Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Crc reg framework dolgorsuren

177 Aufrufe

Veröffentlicht am

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Crc reg framework dolgorsuren

 1. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА 2017.10.04
 2. 2. АГУУЛГА 1 Зохицуулалтын ерөнхий ойлголт 2 3 4 5Зохицуулалтын хөгжил Зохицуулалтын өнөөгийн байдал Технологи, бизнес Зохицуулалт – ТЗ Тулгарч буй асуудлууд Төлөвлөсөн ажлууд6
 3. 3. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ Бодлого тодорхойлогч Зохицуулагч Үйлчилгээ эрхлэгчид Хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх Салбарын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох Хууль, зохицуулалтын хүрээнд худалдаа, арилжааны шийдвэр гаргах Салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицуулах Зохицуулалт гэж: зах зээлийн либеральчлалын үед үйлчилгээ эрхлэгчдийг зах зээлд өөрсдийн бизнесийг үр ашигтай хөгжүүлэх, шударга өрсөлдөх нөхцлийг бүрдүүлэх, ингэснээрээ үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх, үнийг бууруулах боломжийг хангах, өөрөөр хэлбэл зах зээлийн үйл явцыг тандан хянаж, оновчтой чиглүүлэхийг хэлнэ.
 4. 4. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ - БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ Зохицуулалтын зарчим Зохицуулалтын хэлбэр • Хараат бус • Ил тод, нээлттэй • Мэргэшсэн • Үл ялгаварласан • Бодитой хэрэгжихүйц, хуулийн дагуу байх ёстой. • Ex-ante Зах зээлд хэрхэн оролцох нөхцөл, шаардлагыг тогтоосон дүрэм, журмыг урьдчилан гаргах • Ex-post Үйлчилгээ эрхлэгчдэд ямар нэгэн асуудал тохиолдсон үед зохицуулалт хийх Зохицуулалтын тогтолцоо ОУ-ын хандлага ОУБ-ын зөвлөмж Хууль Арга, аргачлал Тусгай зөвшөөрөл Зохицуулалтын бүрэн эрх Зөвлөмж, шийдвэр, дүрэм, журам, шийтгэл Үйлчилгээ эрхлэгчид Эрх, үүрэг
 5. 5. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ Технологи Бизнес Бодлого, Зохицуулалт Технологи, Бизнес Бодлого болон Зохицуулалт үндсэн хөдөлгөгч хүч бөгөөд стратегидаа эдгээр хүчин зүйлийг авч үзэж, тусгах нь чухал.
 6. 6. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ Аналоги систем, суурин телефон Тоон технологи, үүрэн телефон, интернет IP-д суурилсан үйлчилгээнүүд Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжил 1-р үе • Төрийн монополийг зохицуулах • Зах зээлийг либералчилж, өрсөлдөөн нэвтрүүлэх 2-р үе • Либералчлал, Төрийн үйлчилгээг хувьчлах • Давамгайлагчий г хянах, үл ялгаварлах зарчмыг хангуулах • Дэд бүтцийг хамтран ашиглах 3-р үе • Өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарах • Контентийн үйлчилгээ нэвтэрч байгаатай холбогдуулан хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 4-р үе • Интернетийн холболтын хүртээмж • Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах • РД-ийн менежмент • Зохицуулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа • Зохицуулалтын тэнцвэрт байдал, өөрийн зохицуулалтыг дэмжих ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА ТЕХНОЛОГИ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨГЖИЛ
 7. 7. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – нэгдэн нийлэлт Өнөөдөр ХХМТ салбар: Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжил
 8. 8. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – ОУ-ын хөгжлийн зорилт ХХМТ-г ашиглан ухаалаг нийгмийг цогцлоож, амьдралын чанарыг сайжруулна... Эх сурвалж: ОУЦХБ
 9. 9. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – ОУ-ын зөвлөмж Тогтвортой хөгжлийн зарчимд нийцсэн ухаалаг хотын дэд бүтцийн схем Эх сурвалж: ОУЦХБ-ын ухаалаг хотын судалгааны хэсэг Салбар хоорондын хамтын ажиллагаа Өрсөлдөөн Хөрөнгө оруулалт Тусгай зөвшөөрөл Радио давтамж Дотоод сүлжээ ӨХӨЗ сүлжээ Клауд IoT Харилцан зохицол Чанар (QoS/QoE) Дугаарлалт/Хаягжилт Их өгөгдөл/Нээлттэй өгөгдөл Аюулгүй байдал Нууцлал Нийтийн зам талбай ашиглах Ногоон ХХМТ Дата төвүүд Дэд бүтцийг хамтран ашиглах Цахим хог хаягдал Гамшгийн үеийн холбооны ү/а ХХМТ асуудлууд Бодлого, Зохицуулалт Стандартчилал
 10. 10. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – хаашаа чиглэж байна? Нэгдэн нийлэлтийн үеийн сүлжээ, үйлчилгээ Өрсөлдөөн Сүлжээний нээлттэй зарчим /net neutrality/ Тогтолцооны үр ашигтай байдал Зөвшөөрлийн зарчим Харилцан холболт Өндөр хурдны өргөн зурвасын интернетийн хүртээмж Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, Зүй бус контент, хүсээгүй холболт, дуудлага, нууцлал, аюулгүй байдал РД-ны менежмент Зохицуулалтын тэнцвэрт байдал, өөрийн зохицуулалт ОУ-ын болон бүсийн түвшин дэх хамтын ажиллагаа Салбар хоорондын зөвшилцөл, хамтын ажиллагаа 4 ДЭХ ҮЕИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эх сурвалж: ОУЦХБ-ын тайлан 2016 Бусад салбарын зохицуулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах шаардлагатай болж байна.
 11. 11. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТ – ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Бид хаана явна?  Бодлогын санал  Өрсөлдөөн  Тусгай зөвшөөрөл олгох, биелэлтэнд нь хяналт тавих  Радио давтамжийн хувиарлалт, хяналт  Дугаарлалтын зохицуулалт  Үйлчилгээний чанарын хяналт  Сүлжээ хоорондын харилцан холболт  Тарифийн зохицуулалт  Стандарт боловсруулах, биелэлтэнд нь хяналт тавих  Маргаан шийдвэрлэх  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ (Аж ахуйн үйл ажиллагааны Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулинд зааснаар) ЗОХИЦУУЛАХ АСУУДЛУУД (Харилцаа холбооны тухай хуулинд зааснаар (2001)  Сүлжээ  Цахилгаан холбоо  ТВ, суваг, радио  Интернет  Шуудан  Радио давтамж  Гэрчилгээ Эрхзүйн орчин
 12. 12. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ – Бид хаана явна? 1-р үе Төрийн монополийг зохицуулах 2-р үе Анхан шатны шинэчлэлт 3-р үе ХО, инновацийг дэмжих, хүртээмжийг дээшлүүлэх 4-р үе Тусгай зөвшөөрөл ТЗ-ийн журам баталж, ТЗ олгож эхэлсэн. Давтамж хувиарлалт РД-ийн төлөвлөлтийг баталж, хувиарлалт, олголт хийж эхэлсэн. Үнэ тариф Хяналт, зохицуулалт хийж эхэлсэн. Харилцан холболт Гэрээ байгуулах журам баталж, зохицуулалт хийж эхэлсэн. 