судалгаа

D
Анализ


                                     Судалгаа
                                                      1
                                               Та ширээний
                                               номтой юу?


                                төрд
№    Овог       Нэр         Мэргэжил    ажилсан Нас Хүйс
                                жил
                                          a. Тийм

                                                 b. Үгүй
 1 Гансүх      Дорж       багш            8  30 эр         1       0
 2 Самбуу      Хэрлэн      багш            2  30 эм         1       0
 3 Дамдин      Эрдэнэбаяр    багш            11  35 эр         1       0
 4 Агваанцэдэн    Наранчимэг    багш            7  33 эм         1       0
 5 Лхасүрэн     Энхбаатар     багш            18  37 эр         1       0
 6 Энхтүвшин     Цэрэнбаатар    багш            5  28 эр         1       0
 7 Лонжид      Энхболд      багш            17  38 эр         1       0
 8        0         0           0     0  0   0       0       0
 9        0         0           0     0  0   0       0       0
10        0         0           0     0  0   0       0       0
11        0         0           0     0  0   0       0       0
12        0         0           0     0  0   0       0       0
13        0         0           0     0  0   0       0       0
14        0         0           0     0  0   0       0       0
15        0         0           0     0  0   0       0       0
16        0         0           0     0  0   0       0       0
17        0         0           0     0  0   0       0       0
18        0         0           0     0  0   0       0       0
19        0         0           0     0  0   0       0       0
20        0         0           0     0  0   0       0       0


                    Page 1
Анализ
Page 2
Анализ


удалгаа
   1                   2                  3                  4                       5                            6
                                               Таны бодлоор   Танай хүүхэд
 Та ширээний         Та ширээний        Та сонин захиалдаг Сонингийн нийтлэл орчин үеийн хүүхэд сургуульдаа
 номтой юу?         номтой юу?           уу?      таалагддаг уу?  ном уншиж байна  ямар сонин
                                                  уу?     захиалдаг вэ?
                                                                         b. Дунд зэрэг
                                                                a. Тааруухан
                                                                                                              c.Математик
                                                                                          d. Маш сайн

                                                                                                   a. Сурагч
          a. Тийм
                            a. Тийм
                                              a. Тийм
                                                                                   c. Сайн
                 b. Үгүй
                                   b. Үгүй
                                                     b. Үгүй
                                                                                                         b. Цох
     0

        0
                        0

                          0
                                          0

                                            0
                                                            0

                                                              0

     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       1       0  0  0         0          1       0         0     1    0      0
     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       0       1  0  0         0          0       1         0     0    0      0
     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       0       0  0  0         0          1       0         0     0    0      0
     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       0       1  0  0         1          0       0         0     0    1      0
     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       1       0  0  0         1          0       0         0     0    0      0
     0   0       1       0  0  0       1       0  0  0       1       0  0  0         0          0       1         0     0    0      0
     0   0       0       1  1  0       1       0  0  0       0       1  0  0         0          1       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0
     0   0       0       0  0  0       0       0  0  0       0       0  0  0         0          0       0         0


