Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus

D
Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus – õppija
ning juhendaja liideste väljatöötamine VIKO
õpikeskkonna laiendusena
Daniel Labo
                    Erialaseminar
                     9. mai 2010
Magistritöö uurimisküsimused ja
rakendusvõimalused
  Sotsiaalsete rakenduste (social applications)
  kasutamine õppe-eesmärkidel
    Kuidas oleks võimalik?
    Millist tarkvara on selleks vaja?
    Milline oleks sotsiaalse rakenduse kaudu läbi viidav e-
    kursus?
    Kas sobiks e-õppe 2.0 meetodiks?
  Magistritöö põhiliseks rakendusvõimaluseks on e-
  õppe protsessi mitmekesistamine uute meetodite
  ning tehnoloogiate kasutamise kaudu
Olukord
  Olen uurinud erinevaid veebiallikaid ja teaduslikku
  kirjandust ega pole leidnud materjali, mis käsitleks
  sotsiaalsete rakenduste kasutamist õpetamisel või
  õppimisel
  OpenSocial on alles jõudnud versioonini 1.0 ja hetkel ei
  ole kuigi palju tööriistu, mis võimaldaksid luua sotsiaalseid
  rakendusi lihtsustatud viisil, eeskätt mittetehnilistel
  inimestel, kes ei tegele programmeerimisega
  Sotsiaalvõrgustike toe (profiil, andmed, rakendused)
  kasutamine e-õppes pole kuigi levinud
  Praktiliselt ei ole eestikeelseid sotsiaalseid rakendusi
Aktuaalsus [1]
  Viimasel ajal on mitmed kommertskeskkonnad (Google,Yahoo)
  avanud oma veebiteenuste (e-post, foto- ja videoalbumid,
  sisuredaktorid, maakaardid, sotsiaalvõrgustikud jpt) rakenduste
  programmeerimise liidesed (API-d), mis võimaldab integreerida
  neid teenuseid erinevate veebikeskkondadega
    paraku ei ole seni pea ükski e-õppekeskkond sedalaadi integratsiooni
    toetanud
  Traditsioonilisele kursuste süsteemile lisaks oleks tarvis
  mitmekesistada e-õppekeskkonna toetust, nt. erinevatele
  õppeviisidele (projektipõhine õpe)
  Praegune laialt levinud institutsioonipõhine õpikeskkondade
  asutamine pärsib ka avatud õpet, kus kursustel osalevad ning
  õpet läbi viivad isikud on erinevatest asutustest

Refereeritud allikas: E-õppekeskkonna IVA2 arendusprojekti plaan
Aktuaalsus [2]
  Sotsiaalsetes võrgustikes (Facebook, Orkut, MySpace jt) on
  viimastel aastatel hakanud jõudsalt levima nn. sotsiaalsed
  rakendused, mis kujutavad endast reeglina kolmandate
  osapoolte väljatöötatud komponente (enamasti
  meelelahutuslikud mängud), mis laiendavad sotsiaalvõrgustike
  kasutusvõimalusi
  Paljud neist rakendustest on väga populaarsed, toome siinkohal
  näiteks Travelpod’i Traveler IQ Challenge’i, suur hulk kasutajaid
  on lisanud selle oma isiklikule sotsiaalvõrgustiku profiilile ning
  veedavad selle funktsioone kasutades märkimisväärselt aega,
  sest see on kaasahaarav

