Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICAMÓDULO FORMATIVO            SEGURIDAD E HIXIENE NA INDUSTRIA ALIMENTARIADENOMINAC...
-  Saber tomar decisións ante posibles continxencias                            -  Tomar conc...
HORAS  CONTIDO DE REFERENCIA     ESTRATEXIAS            RECURSOS DIDÁCTICOS        ACTIVIDADES DE...
imaxes relacionadas con                   matadoiros.                  algunha das ac...
- Conservación dos      - Corrección de aprendizaxe                   Pública.     alimentos: i...
Udhixienealimentaria esther
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Udhixienealimentaria esther

129 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Udhixienealimentaria esther

 1. 1. ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICAMÓDULO FORMATIVO SEGURIDAD E HIXIENE NA INDUSTRIA ALIMENTARIADENOMINACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA HIXIENE ALIMENTARIADURACIÓN TOTAL 20 hOBXECTIVOS ESPECÍFICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS OU CONCRETOS - Recoñecer as instalacións e tarefas nun matadoiro. - Definir o concepto de matadoiro - Apuntar a importancia das prácticas hixiénicas na cadea - Fomentar no operario a necesidade de preservar as BPH y alimentaria. M no seu posto de traballo - Aplicar medidas de hixiene no sacrificio de animais , faenado e manipulación de canles e vísceras - Aplicar medidas de orde e L+D en instalacións e equipos - Saber cómo realizar o aseo persoal diario
 2. 2. - Saber tomar decisións ante posibles continxencias - Tomar conciencia da repercusión da labor del matarife en la Saúde Pública CONTIDOSPRÁCTICOS TEÓRICOS ACTITUDINAIS- Entreamento en tarefas de LD en - Concepto de matadoiro - Tomar consciencia dainstalacións e equipos importancia da preservación das - HIXIENE ALIMENTARIA: medidas de BP na hixiene- Instrucción no mantemento do aseo alimentariapersoal. * Concepto e importancia - Asumir responsabilidades como- Instrucción na distinción de * O aseo persoal parte integrante da cadeadecomisos e expurgos alimentaria * Breve introducción as E.O.A. - Entender a importancia de * LD en instalacións e equipos: manter a comunicación diferencia entre L e D. (horizontal, vertical e en dobre * Normativa aplicable sentido) co resto dos traballadores.
 3. 3. HORAS CONTIDO DE REFERENCIA ESTRATEXIAS RECURSOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES DE METODOLÓXICAS E AVALIACIÓN ACTIVIDADES DE ENSINO- APRENDIZAXE Instrucción práctica en Clase práctica na que o - Saída didáctica para realizar - Avaliación grupal e oral. O materia de instalacións, alumno aprenderá “in situ” a visita guiada a dous alumno deberá saber si está 5h equipos e utensilios de cales son as instalacións e matadoiros en zona limpa ou sucia dentro equipos usados en cada posto matadoiros do matadoiro. Comenzará a de traballo - Material de papelería: recoñecer o instumental e a libreta, bolígrafo, lápiz, goma súa utilidade - Material fotográfico para o - Valoración das primeiras docente: cámara dixital impresións dos alumnos - Medio de transporte colectivo - ¿Qué é un matadoiro? Tipos - Clase teórica e participativa: PC, cañón de luz, pantalla - Mediante o sistema de e instalacións proxección, hardware y resposta interactiva, os * Presentación en pp software para TURNING alumnos deberán demostrar 5h - Labores do matachín - En parellas, buscarán en POINT, conexión a internet, coñecementos sobre - Equipos e utensilios internet vídeos que conteñan material de papelería. instalacións e equipos nos
 4. 4. imaxes relacionadas con matadoiros. algunha das actividades propias do matachín, partes - Terán que saber distinguir a do matadoiro, instrumental… zona limpa da sucia no matadoiro - En grupo, realizarase unha dinámica para que o alumno - Deberá saber enlistar as tome conciencia da tarefas do matachín: orden importancia do individuo na que se desenrolas e dentro do traballo en cadea utensilios a empregar en cada una delas - Aplicación práctica: - Deberá saber en qué orde * Lavado de mans se sacrifican os animais según especie e idade. * En grupo, toma de contacto cun APPCC. - Corrección de aprendizaje deficiente mediante encuesta con “TURNING POINT”7h ¿QUÉ É A HIXIENE - En parellas, buscarán na PC, Cañón de luz, pantalla - Mediante o sistema de ALIMENTARIA? internet vídeos que conteñan proyección, hardware y resposta interactiva, os imaxes relacionadas con la software para TURNING alumnos deberán demostrar - Relevancia. hixiene alimentaria e a POINT, conexión a internet, coñecimentos básicos de manipulación de alimentos material de papelería. manipulación de alimentos - Normativa - Aplicación práctica: - Recoñecer un APPCC e a - ¿qué é un manipulador de súa utilidade alimentos? * Lavado de mans - Avaliar si o alumno é -O alimento: concepto, * En grupo, toma de contacto consciente da repercusión da compoñentes, perigos cun APPCC. súa actitude na Saúde
 5. 5. - Conservación dos - Corrección de aprendizaxe Pública. alimentos: importancia do deficiente mediante encuesta mantemento da cadea de con “TURNING POINT” frío.3h L+D en instalación e equipos - Clase teórica/práctica: - PC, Cañón de luz, pantalla - Mediante el sistema de proyección, hardware y respuesta interactiva, os - Produtos químicos - Presentación en pp das software para TURNING alumnos deberán demostrar empleados e as súas características que deben ter POINT, conexión a internet, conocimientos básicos de utilidades os axentes químicos material de papelería. manipulación de axentes empregados empregados en L+D e - Fichas técnicas preparar unha disolución - En grupos/parellas: buscar en internet fichas técnicas de - Material práctico para - Recoñecer una ficha técnica axentes químicos que poidan preparar algunha dilución. resultar útiles na labor de L+D - Dinámica de grupo por determinarOBSERVACIÓNS

×