1995-2000 Либералчлал, Эрх зүйн шинэ орчин, Зохицуулалтын шинэ хандлагыг нэвтрүүлэх 2001-2005 Өрсөлдөөнийг гүнзгийрүүлэх, зохицуулалтын эрх зүйн орчинг бэхжүүлэх 2006- Зохицуулалтын ү/а-ны хүрээг тэлэх, шударга өрсөлдөөний орчинг бүрдүүлэх Өрсөлдөөн Давамгайлагчийг тодорхойлох. Харилцан холболт Техникийн нөхцөл шаардлага, орлого хувиарлах зарчим, зааглах цэг тогтоов. Дугаарлалт Дугаарлалтын төлөвлөгөөг баталж, дугаар олгож эхэлсэн. Үнэ тариф Үнэ тариф тогтоох аргачлал Стандартчилал Үндэсний стандарт боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж эхэлсэн. Шуудан Шуудангийн дүрэм, харилцан холболтын болон хуулинд заасан журмыг баталсан. Бүх нийтийн үйлчилгээ Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг тодорхойлж, санг байгуулав. БНҮҮ-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хийж эхэлсэн. Үйлчилгээний чанар Давамгайлагчийн үнэ тарифийн хяналтыг хийж эхэлсэн. Тусгай зөвшөөрлийн ангилал, нөхцөл шаардлагыг шинэчилсэн. Шуудан Үйлчилгээний бодит өртөгт тулгуурласан тарифийн шинэчлэлийг хийсэн. Үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон. Бүсчлэлийн нэгдсэн кодыг боловсруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Өрсөлдөөн Сүлжээнд чөлөөтэй, ялгаваргүй хандах боломж олгох. Контентийн зохицуулалт ТВ-ийн хөтөлбөрт хяналт тавьж эхэлсэн. Тоон контентийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох, зарчмыг тогтоох Үнэ тариф Харилцан холболтын газарзүйн ялгаваргүй төлбөрийн зарчим, орлого хувиарлах зарчмын зохицуулалт Шуудан Үйлчилгээний үнэ тарифийн доод хязгаарыг тогтоосон. Баталгаажуулалт Тогтолцоог бий болгож, дүрэм журмыг баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхэлсэн. Дугаарлалт Газарзүйн байрлалаас үл хамаарсан дугаарлалтын зарчимд шилжсэн. Тусгай дугаарын 1800, 1900-г нэвтрүүлсэн. Сүлжээний зохицуулалт Сүлжээний аксес холболтын зарчмыг нарийвчилах, хэрэгжилтийг хангуулах Сүлжээг хамтран ашиглах, аюулгүй байдал Тусгай зөвшөөрөл Технологи, үйлчилгээнээс үл хамаарсан нэгдсэн тусгай зөвшөөрөл, нөхцөл шаардлагуудыг тодорхойлох Шуудан И худалдааны зохицуулалтын орчинг тодорхойлох Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хамгаалах Салбар хоорондын зохицуулалт Тоон эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд салбар хоорондын зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх, /Тоон санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим мөнгө: Монгол банк, СЗХ г.м/
 13. 13. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын хувьсал
 14. 14. 4. ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ Зөвшөөрлийн ангиллын шинэчлэлт Индвидуаль тусгай зөвшөөрөл • 1995 Класс тусгай зөвшөөрөл • 2002 • 2004 • 2005 • 2007 Нийлмэл тусгай зөвшөөрөл • 2011 Үйлчилгээ тус бүрээр, сонгон шалгаруулах зарчмаар, хатуу нөхцөл шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл олгох зарчим. Тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий зарчмыг тогтоосон, олгох процесс нь харьцангуй хялбар зарчим. Тухайлбал ангиллын хувьд сүлжээ болон үйлчилгээ гэж өргөн хүрээгээр ангилах, олгох процедур, тухайлсан нөхцөл шаардлагыг ерөнхийлөн тогтоосон. Технологи болон үйлчилгээнээс үл хамаарсан тусгай зөвшөөрлийн зарчим. Тухайлбал IPTV буюу яриа, интернет, олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээг нэг тусгай зөвшөөрлөөр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг нэг байхаар тогтоосон.
