Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Zig ziglar-motive-pentru-a-zambi

4.196 Aufrufe

Veröffentlicht am

Motive pentru a zambi

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Zig ziglar-motive-pentru-a-zambi

 1. 1. /[X13 7.16 2/? »
 2. 2. 17. 2| Zlglnr Dlnco 0 de virf 18. Robert T. Klyolekl 3 Tall bogal, mi sine . 19. Dale Camegle Cum si vorhlm in publle 20. Glenn Van Elteren Drumurl epre lerlclre 21. Spencer Johnson Clne ml-a lual Caaeavalul? ‘ 22. Allan Peaae Inlrebirlle lint, do fapu riapunsurl i 23. ()9 Manama . = » Aldoisprezocalaa Inger‘ -‘ 24. 0g Mandlno . Cel mal veallt vinzilor - ’-‘; _ dln Iume » ' 25. Burke Hedge: u, ’ Mlrmé-le nub proprll ’ llrmi ‘ 26. Norman Vincent '; Peale Spune . ,pol“ 9| vel puteal -_ 27. Kenneth Blanchard ‘ Spencer Johnson - Manager In Minn! . 28.DanieIGoIeman . Inteligengaernollonali « 3 29. John C. Maxwell , ,- Cum si devll popular . - ao. u. scon Peck ‘ 3 Drumuleilre tlneinsu ? — 31. Jlnny S. Dltzler ii fini 5,, M{ -* '- V-"—‘; =- Celrnalhunan Llllll v i 3 - 32. O5 Ilamllnn Alegerea Qlll Hill! 9 , .Z.83Z_5
 3. 3. ZlC. /| L}l. .-’l{ cste p1'e5ed11lL-lc lruslului Zig Ziglar, al Cfirui scrip eslc s5-i ajulc pe oameni ' fnluscascé din plnv rc: Il1‘>’cleflAi(e, n1cnt1llC s1spiriluale. Sule dc Conccrnv (‘llh lumca i11lre. ig£1 l1»| t1.~e: ~c carlllc, carzelele dlLll0 si video s1 cursurilc sale pcntru lnslruirca align- l<'llIl(l' ln l970,Z1g 71gla1' a devcnlt miifvrviillar pmte~i111r1<l, [mind cu1'. »L1r1 in loala . ‘nL’l'l£i si fiind consrclurat unul drnlre (Elnldll’BS}7UClallplllfr'SUl'i. lJ]3l'CZCl1l, Cfi— lLllUl’L'_KIL‘ in lumca intrcaga 51 i=1 transmllc lllL‘! ~£l]‘l(. ‘ cu llnlm, speiniitzi sl unluzinsrn unui public formal din namcnl de lot telul. A aparut alaluri de marl l'igur1alr- Americii, cum ar fi ftistul prescdlnte Ronald Reagan, 1l1 . 'l0r1nan Vincent Peale, Paul Harvey, Art Link- lcllcr si dr. Robert Schuller, precum si de alli nume— rosi congresmanl si guvcrnalori americani. Dintre cartile lui (pesle zece la runa“1r), le aminlim pc Ccll‘ dcja apiirutc in limba mmaniz I’14lm11 rro, <Iv mpri 2111111 i11!v—1> Illmu rregritrvrl, Dinrolo dc uirfi Sccrrlul 015211‘- c11*1fmc1ta(apér'utein ultimii doi am la edilura Curtea Veche, Bucuresli). ZIG ZIGLAR Motive peritru a ZIMBI lncurajfiri “ inspiratie pentru cfilatoria pe valurile vietii Traducere dc : Nl)RF. l'iA ROSEIVIARIE l. UTlC
 4. 4. Descriurea CIP a Bibliolecii Nalionale ZIG LAR, ZIG Mame pentru :1 zimbi 1 71;; Zlglar; trad Andreé-3 RU. >L’n’1fl| 'lL‘ Lulu: llururesli ('-artm Verl'1el’ubll. sli11; ;, 20112 1.14 p 2()«‘1nl(§r_l1chc1L , ill mg (cng)'5omellil11g l1iSln1lrAl1uL1t' Lrrcmiragonrmut and lnsplralllm l1»rlife'~ Ups and Downs I5-EN 973-S12 I L11t1:. .-ndreo. i Roccrnz ‘u (lradl l5‘>‘1’Z3 ' uuuatzca , - Agar! vsvuarl . ’ -. M': r:. .-__ (Lopurta mlecn-1 do DAN I’liRl()"5( HI Copcrta dc DAN ST/ 1''ClU ZIG ZIGLAR SOMETHl. *G TO 511111.12 ,111nur EnL‘o11r11g1'111c1rl mm 111511111111.-11,1-1-L1/u 5 Ups and 11.711111; Copyrighl o 1997 by the Zig Ziglar Corporation Published by arrangements with Thomas Nelson, Inc to Curlea Vochv l’ublisllng, 2002, penlru prL‘7elI(a verslune l'0nénL'1lsCé l. Slll' 973-S1 ZU~7Z—l T11, vvi grisi in zrcrsrc rrrvsrrjr’ I i11c111'nj111'm zilmcfi do (1111? ar 111*1'0lL’ pe2ztr11n—ti rlrmrz zvrsrmlc.
