Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Adn vindecare-si-iluminare

Adn vindecare-si-iluminare

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Adn vindecare-si-iluminare

 1. 1. Totul este energie. Einstein a stabilit definitiv acest lucruprin faimoasa sa teoremă E=MC2, care demonstreazăschimbul dintre energie şi materie. În ce priveşte materia,Einstein a remarcat cândva ”ne-am înşelat cu toţii. Cecredeam a fi materie nu era decât energie cu vibraţiesuficient de joasă pentru a fi percepută de simţuri. Materiaca atare nici nu există.” Ca argument, acest adevăr validatacum de ştiinţele cuantice era cunoscut de vechii hinduşiatunci când făceau referiri la termenul de maya,însemnând iluzia adeseori confundată cu realitatea.Energia (inclusiv ”materia”) este simplă conştienţă şiinvers.Conceptul că totul este energie sau conştienţă are olegătură directă cu biologia umană. Vechea perspectivă 1
 2. 2. materialistă care priveşte corpul uman ca pe o maşinăriecare funcţionează pe bază de energie dar are o existenţăcumva separată de ea, cedează teren evidenţei denecontestat că suntem şi manifestări ale energieiconştiente. Modelul holografic descrie aşa zisul universfizic în termenii interferenţei frecvenţelorelectromagnetice care au ca rezultat proiecţia iluziilorşovăielnice pe care le avem despre noi şi univers.Într-una din cărţile clasice despre vindecarea energetică,Medicina Vibraţională, dr. Richard Gerber concluzioneazăcă materia, inclusiv celula umană, este de fapt ”luminăsolidificată”. Cercetătorul de frunte în domeniul vindecării,dr. Leonard Horowitz ajunge exact la aceeaşi concluzie,afirmând fără echivoc în cartea sa DNA: Piraţii SpiraleiSecrete că oamenii sunt ”lumină cristalizată şiprecipitată.” Această demonstraţie vine în acord nu numaicu modelul holografic şi cercetările recente ruseşti despreenergia de ”torsiune” dar şi cu descoperirile din domeniilede vârf ale fizicii cuantice care au demonstrat că lumina(la fel ca şi ADN-ul) are capacitatea de a transporta şimemora date.Lumina ca informaţie sau ”lumină în formaţie” este oveche noţiune tratată de secole de diferite modele alegeometriei sacre. Alţii au sugerat că îngerii, adesea 2
 3. 3. descrişi ca mesageri divini, sunt în realitate unghiuri(angles) sau raze de lumină care convertesc informaţia(experienţa tipică este ”inspiraţia”) provenită de la osursă celestă. Această concepţie extinsă asupra luminii caformă de conştienţă de exemplu stă la baza viziunii toltecăasupra lumii a lui Don Miguel Ruiz, doctor în medicină,şaman şi autor al best seller-ului Cele Patru Convenţii.Noi cercetări în neurologie indică faptul că fenomenalacapacitate a creierului uman, chiar operând sub zeceprocente din capacitatea noastră, este nu numai orezultantă a biochimiei dar şi a impresionantei abilităţi dea funcţiona ca o arhivă holografică de stocat date şi casistem de redare (unitate de hard) ce utilizează diferiteunghiuri de lumină pentru a citi informaţia (software).Acest lucru atrage după sine analogia dintre creierul umanşi un bio-computer holografic super sofisticat careoperează pe baza frecvenţelor electromagnetice. Nu înmod surprinzător, s-a demonstrat funcţionarea similară aADN-ului.Se consideră astfel că biologia umană are o naturăelectromagnetică. După cum a observat dr. DeepakChopra, celulele umane, departe de fi simple recipientefuncţionale, sunt în realitate câmpuri electromagneticesaturate cu posibilităţi şi potenţiale. 3
 4. 4. Frecvenţele electromagnetice pot fi observate cu claritateîn aura umană. În prezent este general acceptat faptul căoamenii posedă o aură detectabilă. Timp de mai multedecade, fotografia Kirlian a surprins în jurul corpului acesthalou iridiscent; mai recent, dr. Valerie Hunt, profesor launiversitatea UCLA şi autor al cărţii Mintea Infinită: Ştiinţavibraţiilor conştienţei umane, a măsurat efectiv auraumană cu un aparat EEG. La începutul secolului 20, s-aemis teoria despre compunerea aurei din diferite benzi defrecvenţă electromagnetică numite câmpuri aurice careguvernează aspectele distincte ale biologiei, psihologiei şispiritualităţii umane.De asemenea, fiecărui câmp electromagnetic îicorespunde o dimensiune specifică cu care se află îninteracţiune. Spre exemplu, al treilea câmp este cheiacătre dimensiunea a treia. Ansamblul câmpurilorelectromagnetice poate fi asemănat cu o matricegeometrică, un fel de ”scară a lui Iacob” care permiteaccesul către domenii de frecvenţă din ce în ce maisubtile. Această lărgire a percepţiei până la cuprindereaîntregului spectru al câmpurilor aurice şi al chakrelorcorespondente, este ceea ce înseamnă a deveni”multidimensionali”.Conform spuselor lui Greg Braden în cartea Codul luiDumnezeu, străvechiul nume ebraic din patru litere pentruDumnezeu reprezintă de fapt codul ADN bazat pe 4
 5. 5. compoziţia chimică a codului genetic. ”Aplicând aceastădescoperire limbajului vieţii”, scrie Braden, simbolurileelementelor familiare hidrogen, azot, oxigen şi carbon potfi înlocuite cu literele cheie, astfel, codul vieţii estetransformat în cuvintele unui mesaj etern citit în felulurmător: Dumnezeul/Etern din corp. “Dacă Dumnezeu seaflă într-adevăr în corp iar din perspectivă evoluţionarăconştiinţa şi fiziologia sunt interdependente, atuncitrebuie să ţinem cont de faptul că această divinăconştienţă este accesibilă de şi prin fizicalitate.Unul din aspectele şocante ale ADN - ului este procentulmic de zece la sută – sau de trei, după unii – activ lamajoritatea oamenilor. Restul de 90% sau mai mult a fostetichetat de ştiinţă ca fiind ”deşeu”. E interesant faptul căacest procent activ de maxim zece la sută are legătură cuacelaşi procent în care ne utilizăm capacitatea creierelor.Şi mai incitant este faptul că potrivit unuia dintre cele mairecente modele ştiinţifice, teoria stringurilor, mai puţin dezece procente din materia acestui univers este vizibilă.Celelalte aproximativ 90 de procente mai sunt numite şi”materie întunecată”, care ar putea foarte bine să existeîn alte dimensiuni.Este posibil ca porţiunea de ”deşeu” din ADN să conţinăun potenţial transformativ aflat în stare de activare? Arputea el să activeze cumva partea nefolosită a creierelornoastre? E posibil ca această activare a creierului să 5
 6. 6. realizeze deşteptarea facultăţilor noastre de percepţiedivină, îngăduindu-ne să avansăm pe scara”multidimensională” a câmpurilor noastreelectromagnetice, având experienţa procentului invizibilde nouăzeci la sută din univers? Potrivit înţelepciuniiperceptului validat de timp ”După cum e deasupra, aşa şidedesubt”, trezirea acestor facultăţi în tot mai mulţioameni, în special în copiii de azi cu înzestrări deosebite,ar putea avea vreo legătură cu intensificarea superluminiiemanate din Centrul Galactic?Mulţi cred că răspunsul la toate aceste întrebări este un dacategoric. Potrivit autorului William Henry, fizicienii ”auconvenit că un ocean vast de chintesenţe... invizibiltelescoapelor noastre... înconjoară galaxiile vizibile. Dacăau dreptate, această ”materie întunecată” care secompune din ceea ce noi credem că se află „acolo departeîn spaţiu” este prezentă şi ”aici printre noi”... asta atragedupă sine presupunerea că o parte de 9 /10 din noi estetot o necunoscută.Braden, care şi-a început cariera ca geolog, a fost unuldintre primii observatori ai comunităţii ştiinţifice care ateoretizat, pe baza schimbărilor terestre observabile, căplaneta noastră trece prin experienţa creşterii frecvenţeivibraţionale care va activa în final potenţialul adormit alADN-ului. După cum a detaliat în cartea sa Trezirea lapunctul zero, această activare evolutivă sau Iniţiere 6