 15. 15. 4. ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ Зөвшөөрлийн ангилал Зөвшөөрөл Радио давтамж ашиглах А ангилал Сүлжээ байгуулах Б ангилал Үйлчилгээ эрхлэх В ангилал Контент нийлүүлэх 8.6кГц-ээс 300ГГц- ийн хоорондох радио давтамжийн зурваст үндэсний радио давтамжийн төлөвлөлт, хуваарилалт, стратегийн дагуу радио төхөөрөмж ажиллуулах Мэдээлэл холбооны утастай, утасгүй сүлжээ (дэд бүтэц, кабель шугам, техник төхөөрөмжийн иж бүрдэл) байгуулж, бөөний үйлчилгээ эрхлэх, шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах үйлчилгээ Хот, аймгийн төв, сумын төв, суурин газрын дотор сүлжээ байгуулж, эсхүл сүлжээ байгуулах эрх бүхий этгээдээс түрээсэлж мэдээлэл холбоо (телефон яриа, интернэт, дата), телевизийн олон суваг, шуудангийн үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх буюу жижиглэнгийн үйлчилгээ эрхлэх, хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын (иридиум, инмарсат гм) үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл холбооны сүлжээний угсралт суурилуулалт, ажил үйлчилгээ эрхлэх, радио, телевиз, сувгийн хөтөлбөр бэлтгэн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэх Мэдээлэл холбооны сүлжээгээр дамжуулах контент нийлүүлэх үйлчилгээ 2014 онд шинэчлэн батлагдсан.
 16. 16. 4. ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ Зөвшөөрлийн ангилал Зөвшөөрөл Радио давтамж ашиглах А ангилал Сүлжээ байгуулах Б ангилал Үйлчилгээ эрхлэх В ангилал Контент нийлүүлэх Бүртгэлийн гэрчилгээ • Хөдөлгөөнт холбоо • Сансрын холбоо • Өргөн нэвтрүүлэг • Радио релей • Интернет/WiFi, WiMax • Мэдээлэл холбооны сүлжээ • Радио, ТВ-ийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ • Сансрын холбооны сүлжээ • Шуудангийн сүлжээ • Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ /интернет, яриа/ • ОСДҮ /КаТВ, IPTV, MMDS, SatTV/ • Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ /ТВ, FM, суваг/ • Шуудангийн үйлчилгээ • Кабель угсралт • Контент нийлүүлэх • Лавлах үйлчилгээ • Цахим тоглоом • Мэдээ, мэдээллийн вебсайт • Барилгын дотор холбооны угсралт Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам Нөхцөл шаардлагууд  Ерөнхий нөхцөл шаардлага  Үйлчилгээний төрөлд хамаарах нөхцөл шаардлагууд
 17. 17. 5. ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД – Цаашид юуг анхаарах вэ? 3-р үе ХО, инновацийг дэмжих, хүртээмжийг дээшлүүлэх 4-р үе Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих Зохицуулалтын ү/а-ны хүрээг тэлэх, шударга өрсөлдөөний орчинг бүрдүүлэх Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх • Өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарах • Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд үйлчилгээний чанарын хяналтыг сайжруулах, хэрэгжилтийг сайжруулах • Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтыг сайжруулах, технологи болон үйлчилгээнээс үл хамаарсан зохицуулалтыг нэвтрүүлэх • Интернетийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх • Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд нууцлал, аюулгүй байдлыг хангуулах • Зохисгүй контентоос хүүхдийг хамгаалах • РД-ийн үр ашигтай хуваарилалт, 5G, IoT-ийн давтамжийн зохицуулалтыг хийх • Салбар хоорондын үйл ажиллагааг зохицуулах үүднээс бусад салбарын зохицуулах байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сайжруулах, харилцан уялдааг хангах • Зохицуулалтын тэнцвэрт байдлыг хангахын тулд хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, одоо мөрдөж буй ХХ- ны тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль, РД тухай хуулийн дахин хянах, шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх • Салбарын үйлчилгээний өөрийн зохицуулалтыг дэмжих • Зохицуулалтыг олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай нийцүүлэх үүднээс гадаадын зохицуулах байгууллагуудтай хамтран ажиллах, харилцаа холбоог өргөжүүлэх
 18. 18. 5. ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУД 1. Баримт бичгийн дүн шинжилгээ, сайжруулалт 2. Салбарын хууль, тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн шинэчлэлт, өөрчлөлт • Уялдаа холбоог сайжруулах • Зөв, бодитой нөхцөл, шаардлага • ЗЕХ-нд нийцүүлэх Шинээр батлагдсан ЗЕХ-нд нөхцөл шаардлага, зохицуулалтыг нийцүүлэх. • Шаардлагатай эрхзүйн орчныг бий болгох Өргөн нэвтрүүлгийн хуулийг батлуулах, ХХ-ны тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль, РД-ны тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудад шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулах.
