Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Talent met een knipoog
Talent met een knipoog
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige

HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4

Herunterladen, um offline zu lesen

HR Business Partner, de nieuwe rol van de HR Professional. Aandacht voor Consultancy en Verander Management, een cruciaal thema binnen veel organisaties. Aanbod komen o.m. Schein, Knoster, De Caluwé, Ulrich c.s.

HR Business Partner, de nieuwe rol van de HR Professional. Aandacht voor Consultancy en Verander Management, een cruciaal thema binnen veel organisaties. Aanbod komen o.m. Schein, Knoster, De Caluwé, Ulrich c.s.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4 (20)

Anzeige

Weitere von Willem E.A.J. Scheepers (20)

Anzeige

HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4

 1. 1. HRM Consultancy ‘Verandering en Verandermanagement’ HR Pro’s TSN 21 januari 2014 Willem E.A.J. Scheepers MBA
 2. 2. Organisatie Ontwikkeling of Organisatie Verandering…….
 3. 3. Evolutionaire Ontwikkeling
 4. 4. Evolutionaire Ontwikkeling “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Charles Darwin 1809 - 1882
 5. 5. Greiner, Groei of Ontwikkelingsfases
 6. 6. Inmiddels zijn er 9 groeifases geïdentificeerd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Groei door creativiteit (in pioniersfase) Groei door dirigeren Groei door delegatie Groei door coördinatie Groei door samenwerking (participatie) Groei door verzakelijking Groei door geϊntegreerd mens- en omgevingsgericht beleid Groei door coöperatieve strategie in externe netwerkstructuur Groei door reïntegratie in interne netwerkstructuur
 7. 7. Inmiddels zijn er 9 groeifases geïdentificeerd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Groei door creativiteit (in pioniersfase) Groei door dirigeren Groei door delegatie Groei door coördinatie Groei door samenwerking (participatie) Groei door verzakelijking Groei door geϊntegreerd mens- en omgevingsgericht beleid Groei door coöperatieve strategie in externe netwerkstructuur Groei door reïntegratie in interne netwerkstructuur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Leiderschapscrisis Zelfstandigheids- of autonomiecrisis Beheerscrisis Bureaucratiecrisis Overleg- (of democratiserings)-crisis Identiteits- / legitimatiecrisis Verantwoordelijkheidscrisis Vertrouwenscrisis …?....
 8. 8. CONDITIES VOOR VERANDERING Een heldere Druk om te gedeelde veranderen + visie moeten willen + Het vermogen om te veranderen kunnen + Eerste stappen die tot actie leiden doen = Verandering
 9. 9. Denken over Veranderen in Vijf Kleurdrukken De theorie van de Caluwé.
 10. 10. Denken over Veranderingen • Geeldrukdenken: conflicten en macht • Blauwdrukdenken: rationele structuren, projecten, meten is weten • Rooddruk: human resource instrumentarium • Groendruk: action-learning theorieën, lerende organisatie • Witdruk: chaostheorie, complexe systemen
 11. 11. Geeldrukdenken Dingen/mensen zullen veranderen als je..... • Mensen kan dwingen tot het innemen van (bepaalde) standpunten/meningen. • Win-win situaties kan creëren/coalities kan vormen. • De voordelen kan laten zien van bepaalde opvattingen (macht, status, invloed). • De neuzen kan richten. • Kernwoorden zijn coalitievorming, het creëren van draagvlak, belangen samenbrengen.
 12. 12. Blauwdrukdenken Dingen/mensen zullen veranderen als je..... • • • • • • Een goed stappenplan maakt van A naar B De stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt. Alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst. De complexiteit zoveel mogelijk reduceert. Het einddoel is het uitgangspunt van de veranderingsoperatie. De uitkomst staat van tevoren vast.
 13. 13. Rooddrukdenken Dingen/mensen zullen veranderen als je..... • Geavanceerde HRM instrumenten inzet voor belonen, motiveren, promoveren, status • Mensen iets terug geeft voor wat zij jou geven • Kernwoorden: competenties, assessment, bij elkaar passen van organisatie en mens. • De mens moet worden verleid, beïnvloed en uitgelokt om in beweging te komen. Straf en beloning staan centraal.
 14. 14. Groendrukdenken Dingen/mensen zullen veranderen als je ..... • Hen bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen tekortkomingen (bewust onbekwaam). • Hen kan motiveren om nieuwe dingen te zien/te leren/te kunnen. • Geschikte gezamenlijke leersituaties kan creëren. • Mensen moeten letterlijk het groene licht krijgen om in beweging te komen. Motiveren en kansen bieden voor trainingen / ontwikkelingen zijn methodes waarmee het leervermogen van medewerkers wordt aangesproken en benut.
 15. 15. Witdrukdenken Dingen/mensen zullen veranderen als je..... • Uitgaat van de wil en wens en de ‘natuurlijke weg’ van de mens zelf, betekenis toevoegt. • De eigen energie van mensen laat komen. • Dynamiek/complexiteit wilt zien. • Eventuele blokkades wegneemt. • Symbolen en rituelen gebruikt. • Verandering is een permanent proces waar alleen op gestuurd hoeft te worden. Leidinggevenden nemen blokkades weg en onderhouden een constante dialoog met medewerkers om het beste in hen naar boven te brengen.
 16. 16. Model van Knoster!
 17. 17. Transitiecurve ontkennen/uitdaging schok negeren nieuwe inzichten herkadering beschuldigen verwijt marchanderen teleurstelling depressie apathie acceptatie loslaten berusting herinneringen tijd Gebaseerd op rouwfasen Kübler-Ross (2005)
 18. 18. ‘Manage Oneself…’. “We live in an age of unprecedented opportunity: If you’ve got ambition and smarts, you can rise to the top of your chosen profession, regardless of where you started out.” ‘Manage Oneself’, Peter Drucker. (1999)