 7. 7. Colectivă se referă probabil la creşterea frecvenţei devibraţie armonică a Pământului, cunoscută sub numele defrecvenţa lui Schumann. Deşi este un subiect controversatîn lumea ştiinţifică şi urmează să fie dezvoltat, un numărde cercetători mai cred că un anume aspect înaltvibraţional al Pământului se află în continuă evoluţie.Probabil că noi date vor ajuta la înţelegerea colectivă aacestor aspecte.Braden argumentează faptul că ipotetica creştere afrecvenţei, care s-ar putea să aibă legătură cu densitateasau strălucirea ”informaţiei luminoase” derivată dinintensa activitate celestă, va avea ca rezultat formarea denoi combinaţii de amino-acizi şi în esenţă de noicombinaţii ADN. Din perspectiva geneticii, pare hazardatăafirmaţia că specia umană evoluează într-o formă nouă.Nu e nici pe departe la fel de ciudat cum ar putea părea laprima vedere, dacă ţinem cont de capacitatea de învăţareşi de adaptabilitatea spectaculoasă a ADN-ului. În unelecazuri recente, expresia ”biologie cuantică” a apărut careacţie la evidenţierea, chipurile tăinuită, a dovezilordespre activarea celui de-al treilea strat de ADN uman,sub formă de triplu helix. Cred că apariţia celui de-altreilea strat de ADN este o realitate. Totuşi, chiar dacă arfi o simplă metaforă pentru evoluţia inteligenţei latentedin ADN, noţiunea de triplu helix are o anumită valoareconceptuală. 7
 8. 8. Referitor la posibilitatea apariţiei unui nou genotip uman,Judith Bluestone Polich scrie în Întoarcerea CopiilorLuminii despre ”codurile pentru trezirea moşteniriinoastre ancestrale – adică a luminii interioare – zacundeva ascunse în structura ADN-ului”. Noua conştienţăcolectivă evoluează odată cu revenirea individuală amemoriei despre fiinţele care suntem. De îndată ceaceastă revizuire va atinge masa critică, se va declanşa unsalt cuantic evolutiv al noii specii umane – ”îndelungaşteptata şi înzestrata specie umană spirituală, cunoscutăde civilizaţiile ancestrale sub numele de copii ai luminii.”Referitor la subiectul apariţiei unui nou genotip uman,Bluestone Polich scrie în Reîntoarcerea Copiilor Luminii„codurile trezirii la moştenirea noastră ancestrală – cualte cuvinte lumina interioară – ar putea fi ascunse îninteriorul structurii ADN-ului”. Noua conştienţă se naştepe măsură ce indivizii îşi recapătă amintirea despre fiinţape care o reprezintă. Odată cu atingerea nivelului critic amasei revizioniştilor se va declanşa un salt evoluţionarcuantic al speciei umane ducând la apariţia multaşteptatului şi înzestratului model de Uman spiritual,amintit de culturile antice drept copilul luminii.Toate fiinţele vii emit lumină. Anticipând ultimele cercetăriruseşti din domeniul „geneticii undelor”, în 1920 un alt omde ştiinţă rus, Alexander Gurvich, a lansat în premierăconceptul de emisie a frecvenţelor de lumină prin 8
 9. 9. intermediul „razelor mitogene” din celulele umane. Cam înaceeaşi perioadă în Germania, Marco Bischof a publicat unmaterial convingător intitulat Biofotonii: Lumina dincelulele noastre. Prin 1974, teoria biofotonilor emisă desavantul german Frity Albert Popp a confirmat la bazăipoteza despre mitogenie, demonstrând că ADN-ulgenerează bioluminiscenţă. Teoria lui Popp în schimb afost confirmată de Herbert Froelich şi lauratul cu premiulNobel Ilya Prigogine.În cercurile de biologie se acordă tot mai multă atenţiesistemului numit „comunicaţie cu lumină biofotonică”,esenţial în multe din procesele de autoreglare specificeorganismelor vii. Holograma celulară corespondentă asistemului nervos, această reţea de comunicaţiesofisticată care utilizează lumina la transferul de date,operează mult mai rapid decât sistemul nervos fizic şipoate fi considerată un bio-computer cuantic în timp real(adică execută mai multe task-uri paralele în acelaşitimp), ceea ce permite stabilirea unei interfeţeelectromagnetice directe cu mediul ambiant al individului.Teoria rezonanţei Morfice emisă de biologul RupertSheldrake referitor la bioluminiscenţa celulară sugereazăcă acest fenomen este atât personalizat cât şitranspersonal. Cu alte cuvinte, se pare că nu doarindividul uman este „implementat” cu receptori şiemiţători ADN ci întreaga noastră specie este din punct de 9
 10. 10. vedere morfogenetic organizată sub formă de reţea, exactla fel cum celulele individuale formează o entitatebiologică mai extinsă: umanitatea. Această aserţiune afost dezvoltată de o echipă de cercetători ruşi dindomeniului geneticii, condusă de dr. Peter Gariaev, a căreidescoperiri fac analogia nu doar dintre ADN şi un bio-computer holografic ci se referă direct la un „internetbiologic” care leagă toate fiinţele umane. Multe dintradiţiile străvechii înţelepciuni se bazează pe conceptesimilare de percepţie a universului (incluzând aici şilocuitorii săi umani) ca pe o fiinţă globală inteligentăasemănătoare unui organism biologic."Învăţăturile orientale ne spun că lumina vie estecodificată în interiorul formei noastre,” afirmă Polich.„Conceptul străvechi despre macrocosmos văzut ca unmicrocosmos... ne spune că lumina divină înaltă estereflectată în corpul uman. Cu alte cuvinte, aceastaînseamnă că umanul spiritual are codificată în sine oamprentă genetică divină.” Acest model divin, pe carePolich îl numea Adam Kadmon potrivit tradiţiei cabalei, semai numeşte şi corp de lumină. Corpul de lumină nu esteun concept ezoteric ci o realitate biologică, o realitate carea dat naştere noii biochimii spirituale şi geneticii care săadmită încorporarea deplinei lumini ale unei conştienţeunitare la nivelul fiecărei celule ale corpului. 10
 11. 11. Corpul de lumină începe să se manifeste atunci cândcodurile adormite ale ADN-ului sunt reactivate deenergiile de torsiune, în special de unde sonore şiluminoase de vibraţie înaltă, astfel încât celulele noastreîncep să recunoască lumina ca pe o sursă de energie şi săo metabolizeze asemenea plantelor în procesul defotosinteză. Printre multe alte avantaje, această evoluţiecelulară este responsabilă de creşterea semnificativă ametabolismului celular, ajutând la detoxifierea,rehidratarea şi în ultimă instanţă la regenerarea corpului.În acest proces de transformare profundă, cristalelelichide din celule evoluează de la structura primitivăcubică sau hexagonală observată în ţesuturile umaneobişnuite la ceea ce am numit tetrahedroane stelare.Această modificare structurală este extrem deconsecventă. Unghiurile legăturilor hidrogenate dinmoleculele de apă se măresc şi devin tetrahedroaneintercalate astfel că ele pot susţine mai multă lumină sauenergie fotonică rezultată parţial din însăşi expansionarealegăturilor hidrogenate. Aceste structuri care formează omatrice lichidă a noului sânge şi ţesuturi seamănă custeaua tridimensională a lui David sau cu merkabelemoleculare. Merkabah este un vechi concept din kabalacare înseamnă „vehicul de lumină”. 11
 12. 12. Acest lucru explică confuzia creată adesea în jurulconceptului de merkabah, considerat a fi un fel de navetăspaţială. Ironia face ca merkabah să fie într-adevăr oformă de vehicul spaţial însă este vorba despre corpulindividual de lumină activat genetic. După BarbaraMarciniak, merkabah simbolizează fiinţa umană sub formaei cea mai nelimitată - fiinţa umană complet eliberată.Corpul de lumină este corpul care a trecut prin mutaţiatotală a speciei. El poate jongla cu realităţile prinschimbarea perspectivei de conştienţă, la fel cum suntschimbate canalele unui televizor cu telecomanda. Similar,Taschira Tachi-ren în lucrarea „Ce este corpul de lumină”descrie merkabah ca pe o structură cristalină luminoasăcare permite transcenderea spaţiului, timpului şidimensiunilor şi integrarea lor în totalitatea sinelui”.Corpul de lumină rezultă din şi operează prin întruparealuminii sau conştienţei înalte. El reprezintă rezultatulnatural al evoluţiei de perspectivă spre iluminare care areloc, după multe indicii, la scară planetară. Din aceastăperspectivă poate că nu există un fenomen ca ascensiuneaci mai curând o descindere a luminii în formă fizică. Corpulde lumină poate fi, literalmente acea navetă spaţială carene permite călătoria spre stele. Tachi-ren vede „evoluţiacorpului de lumină ca pe un element în cadrul unui procesmult mai extins prin care toate planurile şi dimensiunile 12
