Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 83 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya

 1. 1. INSTRUCTIONAL MATERIAL IN ARALING ASYANO
 2. 2. LAYUNIN • Naibibigay ang kahulugan ng kolonyalismo • Natutukoy ang mga bansa na nasakop ng kolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya • Naipapakilala ang mga taong may kinalaman sa pananakop sa Silangan at Timog-Silangang Asya • Natutukoy at naiisa-isa ang mga impluwensya at epekto ng pananakop sa Silangan at Timog- Silangang Asya lalong-lalo na sa Pilipinas.
 3. 3. KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA SILANGAN AT TIMOG- SILANGANG ASYA
 4. 4. GAWAIN 1: HAGDAN NG AKING PAG- UNLAD Panuto: Sagutan ang hanay na Ang aking Alam at nais malaman. Samantala, masasagutan mo lamang ang iba pang bahagi ng chart pagkatapos ng yunit na ito. Ang Aking Alam ________________ ________________ ________________ ________________ Nais Malaman ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Mga Natutunan ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ TANONG Paano nabago ang pamumuhay ng mga mamamayan sa Silangan at Timog-Silangang Asya noong panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo?
 5. 5. Ano ang koloyalismo? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ano ang Imperyalismo? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 6. 6. GAWAIN 2: BALIKAN NATIN Suriin ang mga dokumento na nagbibigay- katwiran Kolonyalismo at Imperyalismo ng mga Kanluranin sa Asya. • Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. • Basahin ang patalastas (Advertisement ng Pear’s Soap. • Suriin ang nilalaman nito at sagutin ang mga tanong.
 7. 7. Take up the White Man’s burden— And reap his old reward: The blame of those ye better The hate of those ye guard— The cry of hosts ye humour (Ah slowly) to the light: "Why brought ye us from bondage, “Our loved Egyptian night?” Take up the White Man’s burden- Have done with childish days- The lightly proffered laurel, The easy, ungrudged praise. Comes now, to search your manhood Through all the thankless years, Cold-edged with dear-bought wisdom, The judgment of your peers! Take up the White Man’s burden— Send forth the best ye breed— Go send your sons to exile To serve your captives' need To wait in heavy harness On fluttered folk and wild— Your new-caught, sullen peoples, Half devil and half child Take up the White Man’s burden In patience to abide To veil the threat of terror And check the show of pride; By open speech and simple An hundred times made plain To seek another’s profit And work another’s gain
 8. 8. UNANG PANGKAT: Take up the White Man’s burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile.” To sense your captive’s need; IKALAWANG PANGKAT: Your new-caught, sullen peoples, Half-devil and half-child. IKATLONG PANGKAT: Take up the White Man’s burden And reap his old reward The blame of those ye better The hate of those ye guard The cry of hosts ye humour
 9. 9. MGA TANONG 1. Tungkol saan ang patalastas (advertisement)? 2. Anong bahagi ang nagbibigay-katwiran sa pananakop ng mga kanluranin sa Asya. Ipaliwanag ang inyong sagot. 3. Sang-ayon ka ba sa mensahe ng patalastas? Bakit?
 10. 10. GAWAIN 3 Pagkatapos masuri ang mensahe ng patalastas tungkol sa pananakop ng mga Kanluranin sa Asya. Alamin natin ang ibat-ibang paraan ng pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog- Silangang Asya.
 11. 11. Dahilan sa sinaunang rutang pangkalakan mayroon nang ugnayan ang Silangang Asya sa mga bansang Kanluranin. Bunga nito, nabatid ng mga Kanluranin ang karangyaan ng mga bansa sa Silangang-Asya.
 12. 12. Isa ang bansang Portugal na naghangad ng Kolonya sa Silangang Asya partikular na sa China. Nakuha nila ang daungan ng Macao sa China at Formosa sa Taiwan. Hindi gaanong naapektuhan ang Silangang-Asya sa Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin dahil sa matatag na pamahalaaan ng mga bansa nito.