                                            Page 3
Анализ
Page 4
Анализ
                                                                                             Хүснэгтэн
   6               7                  8                          9                           10     12       13                11
                                                                                             мэдээлэл
                                                                                           боловсруулах
                                                                               Бичвэр          OpenOffice.org
                                                                                    OpenOffice.org         OpenOffice.org
                                                                             боловсруулах          Speadsheet
                                                                                    Speadsheet           Speadsheet
Танай хүүхэд    Та хүүхдээ          Та хүүхэддээ                                              OpenOffice.org         програм дээр
                                                                                    програмын           програм дээр
 сургуульдаа     сонин           уран зохиолын                                              Word processor          дүнгийн
                                                              0                     тухай сургалт           график,
 ямар сонин    захиалахад          ном авч өгдөг                                              програм дээр         хүснэгт гэх мэт
                                                                                      хэр            диаграм хийх
захиалдаг вэ?   дэмждэг үү?            үү?                                                  ажиллах           сургалтад
                                                                                    ойлгомжтой            чадварын
                                                                              чадварын          шаардлагатай
                                                                                    байсан бэ?          түвшин хэр вэ?
                                                                            түвшин хэр вэ?          материал
                                                                                            боловсруулах
                                                                                             чадварын
                                                                                           түвшин хэр вэ?
                                          a. Ойлгомж муутай
                                                                                                        a. Ойлгомж муутай
                                                      b. Дунд зэрэг
                                                                                    b. Дунд зэрэг
                                                                                                                  b. Дунд зэрэг
                                                                                                                                             b. Дунд зэрэг
                                                                            a. Тааруухан
                                                                                                                                      a. Тааруухан
                                                                                                                                                                 a. Тааруухан
                                                                     d. Маш сайн
                                                                                                 d. Маш сайн
                                                                                                                               d. Маш сайн
                                                                                                                                                          d. Маш сайн
                        a. Тогтмол
                               b. Хааяа
        a. Тийм
                                                                c. Сайн
                                                                                            c. Сайн
                                                                                                                          c. Сайн
                                                                                                                                                     c. Сайн
             b. Үгүй
     0
                    0
                      0
                                      0
                                        0
      0    0     1    0  0      0     0    1  0            0          0    1      0       0        1     0      0         0        1     0      0       1        0     0      0       0
      0    0     0    0  0      0     0    0  0            0          0    0      0       0        0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0
      0    0     0    0  0      0     0    0  0            0          0    0      0       0        0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0
      0    1     0    0  0      0     1    0  0            0          0    0      0       0        0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0
      0    0     0    0  0      0     0    0  0            0          0    0      0       0        0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0
      0    0     0    0  0      0     0    0  0            0          0    0      0       0        0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0
                                                                      Page 5
Анализ
Page 6
Анализ
       13                             14                           15                           16                           17                           18                           19

               OpenOffice.org
OpenOffice.org OpenOffice.org Presentation
                                                                                    Бэлтгэсэн                    Бэлтгэсэн
 Speadsheet  Presentation   програм                                                                                                Бэлтгэсэн                                            Бэлтгэсэн
                                                                                     цахим                      цахим
 програм дээр  програмын ашиглан цахим                                                                                                 цахим                                              цахим
                                                                                    хичээлдээ                    хичээлдээ
  график,  тухай сургалт   хичээл,                                                                                                хичээлдээ                                           хичээлдээ дуу
                                                                                    хөдөлгөөн                   гипер холбоос
 диаграм хийх    хэр     үзүүлэн                                                                                               зураг оруулж                                            оруулж
                                                                                     оруулж                       хийж
  чадварын   ойлгомжтой    бэлтгэх                                                                                                сурсануу?                                            сурсануу?
                                                                                    сурсануу?                    сурсануу?
түвшин хэр вэ? байсан бэ?    чадварын
               түвшин хэр вэ?
                      a. Ойлгомж муутай
  b. Дунд зэрэг
                                b. Дунд зэрэг
                                                           b. Дунд зэрэг
                                                                                       b. Дунд зэрэг
                                                                                                                  b. Дунд зэрэг
                                                                                                                                              b. Дунд зэрэг
                                                                                                                                                                         b. Дунд зэрэг
                                                    a. Тааруухан
                                                                               a. Тааруухан
                                                                                                           a. Тааруухан
                                                                                                                                      a. Тааруухан
                                                                                                                                                                  a. Тааруухан
               d. Маш сайн
                                             d. Маш сайн
                                                                        d. Маш сайн
                                                                                                    d. Маш сайн
                                                                                                                               d. Маш сайн
                                                                                                                                                           d. Маш сайн
          c. Сайн
                                        c. Сайн
                                                                   c. Сайн
                                                                                               c. Сайн
                                                                                                                          c. Сайн
                                                                                                                                                      c. Сайн
                                                                                                                                                                                 c. Сайн
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
       0     0      0         0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0      0       0        0     0
                                                                                            Page 7
Анализ
Page 8
Анализ
   19                      20                      21                        22
 Бэлтгэсэн
                                          Сургалтад
  цахим   Блогийн тухай
                                          зориулсан
хичээлдээ дуу сургалтыг хэр                                                   Блог хаягаа бичнэ үү?
                                          хувийн блог
  оруулж   ойлгосон бэ?
                                          нээсэн үү?
 сурсануу?
                    b. Дунд зэрэг
            a. Тааруухан
     d. Маш сайн
                                 d. Маш сайн
                                                                  Блош хаяг
                                        a. Тийм
                            c. Сайн
                                             b. Үгүй