 13. 13. revin înapoi la Sursa acestui univers, iar acesta la rândullui se contopeşte cu alte sisteme Sursă şi tot aşa până lacontopirea lor în Unic”. Oricum am defini reîntoarcereaacasă, corpul de lumină este vehiculul care duce acolo.BIOLOGIA ILUMINĂRIIEvoluţia de la conştienţa umană la conşţienţa divinăimplică existenţa dualităţii vindecare, moştenire karmicăşi boală la nivel celular şi atomic. Multe din miile dedocumentaţii referitoare la aşa-zisele vindecărimiraculoase demonstrează cu tărie impactul conştienţeiasupra stării de bine fizic, emoţional, mental şi spiritual.Medicina care tratează ansamblul minte-corp, statisticvorbind fiind suficient de validată pentru a fi predată înşcolile actuale de medicină, oferă dovezi suplimentaredespre abilitatea noastră de a ne vindeca singuri. Mergândmai departe, cercetările biologului molecular Bruce Liptonindică faptul că oamenii îşi pot modifica singuri ADN-ul şipot depăşi pericolul unor boli incurabile printr-o simplămodificare a stării de conştienţă.Deepak Chopra a remarcat că “există o profundăsimilitudine între gând şi foton”. Un foton este o particulăsau o cuantă de energie sau de radiaţie electromagnetică.Dr. Chopra presupune că există o legătură între gând şilumină. În multe din tradiţiile şamanice, gândul (intenţia)este considerată o formă sau o funcţie a luminii de 13
 14. 14. dimensiune înaltă. Mintea este o “energie a iluminăriigeneratoare de impuls pentru apariţia unei idei sau formegând care se transmite sau se recepţionează” scria AliceBailey. “Energia minţii poate materializa pe baza unei razede lumină”. Urmărind firul acestei raţiuni, ne putemimagina că suntem nu doar “lumină condensată în forme”(pentru a-l cita pe dr. Richard Gerber) ci şi “forme-gândmaterializate”.Acest fel de a privi corpul uman ca pe o formă gândcondensată în materie, care ar părea bizar cititorului laprima vedere, într-o ultimă analiză ajunge să fie profundînălţător. Specialişti în fizica cuantică au demonstrat înrepetate rânduri că un savant influenţează de fiecare datărezultatul unui experiment prin simpla lui observare, oconstatare unanim acceptată de comunităţile ştiinţificesub numele de Principiul Heisenberg al Incertitudinii. Şimai uimitoare este descoperirea care revoluţionează oparadigmă, scoţând în evidenţă dualitatea particulă-undă:probabilitatea ca un om de ştiinţă să creeze efectivparticulele cuantice observate, particule care în stadiulpreexistent observării păreau să existe doar sub formăondulatorie.Din această informaţie transpare un adevăr fundamentalşi revoluţionar: conştienţa creează. Ca fiinţe umanedăruite cu liber arbitru, ne putem folosi putereaconştienţei pentru a ne re-crea realitatea: implicit cu un 14
 15. 15. corp, minte, spirit eliberate de boală, însă fără a ne limitala atât.Am subliniat cuvântul a recrea deoarece, în mod evident,deja suntem locuitorii unei creaţii. Lumea, aşa cum ocunoaştem se bazează pe o conştienţă duală sau divizatăcare se consideră separată de rest, inclusiv de întreg saude Mintea lui Dumnezeu, cea care a dat naştereuniversului atât de des experimentat de oameni sub formaunui câmp de bătălie dintre bine şi rău, lumină şiîntuneric, greşit şi corect, „noi” şi „ceilalţi”.Dualitatea nu este însă o simplă filozofie; este şi o starefizică de bine. Atomii care stau la baza alcătuirii celulelornoastre sunt încărcaţi cu sarcini pozitive şi negative acăror opoziţie susţine structurile anumitor forme de viaţă.Lipton a ales fraza „biologia conştienţei” pentru asintetiza ideea revoluţionară că organismele vii, inclusivoamenii, ar fi de fapt forme-gând maleabile şi nu doarformaţiuni apărute empiric. Cu alte cuvinte, dintr-operspectivă cuantică, noi suntem în esenţă nişte unde acăror coerenţă generează particule printr-un act deconştienţă. Modificându-ne nivelul de conştienţă, neschimbăm atât forma cât şi funcţiunile fizice.Vindecarea presupune refacerea întregului. Vindecareaduce la unitate şi iluminare şi implică o acordare (înengleză atonement) care în acest context ar trebui citităca ”menită întregirii” (at-one-ment). Într-o lume în caregândul creează şi biologia este un produs al conştienţei, 15
 16. 16. nu invers, mintea capătă puterea de a forja o nouăbiologie, una care nu se mai bazează pe dualitate ci peprincipiile unităţii şi armoniei. În cartea ÎntoarcereaTriburilor Păsări, unde tema centrală este reunificareacorpului uman cu sufletul în anii de răscruce pe caretocmai îi traversăm, Ken Carey sintetizează în clar felulcum trebuie să procedăm la nivel individual şi colectiv: ”Pentru noi, provocarea şi în acelaşi timp imensa şansăconstă în deschiderea în faţa unui mod de gândire care neschimbă literalmente viaţa prin a ne reconsidera menireaîn cadrul existenţei.”Iluminarea înseamnă înălţarea conştiinţei şi umplerea culumina a sufletului până la punctul de a deveni luminaînsăşi. Adevărata iluminare urmează calea măestrieiindividuale conştiente care prin definiţie are ca rezultatcreaţia unui corp de lumină stabilizat. Corpul de luminăsau corpul sufletesc este un vehicul fizic echilibrat şiarmonios „trinitar” care a depăşit dualitatea, karma şiboala de la nivelele celulare şi atomice.Putem conceptualiza actuala tranziţie evolutivă a ADN-ului speciei noastre ca pe o trecere de la ”sistemul deoperare” în cod binar la unul ”trinitar” bazat pe ener-getica unui tetrahedron triplu suprapus. Am putea mergechiar mai departe afirmând că umanii evoluează de labiologie la ”triologie”. În această perspectivă este foarteinteresant faptul că unele comunităţi ştiinţifice alternativeau făcut aluzii referitoare la cercetări efectuate asupra 16
 17. 17. spiralei a treia din ADN, a cărei activare a fost observatăla mulţi oameni.O modalitate luminată de a înţelege producereametamorfozei unei fiziologii unificate pe bază de luminăeste observarea particulei cuantice cunoscută subdenumirea de pozitronium. Pozitroniumul este compusdintr-un electron cu sarcină negativă şi un pozitron cusarcină pozitivă. Pozitroniumul este un exemplu perfectde dualitate.El oferă un minunat exemplu de creaţie a corpului delumină. De vreme ce electronii şi pozitronii suntantiparticule de semn opus, după combinarea lor înpozitronium, ele se anulează imediat reciproc şi se divid îndouă cuante de lumină (fotoni). Astfel dintr-un dualismpreexistent este creat un al treilea element stabil şiunificat care nu este nici pozitiv nici negativ .Barbara Hand Clow a scris despre acest proces alcombinării şi dezintegrării atomului de pozitronium,reflectat prin activarea corpului de lumină, că ”transformădualitatea inerentă în lumină. Electronul fiind unitatea debază a activării – adică vieţii - declanşează transmutareapozitronului – adică karma”. Contrar concepţiilor popularegreşite, karma nu are nimic de-a face cu pedeapsa şi curăsplata. Există ca o componentă a sistemului de operarebinar sau dualistic specific universului nostru holografic,cu scopul de a ne învăţa responsabilitatea pentru propriilecreaţii - iar totalitatea lucrurilor a căror experienţă o trăim 17
 18. 18. sunt propriile noastre creaţii. Dacă creaţiile ajung să fiediscordante în raport cu Sursa, ele se manifestă adeseasub forma dizarmoniei numită boală. Este un proces carese aplică nu numai asupra indivizilor, ci şi asupra unorîntregi civilizaţii. În ambele cazuri, boala, considerată a fio criză, serveşte simultan ca stimul puternic pentrutransformare şi transcendenţă.Pe măsură ce ne ridicăm nivelul de conştienţă şi neactivăm corpul de lumină, realizăm că suntem propriicreatori creaţi, sau autocreaţi, după chipul şi asemănareaunicului Creator. Într-adevăr, deoarece într-o hologramăpartea conţine întregul, noi suntem unicul Creator.Învăţându-ne această lecţie cu adevărat transformatoare,ne întoarcem la unitatea de conştienţă stăpânindfizicalitatea. Cu alte cuvinte, realizăm iluminarea odată cudescinderea luminii sufletului într-un corp sufletesc saudivin vindecat de dualitate şi eliberat din ciclul instrucţieikarmice.ADN ACTIVARE VINDECARE ȘI ILUMINAREÎn zilele noastre există diferite tehnici de înlesnire aadaptării la noi forme de gândire şi la structurile biologicecorespondente lor denumite „forme-gând”. De-a lungulsecolelor, au fost dezvoltate mai multe modalităţi de aajuta evoluţia omului spiritual (Potirul Sacru – Holy Grail)care există în fiecare din noi sub formă de potenţial 18