 5. 5. Pflllfru Bernie Lofcliick, ,, fratclc Born”, pcrsoana cea mai optimista pe (‘arc in A ldlt. F1 a brezut in mim- inaintc ca err 55 cred, Cuvint inainte Dr. Buckner Fanning subliniaza faptul ca 0 parabola esle o povestire simplé cu uri inteles complex. Si ne impar- tflsestc Llrmatoarea parabola, preluatfi direct din bcnzile desenate ale lui Charles Schulz cu personajelc , ,araliidc”. Primul cadru inffitiseaza o noapte inlunecata; catelul Snoopy sta in casula lui. Se duce la usa din falé a lui Charlie Brown si 0 loveste cu laba. Charlie Brown se uita pe fereastra si spune: ,, lar te simti singur? ” in urmatorul cadru, Charlie Brown si Snoopy se plimba impreuna, iar Charlie ii spune cateluluiz , ,E un simtémint ingrozitor, nu-i asa? ” ln urma— toarea imagine, sint amindoi in pat, cu paturile trase, iar Charlie Brown incearca sa-si imbarbateze tovarésul depri- mat, spunind: ,, Te trezesti in toiul noptii si tohil pare lipsit de speranjca. Esti complet singur. " Snoopy isi trage si mai mult pétura paste cap. Charlie Brown spune: ,, Te intrebi Ce sens are de fapt viala si de ce esti aici. Oare ii pasa cuiva cu adevérat? Privesti frinté in intuneric si te simli complet singur. “ ln ultimul cadru, Snoopy se uité la Charlie Brown si intreabé tinjind: ,, Avem prajituri de noapte? ” Din cind in cind, C1.l totii avem nevoie de upréjituri do noapte". Scopul aceslei carti este 551 Va ofere niste , ,préji- turi de noapte" si SE1 Va convingé sé le déruiti si altora. ,, I’réjilurile de noaple" sint in esenlé incurajari sau interlu- dii placute care pot produce 0 schimbare in viata oameni- lor. DlClll7ll17l‘lll rmiericnii (ll li1nl1iim1gl1': U, Noah Wclhztcr 1828 (la care ma vol rcferi dc mai multe ori in aceasté carte) de- fineste scliznzlrurm ca fiincl , ,faptul do a da unui lucru alta
 6. 6. /, |LJ / Ii ‘L l{ fnrinfi, alt aspect, iniiclificriro, ii‘nrisi'oi‘i1iai'e” A p/ 'Uz{! lL'£' in- seamna :1-1-1CL“CB'.1 cr riii exism iI1dlI1iL’, d t'I'¢. .‘: 'l, J infiinta UW“‘” ‘KT! priuiiice 0 §ChiI11iJdl'L‘ in mndiiri ne; istepta- (L‘: l1ll'1]L‘, ‘(Pi1FHbliL‘. In timp ce ciiiti iiccstc pambnlc : iaP1j, ca ii oi, veti spunc ddP~‘ at , ,Dac.1 el poate, dhlniii pat >1 H1 , ,,Dd(<1Ed pmie, pot 51 en ” Piste priniul pas in K) pm‘ LiUCL‘ 0 schimbarc. Imi place fnarte miilt povestca dcspre 0 clasé de socio- lngie care a stiidiat paste 200 do béiieti, majoritatea origi- i‘iari_dii1_ceiirLil ()I‘£l$L1]lli Baltimore, Mar_r'land. in urma stiidiuliii, stiidentii au ajiins la ziceea-Ri COIICIULIC cu privi- re la fiecare dinirc béicti: ,, N-are nici sarisfi ” Dm,1é7eci 51 cinci _dc ani T1'1(1l‘fll'ZlU, Lin alt prnfesor de snciologiu a iii- ireprins iin stiidiu de Lirinarirr‘ si a remit <51 géseasci 180 1’ M c in cei__L0 de b_aiLti. iDii1trc rico5tia,1/O devenisera l’nL'd1Cl, 3'0Cat1,Udn1L*iiidc timccri Lie siicces Ck? CiICid11fOSiihil'C* iJdUCLIlI1 do an remit 55 réstoariie prc/ iccrilc legatc cle 'i- iioriil Iur, riispiiiisiii tuiLii'ur .1 (us! in csonti acehsi’ —iii ‘Wm “ PmfL‘S><1I‘5 . I’m{c, ~ni'LiI dc fiiicinliivie 1CidViCi, L;l! l‘ . . , ’ n ‘ ’ “mfl Si a lI1i! L’i: ‘af-U purii reiisi<c sa ailwa 0 dSt'I]L‘HE‘d1nflLi— tfliil A. ipid aititur tincri. Fa pin‘ ~1 Simplu 3 / jmbgt >i (, spirs. ,, Ii iiibcam pc béietii aceia. " 5P*“'~"‘, ‘d mea oste céi prin aceasiii carts vuti intrzi in con- tact cii dra§: _n. <tea celor despm mm V5 -m-1195; g1 Cu L-em R. an iiiseiniiat P(7'€_5(1lL‘ [or pentru ntifia oamen Dacia pu- noii in ziplicare Cele invétatc si imi iiiip£n'tfi; ;iii poixxstca 'na, ~iré e pusibil >5 0 rcgfisiti intr-0 viituai-Q aria Introducere Aciiastii cartc ibfi propiinc citeva ubicctive clare. in pri- n‘iL1i rind, diipi CUH1 0 spunr‘ si titiul Ci, dorc§te sé V5 Ofe- rv Lin ciivini / ilnic de inciii'a]. n'e, care uste C(WTI1i‘lVQi1i"ii1i speiuiiitei De ascinciica, vii 'a oferi motive pentru ii zimbi iznuori, Chiar pcntru a izbucni intr-Lin ris aéiiiims Fisca- re paginé esie destinatfi fl implini 0 ncvoic A voristrfi, care poate ca astir/ .i mi 0 cvidcntii, dar so Va manifcsta la Lin mument dat in viaia fiecéiriiiai Firm: -Ie pot folosi pqgini din accastfi cartc pcntni .1 or- ganim intriiniri de Vinzéri, sedinte de personal saii intru- niri de clepartament. La (iceske sciirte iiitilniri, cinem poa- tu 3.3 CitL‘i1>CZ1 Saki 95 cxphco piyvizstca 5i namenii pin fact Schimb dc idei dcspri: cum KL‘ aplicfi nculc Cmiccpie in si- tiiritia respeciivfi 9otii $i i1iiOi‘$i pot citi cartea iinii1a1tii- in, la miciil dejiin saii la ciné, creind asifel 0 mai mare aprnpierc intrc ci. Profcsurii 0 put iinpfirtlxsi cli-vilur, iar in L1nL‘iL‘ L‘fll“l1I. VaIii se poi face copii pentru a le inmina fiecfi- riii angaiat. Ozimeni Cle mate prof: -siile pot impiirt passi- jele pmfc-rate prictcnilor sau mismbrilor familiei care aii ncvnic do Lin cuvint de incurajarc. Pc scurt, accstc mosaic pot fi folosite in multe feluri pentrii a V5 inciiraja pe '0i in- Si'5 $1 pe altii. intr~n Iume atit dc negativi, sint convins C5 zilnic avcm ncvnie de ceva care 55 he invingé negativismiil. Cred C5 'eii giisi ciivinte de incurzijare care 'nr produce 0 5chim- barc in viziga vuzistréi Vi invit nii dmr SS1 cititi cartua, Ci S5 0 disccati paginfi (Ll pagiiii V21 SUgEI'€Z 53 tineti un plXidI! CiCI1il( ea in- fiauiorzcn wuu. i1' istRAY| whim
 7. 7. ]ll / lit’/ llil l' ~L‘l111liill. lI1lll1lllUL{lllillll‘l~llClL‘l sll'i'l, (Inil ii. “ M N Um /1” “V l"l““l‘ “ l‘“ k‘~lirc, iin (’<‘lT1:, ‘lll, ii llLlll'. H'i‘ Nilll U -'. Jllll‘| fl,l7i1llLil xixistixi (li'ClillL'il ll '‘l'L‘~'illll . - -- » (, Li. "1 * i. y‘ . , t 1]_‘ll“ll’1rk1‘A"lltlI11(IL ijnicluii pi . .iii‘li‘ilup. i1i. iiii : n mm L n. ii l!7.lll7l‘ ile Kl dilkilllll . iii in inlluciilfi iI>Ll}Vl.1 iiitviixtixi ]~. »iclin rliiiir in. iiiitc- ilc ii ii‘. uiji: e €t‘H‘. ‘l I *1 i ' w . . , . , » , < i, VUHU llllllL iltL5lLll1L~J| l lcgI[MQ[[l[[: [1 r], ]~u}7)“yi1]i lliiixi -. ili uitiil lii lll‘llt‘ lt‘ >eai"i all Iari‘ lime ~. i (‘mi in ii 1nLillep. i;; iiii 51 xii niedihiti ikl rule Clllli‘ lI1JllllL‘(lL‘ Ll siiii; _;i- Urmeazé liderul liiiiiinii S nt primul iari‘ i‘i't'iiiiii. i5tu (ii 0llDI1l1lIl(: ‘lt‘ nini lllll’ ligviih‘ (l'(‘dlHI'I ilo pa D: :ll'11ll1l. cliir iiiieiiri iiiii intreli Ce <i- poate apune Clt’SPl'k‘L1l1llClll1ll't‘IlUl, Uflnifllill {finil p[i<l<ii'ii iii‘ >L -:1 ili(Ci liirinii cl: pe U piisuiie PL’ tilts, il. ii'Ci L‘ rcun UlJ>lilC(ll pm clriiiii, liixii U iuiprj ~. 