 13. 13. UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 14. 14. Noong unang yugto ng Imperyalismong Kanluranin, karamihan sa mga daungan sa rehiyong ito ay napasakamay ng mga kanluranin. Ang pagkontrol sa kalakalan ng mga pampalsa at pagkuha ng ginto ang nag- udyok upang sakupin ang Timog-Silangang Asya.
 15. 15. PANANAKOP SA PILIPINAS
 16. 16. Naglakbay sa Silangan gamit ang rutang pakanluran. Napatunayan sa kanyang paglalakbay na bilog ang mundo.
 17. 17. KRISTIYANISMO Relihiyong pinalaganap ng mga Espanyol. Isa sa paraang ginagamit ng mga Espanyol sa Pananakop sa Pilpinas.
 18. 18. MGA PATAKARANG IPINATUTUPAD NG MGA ESPANYOL SA PILIPINAS
 19. 19. PATAKARANG REDUCCION Naglalayong mailipat ang mga katutubo na naninirahan sa malalayong lugar upang matiyak ang kapangyarihan ng mga Espanyol gayundin ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo.
 20. 20. PANGKABUHAYANG PATAKARANG TRIBUTO Pinagbabayad ng buwis ng mga Español ang mga katutubo. Maaari nilang ipambayad ang ginto, produkto at mga ari- arian. Dahilan dito…… Maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan.
 21. 21. PATAKARANG MONOPOLYO • Pagkontrol ng mga Español sa kalakala. • Hinawakan nila ang pagbebenta ng mga produktong nabili sa Europa tulad ng tabako. Dahilan dito… Maraming pamilya ang nagutom dahil hindi na sila makapagtanim ng kanilang makakain.
 22. 22. POLO Y SERVICIO • Sapilitang pagpapatrabaho ng mga kalalakihang may edad na 16 hanggang 60. • Gumagawa ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at iba pa. Dahil dito… Marami sa kanila ang nahiwalay sa pamilya at namatay sa hirap.
 23. 23. PAMPOLITIKA: SENTRALISADONG PAMAMAHALA  Napasailalim sa pamumuno ng mga Español ang halos kabuuan ng bansa.  Itinalaga ng Hari ng Español bilang kaniyang kinatawan sa Pilipinas ang  Pinakamataas na pinunong Español sa Pilipinas Dahil dito… Nawala sa kamay ng mga katutubo ang karapatang pamunuan ang kanilang sariling lupain. Naglingkod sa pamahalan sa pinakamababang posisyon. GOBERNADOR HENERAL
 24. 24. SA SIMBAHANG KATOLIKO Naging makapangyarihan ang Español na pari at kura paroko sa panahong ito. HERARKIYA NG PAMAMAHALA NG MGA ESPANYOL GOBERNADOR HENERAL ALCALDE MAYOR/ CORREGODOR GOBERNADOR CILIO CABEZZA DE BARANGAY
 25. 25. PANGKULTURA • Niyakap ng mga katutubo ang Kristiyanismo. • Ipinapatag ang mga pinuno ng katutubong relihiyon. • Natutunan ng mga katutubo ang wikang Español. • Idinaos ang taunang pagdiriwang ng mga sumusunod: * Piyesta sa Bayan * Santacruzan * Araw ng mga Patay * Pasko
 26. 26. PANANAKOP SA INDONESIA Nasakop ng Portugal ang Ternate sa Moluccas. Inagaw ng Netherlands mula sa Portugal ang Amboina at Tidore sa Moluccas. Nakuha ng England at ibinalik din sa Netherlands. Nasakop ng Netherlands ang Batavia sa Jakarta. Sumakop: Portugal, Netherlands at England.
 27. 27. NETHERLANDS • Dating sakop ng mga Español. • Dutch – ito ang tawag sa mga naninirahan dito. MOLUCCAS  Tinatawag ding Maluku.  Kilala bilang Spice Island.  Lugar na nasakop upang makonrol nila ang kalakalan ng mga pampalasa.