 19. 19. ETHISCH Dilemma “Business ethics has to do with the authenticity and integrity of the enterprise. To be ethical is to follow the business as well as the cultural goals of the corporation, its owners, its employees, and its customers. Those who cannot serve the corporate vision are not authentic businesspeople and, therefore, are not ethical in the business sense.” Bron: ‘The Parable of the Sadhu’, B. McCoy; HBR 05/97.
 20. 20. Zoals…… Zie ook: http://www.managementpro.nl/leiderschap/wolf-wall-street-elders-wat-je-keuze/
 21. 21. ETHIEK & de Lerende Organisatie “Kennis is Macht. Mensen zover krijgen dat ze kennis delen, is wellicht één van de grootste uitdagingen voor managers. Is het verantwoord om van mensen te vragen dat ze hun zo moeilijk verkregen kennis delen? Wat te doen als evaluaties gebaseerd zijn op hoe goede werknemers functioneren, en als dat functioneren direct gerelateerd is aan de kennis die ze hebben vergaard? Kun je dan iemand vragen om die kennis te delen? Welke ethische implicaties zijn inherent aan het creëren van een leeromgeving waarin het delen van kennis en informatie wordt aangemoedigd?” Bron: ‘Management’, S.P. Robbins, pg. 42
 22. 22. Adviesproces volgens de OOA BOKS
 23. 23. CIPD: Role of HR business partners  organisational and people capability building  longer term resource and talent management planning  using business insights to drive change in people management practices  advising on the people implications of organisation change, making recommendations  intelligence gathering of good people management practices internally and externally, so they can raise issues of which executives may be unaware. Chartered Institute of Professional Development
 24. 24. HR Rollen volgens Ulrich c.s. • Strategic Positioner. High-performing HR professionals think and act from the outside-in. They are deeply knowledgeable of and able to translate external business trends into internal decisions and actions. • Credible Activist. Effective HR professionals are credible activists because they build their personal trust through business acumen. Credibility comes when HR professionals do what they promise, build personal relationships of trust, and can be relied on. • Capability Builder. An effective HR professional melds individual abilities into an effective and strong organization by helping to define and build its organization capabilities. Organization is not structure or process; it is a distinct set of capabilities.
 25. 25. HR Rollen volgens Ulrich c.s. • Change Champion. As change champions, HR professionals make sure that isolated and independent organization actions are integrated and sustained through disciplined change processes. HR professionals make an organization’s internal capacity for change match or lead the external pace of change. • Human Resource Innovator and Integrator. Effective HR professionals know the historical research on HR so that they can innovative and integrate HR practices into unified solutions to solve future business problems. They must know latest insights on key HR practice. • Technology Proponent. In recent years, technology has changed the way in which HR people think and do their administrative and strategic work.
 26. 26. HR Rollen in Context
 27. 27. Waar staat je Organisatie?
 28. 28. Vormen van Macht     Formele macht Sanctiemacht Informatiemacht Expertisemacht  Referentiemacht (French & Raven, 1959) Positiemacht Persoonsmacht
 29. 29. Mogelijke Oorzaken van Conflicten  Schaarse middelen; geld, menskracht, tijd, plaats;  Schaarse immateriële zaken: zekerheid, erkenning, kans op groei, macht, bevoegdheden;  Vage of onduidelijkheid doelen;  Onvoldoende of onjuiste verwerking van informatie;  Menselijke factoren: motivatie, gevoelens, competentie, ‘incompatibilité des humeurs’;  Verschillen in normen en waarden.
 30. 30. Hoe start je ‘Beweging’? Bron: http://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg
 31. 31. The First Follower 1. Leaders are over-rated, if someone does not follow, they are just lone nuts. 2. The first follower is the one who creates a leader. 3. The leader had the wisdom to treat the first follower as an equal, which encouraged him to join and stay. 4. The people who come after everyone’s doing it are interesting, as they rush to get there soon enough when it is still cool but safe because a lot of people are doing it. 5. At some point, it may spread so far that people will risk ridicule for not joining. 6. Leaders are over-rated, early — especially first followers — followers provide an underrated form of leadership. Bron: http://www.managementpro.nl/leiderschap/het-belang-van-de-first-follower/
 32. 32. Leiderschap  Manager “Managers are people who do things right and Leaders are people who do the right thing.” Warren Bennis. Bennis quote werd door Robert Sutton aangevuld met “To do the right thing, a leader needs to understand what it takes to do things right, and to make sure they actually get done." Harvard Business 11/08/10
 33. 33. Leiderschap  Manager “Leaders tend to feel separate form their environment. They may work in organizations, but they never belong to them.” Abraham Zaleznik
 34. 34. Leiderschap  Manager ‘Een manager probeert zo efficiënt en succesvol mogelijk de ladder te beklimmen. Een leider kijkt of de ladder tegen de goede muur staat.’ Stephen Covey
 35. 35. HR CONSULTANCY. Ook voor u, beste kijker, een Goed 2014! Vriendelijke groet, Willem E.A.J. Scheepers http://www.virtualbusinessconsultant.eu  willem@willemscheepers.eu +31(0)65 117 60 97

×