                                                    d.
                                                  c.
                                                                               0
                                                                                 0
                                                                                   0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0 ubuntu84.blogmn.net                0  0  0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0                        0  0  0  0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0                        0  0  0  0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0                        0  0  0  0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0                        0  0  0  0
         0       0        0     0      0     0     0   0  0                        0  0  0  0
                                                            Page 9
Анализ
Page 10
Анализ
        23              24            25                     26              27            28                         29


                                                      Сургалтаар                                           Сургалтаар олж
                 Та блогтоо           Блогтоо  Та Pitivi video          олж авсан                                            авсан мэдлэг
 Сургалтын                                           Та
                 сургалтанд          сургалтад   програм           мэдлэг дээрээ                                         дээрээ тулгуурлан
  блогоо                                         Spreadsheet
                 зориулсан           зориулсан ашиглан жижиг          тулгуурлан энэ                                         энэ хичээлийн жил
сургуулийн вэб                                        програм
                  бичлэг,          хэдэн бичлэг, хэмжээний           хичээлийн жил                                         “Цахим сургалтын
  сайтад                                         ашиглан цахим
                 материал           материал  кино зохиомж          “Цахим хичээл”                                          хэрэглэгдэхүүн”
 холбосон уу?                                       тест хийсэнүү?
                оруулсан уу?         оруулсан бэ?  хийсэнүү?            хэдийг                                            хэдийг бэлтгэсэн
                                           d. 6-с дээш      бэлтгэсэн бэ?                                             бэ?
                                                                                            d. 6-с дээш
a. Тийм
               a. Тийм
                                                  a. Тийм
                                                                 a. Тийм
     b. Үгүй
                    b. Үгүй
                                                       b. Үгүй
                                                                      b. Үгүй
                                  b. 2-3
                                                                                   b. 2-3
                                                                                                           b. 2-3
                                      c. 4-5
                                                                                        c. 4-5
                              a. 1
                                                                                a. 1
                                                                                                     a. 1
             d.
                            d.
                                                              d.
                                                                             d.
          c.
                         c.
                                                            c.
                                                                           c.
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
   0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0      0     0     0   0  0    0     0   0  0   0    0    0         0     0      0
                                                    Page 11
Анализ
Page 12
Анализ
    29


 Сургалтаар олж
  авсан мэдлэг
дээрээ тулгуурлан
энэ хичээлийн жил
“Цахим сургалтын
 хэрэглэгдэхүүн”
 хэдийг бэлтгэсэн
    бэ?
           d. 6-с дээш
    c. 4-5
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
                    Page 13
Анализ
Page 14
Анализ
Page 15
Анализ
Page 16
Анализ
Page 17
Анализ
Page 18
Анализ
Page 19
Анализ
Page 20
График

               Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:

  Судалгаанд оролцсон нийт     Тийм гэж хариулсан  Үгүй гэж хариулсан
      Энхболд              1          0

Асуулт 2:

  Судалгаанд оролцсон нийт        a. Тийм      b. Үгүй
      Энхболд               0         1


Асуулт 3:

  Судалгаанд оролцсон нийт        a. Тийм      b. Үгүй
      Энхболд               1         0

Асуулт 4:

  Судалгаанд оролцсон нийт     Тийм гэж хариулсан  Үгүй гэж хариулсан
      Энхболд              0          1


Асуулт 3:

  Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тааруухан   b. Дунд зэрэг
      Энхболд               0         1
  Асуулт 1:

      Та гэртэй компьютертэй юу?
                      Page 21
График
Асуулт 2:


    Та компьютер хаана хэрэглэдэг вэ?
Асуулт 3:


    Таны хэрэглэдэг компьютерын үзүүлэлт хэр зэрэг вэ?
                   Page 22
График
Асуулт 4:


    Тан Microsoft Word програм хэрэглэдэг үү?
Асуулт 5:


    Тан Microsoft Word програмыг хэр түвшинд мэдэх вэ?
                    Page 23
График
Page 24
График
 0      0
 1      0
 0      0
 0      0
c. Сайн  d. Маш сайн
  0     0
          Page 25
График
Page 26
График
Page 27
График
Page 28
График
Page 29
График
Page 30
График
Page 31
График
Page 32
Цахим су
                     1
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог           Дорж                    Нас     30
Нэр           Гансүх                    Хүйс    эр
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн      d. Маш сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?                   Page 33
1
       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа

Асуулт 9:       a. Ойлгомж муутай   b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 10:

    Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 11:

    OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ?

       a. Ойлгомж муутай   b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 12:

    Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах OpenOffice.org Speadsheet програм дээр дүнгийн хүснэгт гэх мэт су

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 13:

    OpenOffice.org Speadsheet програм дээр график, диаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 14:

    OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ?

       a. Ойлгомж муутай   b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 15:

    OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 16:


                   Page 34
1
    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 17:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 19:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.                        ubuntu84.blogmn.net

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 24:

    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.                   Page 35
1
Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Page 36
хим судалгаа
                     1
  30        Мэргэжил         багш
  эр        төрд ажилсан жил      8
       Хариулт   a
       Хариулт   a
       Хариулт   a
       Хариулт   a
d. Маш сайн  Хариулт   b
       Хариулт   a
                    Page 37
1
           Хариулт    a
           Хариулт    b
 d. Маш сайн     Хариулт    aaчадварын түвшин хэр вэ?

 d. Маш сайн     Хариулт    a
 d. Маш сайн     Хариулт    a
 дүнгийн хүснэгт гэх мэт сургалтад шаардлагатай материал боловсруулах чадварын түвшин хэр вэ?

 d. Маш сайн     Хариулт    aүвшин хэр вэ?

 d. Маш сайн     Хариулт    a
 d. Маш сайн     Хариулт    a чадварын түвшин хэр вэ?

 d. Маш сайн     Хариулт    a
                             Page 38
1


d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
       Хариулт  a
       Хариулт  a
       Хариулт  a              Page 39
1
           Хариулт     a
           Хариулт     a
           Хариулт     aхичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     aсургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     a
                         Page 40
1
Page 41
1
Page 42
1
Page 43
1
Page 44
2                                   Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог          Самбуу                    Нас     30
Нэр           Хэрлэн                    Хүйс    эм
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                   Page 45
2

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа

Асуулт 9:
                   Page 46
2хим судалгаа
 30     Мэргэжил         багш
 эм     төрд ажилсан жил      2
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   b
   Хариулт   c
   Хариулт   c
                Page 47
2

Хариулт  a
Хариулт  a
       Page 48
2
Page 49
2
Page 50
3                                   Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог         Дамдин                     Нас     35
Нэр        Эрдэнэбаяр                    Хүйс    эр
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй     c.заримдаа

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                   Page 51
3

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа     c.үгүй

Асуулт 9:
                   Page 52
3хим судалгаа
 35     Мэргэжил         багш
 эр     төрд ажилсан жил     11
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   с
   Хариулт   b
   Хариулт   c
                Page 53
3

Хариулт  a
Хариулт  b
       Page 54
3
Page 55
3
Page 56
4                                   Цахим суд
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог        Агваанцэдэн                   Нас     33
Нэр         Наранчимэг                    Хүйс    эм
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

        a. Тийм       b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

        a. Тийм       b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

        a. Тийм       b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

        a. Тийм       b. Үгүй      c.заримдаа

Асуулт 5:


      Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

        a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

        a. Сурагч      b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                       Page 57
4

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа     c.үгүй

Асуулт 9:
                     Page 58
4им судалгаа
33     Мэргэжил       багш
эм     төрд ажилсан жил    7
   Хариулт   b
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   с
   Хариулт   a
   Хариулт   b
               Page 59
4

Хариулт  a
Хариулт  a
       Page 60
4
Page 61
4
Page 62
5                                   Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог        Лхасүрэн                     Нас     37
Нэр        Энхбаатар                     Хүйс    эр
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                   Page 63
5

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа

Асуулт 9:
                   Page 64
5хим судалгаа
 37     Мэргэжил         багш
 эр     төрд ажилсан жил     18
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   b
                Page 65
5

Хариулт  a
Хариулт  b
       Page 66
5
Page 67
5
Page 68
6                                   Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог        Энхтүвшин                     Нас     28
Нэр        Цэрэнбаатар                    Хүйс    эр
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                   Page 69
6

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа

Асуулт 9:
                   Page 70
6хим судалгаа
 28     Мэргэжил         багш
 эр     төрд ажилсан жил      5
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   a
   Хариулт   c
   Хариулт   a
                Page 71
6

Хариулт  a
Хариулт  b
       Page 72
6
Page 73
6
Page 74
7                                   Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6

Овог        Лонжид                      Нас     38
Нэр         Энхболд                     Хүйс    эр
Асуулт 1:

    Та гэртээ номын сантай юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 2:


    Та ширээний номтой юу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 3:


    Та сонин захиалдаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 4:


    Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 5:


    Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн

Асуулт 6:

    Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ?

       a. Сурагч       b. Цох         c.Математик

Асуулт 7:

    Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү?