 28. 28. DIVIDE AND RULE POLICY Isang paraan ng pananakop kung saan pinag- aaway-away ng mananakop ang mga lokal na pinuno o naninirahan sa isang lugar.
 29. 29. NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG- SILANGANG ASYA
 30. 30. LAYUNIN • Naibibigay ang kahulugan ng Nasyonalismo. • Naipapakita ang pagkakaiba ng Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. • Nakapagbibigay ng halimbawa ng Nasyonalismo. • Nakagagawa ng tula at musika tungkol sa Nasyonalismo. • Nabibigyang pagpapahalaga ang Nasyonalismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsulat ng tula at paglalapat ng Musika.
 31. 31. GAWAIN 1 • Ang klase ay hahatiin sa apat na grupo. • Ang bawat grupo ay aawit ng “Ang Bayan Ko” • Pagkatapos umawit/kumanta ay sasagutan ang mga tanong na itinalaga ng guro. Unang Grupo: Bakit mahalaga ang kalayaan? Ikalawang Grupo: Ano ang gagawin mo kung may mga dayuhang nais sakupin ang ating bansa? Ikatlong Grupo: Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa bansang sinilangan? Ika-apat na Grupo: Paano ipinakita ng kapwa natin mga asyano ang damdaming nasyonalismo?
 32. 32. GAWAIN 2 Ang bawat mag-aaral ay magbibigay ng halimbawa ng sitwasyon na nagpapakita ng damdaming pagka-nasyonalismo.
 33. 33. NASYONALISMONG ASYANO Kahulugan: • Nangangahulugan ng pagmamahal sa bayan. • Pagkatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa panlulupig at pananakop ng mga banyaga o dayuhan. • Kamalayan ng isang lahi na sila ay may isang kasaysayan, wika at pagpapahalaga. DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO 1. Marahas at tahasang paghanap ng kalayaan 2. Diplomatiko at banayad
 34. 34. Dumanas ng maigting na imperyalismo ang Silangang Asya lalo na noong ika-18 siglo kung saan ipinatupad ang patakarang Sphere of Influence at Open-Door Policy. Sinundan din ito ng Una at Ikalawang Digmaang Opyo. Dahilan dito, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Tsino. REBELYONG TAIPING Hung Hsiu Ch’uan (Hong Hiuquan) – namuno sa rebelyong Taiping laban sa dinastiyang Qing na pinamunuan ni Machu. Layunin: • Mapabagsak ang dinastiyang Qing • pagbabago sa lipunan • Pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan • Pagpapalit ng relihiyong Confucianism at Buddhism sa relihiyong Kristiyanismo. - Nagapi ito ng Dinastiyang Qing - Ito ang isa nsa madugng rebelyon sa kasaysayan ng Tsina - 20 milyong Tsino ang namatay
 35. 35. REBELYONG BOXER -binubuo ng samahang I-ho Chu’an o Righteous and Harmonious Fists na may kasanayan sa gymnastic exercise. Layuning nitong patalsikin ang lahat nang dayuhang nasa bansa. Ipinapatay at pinaslang ang mga misyonerong Kristiyano at debotong Tsino ng relihiyong Kristiyano. Natalo ang rebelyong Boxer dahil nagpadala ng 2,100 na mga sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan.