 19. 19. genetic. Un exemplu excelent din antichitate estealchimia. Etimologic, termenul de alchimie provine dinlimba arabă - al khame (întunecimea) şi poate fi definitădrept ştiinţa de a crea lumina din întuneric. După cumprobabil descoperă discipolii acestei ştiinţe, scopul real alalchimiei nu este de a transforma plumbul în aur, ci de atransforma biologia umană într-o fiziologie a luminii deaur. Cu alte cuvinte, obiectivul primordial al alchimiei esteiluminarea bio-spirituală sau crearea a ceea ce s-a numitcorp de lumină.În ultima vreme apar tot mai multe tehnici pentruactivarea corpului de lumină. Partenera mea Leigh şi cumine am fost binecuvântaţi dezvoltând o asemeneatehnică. Metoda Regeneticii foloseşte combinaţii specialede sunet şi intenţie, acestea fiind diferite aspecte aleenergiei creaţionale primare de iubire necondiţionată(„energie de torsiune”) prin care se stimulează potenţialulADN latent, anume proiectat pentru a facilita evoluţiafiinţelor umane către o conştienţă unitară şi o fiziologie delumină adecvată.Prin natura sa cu preponderenţă sacră, după cum prezintăGregg Braden în Codul lui Dumnezeu, ADN-ul poateconstitui un principiu unificator pentru umanitate – unulcapabil să aducă pacea şi armonia unei populaţii planetarecare trebuie să decidă între a sucomba în faţa crizei sau aaccepta oportunitatea unei schimbări. Şi anume aceea căne putem activa ADN-ul pentru a ne extinde perspectivele 19
 20. 20. asupra lumii, iar în acest proces, evoluţia unei biologiifondate pe o conştienţă unitară este un adevărat dar divinla o răscruce istorică când, pentru a o cita pe BarbaraMarx Hubbard, trebuie să ”alegem între o evoluţieconştientă sau dispariţia prin folosirea greşită a puterilornoastre”.Metoda Regeneticii tratează un set de trei activăriintegrate ale ADN-ului care formează împreunăprecondiţionarea „ener-genetică” pentru evoluţia corpuluide lumină. Prima din ele, Potenţarea, activează ADN-ulpentru a recabla câmpurile electromagnetice ale corpului,resetând tiparul bioenergetic uman sub forma unui„circuit infinit” bazat pe numărul alchimic transformator8. ADN-ul a fost comparat cu o antenă de legătură aumanităţii cu Sursa a cărei capacitate de recepţie poate fiecranată de toxicitate şi traume. Potenţarea activeazăADN-ul pentru a declanşa eliminarea acestei toxicităţi şitraume, stabilind o conexiune mai clară printr-o mai bunărezonanţă cu frecvenţa iubirii necondiţionate emanate subforma unor spirale de sunet şi intenţie (lumină) emanatedin dimensiunile înalte ale Soarelui Vindecător din CentrulGalactic. Potenţarea acordează ADN-ul la energia primarăde torsiune a Sursei.Leigh şi cu mine ne considerăm simpli facilitatori venind însprijinul evoluţiei bio-spirituale individuale. Efectiv noi nevindecăm (evoluăm) singuri. Este un unghi de vedere cenu poate fi subliniat îndeajuns. Ca investigator al 20
 21. 21. mitologiei, William Henry ne aminteşte, că „Soarelevindecător răsare în noi numai atunci când ne aliniem înechilibru cu energiile sale... Concepând prezenţa acestorenergii vindecătoare ne putem acorda la ele. Putemrealiza orice putem concepe”. Aş mai adăuga că plasareanoastră în echilibru cu Soarele vindecător nu se poate facedoar prin simpla contemplare interioară, ci mai întâi şi maiales prin adoptarea unei atitudini interioare de iubirenecondiţionată.Boala prin care mi-a fost inspirată metoda Regeneticii areafinităţi cu sindromul oboselii cronice, sensibilitatea lachimicale şi fibromialgia şi a fost agravată de toxicitate şitraume în urma unei serii de hepatite şi vaccinuri contrafebrei galbene primite în primăvara anului 1995. După anide suferinţă intensă şi de testare a unor terapiicostisitoare şi mai ales ineficiente, ideea salvatoare mi-avenit după ce am realizat că dacă aş putea cumva să mă„resetez” la nivel genetic, o treime din simptomeledebilităţii s-ar putea rezolva de la sine.M-am trezit urmând calea aceasta după lectura unei cărţitulburătoare de Leonard Horowitz numite ApariţiaViruşilor. Bazându-şi afirmaţiile pe cercetări meticuloase,dr. Horowitz demonstrează că vaccinurile sunt cauzaprincipală a unei varietăţi de maladii autoimune printrecare şi SIDA. În lucrarea Coduri Vindecătoare pentruApocalipsa Biologică în care tema principală esteutilizarea sunetului în vindecarea corpului fizic prin 21
 22. 22. restaurarea integrităţii sale genetice, el descrie încontinuare semnificaţia războiului rece biologic organizatde instituţiile medicale împotriva unei populaţii mai multignorante în acest domeniu.Sunetele speciale pentru restaurarea integrităţii geneticederivă din străvechea scală de solfegii. Această scalăprimară de şase note, „pierdută” în mod dubios deBiserica Romană în sec. 17 pe timpul papei Ioan, a fostrecent redescoperită de dr. Joseph Puleo, după cum adescris-o în Coduri vindecătoare. Aici trebuie să subliniezfaptul că toate cele trei activări ale ADN–ului din cadrulmetodei regeneticii utilizează scala de solfegii, desprecare unii cred că este setul sacru de şase note cu ajutorulcăruia a modelat Creatorul lumea în tot atâtea zile.Metoda Potenţării utilizează mai ales nota ”Mi”, cufrecvenţa de 528 Hz, folosită la repararea unor defectegenetice de unii specialişti de vârf din domeniul biologieimoleculare.Odată descoperiţi Horowitz şi Puleo, am mai avut noroculsă dau peste o altă carte care mi-a ajutat mult să realizezscopul covârşitor al potenţialului uman: Şarpele Cosmic şioriginile cunoaşterii, scrisă de antropologistul francez,Jeremy Narby. Şarpele Cosmic este o explorare a ADN–ului din perspectivă şamanică care prezintă cum poate fiutilizat sunetul la stimularea unui mecanism genetic deautoregenerare. Intrigat şi suficient de disperat pentru amă cufunda în acest subiect, am aflat că puterea sunetului 22
 23. 23. de a activa ADN–ul a fost recent demonstrată de grupul luiGariaev din Rusia. Dr.Peter Gariaev şi echipa sa strălucităde geneticieni şi lingvişti au dovedit că ADN-ul deterioratpoate fi vindecat fără divizarea fizică a genelor, prinsimpla lor imersare într-un mediu de unde radio-luminoase codificate după modelul frecvenţelor limbajuluiuman.Potrivit cercetărilor lui Gariaev, ADN-ul nu este doar unsimplu ansamblu de proteine deoarece stochează şicomunică date într-o manieră fără îndoială lingvistică.Echipa sa a descoperit că din motive practice alcătuireacodului genetic conţinut de ADN-ul rezidual sau potenţialeste similară cu regulile de bază ale limbajelor umane.Pentru a dovedi acest fapt, au fost comparate sintaxele,semantica şi gramatica dintre aceste limbaje şi ADN. S-adescoperit că secvenţele alcaline ale ADN-ului potenţialimită îndeaproape regulile comunicării lingvistice. Acestlucru sugerează cu tărie că multe din limbajele umane nuau apărut aleatoriu, după cum se crede, ci reflectăsimilarităţile noastre genetice. Completate derevoluţionara descoperire a lui Gregg Braden care arată cănumele lui Dumnezeu scris în vechea ebraică este alcătuitexact din literele elementelor chimice care alcătuiesccodul ADN adică hidrogen, azot, oxigen şi carbon,cercetările lui Gariaev conferă odată în plus un suportştiinţific afirmaţiei biblice că la început a fost Cuvântul! 23