                   Page 75
7

       a. Тийм        b. Үгүй

Асуулт 8:

    Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү?

       a. Тогтмол      b. Хааяа

Асуулт 9:
                   Page 76
7хим судалгаа
 38     Мэргэжил         багш
 эр     төрд ажилсан жил     17
   Хариулт   a
   Хариулт   b
   Хариулт   a
   Хариулт   b
   Хариулт   b
   Хариулт   c
                Page 77
7

Хариулт  a
Хариулт  a
       Page 78
7
Page 79
7
Page 80

Recomendados

Sudalgaa enhtsetseg von
Sudalgaa enhtsetsegSudalgaa enhtsetseg
Sudalgaa enhtsetsegenhktsetseg-79
276 views337 Folien
цахим судалгаа von
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааHaliun53
406 views41 Folien
цахим судалгаа von
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааOyuka Oyuk
324 views41 Folien
Tsahim sudalgaa s1 von
Tsahim sudalgaa s1Tsahim sudalgaa s1
Tsahim sudalgaa s1enhsaran_tsahim
365 views53 Folien
судалгаа1 von
судалгаа1судалгаа1
судалгаа1msonon
167 views65 Folien
цахим судалгаа von
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааgtoogii
358 views88 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tsahim sudalgaa1 von
Tsahim sudalgaa1Tsahim sudalgaa1
Tsahim sudalgaa1jijgee1
195 views111 Folien
дэлгэрмаа1 von
дэлгэрмаа1дэлгэрмаа1
дэлгэрмаа1CHBD_6684
329 views87 Folien
эрүүл мэндийн судалгаа von
эрүүл мэндийн судалгааэрүүл мэндийн судалгаа
эрүүл мэндийн судалгааHorolsuren
5.3K views57 Folien
цахим судалгаа шүрээ von
цахим судалгаа шүрээцахим судалгаа шүрээ
цахим судалгаа шүрээshuree53
282 views83 Folien

Destacado

Yr cadvar von
Yr cadvarYr cadvar
Yr cadvardashkaa53
445 views12 Folien
7 r angi boloroo yr cadvar von
7 r angi boloroo yr cadvar7 r angi boloroo yr cadvar
7 r angi boloroo yr cadvardashkaa53
416 views17 Folien
IIT a1-ppt1 von
IIT a1-ppt1IIT a1-ppt1
IIT a1-ppt1hwwong
179 views3 Folien
Tsahim test102 von
Tsahim test102Tsahim test102
Tsahim test102dashkaa53
169 views18 Folien
Ts ariunaaцахим тест von
Ts ariunaaцахим тестTs ariunaaцахим тест
Ts ariunaaцахим тестtsariunaa
309 views18 Folien
Tsahim test von
Tsahim testTsahim test
Tsahim testdashkaa53
454 views18 Folien

Destacado(8)

7 r angi boloroo yr cadvar von dashkaa53
7 r angi boloroo yr cadvar7 r angi boloroo yr cadvar
7 r angi boloroo yr cadvar
dashkaa53416 views
IIT a1-ppt1 von hwwong
IIT a1-ppt1IIT a1-ppt1
IIT a1-ppt1
hwwong179 views
Tsahim test102 von dashkaa53
Tsahim test102Tsahim test102
Tsahim test102
dashkaa53169 views
Ts ariunaaцахим тест von tsariunaa
Ts ariunaaцахим тестTs ariunaaцахим тест
Ts ariunaaцахим тест
tsariunaa309 views
Tsahim test von dashkaa53
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
dashkaa53454 views
Org 536 Business Writing and Communication PP von Procrastinator1
Org 536 Business Writing and Communication PPOrg 536 Business Writing and Communication PP
Org 536 Business Writing and Communication PP
Procrastinator11.2K views