Info: http://www.travelpod.com/traveler-iq
USA Today, 30.08.2007


 Users can check to see how they compare with Facebook
 members at various schools, institutions and businesses, or in
 other countries. As of this week, Paris' École Normale
 Supérieure had posted the highest average travel IQ of any
 group with a score of 117.23.
 "It's totally addictive, and you're learning at the same time,"
 says avid traveler John DiScala, owner of JohnnyJet.com.
Eesmärk
   Uurida sotsiaalsete rakenduste kasutamise võimalusi
   õppetöös meie üldhariduskoolide kontekstis
   Töötada välja veebipõhine koostevahend (RIA-
   rakendusena):
     mittetehnilise kompetentsusega õpetaja saab luua oma e-
     kursuse kasutades materjale, mis pärineksid näiteks
     olemasolevast õpikeskkonnast (VIKO), õpiobjektide või
     sotsiaalsetest repositooriumidest, teistest allikatest
   Töötada välja klientrakendus, mille kaudu toimub
   “õppesisu tarbimine” (materjalid, ülesanded, aga ka
   suhtlemine teiste õppijate ning juhendaja(te)ga)
Eesmärk (alternatiivne sõnastus)
  Õpetaja-õpilase-grupi koostööd võimaldava, kuid piisavalt
  enesejuhitavat õpiprotsessi toetava e-õppekeskkonna loomine,
  mille komponentide kasutajaliideste lihtsus ning atraktiivsus
  oleksid tasakaalus piisava funktsionaalsusega
Auditoorium

    Orkuti, MySpace’i, Netlogi, Friendsteri jpt sotsiaalsete
    võrgustike kasutajad
http://www.flickr.com/photos/maxrepici/
E-õpe 2.0

    Personaalsed õpikeskkonnad
      Õppijal võrdlemisi vabad käed keskkonna valikul
      E-portfoolio
    Veebiteenused
    RSS
    Folksonoomiad
    AJAX
    Vidinad
    Vistutamine (embedding)
Tegevused [1]


  tutvuda sotsiaalsete rakenduste heade
  arenduspraktikatega;
  analüüsida valitud API-de (OpenSocial) pakutavaid
  võimalusi ja seatud piiranguid arvestades arendusprojekti
  eripärasid;
  kirjutada sotsiaalse rakenduse kasutuslood, prototüüpida
  selle disain ja funktsionaalsus, mis võimaldaks rakendust
  õpitegevuste läbiviimiseks kasutada;
Tegevused [2]

  uurida, kuidas oleks võimalik sotsiaalset rakendust
  olemasoleva e-õppekeskkonnaga liidestada;
  kirjutada kasutuslood, prototüüpida, seejärel disainida ja
  programmeerida sotsiaalse rakenduse haldustarkvara –
  nn. backoffice-liides, mis võimaldaks e-õppe kursust või
  projekti administreerida, monitoorida õppijaid ja nendega
  suhelda;
  testida loodud tarkvara mõne sotsiaalvõrgustiku arendus-
  liivakastis;
Tegevused [3]
   luua näidiskursus ning katsetada seda õppijatega
   gümnaasiumiastmes;
   uurida küsitluse ning intervjuude abil õppijate rahulolu
   uudse e-õppe meetodiga.
Õppija ning juhendaja rakendused [1]

        Rakendust kasutatakse sotsiaalvõrgustikus     Õppija kasutab         Andmed

Juhendaja kasutab
Juhendaja                              VIKO
keskkond                              õpikeskkond

http://wiki.opensocial.org/index.php?title=Articles_%26_Tutorials
Õppija ning juhendaja rakendused [2]

           Rakendust kasutatakse eraldiseisvanaÕppija kasutab                       Andmed
 Õppija
 keskkond

Juhendaja kasutab
 Juhendaja
                                   VIKO
 keskkond
                                   õpikeskkond

http://wiki.opensocial.org/index.php?title=Articles_%26_Tutorials
Kuidas teie rakendada saaksite?
   Õpetajad/õppejõud saavad kasutada uut meetodit e-
   õppes, mida iseloomustab uut moodi sotsiaalne mõõde
Arenduse ajaveeb
    www.daniel.ee/ht/category/socialapps/
Tänan kuulamast!
       Küsimuste ring
      daniel@daniel.ee
1 von 18

