Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

лазарки г.марковски

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

лазарки г.марковски

 1. 1. Свети Лазар бил българин от село Дебел дял , на 14 километра от гр . Габрово . Още като момче той оставил родното си място иотишъл в Мала Азия . В селото Соми тойбил нает за овчар , но като християнин
 2. 2. След дългиизтезания и жестокимъчения , коитоЛазар мъжественопонасял порадиголяма любов къмХриста , той бил убитна 23 април 1802 г .на 28- годишнавъзраст . Господ го приелвъв вечните Своиобители и го
 3. 3. Възкресението на Лазар засилва недоволствотосрещу Христос и ускоряванеговата смърт .Лазаровден се празнува в
 4. 4. Според вярваниятав СевероизточнаБългария на Връбница"разпускат , пускатумрелите " от гробовете .За да засвидетелстватпочитта си към тях ,устройва се Лазарскатазадушница . В навечерието на
 5. 5. В четата имапеячки ,шеталици , еднаот лазаркитеноси кошничка сяйца . Обхождатселото в съботаот обяд и неделядо обяд , катовлизат във всяка
 6. 6. Денят сенарича ощеЛазарова събота ,Лазарица , Лазар . Три обредниритуала сасвързани с него -лазаруване ,избиране на кумицаи буенек .
 7. 7. Главнидействащи лицана този празникса девойките . Тепреминават отедна социалнагрупа в друга , т .е . те вече не садеца . Веднъжвзела участие в
 8. 8. Те избират една между тях за водач - буенец . Тя събира групата . Под нейно Тя е облечена ръководство се , с празнична носия разучаватно понякога тази девойка облича иневестинската премяна на скоро и новите песниомъжила се млада се припомнят жена . За разликаот другите момичета водачката
 9. 9. Във всекидом пеятпесни , като сесъобразяваткой живее внея – момиче ,момче , момаили момък за
 10. 10. "Радвай се , радвай ,домакине , че са ти дошлилазарки . Колкото шума  погората , толкоз здраве на тазикъща . Колкото дърва по полето ,
 11. 11. Заспал е момко в китнаградинка Под бял трендафил нахладовинка . Сън си сънува , сън сибълнува . Майка го буди , той я нечува : „Я стани , сине , ястани мама , отдавна съмна ,обед ще мине , на гостидойде Лазар у нази , дари ти
 12. 12. Лаленце се люлее , на зелено ливаде , Не ми било лаленце , най - ми билодетенце ,Очите му звездички , лицето мутрендафил ,Както си кротко играло , тъй си сладкозаспалоМайка му го будеше и му милно думаше „Стани , стани ,детенце , да погледнеш лазарки Как хубаво играят , жълти чехлипотропват , Изгряло е ясно слънце ,шити поли развяват ” Лазаре , У Радкини равни двори , Лазаре , То не било ясно слънце , Лазаре , Най ми била мома Радка (………) , Лазаре , Лазаре ,
 13. 13. Лазарките тръгнаха из село всичките пременени , всиките нагласени – с цветни венчета на главите . Ходят от къща на къща . Пеят всекиму песен . Влязоха в двора ни , греят играят . Лазарско хоро катослънчица . А смеховете им звънят . Изтичах да ги посрещна То се знае , . първом на мензапяха , мама и татко да зарадват :
 14. 14. Подухнал ми тих бял вятър , та е духал тъкмо три дни , тъкмо три дни и три нощи … На детето на капата зелен венец все от здравец : да е дете заман здраво , заман здраво като здравец Лазарките хем пеят , хем !се смеят , хем играятлазарско хоро . Наловени са в кръг , събират сенакуп , отстъпват назад . Шарен момински въртоп . На мама и сеотрони сълза . Пък лазарките вече на нея и пеят .Баба изтича в хамбара , донесе ситото , препълнено сбрашно , дарува ги : - Сватбени погачи да месите ,
 15. 15. •Опишете лазарките катоизползвате колкото можеповече епитети .Защо лазарките пеят на  всеки член на семейството ?  Каква песен пеят на момчето  Какво му ?пожелават с  песента ? Какво е хорото , което играят  Какво е характерно ?за лазарското  хоро ? авторът го сравнява с Защо въртоп ?
 16. 16.  С какво бабата дарява  лазарките ? Какво им пожелава ? Как се лазарува в нашия край ?
 17. 17.  Научете да четете изразително разказа . Направете постер за Лазаровден , Цветница и Великден .

×