Manifestacións da enerxía interna da Terra
Índice <ul><li>Os terremotos </li></ul><ul><li>Risco sísmico </li></ul><ul><li>Distribución dos terremostos e volcáns </li...
1. Os terremotos <ul><li>Que é un terremoto? </li></ul><ul><ul><li>É a vibración do terreo como causa dunha brusca liberac...
1. Os terremotos
1. Os terremotos <ul><li>Duración: entre 20 e 60 segundos. Os moi fortes poden durar varios minutos. </li></ul><ul><li>Pos...
1. Os terremotos <ul><li>Diferenza entre magnitude e intensidade. </li></ul><ul><ul><li>Magnitude.- cantidade de enexía qu...
1. Os terremotos
1. Os terremotos
2. Risco sísmico. <ul><li>Non se poden pronosticar onde se vai a producir un terremoto. </li></ul><ul><li>Podemos esti...
2. Risco sísmico. <ul><li>Prevención : son as accións que permiten evitar ou reducir os efectos dun terremoto. </li></u...
2. Risco sísmico <ul><li>Que facer en caso de Terremoto: </li></ul><ul><li>- Manter e transmitir clama. </li></ul><ul><li>...
2. Risco sísmico <ul><li>TSUNAMIS. </li></ul><ul><li>É un conxunto de ondas de gran magnitude, como consecuencia da elevac...
2. Risco sísmico
2. Risco sísmico <ul><li>Tsunamis. </li></ul>
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Distribución nun mapa mundial os terremotos máis importantes </li></ul>
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Os terremotos prodúcense ao fracturárense grandes masas de rochas ou ao mo...
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Dorsal oceánica. </li></ul>
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>O relevo do fondo mariño presenta tres tipos de zonas: </li></ul><ul><ul><...
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Relevo oceánico </li></ul>
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>A litosfera é a parte sólida da Terra. Está dividida en grandes fragmentos...
3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Placas litosféricas. </li></ul>
5. Continentes á deriva. <ul><li>Existen 7 placas litosféricas: Euroasiática, Africana, Sudamericana, Norteamericana , Pac...
5. Continentes á deriva. <ul><li>A causa do movemento das placas litosféricas son as CORRENTES DE CONVECCIÓN. </li></ul><u...
5. Continentes á deriva. <ul><li>Teoría de tectónica de placas : pretende explicar por que se moven os continentes e por q...
6. Unha perspectiva global. <ul><li>Superficie terrestre sufre cambios rápidos e esporádicos ou lentos e graduais. </li></...
Cuestións <ul><li>Cales foron as causas do terremoto de Haití. </li></ul><ul><li>Onde é maior a intensidade dun terremoto,...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ud10 ManifestacióNs Da EnerxíA Interna Da Terra

741 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ud10 ManifestacióNs Da EnerxíA Interna Da Terra

 1. 1. Manifestacións da enerxía interna da Terra
 2. 2. Índice <ul><li>Os terremotos </li></ul><ul><li>Risco sísmico </li></ul><ul><li>Distribución dos terremostos e volcáns </li></ul><ul><li>Relevo e placas litosféricas </li></ul><ul><li>Continentes á deriva </li></ul><ul><li>Unha prespectiva global </li></ul>
 3. 3. 1. Os terremotos <ul><li>Que é un terremoto? </li></ul><ul><ul><li>É a vibración do terreo como causa dunha brusca liberación de enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodúcese cando se rompen grandes masas de rocha e se move unha respecto da outra. </li></ul></ul><ul><ul><li>As zonas onde ser rompen as rochas denomínanse FALLAS. </li></ul></ul><ul><ul><li>O FOCO sísmico ou HIPOCENTRO é o lugar onde se orixina o terremoto. Desde este punto se transmiten as vibracións ou ondas sísmicas en todas as direccións. </li></ul></ul><ul><ul><li>O EPICENTRO é o punto da superficie terrestre máis próximo ao hipocentro. </li></ul></ul>
 4. 4. 1. Os terremotos
 5. 5. 1. Os terremotos <ul><li>Duración: entre 20 e 60 segundos. Os moi fortes poden durar varios minutos. </li></ul><ul><li>Posteriormente sucédense réplicas de menor intensidade. </li></ul><ul><li>Rexistro: mediante sismógrafos que empregan unhas representacións gráficas denominadas sismogramas. </li></ul>