'i iluscliiilfi driimul 71 iiccnstii Vii ~Ziri pesto lll7§l’JCl'll Oilu ii i, or urniii in lT| lLl mn- il(1llk. l{A' s'ti’ 1Cl(‘ $1 mai 1lll’Cl‘(‘Sillll t‘§lL‘ iii ilacii (ldll Li H Pgrtu Ub- ~lJCUlLll, iiile 'i'»r Crviitiiiiia s‘{i siiifi ca :1 lllll acuslii iii‘ ll in- ca Cl(Ul. liilr-i» U(ll'CCfl'LI iiifisiirfi, Ualllmlll sllll ls. lul. l_J Kuiilri l iiinpiir, iii l; llil‘/ lil, Fxpcricnla Cste ‘I: l nrg. nii7at iiii (rm PL‘ 0 iliatiintii nlt‘ uii profesor dur: ll kin. Dupfi doiia are do la iiicupi'i'm lntii dé teslul, apoi CLll'>el, la lncul cle s'OSll‘A‘ nu at‘ veileii predi lcctia. nici Lin iiler Iitiir, fl"d iii ivigiiiii/ iiti)i‘ii >n1Ll giiidit ca piiatc 5-ii l1lil1llPldl'LL‘'i’l 5-an iircat in auto- mobile 5i nu poriiit in f5Lll£ll'C: l iilL‘r_<. ;fit(ii'il<ii'; l-E111 Cl(‘SCnpL‘— rit la col putiii Ill kin Cl1SfdI1tc: l, alergiiid intr-ii clirectie gre- sité. De tapt, iimi dintrc ei p: ii'ciir: ;e. ~;eré deia paste lb km. A. J. l{o; _;i. -rs, uiiiil dliitre i)rgaiiizatoi'ii ciirsz, -S, ti dcclartit ca, L1p;1l'Clt; ll1CL11‘C5lLlra S’L] pmdus ciiid dlCrgZ3lIL)l'Lll aflat in fruntc ii lu; it-ti iii dirccftie grcsitli la al cincilca piinct cle 'l>]1lI'(¥l, iar re<lul alcgétiiriliii‘ l'(l Llflhzll Joliii . 'laV'ell clin San Diego, Califoriiia, spunc (5 PL‘ parciirsul viutii sale uii uni iiluisiiuit iiiflLiciitc. i4Ii, klll’CCl Still iiiilirctt, /ccc niii dc iilti 0Jn1L'l1l. Cci tifliiti in pozitii do cniidiicerc infliiuiittnifii cu iiiult min miilti. lzili ni<iti'iil pontrii CATO COflClllC£‘l'k‘J pl’E9llplII1L‘ 0 iiiiciisfi i'e>poiisaliili-
 8. 8. 12 / .lL2 ZKJLAR tale faceea a te asigiira cfi te indrepti in directia potri- Vlfay Cd liotiirlrile pe care le iei sint ba/ ate pe vointi si ca ii I . . . ) v. . . ".‘ ( K a es iin drum bun. (_ind IL] 0 dicizie, aceasta Va intluenta, direct sau indirect, nenumaratc alte persnang, Dcgizme pntrivite luate dc persorinolc potrivite pot avea 0 influen- td PU? -Wd «isupm oamenilor, asa ca. .. liiati decizii bune __ N-0 rim Iii/ i iiiriiidiitii iiiziiizlrii ziltora rltit/ i Zll’i’ll1t’ cit iiii: eri‘15ii fii cliit cii ei. Ambitia —— buna sau rea? Am convingerea ca ambitia, alinientata de compasiune inleéepciune si integritate, este 0 forta iriscmnata care ne :2? UCC Spre mai bine. Va purie in miscare forta intrepriri- 03‘? $1“Va descliide posibilitfitilor pent; -u (me 51 pentru mii de alti oameni. Dar cind e alimentata cu laco- ime $11 fl(_)rlI’1ia cle piitere, ambitia e 0 forta distructivfi ca re, in ce e in urma, pnate produce uii rau ireparabil celui ca- re o nutreste si celor din preainia 1. A spunc ca ambitia ne poati . nal_ta sau distruge este mai mult decit un simplu cliseii Ambitia ne inalta atunci cind auzim cuvintele lui Heni". Van Dyke care a spiis , ,E><isté 0 ambitievmai marcata .1‘; -citaceea de :1 Sta cu trun- Eea Susi Estenambitia de a te apleca si a ridica omenirea pu- , in. mai sus. George Matthew Adams zi remarcat ca , ,cel mai sus a]L1I’gE! acela care-l ajuta pe un altul sa urce“ john Liibbock a spus-0 in feliil urmator: "S5 faci ceva, oricit de neinsemnat, pent-ru ca oamenii din jur sa dcvina mai feri- citi si mai buni cste cea mai mare ambitie cea mai inalta- """“”‘ toare sperarita ce poate insufleti 0 flin- Problema e_ste ta umanfi. ” V “P53 “mil 59°F: in fimpul copilariei petrecute in ““ 1‘P53“d9 tlmp. Yazoo City, Mississippi, i-am auzit de- Cu totii avem senri pe mama mea si pe bérbatul pent-ru 24 de ore pe zi. care liicram la bacanie cum descriau pg -wm--m—. .._. m.. .,. .c. ,‘_ Cineva prin cuvintele: ,, Estc un tinar ex. Motive pentru a zimbi 13 trem de ambi_tios” sau , ,Are foarte rnulta ambitie. ” Dupa toiiul vocii, sc vedea ca apri= -ciau foarte mult aceasta