Recomendados

iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas von
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunasiCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunasMart Laanpere
251 views13 Folien
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara von
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvaraTemaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvaraMart Laanpere
503 views11 Folien
Õpianalüütika töötuba von
Õpianalüütika töötubaÕpianalüütika töötuba
Õpianalüütika töötubaKai Pata
1.6K views36 Folien
1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad von
1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad
1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunadHans Põldoja
1.9K views34 Folien
E!Meedia Media House Hanno Kindel 16.12.09 von
E!Meedia Media House  Hanno Kindel  16.12.09E!Meedia Media House  Hanno Kindel  16.12.09
E!Meedia Media House Hanno Kindel 16.12.09Altex Marketing OÜ
429 views13 Folien
Videoturundaja käsiraamat [1.0] von
Videoturundaja käsiraamat [1.0]Videoturundaja käsiraamat [1.0]
Videoturundaja käsiraamat [1.0]VideoTurundus
451 views35 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Silverlight Jõulukaart von
Silverlight JõulukaartSilverlight Jõulukaart
Silverlight JõulukaartJaana Metsamaa
305 views13 Folien
Google docs oppetoos von
Google docs oppetoosGoogle docs oppetoos
Google docs oppetoosaluojalaine
989 views14 Folien
Abh Ettekanne von
Abh EttekanneAbh Ettekanne
Abh EttekanneJaana Metsamaa
348 views23 Folien
Küsitluse loomine google vahenditega von
Küsitluse loomine google vahenditegaKüsitluse loomine google vahenditega
Küsitluse loomine google vahenditegaViive Abel
5.4K views26 Folien
Ankeedi/küsitluse loomine GoogleForm von
Ankeedi/küsitluse loomine GoogleFormAnkeedi/küsitluse loomine GoogleForm
Ankeedi/küsitluse loomine GoogleFormaluojalaine
11.5K views24 Folien

Similar a Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas von
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasKoostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasVeiko Hani
1.8K views44 Folien
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele von
Digipöörde töötuba HTG õpetajateleDigipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajateleMart Laanpere
663 views17 Folien
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse von
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseHans Põldoja
1.7K views79 Folien
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis von
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessisHaridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessisHans Põldoja
357 views201 Folien
Vaimela Esitlus von
Vaimela EsitlusVaimela Esitlus
Vaimela EsitlusVarje Tipp
301 views31 Folien
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel von
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselTark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselMart Laanpere
541 views29 Folien

Similar a Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus(20)

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas von Veiko Hani
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasKoostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Veiko Hani1.8K views
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele von Mart Laanpere
Digipöörde töötuba HTG õpetajateleDigipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele
Mart Laanpere663 views
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse von Hans Põldoja
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja1.7K views
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis von Hans Põldoja
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessisHaridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Hans Põldoja357 views
Vaimela Esitlus von Varje Tipp
Vaimela EsitlusVaimela Esitlus
Vaimela Esitlus
Varje Tipp301 views
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel von Mart Laanpere
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselTark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Mart Laanpere541 views
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v von Varje Tipp
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_vTallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Varje Tipp239 views
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014 von Priit Tammets
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
Priit Tammets363 views
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses von Varje Tipp
E-õpe Pärnumaa KutsehariduskeskusesE-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
Varje Tipp258 views
Digitaalsete õppematerjalide koostamine von Hans Põldoja
Digitaalsete õppematerjalide koostamineDigitaalsete õppematerjalide koostamine
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Hans Põldoja848 views
Avatud õpikeskkonnad von Kairit
Avatud õpikeskkonnadAvatud õpikeskkonnad
Avatud õpikeskkonnad
Kairit438 views
Veebikeskkond kui õpetaja abimees – learning apps von Kairi Jaaksaar
Veebikeskkond kui õpetaja abimees – learning appsVeebikeskkond kui õpetaja abimees – learning apps
Veebikeskkond kui õpetaja abimees – learning apps
Kairi Jaaksaar1.4K views
e-ope2.0 von terje1
e-ope2.0e-ope2.0
e-ope2.0
terje11.5K views
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse von Hans Põldoja
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja1.4K views
PJ2009 - Projekti analyys von kersty
PJ2009 - Projekti analyysPJ2009 - Projekti analyys
PJ2009 - Projekti analyys
kersty485 views
Indrek Pärli: EKA ja e-õpe von indrekparli
Indrek Pärli: EKA ja e-õpeIndrek Pärli: EKA ja e-õpe
Indrek Pärli: EKA ja e-õpe
indrekparli614 views
Kai Pata - Ökoloogiline uus veeb ja selle kasutamine keskkonnahariduses von REC Estonia
Kai Pata - Ökoloogiline uus veeb ja selle kasutamine keskkonnaharidusesKai Pata - Ökoloogiline uus veeb ja selle kasutamine keskkonnahariduses
Kai Pata - Ökoloogiline uus veeb ja selle kasutamine keskkonnahariduses
REC Estonia877 views
OKoloogiline Uus Veeb Ja Selle Kasutamine Keskkonnahariduses von Kai Pata
OKoloogiline Uus Veeb Ja Selle Kasutamine KeskkonnaharidusesOKoloogiline Uus Veeb Ja Selle Kasutamine Keskkonnahariduses
OKoloogiline Uus Veeb Ja Selle Kasutamine Keskkonnahariduses
Kai Pata494 views

