Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bel campos cristina_pac1.0_avaini_doc

353 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bel campos cristina_pac1.0_avaini_doc

  1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 de la PAC1 1 Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 1 Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 Avaluació Inicial Nom complert: Cristina Bel Campos Aula: 1 Data de lliurament:Índex (automàtic) Qüestions de desenvolupament breu.............................................................................2 Mapa de conceptes.........................................................................................................4 Conclusions...................................................................................................................5 ًWebliografia.................................................................................................................5
  2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 de la PAC1 2Qüestions de desenvolupament breu 1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.Té una notable influència, ja que la manera de viure canvia, però no té un pes definitiu, ja quehi ha molts altres factors que hi te influència. 2. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?Li dona un aspecte de neutralitat, de serietat, però és bastant impossible la neutralitatideològica total. 3. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament- aprenentatge és un requisit indispensable actualment.Estic totalment d’acord, és un canvi important passar del llibre a la tecnologia i dóna molta“feina” per als professors, però és la millor manera d’aprendre amb més rapidesa i en diversió. 4. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?Els canvis per a pitjor: La mala política democràtica.Els canvis per a millor: L’evolució de l’economia i com a conseqüència de les famílies, lasocietat i l’escola 5. Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia EducativaAprendre a usar les noves tecnologies i ser autònom en l’aprenentatge mitjançant aquesta eina 6. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixementTransmissió: Wikipedia, una enciclopèdia...Construcció: Google docs... 7. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal dexplicar i donar sentit a una idea".Molt d’acord. Estem condicionats pel nostre entorn, pels nostres aprenentatges i a partir d’allítotes les idees li dona sentit. Per exemple, estudiem un concepte nou i el mestre ensl’exemplifica en alguna cosa quotidiana. 8. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?
  3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 de la PAC1 3No ho he pensat, però seria interessant la proposta. 9. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal·lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?Sí és eficaç, ja que molts cops un no sap com començar i amb el pla ens posa a tots en unmínim nivell.Sí, podria fer-ho, però per la poca utilitat que li dona hauria de revisar-ho.
  4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 de la PAC1 4 10. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per alsdocents: __10____CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___5___TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren lacorrecta transmissió del coneixement : ___10_____DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis,valors i actituds: __2___CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: _10____DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __4___TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini deles TIC: ___10____DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __5____TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____20____DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___7_____Mapa de conceptes 11. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?El grau de compromís en aquests coneixements és moderat, sobretot perquè no tinc massaconeixements sobre aquest tema encara que la meva motivació és excel·lent i m’atreuen molt
  5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Activitat 1.0 de la PAC1 5les noves tecnologies (tinc blocs, uso eines de treball interactiu digitals, faig activitats per alsnens de l’aula mitjançant les TIC) encara que no ho presentaria a un tribunal. Falten bases idocumentació en totes les meves respostes.ConclusionsQuines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?Les meves respostes han estat basades en primeres impressions i petits records que m’hananat venint a la memòria a base de l’aprenentatge significatiu.ًWebliografiaRecorda que no has de fer servir cap documentació per fer aquesta avaluació inicial.

×