 24. 24. Gariaev şi colegii săi s-au mai ocupat şi decomportamentul electromagnetic neobişnuit al ADN-ului.Au ajuns la concluzia că cromozomii vii funcţionează exactca nişte biocomputere holografice alimentate de propriaradiaţie laser a ADN-ului. Echipa lui Gariaev a modulatanumite frecvenţe lingvistice printr-un laser. Cu ajutorulacestei tehnologii de modulare a limbajului codurilor înunde radio-luminoase, s-a observat că ele erau capabilenu doar să vindece cromozomii deterioraţi ci să şiregenereze glandele endocrine la animale, să stimulezerefacerea danturii la oamenii adulţi şi chiar să realizeze cusucces transmutaţii genetice. În mod uimitor, rezultatelelor erau similare cu cele obţinute de dr. Yu DzangKangeng, primul care a folosit energia de torsiune pentrua alcătui o hartă a secvenţelor ADN ale organismelor.Codificând undele radio-luminoase după modelulfrecvenţelor limbajelor umane în scopul rescrierii ADN-ului, spre deosebire de manipularea genetică, echipa luiGariaev a transformat în condiţii de laborator literalmenteembrioni de broască în embrioni sănătoşi de salamandre.În felul acesta s-a obţinut o metamorfoză lipsită deefectele secundare specifice manipulării genelor izolate.Horowitz ne atenţionează că „natura arbitrară şi riscantăa metodei divizării genelor a fost din nefericire ascunsăpublicului”. ”În terapia genetică, cercetătorii nu potprevedea cu exactitate comportamentul unui anumitcromozom într-o genă modificată, existând riscul mărit de 24
 25. 25. a disturba alte expresii genetice şi funcţii celulare”.Comparaţi cu modificarea organică a expresiilor geneticecare se poate realiza prin simpla aplicare a vibraţiei şilimbajului (sau a sunetului şi intenţiei, sau ale cuvintelor)asupra ADN-ului. Experimentul istoric a lui Gariaev înembriogeneză indică imensul impact a ceea ce mulţinumesc „genetica undelor”, un domeniu care, spredeosebire de propaganda şi dogma actuală a biologieimoleculare, are evident un impact mai important asupraoriginii speciilor decât biochimia. Maeştri spirituali depretutindeni au insistat mereu asupra „potenţării” prinlimbaj a codului nostru genetic – de unde şi efectelevindecătoare ale rugăciunilor, hipnozei, afirmaţiilor şimantrelor. Din fericire, cercetările lui Gariaev audemonstrat substanţial credibilitatea ştiinţifică a acestorfenomene. Cu cât este mai evoluată conştienţa individualăa vindecătorului cu atât se reduce nevoia de mijloacemecanice.Cheia iluminării rezidă în conştienţa umană şi nu întehnologie. Încrederea într-o forţă pur exterioară nouăcare să ne vindece sau să ne refacă „întregul” reprezintăîn cel mai bun caz cedarea puterii personale iar în cel mairău caz adorarea unui zeu fals. Într-un articol parţialinspirat de metoda Regeneticii intitulat „RegăsireaSfântului Gral”, psihologii Barry şi Janae Weinhold auvehiculat cu ardoare ideea aceasta, scriind despre ceea cenumesc ei Calea Tehnologiei (opusă Căii Naturii), „Noi nu 25
 26. 26. avem nimic contra tehnologiei ca atare şi credem căanumite dispozitive sunt utile pe post de „factorideclanşatori ai progresului”. Tehnologia poate fi de folosnumai dacă este creată de minţi conectate la inimi, dar nuconstituie în sine un instrument spiritual propicedezvoltării unei vieţi spirituale autentice. Tehnologialipsită de conexiuni sufleteşti şi spirituale rămâne doar oaltă cutie care ar putea să dea pe dinafară la un momentdat”. Dacă tehnologia devine o cale exclusivă, „va încurajadependenţa deoarece implică nevoia oamenilor de a sebaza mereu pe un mijloc tehnologic intermediar care să ledeschidă orizonturile de percepţie. În loc de a le redaputerea iniţiaţilor angajaţi pe calea întoarcerii la Sursăprin utilizarea unor unelte primitive adaptate mediuluinatural, Calea tehnologiei poate sfârşi mult mai probabilprin a lua puterea oamenilor şi a le încuraja co-dependenţa spirituală.Cercetările lui Gariaev revelează în mod uimitorimplicaţiile mult mai extinse ale puterii nelimitate devindecare bazate pe conştienţa genetică umană. Echipacercetătorilor ruşi a descoperit cum ADN-ul activat prinintermediului undelor poate manipula matricea spaţiului,producând mici găuri de vierme de natură subcuantică.Aceste găuri de vierme activate de ADN, ale cărorsemnături energetice sunt similare celor descoperite înculoarele Einstein-Rosen din vecinătatea găurilor negre,sunt conexiuni create între diferite zone ale multiversului 26
 27. 27. prin care pot fi transmise informaţiile în afaracontinuumului spaţio-temporal.Potenţialul ADN, care reglează funcţiile de auto-organizare transdimensionale (epigenetice), atrage prinmagnetizare aceşti curenţi nonlocalizaţi de informaţie iarapoi îi transmite conştienţei noastre. Grazyna Fosar şiFranz Bludorf, autorii unei excelente sinteze asupradescoperirilor lui Gariaev intitulate Vernetzte Intelligenz("Inteligenţă de tip reţea"), prezintă procesul de transferal datelor numit hipercomunicaţie, arătând că esteexperimentat adesea sub formă de „intuiţie” sau„inspiraţie”.După Fosar and Bludorf, odată cu declanşareahipercomunicaţiei, la nivelul ADN-ului poate fi observat unfenomen extraordinar. Ei au relatat cum Gariaev a iradiato mostră de ADN cu o rază laser până la apariţia unuimodel de formă de undă tipice pe ecranul monitorului.După extragerea mostrei de ADN, modelul săuelectromagnetic a rămas perfect intact. Mai multeexperimente de verificare au stabilit că timp de până latreizeci de zile forma de undă continua încă să fie emisăde mostra absentă, menţinându-şi aparent nederanjatecâmpurile energetice care făceau ca lumină să se roteascăde la sine în spirale sub forma dublului helix îndepărtatdin camera de păstrare. 27
 28. 28. De atunci acest fenomen nonlocalizat de curbare a luminiidatorat energiei de torsiune a ajuns faimos sub numele de„efectul ADN fantomă”. S-a emis teoria că undele detorsiune din afara zonei spaţio-temporale continuă săpătrundă prin găurile de vierme activate chiar şi dupăîndepărtarea fizică a ADN-ului sursă. Activarea ADN, fie dela distanţă sau prin altă metodă, poate fi astfel explicatăca transferul ener-getic de conştienţă creativă universalăsub formă de unde de torsiune care stimuleazărearanjarea transpozonilor din „ADN-ul activ” în ADNpotenţial. În schimb, ADN-ul potenţial influenţeazăcâmpurile bioenergetice care la rândul lor vor modificametabolismul şi replicarea celulelor, înlesnind procesul devindecare. Acelaşi proces al activării ADN care încurajeazăvindecarea prin aducerea de mai multă lumină de torsiuneîn celule avansează prin definiţie ideea de iluminare."Majoritatea oamenilor tind sa creadă că ADN-ul creeazăun câmp de energie fantomă, iar acel câmp de energieeste cumva doar umbra ADN-ului” scrie autorul şicercetătorul ştiinţific David Wilcock, care propune oreinterpretare fascinantă : „În orice caz, eu cred că undaeste premergătoare ADN-ului. Singura explicaţie logicăeste aceea că energia ADN fantomă este de faptcreatoarea ADN-ului. De vreme ce s-a arătat că aceastăenergie eterică de torsiune a pătruns în toată galaxia,oriunde există „materii care dau naştere vieţii, curenţii 28
 29. 29. subtili, spiralaţi de presiune ai acestei energii vor agregamoleculele de ADN în existenţă”.Pe lângă propriile cercetări, intuiţia m-a condus spreteoria că o combinaţie potrivită de sunete, specialacordată la câmpul electromagnetic al corpului, poate spreexemplu atrage un flux de energie de torsiune capabil săelimine toxinele unui vaccin şi trauma de la nivel geneticşi să recalibreze armonica de funcţionare a câmpuluibioenergetic la o vibraţie mai înaltă. Am ajuns să concepcâmpul electromagnetic ca pe un tipar ener-geticindividual care prin acest proces poate fi nu doar resetatca o siguranţă arsă ci şi transmutat. Leigh şi cu mine amnumit această abordare a activării ADN-ului MetodaRegeneticii după ce Remodelarea Potenţăriielectromagnice a rezolvat boala mea cronică şi am începutsă dezvoltăm alte activări ADN. Avantajul suplimentar alPotenţării este susţinerea iluminării prin iniţierea activăriicorpului de lumină.TREI NIVELE DE MĂIESTRIE: METODA REGENETICIICele trei metode ale regeneticii pentru activarea ADN-uluicare corespund celor trei nivele de măiestrie formează oprogresie care face posibilă atingerea unor nivele maimari de conştienţă şi vindecare. Procesul vindecării ghidatde la interior sau refacerea „întregului” începe prin 29