 36. 36. Noong ika-20 siglo – lumaganap ang dalawang Ideolohiya sa China. IDEOLOHIYANG DEMOKRASYA SUN YAT-SEN – isinulong ang pagkakaisa ng mga tsino gamit ang tatlong prinsipyo. 1. san min chu-i o nasyonalismo 2. min-tsu-chu-i o demokrasya 3. min-sheng-chu-i o kabuhayang pantao
 37. 37. -Ama ng Republikang Tsino -Nagtatag ng partidong Kuomintang 0 Nationalist Party noong 1912. CHIANGKAI-SHEK – naging pinuno ng partidong Kuomintang nang mamamatay si Sun Yat – Sen. -Ama ng Komunistang Tsino -Namuno sa pakikipagtunggali sa grupo ni CHIANGKAI-SHEK. SUN YAT-SEN MAO ZEDONG
 38. 38. Tunghayan ang timeline ng mga kaganapan sa pag-unlad ng Nasyonalismong Tsino
 39. 39. PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN EMPERADOR MUTSUHITO (1867-1912) • Naging pinuno ng Japan mula ng tangapin ng mga Hapones ang mga Kanluranin sa bisa ng kasunduang Karagawa. • Nagpalit ng kabisera ng Japan sa Edo (Tokyo sa kasalukuyan) Nakilala dahil sa kaniyang pagyakap sa impluwensiya ng mga Kanluranin na kanilang ginamit upang mapaunlad ang Japan.
 40. 40. EDUKASYON • Nagpatupad ng compulsary education o sapilitang edukasyon sa elementary. • Nag-imbita ng mahuhusay na guro mula sa ibang bansa. • Ipinadala ang mga iskolar na Hapones sa ibang bansa. EKONOMIYA • Nagtungo sa United States at Europe upang matutunan ang paraan ng pagnenegosyo at pagpapaunlad ng iba’t-ibang industriya. • Nagpagawa ng kalsada, tulay, linya ng kuryente na nagpaunlad sa sistema ng komunikasyon at transportasyon.
 41. 41. SANDATAHANG LAKAS • Pinalakas ang sandatahang lakas. • Nagpagawa ng makabagong barko at kagamitang pandigma • Isinaayos ang pagsasanay ng mga sundalong Hapones
 42. 42. MODERNISASYON NG JAPAN BANSA NATUTUNAN GERMANY Sentralisadong pamahalaan, ginawang modelo ang konstitusyon nito. ENGLAND Kahusayan at pagsasanay ng mga sundalong British UNITED STATES Sistema ng Edukasyon
 43. 43. GAWAIN 3: BUUIN NATIN- SILANGANG ASYA Sagutan ang graphic organizer tungkol sa pag-unlad ng Nasyonalismo sa Silangang Asya. BANSA Mga Salik ng Pag-unlad ng Nasyonalismo Paraan ng Pagpapamalas ng Nasyonalismo SILANGANG ASYA CHINA JAPAN Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang mga salik sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya? 2. Paano nagkakatulad o nagkakaiba ang nasyonalismong China at Japan? 3. Bakit hindi magkatulad ang anyo ng nasyonalismo ng China at Japan?
 44. 44. PAG-UNLAD SA TIMOG- SILANGANG ASYA
 45. 45. NASYONALISMO SA INDONESIA Nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones ang patakarang Culture System ng mga Dutch. Umusbong at umunlad ang damdaming Nasyonalismo dahil sa paghahangad na matigil ang mga patakarang ito. DIPONEGRO ng Java – namuno sa malawakang pag-aalsa noong 1825. 1930 – nalupig ng malakas na pwersa ni Diponegro ang mga Dutch. Agosto 17, 1945 – idineklara ang kasarinlan ng Indonesia sa pangunguna ni Sukarno.
 46. 46. Tunghayan ang Talahanayan ng mga Makabagong Samahan sa Indonesia sa Aklat na ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Araling Panlipunan Modyul para sa mag-aaral pahina 356.
 47. 47. NASYONALISMO SA BURMA 1900s – nagsimula ang damdaming nasyonalismo sa Burma sa pamumuno ng mga edukasdong Burmese na nakapag-aral sa loob at labas ng bansa. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng mga rebelyon at pagtatag ng mga makabagong samahan.
 48. 48. GAWAIN 4 Basahin at suriin ang epekto sa kalagayan ng kalayaan ng Indochina habang at pagkatapos ng Ikalawang Digmaang pandaigdig at sagutin ang mga tanong.
