка независимо колко голям е той. Чрез множеството генерирани отчети Автомениджър осигурява предсказуемост, контрол и оптимизация на разходите. Предлага възможност за GPS мониторинг и връзка с картографски сървър. Притежава гъвкавост и лесни настройки. Поддържа защита и контрол на достъпа чрез прецизно дефиниране на правата и ролите на потребителите. ПРЕДИМСТВА Внедряването на Автомениджър води до:  Повишен контрол върху дейностите на автопарка;  Подобрен контрол върху разходите на гориво, спазването на разходни норми, маршрути и пътни листове;  Облекчено планиране и контрол на сервизните дейности;  Контрол на качеството и повишена отчетност;  Задълбочени отчети и анализи на базата на многообразни справки с възможност за създаване на шаблони;  Мониторинг в реално време;  Достъп до най-точните цифрови географски карти. ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА Системата е структурирана по специфични групи функционалности. Те могат да се настройват според нуждите на потребителя. АВТОПАРК Aвтомобили, Ремаркета, Контейнери, Агрегати, Гуми, Водачи Поддържане на регистрите на всички превозни средства в автопарка – автомобили, ремаркета, контейнери, агрегати. Съдържат пълна информация за превозните средства, както и за документите, свързани с тях. Поддържане на регистър на водачите – цялата необходима информация и документите, свързани с тях. ДатаМап-Европа www.datamap.bg 2
  3. 3. Поддържане на регистър на гумите – детайлно описание, връзка с превозните средства, състояние на гумите. Всеки от регистрите работи и като удобна и многообразна справочна система по всички ключови позиции в тях. В регистрите се поддържа описание на всички документи, свързани с тях. Проследяват се неотложни действия по документооборота, застраховки, вноски, и др., както и се сигнализира при необходимост от неотложни действия. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА АВТОПАРК на едно място Документи; Такси; Застраховки; Винетки; Карти горива; Консумативи; Оборудване; Разходни норми; Други. СЕРВИЗ (Техническо обслужване) Заявки, Задания, Планов сервиз, Отчети, Фактури, Справки Модулът „Сервиз” обхваща от една страна планирането на периодично повтарящи се дейности при обслужването на автомобилите и от друга – всички извънпланови ремонти, възникнали в резултат на внезапни повреди, инциденти и т.н. Този модул дава информация и за направените разходи за поддръжка. Поддържа се акуратно и навременно текущо и планово сервизно обслужване на превозните средства. Системата позволява лесно изготвяне на план за обслужване и поддръжка на превозните средства, генериране на периодични работни задания, управление на заявките за ремонт, управление на регистър за работните задания. ДатаМап-Европа www.datamap.bg 3
  4. 4. ПЪТНИ ЛИСТОВЕ Водачи, Маршрути, Време, Гориво Интегриране на данни от GPS: километри и разход на гориво – градско, извънградско, зимно и лятно Този модул предоставя възможности за изготвяне на детайлни пътни листове, интегриране на данни от GPS, проследяване на маршрута върху цифрова географска карта, отчетност на горивото и др. СПРАВКИ Разнообразни справки, подпомагащи анализа на дейностите в автопарка. Справките се изготвят по комплексни критерии като: райони, офиси, определен период от време, автомобили; водачи. Има възможност за генериране на шаблони и експортиране на резултата в различни видове формат на файловете, които биха се използвали за последващ анализ на данните. ДатаМап-Европа www.datamap.bg 4
  5. 5. МОНИТОРИНГ Предоставя се възможност за проследяване в реално време на движението на автомобилите. Посочват се критерии за справки по райони, офиси, състояние на автомобилите и връзката с тях. ДатаМап-Европа www.datamap.bg 5
  6. 6. Модул Администрация Чрез модул „Администрация” системата предоставя възможност за конфигуриране на потребителския достъп до различните модули, форми, части от форми и справки. Потребителите могат да бъдат групирани, лесно могат да бъдат раздавани права за достъп. Модулът да предоставя следните възможности: • Създаване ролии и потребители; • Създаване на потребител, управление на правата; • Създаване на групи потребители, управление на правата; • Потребители – ограничения на правата; • Управление на процеси за импорт/експорт на данни – опция за връзка и въвеждане на данни от външни информационни системи (напр. счетоводни и ERP системи). • И други Автомениджър е система, която предлага разнообразни справки, подпомагащи бизнес анализа • улеснява бюджетното планиране на разходите, • осигурява на дейностите по ремонт и поддръжка; • сигнализира при изтичащи срокове – застраховки, винетки, насрочен ремонт; • дава отчетност на консумативите, сервизните дейности, горивото; • автоматизира планирането на маршрутите; и много други. ДатаМап Европа София 1407 бул.Черни връх 44 tel/fax: ++359 (2) 9515450; 9515824, GSM gate: +359888492172 gis@datamap-bg.com http://www.datamap-bg.com ISO 9001-2008 - "Изграждане, експлоатация и поддържане на геопозиционирани системи за контрол" ДатаМап-Европа www.datamap.bg 6

×