Similar a судалгаа

цахим судалгаа von
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааjunai566
422 views59 Folien
цахим судалгаа сугар von
цахим судалгаа сугарцахим судалгаа сугар
цахим судалгаа сугарsuk53
300 views83 Folien
цахим судалгаа гандий von
цахим судалгаа гандийцахим судалгаа гандий
цахим судалгаа гандийg-huu
315 views75 Folien
тулга цахим судалгаа von
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгааtulga_11e
388 views50 Folien
судалгаа von
судалгаасудалгаа
судалгааUuganaa_9x9
250 views52 Folien
судалгаа von
судалгаасудалгаа
судалгааBold_Liijuu
260 views52 Folien

Similar a судалгаа(20)

цахим судалгаа von junai566
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
junai566422 views
цахим судалгаа сугар von suk53
цахим судалгаа сугарцахим судалгаа сугар
цахим судалгаа сугар
suk53300 views
цахим судалгаа гандий von g-huu
цахим судалгаа гандийцахим судалгаа гандий
цахим судалгаа гандий
g-huu315 views
тулга цахим судалгаа von tulga_11e
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаа
tulga_11e388 views
судалгаа von oyunzul
судалгаасудалгаа
судалгаа
oyunzul217 views
Rnarantsetseg von rn0302
 Rnarantsetseg Rnarantsetseg
Rnarantsetseg
rn0302158 views
Rnarantsetseg von rn0302
 Rnarantsetseg Rnarantsetseg
Rnarantsetseg
rn0302171 views
цахим судалгаа von utsolmon
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
utsolmon266 views
цахим судалгаа von utsolmon
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
utsolmon346 views
Enhjargal sudalgaa von onhonoo
Enhjargal sudalgaaEnhjargal sudalgaa
Enhjargal sudalgaa
onhonoo280 views
цахим судалгаа von maagii979797
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
maagii9797972.5K views
энхцэцэг судалгаа von Enhtsetseg125
энхцэцэг судалгааэнхцэцэг судалгаа
энхцэцэг судалгаа
Enhtsetseg125190 views
судалгаа1 von Hish-53
судалгаа1судалгаа1
судалгаа1
Hish-53309 views
даариймаа цахим судалгаа von daariimaa79
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаа
daariimaa79269 views
даариймаа цахим судалгаа von daariimaa79
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаа
daariimaa79210 views

Más de dashkaa53

бие даалт уран зохиол von
бие даалт уран зохиол бие даалт уран зохиол
бие даалт уран зохиол dashkaa53
2.9K views4 Folien
Biy daalt5.daashka von
Biy daalt5.daashkaBiy daalt5.daashka
Biy daalt5.daashkadashkaa53
201 views1 Folie
Biy daalt4.daashka von
Biy daalt4.daashkaBiy daalt4.daashka
Biy daalt4.daashkadashkaa53
207 views1 Folie
Biy daalt3.daashka von
Biy daalt3.daashkaBiy daalt3.daashka
Biy daalt3.daashkadashkaa53
1.8K views1 Folie
Biy daalt2.daashka von
Biy daalt2.daashkaBiy daalt2.daashka
Biy daalt2.daashkadashkaa53
183 views1 Folie
Biy daalt1.daashka von
Biy daalt1.daashkaBiy daalt1.daashka
Biy daalt1.daashkadashkaa53
493 views1 Folie

Más de dashkaa53(11)

бие даалт уран зохиол von dashkaa53
бие даалт уран зохиол бие даалт уран зохиол
бие даалт уран зохиол
dashkaa532.9K views
Biy daalt5.daashka von dashkaa53
Biy daalt5.daashkaBiy daalt5.daashka
Biy daalt5.daashka
dashkaa53201 views
Biy daalt4.daashka von dashkaa53
Biy daalt4.daashkaBiy daalt4.daashka
Biy daalt4.daashka
dashkaa53207 views
Biy daalt3.daashka von dashkaa53
Biy daalt3.daashkaBiy daalt3.daashka
Biy daalt3.daashka
dashkaa531.8K views
Biy daalt2.daashka von dashkaa53
Biy daalt2.daashkaBiy daalt2.daashka
Biy daalt2.daashka
dashkaa53183 views
Biy daalt1.daashka von dashkaa53
Biy daalt1.daashkaBiy daalt1.daashka
Biy daalt1.daashka
dashkaa53493 views
бие даалт уран зохиол von dashkaa53
бие даалт уран зохиол бие даалт уран зохиол
бие даалт уран зохиол
dashkaa532.1K views
8 r angiin daalgavar von dashkaa53
8 r angiin daalgavar8 r angiin daalgavar
8 r angiin daalgavar
dashkaa53471 views
8 rangiin daalgavar von dashkaa53
8 rangiin daalgavar8 rangiin daalgavar
8 rangiin daalgavar
dashkaa53356 views
9 r angiin daalgavar von dashkaa53
9 r angiin daalgavar9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavar
dashkaa532.9K views

