Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Strategiai fejlesztesek a konyvtarugyben

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Balasty_min_biztositas
Balasty_min_biztositas
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Strategiai fejlesztesek a konyvtarugyben (20)

Weitere von Daniel Takacs (20)

Anzeige

Strategiai fejlesztesek a konyvtarugyben

 1. 1. Stratégiai fejlesztések a könyvtárügyben Skaliczki Judit 2007. november 15.
 2. 2. Tartalom <ul><li>Helyzetkép </li></ul><ul><li>A 2008-2013-as könyvtári és információs stratégia </li></ul><ul><li>Európai uniós források a stratégiai célok megvalósítására </li></ul>
 3. 3. 2001-2006 közötti statisztikai adatok <ul><li>NÖVEKEDÉS </li></ul><ul><li>A regisztrált olvasók száma </li></ul><ul><li>A könyvtárhasználatok száma </li></ul><ul><li>A kapott könyvtárközi dokumentumok száma </li></ul><ul><li>A használók számára fenntartott számítógépek száma </li></ul><ul><li>A használók számára fenntartott internet-hozzáférések száma </li></ul><ul><li>A távhasználók száma </li></ul><ul><li>CSÖKKENÉS </li></ul><ul><li>A kölcsönzött dokumentumok száma </li></ul><ul><li>A helyben használt dokumentumok száma </li></ul>
 4. 4. Regisztrált olvasók
 5. 5. Könyvtárhasználatok
 6. 6. Kapott dokumentumok
 7. 7. Távhasználatok
 8. 8. Számítógépek
 9. 9. Internetes gépek
 10. 10. Kölcsönzött dokumentumok
 11. 11. Helyzetkép – az eredményekről/ből <ul><li>IKT fejlesztés </li></ul><ul><li>ODR működés </li></ul><ul><li>KSZR- Közkincs 2005 53 300 000 Ft </li></ul><ul><li>Közkincs 2006 20 301000 Ft </li></ul><ul><li>Közkincs 2007 19.568.000 Ft </li></ul><ul><li>BM támogatás 2004-2005 43 kistérség 582 könyvtár </li></ul><ul><li>456 000 000 Ft </li></ul><ul><li>2006 714 000 000 Ft </li></ul><ul><li>2007 1 562 000 000 Ft </li></ul><ul><li>A tartalomszolgáltatás kibővítése:NAVA pontok </li></ul><ul><li>EBSCO második három éves megrendelése </li></ul><ul><li>A minőségmenedzsment meghonosításának </li></ul><ul><li>Elfogadott EU-s könyvtári pályázatok – összességében: 20 010 milliárd Ft </li></ul><ul><li>A ROP-ok és az UMVOP könyvtári támogatásai (plusz források) </li></ul>
 12. 12. A gondokról/ból <ul><li>Intézményi összevonások </li></ul><ul><li>Az intézményi érdekérvényesítés esetenkénti elégtelensége </li></ul><ul><li>Forráshiányos intézményi finanszírozás </li></ul><ul><li>Az olvasáskultúra általános színvonalának csökkenése </li></ul>
 13. 13. A hazai stratégia kerete <ul><li>A külföldi trendek </li></ul><ul><li>Az OKM Kulturális modernizációról szóló dokumentuma </li></ul><ul><li>Az analízisek adta helyzetkép </li></ul><ul><li>A használói szokások változásának figyelembe vétele </li></ul>
 14. 14. Jövőkép <ul><li>A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki számára hozzáférhetővé tételével versenyképes, élhető országot alakítunk ki, amelyben mindannyian otthon lehetünk. </li></ul>
 15. 15. Átfogó cél <ul><li>E jövőkép megvalósítása érdekében </li></ul><ul><li>minőségi közszolgáltatást megvalósító rendszert hozunk létre </li></ul><ul><li>a magas színvonalú országos szolgáltatási rendszert alrendszerek, illetve különböző típusú korszerű könyvtárak alkotják, amelyek komplex gyűjteménnyel – a szerves egységet alkotó hagyományos könyvtárral és tudástárral, információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal – és a legkorszerűbb igényeket is magas minőségi szinten kielégítő szolgáltatási formákkal állnak használóik rendelkezésére. </li></ul><ul><li>a könyvtárakban korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgoznak. </li></ul>