Más de daniellabo

Fotosid leivanädalast von
Fotosid leivanädalastFotosid leivanädalast
Fotosid leivanädalastdaniellabo
319 views35 Folien
Fotokonkurss - poster von
Fotokonkurss - posterFotokonkurss - poster
Fotokonkurss - posterdaniellabo
193 views1 Folie
Turvalise Interneti päev 2010 von
Turvalise Interneti päev 2010Turvalise Interneti päev 2010
Turvalise Interneti päev 2010daniellabo
503 views1 Folie
Soome nädal 2010 von
Soome nädal 2010Soome nädal 2010
Soome nädal 2010daniellabo
267 views6 Folien
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009 von
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009daniellabo
415 views24 Folien
Kuidas ääristada Excel'is von
Kuidas ääristada Excel'isKuidas ääristada Excel'is
Kuidas ääristada Excel'isdaniellabo
245 views6 Folien

Más de daniellabo(13)

Fotosid leivanädalast von daniellabo
Fotosid leivanädalastFotosid leivanädalast
Fotosid leivanädalast
daniellabo319 views
Fotokonkurss - poster von daniellabo
Fotokonkurss - posterFotokonkurss - poster
Fotokonkurss - poster
daniellabo193 views
Turvalise Interneti päev 2010 von daniellabo
Turvalise Interneti päev 2010Turvalise Interneti päev 2010
Turvalise Interneti päev 2010
daniellabo503 views
Soome nädal 2010 von daniellabo
Soome nädal 2010Soome nädal 2010
Soome nädal 2010
daniellabo267 views
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009 von daniellabo
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
daniellabo415 views
Kuidas ääristada Excel'is von daniellabo
Kuidas ääristada Excel'isKuidas ääristada Excel'is
Kuidas ääristada Excel'is
daniellabo245 views
Udune päev 2009 von daniellabo
Udune päev 2009Udune päev 2009
Udune päev 2009
daniellabo277 views
Hommikune tund von daniellabo
Hommikune tundHommikune tund
Hommikune tund
daniellabo186 views
E-valimised (Valdo Praust) von daniellabo
E-valimised (Valdo Praust)E-valimised (Valdo Praust)
E-valimised (Valdo Praust)
daniellabo540 views
Digiallkiri praktikas, digiasjaajamine (Valdo Praust) von daniellabo
Digiallkiri praktikas, digiasjaajamine (Valdo Praust)Digiallkiri praktikas, digiasjaajamine (Valdo Praust)
Digiallkiri praktikas, digiasjaajamine (Valdo Praust)
daniellabo1.5K views
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust) von daniellabo
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
daniellabo655 views
Arvutikasutaja turva-aabits von daniellabo
Arvutikasutaja turva-aabitsArvutikasutaja turva-aabits
Arvutikasutaja turva-aabits
daniellabo428 views

Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus

 • 1. Õppeotstarbeline sotsiaalne rakendus – õppija ning juhendaja liideste väljatöötamine VIKO õpikeskkonna laiendusena Daniel Labo Erialaseminar 9. mai 2010
 • 2. Magistritöö uurimisküsimused ja rakendusvõimalused  Sotsiaalsete rakenduste (social applications) kasutamine õppe-eesmärkidel  Kuidas oleks võimalik?  Millist tarkvara on selleks vaja?  Milline oleks sotsiaalse rakenduse kaudu läbi viidav e- kursus?  Kas sobiks e-õppe 2.0 meetodiks?  Magistritöö põhiliseks rakendusvõimaluseks on e- õppe protsessi mitmekesistamine uute meetodite ning tehnoloogiate kasutamise kaudu
 • 3. Olukord  Olen uurinud erinevaid veebiallikaid ja teaduslikku kirjandust ega pole leidnud materjali, mis käsitleks sotsiaalsete rakenduste kasutamist õpetamisel või õppimisel  OpenSocial on alles jõudnud versioonini 1.0 ja hetkel ei ole kuigi palju tööriistu, mis võimaldaksid luua sotsiaalseid rakendusi lihtsustatud viisil, eeskätt mittetehnilistel inimestel, kes ei tegele programmeerimisega  Sotsiaalvõrgustike toe (profiil, andmed, rakendused) kasutamine e-õppes pole kuigi levinud  Praktiliselt ei ole eestikeelseid sotsiaalseid rakendusi
 • 4. Aktuaalsus [1]  Viimasel ajal on mitmed kommertskeskkonnad (Google,Yahoo) avanud oma veebiteenuste (e-post, foto- ja videoalbumid, sisuredaktorid, maakaardid, sotsiaalvõrgustikud jpt) rakenduste programmeerimise liidesed (API-d), mis võimaldab integreerida neid teenuseid erinevate veebikeskkondadega  paraku ei ole seni pea ükski e-õppekeskkond sedalaadi integratsiooni toetanud  Traditsioonilisele kursuste süsteemile lisaks oleks tarvis mitmekesistada e-õppekeskkonna toetust, nt. erinevatele õppeviisidele (projektipõhine õpe)  Praegune laialt levinud institutsioonipõhine õpikeskkondade asutamine pärsib ka avatud õpet, kus kursustel osalevad ning õpet läbi viivad isikud on erinevatest asutustest Refereeritud allikas: E-õppekeskkonna IVA2 arendusprojekti plaan
 • 5. Aktuaalsus [2]  Sotsiaalsetes võrgustikes (Facebook, Orkut, MySpace jt) on viimastel aastatel hakanud jõudsalt levima nn. sotsiaalsed rakendused, mis kujutavad endast reeglina kolmandate osapoolte väljatöötatud komponente (enamasti meelelahutuslikud mängud), mis laiendavad sotsiaalvõrgustike kasutusvõimalusi  Paljud neist rakendustest on väga populaarsed, toome siinkohal näiteks Travelpod’i Traveler IQ Challenge’i, suur hulk kasutajaid on lisanud selle oma isiklikule sotsiaalvõrgustiku profiilile ning veedavad selle funktsioone kasutades märkimisväärselt aega, sest see on kaasahaarav Info: http://www.travelpod.com/traveler-iq
 • 6. USA Today, 30.08.2007 Users can check to see how they compare with Facebook members at various schools, institutions and businesses, or in other countries. As of this week, Paris' École Normale Supérieure had posted the highest average travel IQ of any group with a score of 117.23. "It's totally addictive, and you're learning at the same time," says avid traveler John DiScala, owner of JohnnyJet.com.