 19. 19. 5. ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУД • Өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрлийн төрөл ангилал, кабелийн сувгийн төрөлжилтийн чиглэлээр судалгаа хийх, ангиллыг шинэчлэн батлах • Харилцаа холбооны сүлжээний нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн системийг бий болгох  Үндсэн сүлжээ, түгээх сүлжээний хувьд тус бүрт нь нарийвчилсан судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах • Үндэсний сүлжээний нэгдсэн төлөвлөлтийн төслийн саналыг боловсруулж, МТШХХГ-тай хамтран ажиллах • Нэгдсэн тусгай зөвшөөрлийг нэвтрүүлэх шилжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулах • ТЗ-ийн зохицуулалтыг хянаж, өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж, холбогдох талуудаар хэлэлцүүлэх 4. МУ-ын мэдээлэл, холбооны сүлжээний нэгдсэн судалгаа хийх, төлөвлөлтийн санал боловсруулах 3. Өргөн нэвтрүүлгийн хууль эрхзүй, зохицуулалтын орчинг сайжруулах 5. Нэгдсэн тусгай зөвшөөрлийн судалгааг хийх
 20. 20. 5. ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУД • ТВ-ийн дуу, дүрс, радиогийн дууны чанарын шаардлагыг хангахтай холбоотой заалтуудын хэрэгжилт, хэмжилт, тохиргооны дүн, зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авч ажилласан байдал анализ хийх, дүгнэлт гарган ажиллах. • Хэмжилт хийж буй арга механизмыг сайжруулах, орон нутгийн ТВ, сувгийг хамруулсан хөтөлбөр болон дуу, дүрсний чанарын байнгын хяналт, мониторинг хийх боломжийг бий болгох • Интернетийн үйлчилгээний чанарт байнгын мониторинг хийх, МУ-ын интернетийн чанарыг сайжруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллах  Хэмжилт хийх ПХ, аппликэйшн хөгжүүлж, нэвтрүүлэх • Дотоод интернетийн мэдээлэл солилцооны чадавхийг сайжруулах, дотоод интернетийн хурдыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 7. Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг сайжруулах 6. “Интернетийн хөгжлийн төлөө” төсөл
 21. 21. 5. ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУД • Хүүхдүүдэд цахим орчны зөв зохистой хэрэглээг энгийн хялбар хэлбэрээр ойлгуулах, сурталчлах  Ekids.mn сайтыг сайжруулах  Нийтлэлийн чанарыг сайжруулах • Хүүхдүүдэд ХХМТ-ийн зөв зохистой хэрэглээг таниулах зорилго бүхий арга хэмжээг зохион байгуулах  Уралдаан зохион байгуулах 8. Цахим орчны аюулгүй байдал • Үндэсний контентийн дэмжих чиглэлээр зохицуулалтын арга механизмийг бий болгох • “Үндэсний контентийн нэгдсэн сан”-гийн систем байгуулах • Үндэсний хэмжээний сошиал аппликэйшн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 9. Үндэсний контентийн хөгжлийг дэмжих
 22. 22. Not only think innovatively but also innovate the way of thinking “ХХМТ салбарын маань ирээдүй гэрэлтэй, боломж дүүрэн байна. Гэхдээ ХХМТ-ын экосистемийг бүрдүүлж буй бүх талууд зөвхөн шинийг сэдэж, санаачлахаас гадна бодож сэтгэх арга зам, хэлбэрээ хүртэл шинэчилж, өөрчилсөнөөр тэрхүү боломж бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглаж чадна.” ОУЦХБ-ын Хөгжлийн газрын дарга дарга БРАХИМА САНОУ
 23. 23. БАЯРЛАЛАА

×