судалгаа

 • 1. Анализ Судалгаа 1 Та ширээний номтой юу? төрд № Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил a. Тийм b. Үгүй 1 Гансүх Дорж багш 8 30 эр 1 0 2 Самбуу Хэрлэн багш 2 30 эм 1 0 3 Дамдин Эрдэнэбаяр багш 11 35 эр 1 0 4 Агваанцэдэн Наранчимэг багш 7 33 эм 1 0 5 Лхасүрэн Энхбаатар багш 18 37 эр 1 0 6 Энхтүвшин Цэрэнбаатар багш 5 28 эр 1 0 7 Лонжид Энхболд багш 17 38 эр 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
 • 3. Анализ удалгаа 1 2 3 4 5 6 Таны бодлоор Танай хүүхэд Та ширээний Та ширээний Та сонин захиалдаг Сонингийн нийтлэл орчин үеийн хүүхэд сургуульдаа номтой юу? номтой юу? уу? таалагддаг уу? ном уншиж байна ямар сонин уу? захиалдаг вэ? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан c.Математик d. Маш сайн a. Сурагч a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Цох 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 3
 • 5. Анализ Хүснэгтэн 6 7 8 9 10 12 13 11 мэдээлэл боловсруулах Бичвэр OpenOffice.org OpenOffice.org OpenOffice.org боловсруулах Speadsheet Speadsheet Speadsheet Танай хүүхэд Та хүүхдээ Та хүүхэддээ OpenOffice.org програм дээр програмын програм дээр сургуульдаа сонин уран зохиолын Word processor дүнгийн 0 тухай сургалт график, ямар сонин захиалахад ном авч өгдөг програм дээр хүснэгт гэх мэт хэр диаграм хийх захиалдаг вэ? дэмждэг үү? үү? ажиллах сургалтад ойлгомжтой чадварын чадварын шаардлагатай байсан бэ? түвшин хэр вэ? түвшин хэр вэ? материал боловсруулах чадварын түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тогтмол b. Хааяа a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 5
 • 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 OpenOffice.org OpenOffice.org OpenOffice.org Presentation Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн Speadsheet Presentation програм Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн цахим цахим програм дээр програмын ашиглан цахим цахим цахим хичээлдээ хичээлдээ график, тухай сургалт хичээл, хичээлдээ хичээлдээ дуу хөдөлгөөн гипер холбоос диаграм хийх хэр үзүүлэн зураг оруулж оруулж оруулж хийж чадварын ойлгомжтой бэлтгэх сурсануу? сурсануу? сурсануу? сурсануу? түвшин хэр вэ? байсан бэ? чадварын түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 7
 • 9. Анализ 19 20 21 22 Бэлтгэсэн Сургалтад цахим Блогийн тухай зориулсан хичээлдээ дуу сургалтыг хэр Блог хаягаа бичнэ үү? хувийн блог оруулж ойлгосон бэ? нээсэн үү? сурсануу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн Блош хаяг a. Тийм c. Сайн b. Үгүй d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ubuntu84.blogmn.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 9
 • 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 Сургалтаар Сургалтаар олж Та блогтоо Блогтоо Та Pitivi video олж авсан авсан мэдлэг Сургалтын Та сургалтанд сургалтад програм мэдлэг дээрээ дээрээ тулгуурлан блогоо Spreadsheet зориулсан зориулсан ашиглан жижиг тулгуурлан энэ энэ хичээлийн жил сургуулийн вэб програм бичлэг, хэдэн бичлэг, хэмжээний хичээлийн жил “Цахим сургалтын сайтад ашиглан цахим материал материал кино зохиомж “Цахим хичээл” хэрэглэгдэхүүн” холбосон уу? тест хийсэнүү? оруулсан уу? оруулсан бэ? хийсэнүү? хэдийг хэдийг бэлтгэсэн d. 6-с дээш бэлтгэсэн бэ? бэ? d. 6-с дээш a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. 2-3 b. 2-3 b. 2-3 c. 4-5 c. 4-5 a. 1 a. 1 a. 1 d. d. d. d. c. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 11
 • 13. Анализ 29 Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? d. 6-с дээш c. 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 13
 • 21. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Энхболд 1 0 Асуулт 2: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Энхболд 0 1 Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Энхболд 1 0 Асуулт 4: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Энхболд 0 1 Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг Энхболд 0 1 Асуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? Page 21
 • 22. График Асуулт 2: Та компьютер хаана хэрэглэдэг вэ? Асуулт 3: Таны хэрэглэдэг компьютерын үзүүлэлт хэр зэрэг вэ? Page 22
 • 23. График Асуулт 4: Тан Microsoft Word програм хэрэглэдэг үү? Асуулт 5: Тан Microsoft Word програмыг хэр түвшинд мэдэх вэ? Page 23
 • 25. График 0 0 1 0 0 0 0 0 c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Page 25