 49. 49. EPEKTO NG PANANAKOP SA PILIPINAS Bago umusbong ang Nasyonalismo • Naapektuhan ang pamumuhay ng mga Pilipinas sa larangan ng kabuhayan, pampolitika at pangkultura. • Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpapataw ng buwis, pagkamkam ng ari-arian at produktong Pilipino. • Nabago ang kultura dahil sarelihiyong Kristiyanismo. • Nawala ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. 333 Nasakop ng Espanya ang Pilipinas Napasimulan ang pagpapamalas ng Nasyonalismong Pilipino ng naitatag ang Kilusang Propaganda ng mga Katipunero.
 50. 50. KILUSANG PROPAGANDA O REPORMA Ang naglunsad nito ay ang mga ilustradong tulad nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena at Marcelo H. Del Pilar. LAYUNIN: Humiling ng pagbabago para sa ikabubuti ng lipunang Pilipino. LA SOLIDARIDAD – ang naging pahayagan ng mga progandista kabilang sa mga reporma na hiningi nila ay 1. Kalayaan sa pagsulat at pamamahayag 2. representasyon sa Corte o Lehislatura ng Spain. 3. Pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino at Espanyol.
 51. 51. DIGMAANG PILIPINO -AMERIKANO • Idinaan ng mga Pilipino sa mapayapang paraan upang makamit ang kalayaan. • Ipinakita nila ang kakayahang pamahalaan ang sariling bansa. Hulyo 4, 1946 – nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan noong matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 52. 52. IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN SA ASYA (IKA-18-19 NA SIGLO)
 53. 53. CHINA
 54. 54. ISOLATISM – tumutukoy sa paghihiwalay ng China mula sa daigdig. - ipinatupad ng China upang hindi masira ng mga kanluranin ang kanilang kultura at paniniwala. Dahilan dito, umunlad ang China sa larangan ng ekonomiya, kultura at politika. Ito ang naging simula ng paghahangad na masakop ang China lalo na nang hindi pumayag ang emperador na ipasok ang opyo mula sa bansang England.
 55. 55. OPYO – halamang gamot na kapag inabuso ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalausugan. Kahit na ipinagbabawal patuloy pa rin na nagpasok ng Opyo ang mga Bristish sa daungan ng China. Ito ang naging dahilan ng digmaang Opyo. DIGMAANG OPYO – digmaan sa pagitan ng China at England Mababasa ang dahilan at epekto ng Digmaang Oyo sa aklat na Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aarl pahina 330-331
 56. 56. SPHERES OF INFLUENCE SA CHINA Dahilan sa pagkatalo ng China sa Digmaang Opyo hinati ang mga ito sa mga Spheres of Influence taong 1900s. Sapagkat hindi sinakop ng mga kanluranin ang kabuuan ng China. SPHERE OF INFLUENCE – rehiyon sa China kung saan nangibabaw ang karapatan ng kanluraning bansa na kontrolin ang ekonomiya at pamumuhay ng mga tao dito.
 57. 57. OPEN DOOR POLICY • Patakarang iminungkahi ni John Hay, secretary of state ng United States. • Magiging bukas ng China sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa na walang sphere of influence. Nilalaman ng Open Door Policy: 1. Pagrespeto sa karapatan at kapangyarihan sa pakikipagkalakalan sa mga lugar na sakop ng sphere of influence. 2. Pagbibigay ng karapatan ng China na mangolekta ng buwis sa mga produktong inaangkat mula sa bansa. 3. Paggalang sa itinakdang halaga ng buwis sa paggamit ng kalsada, tren at daungan.