 30. 30. angajamentul individual luat în asumarea unei măiestriipersonale conştiente. Definim măiestria ca pe o dezvoltareşi perfecţionare ale celor trei nivele interelaţionate deconştienţei şi ale manifestărilor conştiente energetice careconduc la iluminare 1) Conştientizarea 2) Transformareaşi 3) Intenţia.Aceşti termeni sunt împrumutaţi după modelul viziuniitoltece asupra lumii şi în mod specific din scrierile lui DonMiguel Ruiz, doctor în medicină, şaman şi autor al bestseller-ului Dincolo de Frică şi Cele Patru Convenţii.Realizarea existenţei unor conexiuni izbitoare dintremodelul Toltec de vindecare (fiind un model de evoluţieorientată înspre atingerea unităţii de conştienţă sau ailuminării şi a descrierii psihologiei corespondente) şiRegenetica inspirată dintr-un pelerinaj în Mexic în anul2004 pe parcursul căruia partenerul meu Leigh şi cu minene-am finalizat cercetările şi dezvoltarea fazei terminaletransformative ale metodei noastre.Remodelarea Potenţialului Electromagnetic, primaactivare a metodei Regeneticii este intim asociată cu ceeace Ruiz numeşte Măestria Conştientizării. Din punct devedea bioenergetic, potenţarea stimulează recalibrareaADN-ului şi ridicarea frecvenţei de vibraţie ale câmpuriloraurice şi electromagnetice, stabilind o relaţie armonioasăcu energia creaţională a Sursei emanată prin “Soarele 30
 31. 31. Vindecător” din Centrul Galactic. Cu alte cuvinte,potenţarea face acordajul dintre ADN şi energia Sursei.În perioada recalibrării Corpului Fragmentat, este “sigilat”vacuumul bioenergetic creat de cel de-al doilea câmpelectromagnetic. Sigilarea reprezintă un pas crucial pecalea unei vindecări autentice deoarece stabileştecondiţiile de bază necesare creaţiei unui corp de energiede vibraţie mai înaltă şi iniţiază un proces de integrare aacestei fragmentări ale sinelui determinată de dualitate.Exprimat în termenii conştientizării, potenţarea faciliteazăTrezirea la adevărata natură a Sinelui (care este deprovenienţă divină) şi la Cosmos (care este holografic)prin fortificarea discernământului individual de a atrage“rezultate cuantice” de vibraţie mai înaltă care sărespecte legea universală prin care se afirmă “creaţia estegenerată de conştienţă”. Această utilizare eficientă aConştientizării ne invită la o confruntare cu propriileemoţii şi credinţe limitative şi are ca rezultat creştereavitalităţii, interacţiunea mai echilibrată cu mediul (deexemplu mai puţine alergii), o abundenţă financiarăsporită, mai multe relaţii iubitoare şi chiar reînnoireaţelurilor de viaţă.VINDECAREA CORPULUI FRAGMENTARDat fiind că înşişi atomii care compun materia suntpolarizaţi în pozitiv şi negativ, nu prea e de mirare că 31
 32. 32. manifestarea dualităţii are loc sub forma câmpurilorelectromagnetice emanate de corp, despre care s-a arătatcă reglează expresia noastră biochimică (genetică) cafiinţe fizice. Dualitatea se prezintă în cadrul spectruluielectromagnetic uman ca o disociere a energiei numităCorp Fragmentar.În cazul majorităţii oamenilor din ziua de azi, al doileacâmp electromagnetic (cel corespunzător chakreisecundare sau sexuale) apare ca o bioenergie sau unvacuum de conştienţă ce separă într-o măsurăsemnificativă lumea materiei de cea a spiritului. Acestlucru îl face Corpul Fragmentar prin epuizarea energieikundalini (unda vitală a creativităţii universale ale unuiindivid) în timp ce aceasta caută să se ridice sprecâmpurile electromagnetice şi chakrele superioare, înopoziţie cu fluxul liber al unei energii similare emanată lanivel superluminic din Centrul Galaxiei care coboară ca săinfuzeze câmpurile şi chakrele inferioare.Astfel Corpul Fragmentar constituie un impediment majorîn calea mariajului sacru din sinele inferior şi Sinele maiînalt, sau în calea întrupării luminii de către un sufletprintr-o iluminare bio-spirituală autentică.Corpul Fragmentar este o disociere electromagnetică acâmpurilor bioenergetice umane ca urmare a Marii Rupturicare a divizat conştiinţa creând sistemul dualităţii, vizibilmanifestat pe cerul nopţii sub forma centurii din CaleaLactee. O asemenea analogie se potriveşte cu anticul 32
 33. 33. dicton ezoteric „Precum sus, aşa şi jos”, care împăcândpărţile cu întregul, solicită adaptarea fiziologiei noastrebazate pe conştienţă la conştienţa cosmologică care ne-acreat şi susţinut.Corpul Fragmentar nu este asociat numai sexualităţii ci şigurii şi mai ales limbii: organele noastre de vorbire.Această analogie sprijină credinţa după care universulnostru dual a fost adus în existenţă literalmente prinvorbire sau sunet. Citim în Geneză cum „la început a fostCuvântul”. Rolul primordial al vorbirii în creaţie esteprobabil motivul pentru care zeiţa egipteană Nu, unadintre figurile sacre feminine ale Centrului Galactic, estereprezentată în hieroglife sub forma unei vaci uriaşe cuugerele pline de lapte. În prezent teologii şi oamenii deştiinţă încep să cadă de acord asupra faptului că dacă amfost într-adevăr creaţi, atunci am fost manifestaţi înexistenţă prin rostire.În vremurile premergătoare Turnului Babel, pe care îlconsider a fi o metaforă a unei conştienţe sau stări depercepţie unitare (cea care a fost numităhipercomunicaţie), în vremea care precede Cădereaomenirii din Graţie ca experienţă şi educaţie creândcondiţii optime pentru individualizare, a fost scris în Bibliecă „pe întreg Pământul se vorbea o singură limbă, un 33
 34. 34. singur dialect”. Povestirile despre Grădina Edenului şidespre Turnul Babel prezintă un interes special în discuţianoastră pentru că acolo se fac asocieri directe întrebiologia umană şi limbaj. În timp ce limbajul din Grădinăeste divizat, cel din Turnul Babel este unificat şi unificator,tinzând evolutiv spre mariajul sacru dintre uman şi divin.Limbajul divin din Turn, vorbit pare-se de Iisus, eradenumit Limbajul Păsărilor sau lingua academica şi eracompus exclusiv din vocale. Acesta a fost motivul principalpentru care au fost extrase cele cinci vocale din ebraicascrisă, fiind venerate ca sacrosante, limbajul Dumnezeiescal creaţiei. William Grey scrie în Copacul Vorbitor„Vocalele au fost extrase în ebraică. Vocalele erau laorigine secvenţe sonore foarte speciale, fiind des folositeîn denumirile date lui Dumnezeu şi în alte scopuri sacre.Consoanele au dat cuvintelor formă şi greutate darvocalele le-au impregnat cu suflet.”Se pare că cele cinci vocale sunt într-adevăr sacredeoarece, printre altele, le corespund celor cincinucleotide de ADN şi RNA (lanţuri proteice de bază) carestau la baza alcătuirii organismelor: adenina, citozina,guanina, tiamina şi uracilul. Aceste cinci nucleotidesimbolizate ca A, C, G, T şi U formează literalmentealfabetul nostru genetic. Stăpânirea Limbajului Păsărilor 34
 35. 35. se poate transforma efectiv în măiestrie genetică prin careformele de viaţă să fie nu doar simplu create prin vorbiredar şi determinate să evolueze în forme de luminăstructurate ca tetrahedroane triple, geometria de bază aunui merkabah.Alchimiştii medievali folosesc termenul de Limbaj Verdedatorită transformării critice ale legăturilor de hidrogen(în spectrul electromagnetic capătă culoarea verde) înmolecule de apă biologică în procesul de formare acorpului de lumină. Nu e surprinzător faptul că multefiguri asociate cu corpul de lumină ca Osiris şi Quetzacoatlsunt înfăţişaţi având culoarea verde. În mod similar,nemuritorii lui Lao Tzu ating iluminarea bio-spiritualăcreându-şi un „corp de jad”.Corpul Fragmentar este dovada electromagnetică evidentăa folosirii şi pronunţării greşite a Limbajului Verde sau aLimbajului Păsărilor, prin inserarea de consoane careîntrerup fluenţa unificată a vocalelor şi formează silabeledualistice. Povestea Grădinii din Eden pare să înregistrezeacest eveniment din istoria vorbirii - care a dat naşteredualităţii sub forma Corpului Fragmentar – gura şi limbanefiind unicele corespondente energetice (apropo de„păcatul originar” ca rezultat al conversaţiei fatale dintreAdam şi Eva despre cunoaştere) ci şi genitalele. 35