misa- turfi .1 personnel. Am inteles implicit ca era vnrba de am- bitic alimentata dc ctimpasiune, intelepciune si integritate. Pe ile alta parte, deseori i-am aiizit spiinind. ,, F iin om dra- g ". , dar n-are nici Lin pic de ainbitie. ” Din punctul ineu de vedere, Iaptul ca oainenii care an i L{ptitudiI1€ —— inclusiv cei care citesc aceste ciiviiite ~ si nu ti folnsesc reprezintzi una din realele tragedii ale rietii Binecunnscuta butada din medicina , ,Fuiicti. i creeaza (‘ gcinul” este cum nu sc poate mai adcvfirat. i’e scurt, am bitia, alimentata dc compasiune si de iin acop, pmte fi 0 forta insemnata care ne conduce spre mai bine , ,.-lcolo era atit defrig”, spinie mi am, ,, ini'itfl{icz‘irn 1iiiiiiiii7- ru .7 iiiglietiit si‘ ii-rim piitzit 5-0 mm‘ stiiigeni. ” , ,/ism mi-1' )1!- nzzc", spiisc rel/ iliill. ,, AciiIu mzdc cram nai, ciwiiilele ill’ zeseiiu rlin gurfi sub fornm imtir l7LLCflit’lt’ dc glimtlf si 11 trelmit 5171i’ piti- ]zni ca st)‘ iYZfL’lCgBl1I dcsprr cc E'm’l7L’{1t1l, “ (revista Coiiricr [unr- rial) De la fiica de dijmas la rector universitar Mama mea avea o vorba: ,, De vremc ce lfistarul e strimb, copacul Va creste. ” Cred ca Ruth Simmons, noul rector al faimosului Smith College din Massachusetts, este exem- plul Cl£tSiC care sustine adevarul acestei afirmatii. De ase- menea, este o personificare a Visului American si 0 d0va- da vie ca acesta n-a pierit si e bine sanatos in America. in copilarie, doamna Simmons i-a spus unei colege ca intr-o zi va fi rector universitar. Era 0 afirmatie remarcabi- 1?: din partea celui de-al doisprezecelea copil al unui dij- mas din Texas. Fe-atunci nu stia ca avea sa fie vtirba de- spre una dintre Cele mai respectate scoli din tara. Ea estc prima femeie americana cle culoare aiunszi in fruntea unui colegiu sau a unei universitati de prestigiu. Cum femeile
 9. 9. .i. e.. y.. ... ... .._. a_. _.. ... ... ... ... . 1*‘ ZIG ZIGLAR rector -— in special celc de culoare - sint un lucru clestul dc rar, haideti sé vedem ce s-a intimplat. I: /laioritatca povestirilor clespre suc- ces incep cu parintii, in acest caz cu ma- ma. Aceasta accentua cit de important cste so ai caractcr si tirie mnrali si 5:1 pretuiesti , ,anumite l~ucruri legate dc telul in care ii tratezi pe oamern". Apoi, d-ra 3immons a spus: ,, M-am stricluit mult in tot ce ficeain, dar asta nu fiind- ca Xtoiam 55 iau note bune. .. nu fiindca as ti cautat aprecicre sau bogatie. .. ci fi- indca asa am lost invétatin. ” Mcdicul Ross Campbell spunc ca 80% din carat‘- terul unul copil este deja format la vir- sta do :3 ani si povcstea Cl-rei Simmons pare S5 confirme acest lucru. n ' > Comitetul de selectie de la Smith Lollege a subliniat faptul ca cl-ra Simmons n-a inst selec- tata fnndczi era 0 femeie de culoare. Peter Ruse un mem- bru al comitetului, a afirmat: ,, Am dorit sa aven/1 la dispo- mal largf de 0P. t1HI1I', pentru afiputea selec- I persoana. Ceea ce ne-a tacut sa ne hotérirn a fost téiria acestei femei. Performantele ei academice ex- traordinarer Forta personalitétii ei. “ _P‘ermite, ti-nu says sugerez ca daca Va educati copiii in spiritul unor valori morale puternice, ca familia Simmons e posibil sé cresteti un Viitor rector universitar! I Toti sintem modelati de asteptérile celorlalti. Triim la nivelul a ceea ce cred ceilalti despre noi si despre posibilititile nuaslre. Delfapt, ceea ce