 58. 58. JAPAN
 59. 59. 1853 – ipinadala ni pangulong Milliard Filmore ng United States si Commodore Mattew Perry upang hilingin sa emperador ng Japan na buksan ang mga daungan para sa mga barko ng United States. 1854 – upang maiwasan ang pakikidigma sa isang malakas na bansa, tinanggap ng Japan ang United States sa bisa ng kasunduang Kanagawa. - binuksan ang daungan para sa mga barko ng United States. Dahilan dito, nakapasok din sa Japan ang England, France, Germany, Russisa at Netherlands. EMPERADOR MUTSHUHITO – tinawag ang kanyang pamumuno na MEIJI ERA na ibig sabihin ay enlightened rule. Ayon sa kanya ang mabisang paraan sa pakikitungo sa mga kanluranin ay ang pagyakap sa medernisasyon.
 60. 60. PILIPINAS
 61. 61. 333 taon na napasailalim ang Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol. Noong una, tinutulungan ng mga Amerikano ang mga rebolusyunaryong Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo laban sa mga Español. Natalo nila ito. HUNYO 12, 1898 – idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Subalit lingid sa kaalaman ng mga Pilipino, may lingid na kasunduan ang Spain at United States. Ayon sa kasunduan, susuko ang Spain sa United States at isusuko dito ang karapatang pamunuan ang Pilipinas.
 62. 62. Disyembre 10, 1898 – nilagdaan ang kasunduan sa Paris kung saan pormal na naisalin sa United States ang pamumuno sa Pilipinas. 1902 – sumiklab ang Digmaang Pilipino – Amerikano at natalo ang mga Pilipino. Itinatag nila ang; PAMAHALAANG MILITAR/PAMAHALAANG SIBIL • Pinamunuan ng mga Amerikano at Pilipino • Nagpatayo ng paaralan at ginawang libre ang pag- aaral • Nagpatayo ng ospital, kalsada at gusaling pampamahalaan. • jkkjNagpalabas din ng batas na nagpapatigil sa mga Pilipino sa magpamalas ng damdaming Nasyonalismo.
 63. 63. PAMAHALAANG COMMONWEALTH • Itinatag upang masanay ang mga Pilipino sa pagpapatakbo ng isang pamahalaang demokratiko THOMASITES Tawag sa mga unang gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas lulan ng barkong S.S. Thomas . 20 milyong dolyar Ibinayad ng United States sa Spain kapalit ng pagpapaunlad na ginawa ng Spain sa Pilipinas. PERLAS NG SILANGAN Ganito inilarawan ni Jose Rizal ang Pilipinas dahil sa ganda ng bansa at sa kanilang lokasyon sa Asya.
 64. 64. INDONESIA (East Indies)
 65. 65. CULTURE SYSTEM – kilala rin sa tawag na cultivation system. Ito ay patakarang iminungkahi ni Johannes Van den Bosch upang matugunan ang pangangailangan nito sa pagbebenta ng mga pampalasa sa pandaigdigang kalakalan. Ginagamit ng mga mananakop ang isang tribo upang masakop ang ibang tribo. PARAAN NG PANANAKOP SA INDONESIA 1511 – narating ng Portugal ang Ternate sa Moluccas kung saan nagtayo sila ng himpilan ng kalakalan at nagpalaganap ng Kristiyanismo. 1655 – pinaalis ng mga Dutch ang mga Portuges at sinakop ang ilang isla dito gamit ang mas malakas na pwersang pandigma.
 66. 66. Upang mapanatili ang kapangyarihan… at gumamit din sila ng upang mapasunod at masakop ang mga nabanggit na isla. 1602 – itinatag ng Netherlands ang Dutch East India Company upang pag-isahin ang mga kompanya ng nagpapadala ng paglalayag sa Asya. Nakipag-alyansa ang mga Dutch sa mga lokal na pinuno ng Indonesia Divide and rule policy
 67. 67. DUTCH EAST INDIA COMPANY • may sariling hukbong magtatanggol laban sa mga pirata. • Nagtayo ng mga daungan sa lupaing nasasakop • Makipagkasundo sa mga lokal na pinuno ng mga bansa sa Asya. • Nakontrol ng Dutch East India Company ang Spice Trade sa Timog-Silangang Asya na nagpayaman sa bansang Netherlands. Binigyan din sila ng karapatan na manakop ng mga lupain HINDI NAIMPLUWENSYAHAN NG MGA DUTCH ANG KULTURA NG MGA INDONES
 68. 68. MALAYSIA AT SINGAPORE
 69. 69. Bansang sumakop sa Malaysia: Portugal, Netherlands at England Layunin • Pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan • Pagpapalagannap ng kristiyanismo subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na impluwensiya ng Islam sa rehiyon.