 • 7. Eesmärk  Uurida sotsiaalsete rakenduste kasutamise võimalusi õppetöös meie üldhariduskoolide kontekstis  Töötada välja veebipõhine koostevahend (RIA- rakendusena):  mittetehnilise kompetentsusega õpetaja saab luua oma e- kursuse kasutades materjale, mis pärineksid näiteks olemasolevast õpikeskkonnast (VIKO), õpiobjektide või sotsiaalsetest repositooriumidest, teistest allikatest  Töötada välja klientrakendus, mille kaudu toimub “õppesisu tarbimine” (materjalid, ülesanded, aga ka suhtlemine teiste õppijate ning juhendaja(te)ga)
 • 8. Eesmärk (alternatiivne sõnastus)  Õpetaja-õpilase-grupi koostööd võimaldava, kuid piisavalt enesejuhitavat õpiprotsessi toetava e-õppekeskkonna loomine, mille komponentide kasutajaliideste lihtsus ning atraktiivsus oleksid tasakaalus piisava funktsionaalsusega
 • 9. Auditoorium  Orkuti, MySpace’i, Netlogi, Friendsteri jpt sotsiaalsete võrgustike kasutajad http://www.flickr.com/photos/maxrepici/
 • 10. E-õpe 2.0  Personaalsed õpikeskkonnad  Õppijal võrdlemisi vabad käed keskkonna valikul  E-portfoolio  Veebiteenused  RSS  Folksonoomiad  AJAX  Vidinad  Vistutamine (embedding)
 • 11. Tegevused [1]  tutvuda sotsiaalsete rakenduste heade arenduspraktikatega;  analüüsida valitud API-de (OpenSocial) pakutavaid võimalusi ja seatud piiranguid arvestades arendusprojekti eripärasid;  kirjutada sotsiaalse rakenduse kasutuslood, prototüüpida selle disain ja funktsionaalsus, mis võimaldaks rakendust õpitegevuste läbiviimiseks kasutada;
 • 12. Tegevused [2]  uurida, kuidas oleks võimalik sotsiaalset rakendust olemasoleva e-õppekeskkonnaga liidestada;  kirjutada kasutuslood, prototüüpida, seejärel disainida ja programmeerida sotsiaalse rakenduse haldustarkvara – nn. backoffice-liides, mis võimaldaks e-õppe kursust või projekti administreerida, monitoorida õppijaid ja nendega suhelda;  testida loodud tarkvara mõne sotsiaalvõrgustiku arendus- liivakastis;
 • 13. Tegevused [3]  luua näidiskursus ning katsetada seda õppijatega gümnaasiumiastmes;  uurida küsitluse ning intervjuude abil õppijate rahulolu uudse e-õppe meetodiga.
 • 14. Õppija ning juhendaja rakendused [1]  Rakendust kasutatakse sotsiaalvõrgustikus Õppija kasutab Andmed Juhendaja kasutab Juhendaja VIKO keskkond õpikeskkond http://wiki.opensocial.org/index.php?title=Articles_%26_Tutorials
 • 15. Õppija ning juhendaja rakendused [2]  Rakendust kasutatakse eraldiseisvana Õppija kasutab Andmed Õppija keskkond Juhendaja kasutab Juhendaja VIKO keskkond õpikeskkond http://wiki.opensocial.org/index.php?title=Articles_%26_Tutorials
 • 16. Kuidas teie rakendada saaksite?  Õpetajad/õppejõud saavad kasutada uut meetodit e- õppes, mida iseloomustab uut moodi sotsiaalne mõõde
 • 17. Arenduse ajaveeb www.daniel.ee/ht/category/socialapps/
 • 18. Tänan kuulamast! Küsimuste ring daniel@daniel.ee