 16. 16. Átfogó cél <ul><li>Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában. </li></ul>
 17. 17. Célok <ul><li>A könyvtár </li></ul><ul><li>közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz – határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is) </li></ul><ul><li>a használó központúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez </li></ul>
 18. 18. <ul><li>3. új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez </li></ul><ul><li>4.közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. </li></ul>
 19. 19. Európai uniós pályázatok <ul><li>TÁMOP – „Tudásdepó – Express” konstrukció 3.1.4. </li></ul><ul><li>Támogatható pályázati tevékenységek: </li></ul><ul><li>„ Globális könyvtár – lokális elérés”: pl. a szerzői jogilag védett dokumentumok bevonása az ODR-be </li></ul><ul><li>„ Minden könyv egy katalógusban”: pl. Mokka-ODR, integrálás és továbbfejlesztés, KSZR, közös portálok </li></ul><ul><li>„ Könyvtár otthonról”: pl. a távolról elérhető, országos virtuális szolgáltatások fejlesztése </li></ul><ul><li>„ Olvass Te is”: pl. az olvasáskultúra fejlesztését célzó országos könyvtári programok kialakítása, a romák, a fogyatékkal élők számára szolgáltatások kialakítás </li></ul><ul><li>Képzés könyvtárosok és könyvtárhasználók számára </li></ul><ul><li>Megpályázható összeg: 8, 8 milliárd Ft </li></ul>
 20. 20. Európai uniós pályázatok <ul><li>TIOP – „Tudásdepó - Expressz” 1.2.3 Konstrukció </li></ul><ul><li>Támogatható tevékenység: </li></ul><ul><li>Szerverek, használói számítógépek, munkaállomások, könyvtári integrált és egyéb szoftverek </li></ul><ul><li>Az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardvereszközök beszerzése </li></ul><ul><li>Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése </li></ul><ul><li>Internettel felszerelt könyvtárbusz </li></ul><ul><li>Megpályázható összeg 3, 86 milliárd </li></ul>
 21. 21. Európai uniós pályázatok <ul><li>TIOP - Kulturális értékek digitalizálása 1. 2.4. Konstrukció </li></ul><ul><li>Megpályázható összeg 3,25 milliárd Ft </li></ul>
 22. 22. Európai uniós pályázatok <ul><li>KMOP </li></ul><ul><li>A Kulturális értékek digitalizálása szakmai előkészítése ( mit digitalizálni, honnan, hogyan, a digitalizált tartalmak hozzáférésének biztosítása) – meghívásos pályázat </li></ul><ul><li>Megpályázható összeg: 100 millió Ft </li></ul>
 23. 23. Európai uniós pályázatok <ul><li>TIOP Regionális Tudástárak 1.3.4 Konstrukció </li></ul><ul><li>Együttműködő egyetemi és önkormányzati könyvtárak </li></ul><ul><li>Egyetemi könyvtári fejlesztések </li></ul><ul><li>Megpályázható összeg: 4 milliárd </li></ul>
 24. 24. Versenyképes ország – versenyképes könyvtárügy <ul><li>Megfelelő jogi szabályozás </li></ul><ul><li>Megfelelő, a szakma által véleményezett és a kormányzat által jóváhagyott stratégia </li></ul><ul><li>A stratégiában meghatározott feladatokhoz finanszírozási források biztosítása </li></ul><ul><li>Elkötelezett, korszerű ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező könyvtárosok és más szakemberek a megvalósításra </li></ul>

×