 36. 36. Făcând multe paralelisme la conceptul lui Eckhart Tolle de„corp al durerii” care împiedică oamenii să accesezeinfinita „Forţă a lui Acum”, acţiunea corpului fragmentarseamănă foarte mult cu o zgârietură adâncă dintr-un discmuzical sau, pentru a folosi un termen Vedic, cu osamskara care menţine prizonieră conştienţa unei fiinţeîntr-o matrice (neiluminată) de gândire şi de credinţăexilată de la înţelepciune sau gnoza unităţii din Grădinăsau Tărâmul Fiinţării. Maeştrii Tolteci adesea numescCorpul Fragmentar Parazitul – prin analogie, precum lanivel energetic (fizic şi eteric) paraziţii intră şi seînmulţesc pe socoteala organismului uman. În toatecazurile, Corpul Fragmentar este un principiu dualistic allimitării care promovează deconectarea de la Sursă şi încele din urmă, moartea.Dezvoltând tehnica de activare a ADN-ului numită MetodaRegenetică în ideea de a-mi vindeca boala cronicăautoimună indusă, partenera mea Leigh şi cu mine amdevenit tot mai interesaţi de acest problematic câmpelectromagnetic secundar. Eram de asemenea intrigaţi defaptul că în urma testelor asupra sistemului muscular alpacienţilor, descoperiserăm corespondenţa clară dintrecele nouă câmpuri electromagnetice şi cele nouă chakre.Din teozofie şi învăţăturile Vedice reţinusem că eraunumai şapte câmpuri şi şapte chakre. Dar mii de teste 36
 37. 37. kinesologice ne-au convins de existenţa a nouă câmpuri şinouă chakre, plus un al zecelea centru energetic asociatcu Centrul Galactic.Am tras concluzia că în al zecelea câmp rezidă Sinele Divinsau Înalt, denumit şi suflet sau atom atmic permanent. Întimp ce restul de patru atomi permanenţi (fizic, emoţional,mintal şi spiritual) sunt asociaţi în perechi dualisticeanumitor câmpuri electromagnetice mai joase, atomulatmic rămâne conectat la Câmpul Principal sau Sursă.Astfel, el reprezintă aspectul nostru divin sau sufletesccare nu cunoaşte vreodată fragmentarea sau pierderea deconştienţă prin dualitate.Cu alte cuvinte, atomul atmic permanent sau Adam, nu afost niciodată alungat din Grădină. Este şi acea parte dinnoi care încearcă în prezent să ne transmute conştienţa şibiologia – via lingua adamica, nu mai puţin - astfel încâtsă putem evolua până la forma care am fost mereupotenţial: Adam Kadmon.Ceea ce s-a întâmplat în continuare în procesul de evoluţieener-getic a fost extrem de interesant. După ce eu şi cuLeigh ne-am aplicat prima activare ADN prin metodaRegenetică, având experienţa a ceea ce am interpretat caenergie conştientă provenită din Centrul Galactic care 37
 38. 38. stimulează ADN-ul, ne-am dat seama că cele douătransformări semnificative pe care le-am subliniat prinexpunerea metodelor kinesiologice se petreceau înpropriile corpuri energetice.În primul rând, a crescut semnificativ frecvenţa vibratoriea câmpurilor noastre electromagnetice. În al doilea rând şicel mai important, câmpurile în sine treceau printr-unproces de recalibrare progresivă de la nouă la opt. Înacest proces, câmpul nouă a scăzut literalmente şi apecetluit cel de-al doilea câmp al Corpului Fragmentarpermiţând energiei spirituale din Soarele VindecătorCentral să ne traverseze pentru prima oară în fluxneîntrerupt câmpurile electromagnetice şi chakrele. A fostpunctul în care sănătatea mea a început să se ameliorezedrastic iar alergiile şi astma lui Leigh au dispărut complet.Privind retrospectiv, această remodelare energetică esteperfect logică. Unind prăpastia dintre câmpurile noastreenergetice create de Corpul Fragmentar, am făcut primulpas spre vindecarea dualităţii de la nivel biologic. Amrecalibrat electromagnetismul din cei opt centri deenergie, ceea ce reprezintă o fază alchimică a activăriicorpului de lumină legată de crearea unui circuit completînchis al matricei noastre electromagnetice.Maeştrii limbajului Păsărilor au acordat întotdeauna omare importanţă numărului opt. Zeul egiptean cu cap de 38
 39. 39. pasăre Thoth era cunoscut sub numele de Lordul cifreiopt. Învăţăturile lui Buddha se refereau la Cele 8 Căi aleiluminării. Numerologic, numele de Jeshua-Iisus setraduce ca 888.O METODĂ INTEGRATĂ DE TRANSFORMARE BIO-SPIRITUALĂDe curând fizicienii au luat cunoştinţă de existenţaparticulelor numite tahioni, o formă puternică de energiepopularizată în renumitul serial Star Trek. Tahionii nu suntînsă de domeniul science fiction. Tahionii sunt unde-particule care aparţin familiei leptonilor, conformevidenţelor dovedite aceştia scapă legii gravitaţiei. Cu altecuvinte, par să se deplaseze cu viteze superioare luminii.S-a arătat că până şi particulele cuantice normale caelectronii pot comunica între ele „telepatic”, ca şi cum arfi conectate la nivel eteric. Unii dintre membrii comunităţiiştiinţifice au mers până la a restaura termenul grecesc deaether dat mediului de energie înaltă care este spaţiul„vid” Deşi în cercurile ştiinţifice occidentale se presupuneautomat că teoriile lui Einstein elimină nevoia de câmp 39
 40. 40. energetic unificat, în 1920 chiar Einstein face afirmaţiacontrară cum că „nu ne descurcăm fără un asemeneacâmp” pe care interesant e că l-a numit „ether”. Ovarietate de alte exprimări ştiinţifice incluzând „energieneagră” sau „mediu cuantic” au fost folosite în ultimii anipentru a indica uimitorul potenţial energetic a ceea ce înultimii ani a fost incorect perceput ca nonexistenţă.În domeniul biologiei s-au făcut descoperiri similare.Savanţii care studiază biologia moleculară au identificatun fenomen uimitor – energia punctului zero - din careorganismele biologice folosesc o cantitate însemnat maimare decât ar putea extrage din doza zilnică de hrană, apăşi aer. Aceste fenomen are loc când distanţa dintre douăsuprafeţe neutre cum ar fi apa şi membrana celularădevine neglijabilă, apare coerenţa dimensională şi existămulte indicii care dovedesc că energia multidimensionalăde torsiune (un termen lansat de Eli Cartan în 1913 pentrua descrie efectul de spirală al acestei energii) este extrasădin potenţialul de vacuum al matricei spaţiului.Celor familiarizaţi cu aplicaţiile oficial recunoscute aleteoriei relativităţii le-ar fi simplu să observe cum simplaexistenţă a unor particule cu viteză superioară luminii şicare comunică telepatic prin mediul eteric, începe sădezvăluie o întreagă paradigmă pentru înţelegereauniversului fizic. Referitor la subiectul cărţii „Prăbuşireacunoscutului absolut”, din iniţierea unor asemenea 40
 41. 41. descoperiri ale fizicii cuantice care sfidează logica seinspiră Charles Eisenstein în AscensiuneaUmanităţii „Întregul concept de cunoaştere absolută bazatpe raţiunea logică obiectivă poate fi pus la îndoialăpornind de la ideea de obiectivitate pe care o implică însine. Puneţi-o sub semnul întrebării şi atunci ne putemîndoi de întregul edificiu al cunoaşterii derivate din„experienţe”, de care depinde ştiinţa actuală şi viziuneaglobală asupra lumii.Iată că astfel ne-am trezit în era ştiinţei „subcuantice”, încare cele mai strălucite minţi se luptă să explice fenomeneaparent inexplicabile legate de evenimente nonlocalizateinexplicabile cum sunt clarviziunea şi percepţiileextrasenzoriale ESP – pentru a cita numai două dinexemplele cărora li se poate da o explicaţie plauzibilă pebaza transferurilor de energie de torsiune înaltdimensională şi inteligentă sau conştienţă universalăcreativă. Susţin că tachionii şi particulele ondulatorii suntforme de energie nongravitaţională sau energie detorsiune superluminică care emană în mai multedimensiuni din punctul nostru originar din centrulgalaxiei.Vedicii au creat o ştiinţă elaborată care utilizează yoga,meditaţia şi dieta pentru a atrage această energie înaltdimensională numită „prana” în corpurile lor. Taoiştii audezvoltat o ştiinţă similară pentru cultivarea energiei 41