 • 33. Цахим су 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Дорж Нас 30 Нэр Гансүх Хүйс эр Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 33
 • 34. 1 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа Асуулт 9: a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 11: OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 12: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах OpenOffice.org Speadsheet програм дээр дүнгийн хүснэгт гэх мэт су a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 13: OpenOffice.org Speadsheet програм дээр график, диаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 14: OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 16: Page 34
 • 35. 1 Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. ubuntu84.blogmn.net Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Page 35
 • 36. 1 Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Page 36
 • 37. хим судалгаа 1 30 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 8 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a d. Маш сайн Хариулт b Хариулт a Page 37
 • 38. 1 Хариулт a Хариулт b d. Маш сайн Хариулт aa чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a дүнгийн хүснэгт гэх мэт сургалтад шаардлагатай материал боловсруулах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a үвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a Page 38
 • 39. 1 d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Page 39
 • 40. 1 Хариулт a Хариулт a Хариулт a хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a Page 40
 • 45. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Самбуу Нас 30 Нэр Хэрлэн Хүйс эм Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 45
 • 46. 2 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа Асуулт 9: Page 46
 • 47. 2 хим судалгаа 30 Мэргэжил багш эм төрд ажилсан жил 2 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт c Хариулт c Page 47
 • 48. 2 Хариулт a Хариулт a Page 48
 • 51. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Дамдин Нас 35 Нэр Эрдэнэбаяр Хүйс эр Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 51
 • 52. 3 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа c.үгүй Асуулт 9: Page 52
 • 53. 3 хим судалгаа 35 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 11 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт с Хариулт b Хариулт c Page 53
 • 54. 3 Хариулт a Хариулт b Page 54
 • 57. 4 Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Агваанцэдэн Нас 33 Нэр Наранчимэг Хүйс эм Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 57
 • 58. 4 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа c.үгүй Асуулт 9: Page 58
 • 59. 4 им судалгаа 33 Мэргэжил багш эм төрд ажилсан жил 7 Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт с Хариулт a Хариулт b Page 59
 • 60. 4 Хариулт a Хариулт a Page 60
 • 63. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Лхасүрэн Нас 37 Нэр Энхбаатар Хүйс эр Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 63
 • 64. 5 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа Асуулт 9: Page 64
 • 65. 5 хим судалгаа 37 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 18 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Page 65
 • 66. 5 Хариулт a Хариулт b Page 66
 • 69. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Энхтүвшин Нас 28 Нэр Цэрэнбаатар Хүйс эр Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 69
 • 70. 6 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа Асуулт 9: Page 70
 • 71. 6 хим судалгаа 28 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 5 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт c Хариулт a Page 71
 • 72. 6 Хариулт a Хариулт b Page 72
 • 75. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 Овог Лонжид Нас 38 Нэр Энхболд Хүйс эр Асуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй Асуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Асуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.Математик Асуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 75
 • 76. 7 a. Тийм b. Үгүй Асуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа Асуулт 9: Page 76
 • 77. 7 хим судалгаа 38 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 17 Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт c Page 77
 • 78. 7 Хариулт a Хариулт a Page 78