cred altii despre noi est/ e deseori mai important si ne influcnteazé mai puteniic decit cee: Ce credem noi insine. ‘ t_ Mm“ 5? F’l’T"8'9" '15 Wfleffli, Ilsa rd tntzi £1 dus-0 la doctor peri- iu iicorisii m, tze. VA termznat devreme, s-a dus Ia cumpiiriituri _5i' ripoi I-(1 spus later , ,Acum c/7 mi-am czmipdrat 0 prilfirie noiid mri simt mult rimi bine. " , ,Bmi spusc mta. ,, E5151’ inzlmicarri din cap pzfid-n picioare $1 nu mm (1! rmzeieli. " (trimisa la Rrzidcfls Digest de Betty Booher lones) l/ lotivc pentru a zirnbi 1:) Puterea cuvintului DEESCUII dc-'enim atit de pragniatici incit nu mai reusim sa fim cficienti. Cu am in urmfi, reclactorul-set do la Diilliis i‘’llll‘/ 'l1}l‘* : ’"i’iv< lo-a atms atentia reclactorilnr ruhricilnr do sport ca nu e bine Si loloscasca diminutivul , ,l3ill" in loc de Williani si , ,Charlie” in l()(‘ dc Clurles. l, uincl-o mi Ii'tli'riiiii, unul dintre accsli redtictori, pc vrcmea cind Dunk ldliL‘I‘ de la Southern Methodist University era in plinzi glorie, :1 scris despre un Un comitet meci important. ln articolul lui, spunea este un grup de ca in col dc-al treilea sfert Doak Walter persoane care at :1 pariisit jocul cu un , ,Charlcs horse . separat nu pot face Cred ca sinteti de acord cu mine ca pu- nimic, dar care se Vestea si-a pierdut o parte din inteles intrunesc fii fiindca s-a folosit , ,Charles horse”. hotarésc ca nu e Poate cea mai mare absurditate este nimic de facut. cea relataté intr-un articol"dintr-0 pu- CUVI-RNATORLI. AIIREI) blicatie nationala, in care autorul po- SW11" vesteste ce s-a intimplat cind a pus cal- culatorul sa analizeze discursul lui Lincoln de la Gettys- _ burg. lntimplator, discursul continea 362 de cuvinte, dintre care 302 de 0 singuré silabé. Este un discurs simplu si direct, dar plin de forta si foarte eficient. lnsa calculatorul a técut citeva recomandari despre cum ar fi trebuit sé fie tinut de fapt discursul. De exemplu, calculatorul a decis ca expresia , ,peste opt decenii" e prea vaga si a sugerat , ,peste 80 de ani”. Eficienta in ceea ce pri- veste precizia este evidenta, dar si mai evidenta este pier- derea in ceea ce priveste efectul, forta, drama si pasiunea. Cind Lincoln 21 spus , ,Sintem implicati intr-un mare razboi civil", calculatorul a pus intrcbarea dacé este justificat cu- vintul "mare". Si asta in ciuda faptului ca natiunea a inro- gistrat 646 392 de Vicfime, dintre care 364 511 morti. Calcu- latorul a declarat ca frazele erau prea lungi si a criticat afir- matia , ,ca nu vom putea uita niciodata ce s-a intimplat la ‘ Charlie horse (engl) : crampe musculare.
 10. 10. ]6 ZIG ZICLAR Get 13 " " ~ [75 Urg ‘ca fund negativa. Cred ca suntem cu tom dc elocvent; si caracterul dramatic, impreuna cu pa. . , 0 ‘ _ - . - . . . , _ inspira Peg(: :n: ‘niUE‘1f1l Slmt, amt mult mai eficiente in a-i nical sa aca lucruri marete decit precizja (eh. Gind't‘- ‘ l " . siti-le cul/ eltelraitiel ll/ Slta'-flshmd CE pulere an Cuvmlelei [0101 r V - 9,1 ace foarte multe pentru omenire. in toiul ieriiii In I ' ~ ‘ . am hide _ f d v 5 “fill meteomlagzc/ I soseste 0 riofd: ,, Tucma1 par at e pe alce mi metru dc cur partial iiaros. ” Aspectul conteaza Cont ' 4 A V dame de a _ upra sa c'1I‘lUlLlL Cercetatorii au smdjat 1 _ V ngayarepentru 2000 de adulti. Au impértjt gm. pu llfl trei categorn, dupa intatisare apoi au comparat 5; arii 1 ' - ‘ ' 5 3 . “ oi. i:; :;: : : ::; :’. i;“" em ca cu din categoria medie SC 'me* la‘ C1~$llgau-mal Bum dedl cel die cistigau mai ut-i edlalglecl-all Ca‘flV1n. d0Infé‘ti$are me‘ deck media‘ p , n ecit cei cu o infatisare mai plécuta Aspectul se refera la mult 1 ‘ ' ' ordonat al imbracamintii strzlujcciilenalipilhlfiffihfaljaclellfl delaca 3 ' ' ' «-‘ Mung” "}a_$ , culorile pe care le porjti $1 is sumedenie de al- te lucruri influenteaza evaluarea infatisarii tale C ' sl felul in Care Vé Coafali, machiajul si toate elemerlitrlaleealzeré —-————. ... _._. _,_. . ' . ‘ . . "“"' Safe de lngriiirea ersonalé I oam - - . . P . nsa cel nu Se €gl’; ‘l‘l"ld1;IsI;1::1§ mai irnportant factor este zimberujl Ur. sint mai prelos gm ¢ulnde“P’°aPe de amudine $i <19 d A . 1111,‘ ‘umorului. Un bun simt al umoc efll alm’ Pu‘ 5' mlul $1 0 atitudine pozitiva sint d sim I * ' - t . A 9°59‘ I P}: Se_glndesc bit de importante atunci cind urci pe 3 ‘fl 111,51?! that treptele Cele mai inalte din lumea afa- putm decit altu. cerilor. """“'—"'---—-- Adevarul este ca oamenii sint mo ti d . _ _ _ pro- Cu gcarl 5_°a’1'}9n1-_E_><1Sté multe dovezi ca dintre oamenii 9 9351 aptitudini profesionale, il vom alege pe cel ca l/ lotive pcntru a zirnbi 17 re ne place si nu pe cel fata do care avem 0 atitudine neu- tra sau negativa. lntrebarea este: ,, De cine ne place? " Cred ca veti fi de acord ca oamenii simpntici, vesell si uptimisti au mai multe sanse sa fie placuti dr. -cit cel inclinati spre 0 atitudine severa sau chiar negativa. La fel de adevarat este ca 0 persuana vesela si optimista va face mai multa treaba si va obtine mai multa cooperate din partea tovarasilor sai de lucru decit 0 persoana negativista. E o chestiune de na- tura practica: patronii ii cauta pe cei care , ,c0respund”, fac mai multa treaba si sint niste oameni placuti. Asadar, fie ca hainele cele mai bune s-a fie insotite intot- deauna de un zimbet, 0 atitudine extraordinara si simtul umorului. lncercati si pot sa pun pariu ca Va veti alétura celor cu un salariu si un succes in viata deasupra mediei. Urmalti-mi sfatul. UN aptiniist crede cfl paliarul este pe jumiilate plin; mi pesi- mist crede at prilmriil este pe jurridlrzte gal. U11 realist stie 5:7 dried slrlpriri preajrrifl, pirid la iirmd uricum va trelmi sf! spele piz- hrirul. (Sindicatul L05 Angelrs Times in Executive Speecliwri- ter Newsletter) De ce 5:‘) ne facem grip? A Ingriioriirear a lost descrisa ca , ,dobinda platita pe proble- me inamte do scadcnta” Unul dintre cei mai mari dus- mani ai Americii este ingrijorarea. lngrijorarea este ca un balansoarz necesita foarte multa energie si nu te duce nica- ieri. Leo Buscaglia a spus: ,, lngrijorarea nu alunga ainara- ciunea zilei de mi-ine, dar rapeste bucuria zilei dc axi. ” lntrebarez Aveti obiceiul sa va facetl griji? Americanii iau mai multe pilule pentru a uita de mai multe griji lega- te de mai multe lucruri decit inainte si mai mult decit ori- ce alt popor din istorie. Mare pacat. Dupa dr. Charles Ma- yo, ,,1ngrijorarca afectea/2i circulatia singelui si intrcgul sistem nervos. N-am intilnit nicindata un om care sa moa- ra de prea multa munca, dar am intilnit multi care an mu-