 70. 70. MALAYSIA – kilala sa malawak na plantasyon ng goma (rubber) at sa pagkakaroon ng malaking reserba ng lata (tin). Naging manggagawa ang mga Tsino sa Malaysia hanggang mas dumami pa ang bilang ng mga Tsino kaysa sa katutubong Malay sa Malaysia. SINGAPURA – salitang Malay na ang ibig sabihin sa English ay Lion City. SINGAPORE – pinakamaganda at pinakamaunlad na daungan sa Timog-Silangang Asya. Kinontrol ng British ang Singapore at kumita sila ng malaki mula sa pakikipagkalakan sa mga karatig na bansa. Ang pananakop ng British sa Malaysia ay nagdulot ng paghihirap at kaguluhan sa pagitan ng nandayuhang Tsino at katutubong Malay.
 71. 71. BURMA (ngayon ay MYANMAR)
 72. 72. Ang lokasyon ng Burma sa India ang dahilan ng pagsakop dito ng mga Bristish. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Bristish at Burmese na tinawag na Digmaang Anglo-Burmese. Basahin ang Talahanayan ng Dahilan at Bunga ng mga Digmaang Anglo-Burmese sa aklat na; ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Araling Panlipunan Modyul para sa mag-aarla pahina 337-339
 73. 73. GAWAIN 4 1. Ang klase ay hahatiin sa limang pangkat. 2. Ang bawat pangkat ay magsasagawa ng presentasyon. Ito ay maaring sa pamamagitan ng talk show, game show, pagbabalita at iba pa na kung saan matatalakay dito ang paksang itinalaga ng guro. Unang Grupo – Pananakop ng mga Español sa Pilipinas. Ikalawang Grupo- Pananakop sa Indonesia. Ikatlong Grupo – Pananakop sa China at Japan. Ika-apat na Grupo – Pananakop sa Indonesia, Malaysia at Singapore. Ikalimang Grupo – Pananakop sa Pilipinas
 74. 74. 3. Pagkatapos ng presentasyon, sasagutin ng bawat isa ang mga sumusunod na tanong. a) Ano ang naging epekto ng mga patakarang ipinatupad ng mga kanluraning bansa sa mga bansang Asyano? b) Paano nabago ang pamumuhay ng mamamayan sa nasakop na mga bansa sa Silangan at Timog- Silangang Asya. c) Masasalamin pa ba sa kasalukuyang panahon sa Silangang Asya at Timog- Silangang Asya ang mga pagbabagong naganap dulot ng pananakop ng mga kanluranin? Patunayan ang sagot.
 75. 75. GAWAIN 5 Sa pamamagitan ng Venn Diagram, suriin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng una at ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa Silangan at Timog-Silangang Asya Unang Yugto Ikalawang Yugto ng Imperyalismo ng Imperyalismo
 76. 76. Sagutin ang mga tanong: 1. Ano-ano ang bansang kanluranin na nanakop ng lupanin sa una at ikalawang yugto ng imperyalismo? 2. Bakit kinakailangan ng mga kanluranin na manakop ng mga lupain sa Asya? 3. Paano naapektuhan ng pananakop ng mga kanluraning bansa ang kalagayan ng bansang Asyano sa panahon ng pananakop? 4. Magkakatulad ba ang pamamaraang ginamit ng mga kanluranin sa pananakop ng mga naturang lupain? Bakit?