 42. 42. „chi”. La începutul secolului 20 Nicola Tesla a emis teoriaundelor „scalare”, popularizate concomitent şi de TomBearden, care transcend limitările spaţiale şi sunt capabilesă acţioneze instantaneu de la distanţă. Tesla a creatprototipul unui sistem scalar pentru obţinerea liberă aenergiei electrice fără generatoare sau conductori. Maitârziu, Wilhem Reich a ajuns celebru prin experimentelesale celebre cu energia „orgonică”. Eterul, prana, chi,undele scalare, orgonul, toate sunt denumiri dateaspectelor luminice ale aceleaşi energii spirituale sau detorsiune care a generat şi continuă să generezedezvoltarea multiversului holografic.Cercetările mele sugerează că viaţa aşa cum o ştim,depinde de o spirală dublă similară ca structură cu ADN-ul, formată din două tipuri diferenţiate şi suprapuse aleenergiei de torsiune 1) gândul de dimensiune înaltă sauintenţia manifestată ca lumină şi 2) sunetul în octave înaltdimensionale, care la fel cu perechea sa complementarăse poate măsura ca o spirală stabilă capabilă de a activaADN-ul fără întreruperi temporale de-a lungul unordistanţe teoretic infinite.Celor care se minunează cum de asemenea unde potconţine suficientă informaţie pentru a reprograma ADN-ul,merită să le amintim că trăim într-o lume înţesată de undeelectromagnetice generate de televizoare, telefoane şiunde radio uşor de decodificat cu un echipament adecvat. 42
 43. 43. Potrivit spuselor lui Richard Miller, fizician de vârf îndomeniul bioholografiei cuantice, holografic se poateînmagazina o cantitate mai mare de informaţie decât prinsimpla înscripţie electromagnetică. În scopuri practice,molecula de ADN este genial proiectată sub forma unuibiocomputer holografic care decodifică undele de torsiunemagnetizând energia creativă înspre conştienţa aliniatăcredinţelor noastre.Ce ar fi dacă prin introducerea în genom a unor sunete şiintenţii derivate din aceeaşi energie de torsiune unificatăa Sursei, un fel de descriere a iubirii necondiţionate, esteposibilă rescrierea „partiturilor” de transpozoni din ADN-ul potenţial sau „deşeu” care să „interpreteze” corpul deenergie la o octavă mai înaltă, una mai acordată cuconştienţa creativă nelimitată sau mintea nonlocalizată?Ce ar fi dacă astfel putem ridica armonicele sistemuluinostru de câmpuri electromagnetice şi reuşim să nealiniem la Sinele Înalt? Ce ar fi dacă prin ridicareafrecvenţei de vibraţii de la interior ne-am putea remodelamatricea electromagnetică şi am suda breşa produsă dedisocierea electromagnetică din anatomia noastră subtilădenumită Corp Fragmentar, îngăduindu-ne sătranscendem schemele dualistice limitate şi toateelementele legate de ele la nivel psihic, mental, emoţionalşi spiritual? 43
 44. 44. Referindu-se la noile cercetări ale ruşilor în domeniul„geneticii-ondulatorii”, autorul şi cercetătorul DavidWilcock scrie că „aceste studii au adus dovezi extrem deconvingătoare despre efectul surselor de energie externăasupra moleculelor de ADN. Dacă alcătuirea ADN estedirijată de o sursă exterioară de energie, atunci mărindcantitatea fluxului de energie care pătrunde în ADN neputem aştepta ca sănătatea şi vitalitatea organismului săcrească la rândul său.” Wilcock trage concluzia că noi „amrămas cu impresia puternică că unicul factor important însănătatea oricărui organism sunt undele energiei detorsiune.”Eu şi partenera mea Leigh, fiind cofondatorii metodeiRegeneticii ca activare a AD-ului, ne considerăm nu„practicanţi” sau „vindecători” ci doar simpli facilitatori aidezvoltării bioenergetice individuale. Noi considerămRemodelarea Potenţialului Electromagnetic ca fiind primulpas al unui ciclu de „re-naştere” alcătuit din trei faze,acesta continuă cu Potenţarea Bioenergiei de Articulaţie şiculminează cu Activarea Elucidării Triunitare. Acest procesîncepe cu o activare specifică ADN care iniţiază un efectdomino ale rearanjării matricei electromagnetice caredurează nouă luni (32 de săptămâni), similar procesuluide gestaţie umană. 44
 45. 45. Potenţarea se foloseşte de ambele forme de undespiralate înalt vibraţionale care interacţionează cu ADN-ulpotenţial, şi anume sunetul şi lumina. Noi folosim sunetul(produs vocal) şi lumina (sub o formă de intenţie) pentrua produce ceea ce am denumit „naraţiune energizată”.Această mişcare conştientă a energiei de torsiune subformă de cuvinte speciale bazate pe vocale, este capabilăsă stimuleze transpozonii genomului uman, activând unprogram de resetare care zace adormit în ADN-ulpotenţial. Acest program care nu trebuie să fie creat denoi fiindcă preexistă, începe printr-o reacţie în lanţ princare energia de torsiune circulă şi îşi face efectul prindiversele corpuri subtile într-un ciclu temporal degestaţie.După cinci luni, câmpurile electromagnetice şi chakrele serecalibrează de la nouă la opt iar vacuumul de bioenergiedin al doilea câmp-chakră se sigilează singur. Acest lucruse întâmplă pe măsură ce câmpurile chakre nouă şi doifuzionează în ceea ce ar putea fi numit mariajul sacru alpolarităţilor. Nu pot sublinia destul faptul că aceastăpecetluire este un pas indispensabil pe calea vindecăriiadevărate deoarece asigură mediul de bază pentrureconstrucţia unui corp de vibraţie mai înaltă şi în cele dinurmă permite iluminarea bio-spirituală definitivă prininiţierea unui proces de integrare a fragmentelor Sineluicauzate de dualitate (cea pe care Wilcock o numeşte 45
 46. 46. „Rana Originară”). Într-un sens mai profund, putem spunecă sigilarea este necesară vindecării întregului.Pe durata următoarelor patru luni, noua structurabioenergetică se umple cu energia Sursei de sus în jos,asemenea unei fântâni arteziene. Chakrele se deschidîncet, devenind mult mai puternice şi eficiente, pe măsurăce câmpurile electromagnetice îşi intensifică rezonanţaarmonică. În această fază, „potenţiatorii” relateazăadesea un sens al integrării acestei noi energii care poatedura pe toată durata noului ciclu adiţional de gestaţie denouă luni.În termenii conştienţei, Potenţarea RemodelăriiElectromagnetice facilitează luciditatea asupra naturiireale a Sinelui care este divin şi a Cosmosului (care esteholografic, asta înseamnă o parte care nu doar reflectă cişi face parte din întreg), mărind astfel discernământulindividual pentru a începe atragerea unor „rezultatecuantice” superioare potrivit legii universale „conştienţacreează.” Această utilizare productivă a lucidităţiiconştienţei determină individul să se confrunte cugândurile, emoţiile, credinţele sale şi poate conduce de lasine la creşterea puternică a vitalităţii, la o interacţiunemai echilibrată cu mediul (de ex. mai puţine reacţiialergice), abundenţă financiară sporită, mai multe relaţiiiubitoare, chiar şi la reînnoirea motivaţiilor de viaţă. 46
 47. 47. Intensificarea Articulării Bioenergetice devine posibilădupă expirarea celor cinci luni de Potenţare în care au fostrecalibrate câmpurile electromagnetice şi s-a produs şisigilarea. Din acest punct se formează o nouă matricebioenergetică (fără întreruperi sau scurgeri de energiesub forma Corpului Fragmentar) care funcţionează prinintermediul forţei vitale potenţiale stimulată deArticulaţie. Învăţăturile vedice numesc această forţă vitalăkundalini. Leigh şi cu mine concepem energia kundalini cafiind o undă de torsiune vitală a individului care potrivitprincipiului „Precum sus, aşa şi jos” uneşte micro şi macrocosmosul în procesul de vindecare. Articulareadeclanşează cu blândeţe kundalini întâi la nivel genetic şicelular, asigurând circulaţia continuă a fluxului debioenergie necesar creaţiei şi transformării individuale înmulte domenii - incluzând expresia artistică, comunicareainterpersonală, sexualitatea sănătoasă şi refacerea fizicăprin dietă şi exerciţii.Activarea Elucidării Triunitare, cea de-a treia şi ultimafază a Metodei Regeneticii este adecvată imediat dupăArticulare şi după cele 42 de săptămâni de Potenţare.Elucidarea stimulează o porţiune adormită a neocortexuluifacilitând crearea unui corp de vibraţie mai înaltă.Elucidarea încurajează „transcendenţa prin iminenţă” prinasistarea individului în procesul de înlocuire a credinţelorlimitative sau dăunătoare cu acelea care afirmă viaţa. 47
 48. 48. Această restructurare a sistemelor de credinţă, la nivelulfundamental creativ al anatomiei umane subtile numit şicorpul spiritual subtil, poate transforma în mod drasticexperienţa de viaţă a individului. Scopul final esteîncorporarea noii lucidităţi conştiente desprinse dedualitate şi separaţie şi bazată pe unitate şi iubirenecondiţionată... 48

×