 6. 6. 1. Os terremotos <ul><li>Diferenza entre magnitude e intensidade. </li></ul><ul><ul><li>Magnitude.- cantidade de enexía que se libera (Escala Richter) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensidade.- é a medida dos seus efectos sobre as persoas.Disminue a medida que nos afastamos do epicentro. Escala Mercalli ou escala MSK. </li></ul></ul>
 7. 7. 1. Os terremotos
 8. 8. 1. Os terremotos
 9. 9. 2. Risco sísmico. <ul><li>Non se poden pronosticar onde se vai a producir un terremoto. </li></ul><ul><li>Podemos estimar a probabilidade de que aconteza, a partir de datos históricos o estudos xeolóxicos. </li></ul><ul><li>Risco sísmico é a probabilidade de que aconteza un terremoto de certa intensidade nunha zona concreta e durante un período de tempo determinado. </li></ul>
 10. 10. 2. Risco sísmico. <ul><li>Prevención : son as accións que permiten evitar ou reducir os efectos dun terremoto. </li></ul><ul><ul><ul><li>Elaboración de Mapas de Risco sísmico. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Establecer normas na construcción. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educar á poboación. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 2. Risco sísmico <ul><li>Que facer en caso de Terremoto: </li></ul><ul><li>- Manter e transmitir clama. </li></ul><ul><li>- Dentro dun edificio: </li></ul><ul><li>* non sair se atopas un lugar seguro. </li></ul><ul><li>* resgárdate debaixo de estruturas que </li></ul><ul><li>te protexan. </li></ul><ul><li>* non uses o ascensor. </li></ul><ul><li>* non prender ningún misto ou acendedor. </li></ul><ul><li>- Se estas no exterior: </li></ul><ul><li>* afástate de edificios ou obxectos que </li></ul><ul><li>poidan caer. </li></ul><ul><li>* nun vehículo afástato das pontes e deténte. </li></ul>
 12. 12. 2. Risco sísmico <ul><li>TSUNAMIS. </li></ul><ul><li>É un conxunto de ondas de gran magnitude, como consecuencia da elevación dunha gran cantidade de auga no fondo do mar. </li></ul><ul><li>Son debidos a terremotos co epicentro no fondo do mar, por erupcións de volcáns marinos ou meteoritos… </li></ul><ul><li>Antes da chegada da Onda prodúcese unha retirada do mar. </li></ul><ul><li>Non son posibles de predecir, pero se se detecta a tempo pódese avisar a poboación e realizar unha evacuación. </li></ul>
 13. 13. 2. Risco sísmico
 14. 14. 2. Risco sísmico <ul><li>Tsunamis. </li></ul>
 15. 15. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Distribución nun mapa mundial os terremotos máis importantes </li></ul>
 16. 16. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Os terremotos prodúcense ao fracturárense grandes masas de rochas ou ao moverse ao longo dunha fractura unha destas masas con respecto a outra. Son os movementos de placas. </li></ul><ul><li>Existen erupcións de volcáns mariños pero que pasan desapercibidas se non son próximos á superficie. </li></ul><ul><li>Existe unha fractura de 65000km que atravesa todo o océano Atlántico e se ramifica cara ao océano Índico e o océano Pacífico que recibe o nome de DORSAL OCEÁNICA, na que hai unha intensa actividade volcánica. </li></ul>
 17. 17. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Dorsal oceánica. </li></ul>
 18. 18. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>O relevo do fondo mariño presenta tres tipos de zonas: </li></ul><ul><ul><li>Planicies abisais.- zonas extensas e planas que ocasionalmente presentan montes submarinos e orixe volcánica. Maior parte dos fondos mariños. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dorsais oceánicas.- relevos submarinos, estreitos e moi longos, que se elevan 2000 ou 3000m sobre as planicies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fosas submaniras.- sucos longos e estreitos que constituen as zonas máis profundas dos océanos. Poden acadar ata os 11000m de profundidade. </li></ul></ul>