 77. 77. GAWAIN 6 Mga kagamitan - manila paper - colored paper - newspaper/magazine - pentel pen - typewriting - scissor at iba pa 1. Ang klase ay hahatiin sa limang pangkat. 2. Ang bawat pangkat ay kinakailangang makagawa ng collage base sa pagkakakilala at pagtalakay sa mga epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at Timog-Silangang Asya. Unang pangkat: Pilipinas Ikalawang pangkat: Indonesia Ikatlong pangkat: China Ika-apat na pangkat: Malaysia at Singapore Ikalimang pangkat: Burma at French-Indo China Batayang Aklat: ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Araling Panlipunan Modyul para sa mga mag-aaral pp. 323-339
 78. 78. GAWAIN 7Bago natin ipagpatuloy ang pagsusuri sa mga dahilan ng pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya ay sagutan mo muna ang Generalization Table. Ano na ang iyong mga alam tungkol sa ating aralin? Sagutan ang hanay na Ang Aking naunang pagkakaunawa. Samantala, masasagutan mo lamang ang iba pang bahagi ng talahanayan sa susunod na bahagi ng yunit na ito. Gawin ito sa kwaderno. Generalization Table Mga Tanong Ang Aking Naunang Pagkakaun awa Aking mga Natuklasan at Pagwawastong Ginawa Ang Aking mga Patunay Aking Aking Paglal ahat 1. Ano-ano ang pangyayari na nagbigay daan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya? 2. Bakit magkakaiba ang paraan ng pagpapakita ng damdaming nasyonalismo ng mga Asyano? 3. Paano ipinamamalas ng mamamayan sa Silangan at Timog-Silangang Asya ang nasyonalismo? 4. Paano nagkakaugnay ang kolonyalismo at imperyalismong kanluranin at nasyonalismong Asyano?
 79. 79. GAWAIN 8 1. Ang klase ay hahatiin sa limang pangkat. 2. Ang bawat pangkat ay magsasagawa ng dula- dulaan (role play) tungkol sa nasyonalismo. Unang pangkat: Nasyonalismo sa Tsina Ikalawang pangkat: Nasyonalismo sa Japan Ikatlong pangkat: Nasyonalismo sa Indonesia Ika-apat na pangkat: Nasyonalismo sa Burma at Indo-China Ikalimang pangkat: Nasyonalismo sa Pilipinas
 80. 80. GAWAIN 9 1. Ang bawat mag-aarl ay susulat ng tula tungkol sa Nasyonalismo. Ito ay sa anyong malayang taludturan.
 81. 81. GAWAIN 10: Paglalapat ng Musika sa Tula 1.Ang klase ay hahatiin sa lima. 2. Ang bawat grupo ay pipili ng tula na ginawa ng bawat isa sa kanyang miyembro. 3. Batay sa tulang napili, lalapatan nila ito ng musika. 4. Isasagawa ang presentasyon sa klase.
 82. 82. GAWAIN 11: ANG AKING PANATA Bagamat malaya na ang bansang Asyano sa kasalukyan, mahalaga pa rin na ipahayag nila ang damdaming nasyonalismo. Makatutulong ito sa pag-unlad ng bansa at maayos na ugnayan ng mamamayan. Bilang isang mag-aaral, sumulat ng panata kung paano maipamamalas ang nasyonalismo upang maisulong ang kaunlaran at maprotektahan ang kalayaan ng Pilipinas. Gawin ito sa malinis na papel. Ang Aking Pagkabata Ako si _____________________________________ ay __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________ Nilagdaan sa harap ni Pangalan at Lagda sa Ibabaw ________________________ Tagapayo
 83. 83. Inihanda ni: ANAGEN MANREAL – FERNANDEZ MEM Student Credits to: Pictures – www. google.com Videos – www. youtube.com Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Araling Panlipunan Modyul para sa mag-aaral Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan Araling Panlipunan Ikalawang Taon

×