 19. 19. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Relevo oceánico </li></ul>
 20. 20. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>A litosfera é a parte sólida da Terra. Está dividida en grandes fragmentos chamados placas litosféricas. </li></ul><ul><li>Os límites entre as distintas placas litosféricas son as dorsais oceánicas, as fosas submarinas e as cordilleras continentais máis altas (Himalaia e os Andes) </li></ul>
 21. 21. 3.Distribución de terremotos e volcáns. <ul><li>Placas litosféricas. </li></ul>
 22. 22. 5. Continentes á deriva. <ul><li>Existen 7 placas litosféricas: Euroasiática, Africana, Sudamericana, Norteamericana , Pacífica , Indoaustraliana e Antártica. </li></ul><ul><li>Entre elas existen outras máis pequenas: Nazca, Filipinas… </li></ul><ul><li>Os terremotos teñen lugar nos límites entre unhas placas e outras pois estas se moven. </li></ul><ul><li>Como causa destes movementos os continentes desprázanse das súas posicións, de feito hai 180millóns de anos a Terra estaba formada por un só continente, África e Suramérica estaban unidas e o océano Atlántico non existía. (Alfred Wegener, S.XX) </li></ul>
 23. 23. 5. Continentes á deriva. <ul><li>A causa do movemento das placas litosféricas son as CORRENTES DE CONVECCIÓN. </li></ul><ul><li>Son movementos causados por unha diferenza de temperatura entre o interior terrestre e a súa superficie. (volcáns) </li></ul>
 24. 24. 5. Continentes á deriva. <ul><li>Teoría de tectónica de placas : pretende explicar por que se moven os continentes e por que os volcáns e os terremotos teñen unha localización concreta. </li></ul><ul><li>Ideas fundamentais: </li></ul><ul><ul><ul><li>A litosfera está dividida en fragmentos ríxidos denominados placas litosféricas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O interior terrestre atópase a alta temperatura e iso fai que os materiais que hai nel se vexan sometidos a correntes de convección. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>As correntes de convección dos materiais do manto moven as placas litosféricas situadas soble eles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os movementos das placas causan:os terremotos, a separación e unión de continentes e outros procesos máis complexos como a formación de grandes cordilleras como Himalaia, os Andes ou os Pirineos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A ENERXÍA TÉRMICA DO INTERIOR TERRESTRE É A CAUSA DO MOVEMENTO DAS PLACAS LITOSFÉRICAS (QUE ORIXINAN OS TERREMOTOS E AS GRANDES CORDILLERAS) E DOS VOLCÁNS. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. 6. Unha perspectiva global. <ul><li>Superficie terrestre sufre cambios rápidos e esporádicos ou lentos e graduais. </li></ul><ul><li>En función de cómo é a enerxía que activa os procesos xeolóxicos podemos falar de : </li></ul><ul><li>* Procesos internos .- orixinados pola enerxía térmica do interior terrestre (volcáns, terremotos, cordilleras->illas) </li></ul><ul><li>* Procesos externos .- orixinados pola enerxía solar.(evaporación dos mares e océanos, formación da chuvia ou neve->erosión glaciares, vento, ríos…) </li></ul><ul><li>Estes dous procesos actúan un e contra do outro, e o relevo de calquera superficie terrestre é consecuencia da loita entre ambos. </li></ul>
 26. 26. Cuestións <ul><li>Cales foron as causas do terremoto de Haití. </li></ul><ul><li>Onde é maior a intensidade dun terremoto, no epicentro ou a 50km del? E a magnitude? </li></ul><ul><li>No caso de Haití , cal foi o epicentro? </li></ul><ul><li>Se o interior terrestre estivese frío, produciríanse terremotos? Xustifica a resposta. </li></ul><ul><li>Nas illas Canarias atópase o Teide, crees que este elemento ten algo que ver coa formación das illas? </li></ul><ul><li>Consideras que Galicia ten algunha probabilidade de sufrir un terremoto? Que debes facer se sucede? </li></ul>

×