 11. 11. I x 1{ /1:. /11 1 11:.1g‘1114lm1]‘1" 111111.111) » 1 1. 11 1 111111111111111h1t. iu1‘11111111111111’ ‘- _ 1 H 1 .111 11!‘. !‘hi|111‘: t.11:‘1 {J/ LII 1111‘, 11pm 111!<11 111.1111 1v_p111v~‘t1' U117 pL1:1(f1‘. c'cdc1L'111.1tL‘111nt1c, 111- . l,“1j«»1'n1'm t—d1'u . bsUlL1f mm un 5-CI1~ l’k1I1<1log,1i :1 .1[t1 tc1'cumtm11 nu Lian up >N_I‘e mi 411111 411‘ 1 d111t1‘1- l11c1'11r1!u cu 131‘1‘11‘c L1 1‘a1'c11e tapx-111 grip 1111 ‘p . ,;- 111t1r11p]aA111c111ddhi,1.11‘3(M, dC]a mm H, h'“P1“t' 1” P1l1>, l2"1»di11t1'<~ g1'1j1lz-1111115 fro slut tcmcri 110f(111Clate p11 ind slum- dn UI'L‘| L‘ l'1‘. "1111E11F1‘i(E111:V1:»n~‘1Itp“W‘eI1t de 11)”. >u 11401‘ A L um nu LI mm d<1n1‘S"1, Spu, -1 MC gnu L11" Viaga cstc in nmru 111:”1sur. i ca 1111 (adou dc Cr5ciu11.Ai mai multe §ansc gs pr1u1e§ti Ceca Ce [9 Jsleplfl decit ceea Ce-ti dorcsli. ‘ I11 11:'11ic[1ic1'1 X311 gs 1-3, H din fin1:}:11‘1g<)1é11JnL: II 1L1l1l:11t:1:‘1‘1:l11.)111111e1'1ca11111:1 May“ M“ dwpmfoy ‘Km He “mm”-5 : rm .51, dam dr. 0 >l)lIU' p('nt1‘u a redlltc §fflI'A‘d dc i11g1‘i1Qm, <Q (N19 W-, 111{1t:1nrL‘11:m1 " L ‘ '. y 1 ~ . « ‘ ‘ Wmmm DP co11uPL1tet1 ax mnul pests 1luL1I1<11to (19 11111 111- 1‘r11k-H37! ‘1n1U})a1(w> CU ru1'11u sinl .111uIa’1u sau 111111”11:1tu C1111 }L-Km‘ ‘negu/ bu’ _ ml Mush‘ (Hume “flu W “*1 { (ir‘a; lL1111, 1n t1n1p 51» C1,'bL, w7C Pmm ’L‘)(u_j1‘In1Ii~hCn <5? flu (111: §>t_cm111d 9.1 1111 1 sch1n1ba 111111111 Data (A: cf'1“*mmt]m1 mvmn*I/ (‘Sm JC<‘Sf‘Cap1’t11l, am facut un pas Inaintg. 111111/C1131? dc 11 t<1|u5ic11vrgiap0 care a; ‘lic<111>11mat-n dind cu: 1.’ K . stari de mfnie, f1'1.Ist1‘are >aL1i11gr1'1ora1‘e1 > mm A . 1esajuI este limpedc: Dacj n I11gr’1]r>1‘ati 51 nu '. '1 {1'. i111i11tat1' — 'a p1'(1blen1a. A eti nmnic ydg multé ac§iL111u. 11 'é>place sit11a§i.1, nu 'Z1 —face, t1cc'a punfru (1 rezoI— 1"“ Putmt‘ grin .51 dc 111.11 ‘,1,_- , .. ,1 V, 0 1,1 11 .1; #111111 111111 11116 11111155 _~n m'1111v11{; D, ‘H1511,-, . .1 . ~ . I , 1 1 111111‘1!7II‘17f17f]f}—‘n1 41 [1111/~1L»[](~ Mur1'.1 ‘ K W111 111 115211 1111 1’ 111’ 1111111» 1 gm / Intiye pentrll .1 / .i1nbi 19 S5-ti legi §ireturile ROgL'r Cra'{01'd nu €111 putut legs $1retu1'ile de in pan— tnf1 pins“: 121 virsta do 16 nni, $1 (him :1 .1t11nci.1sta 911 data- ral fi1‘n1e1 'e1crn‘1 Dar excela in alte don1L‘n11 cum ar 11 sportul, C1C'(‘HiIVLl L111jL1cE11ordetc11is e<tra0rdinar. in liceu A fustiL1c51(ur can1pio11,cist1gind pests 95% dmtre n1cciuri— 113 jucate. La facultate A cnntinuat in apmapc :1ccla$1rit111 51 a rcusfl ca jucétor profesionlst Dacil V51 u‘1ta, ti la Roger, 5 dan semna C21 are un l1andi— cap, fnsfi dupa cum spunc cl, I1(11diuap11ri1u cclor mai mulfti namcni iinti1'1'iLibilL‘, LL11 1:1 ft} dc rcalu : i, in majo- ntatea ra7.L1rilor,1naiInsemnate decit :1] 1111. Roger s—a néscut cu un plum‘ l1psz'1 de la gL‘1u111ch1 in 105 in plus, nu are douén1i1nii11tregi, cucincidegete1afie— Care. De fapt, in Iocu] degetelor are numai doua fahmge, pc care insZ1 Ic foloscgtc pcntru a roah/ a ruste lucruri (u to— t11Ircn1arc:1bi1Lx Roger nu so plingo do Ceca cc nu are, ci fu- Ius , 9 din plin Ceca to <11 -. .»reashi ah‘ tudlne '1—a permi ‘I1 dc'111é pnmul allel cu 11.111dic;1puri ‘ V91" care 11 m11:11ral intr—ur1 sport LIIYV d'1'i/ id NCAA: Roger nu prutlndc CS1 J1‘ fl u$0r, dnx pcntru cei mm multi djntro nni Vlaffl nu e decit1'areo1'i u3uari. I1171L1a de J7|, R(1- ger este unul d1nt1'c cm man bum m'alo1'i din t.11‘F1, L111 autor do foartv n1;11'e mcces >1 1.115 dc fnxnilm. {inc discursuri la firme din z1pr<1.1pc1n— (reaga lume, do In (111n}m1r1ii din tnpul Fnrfunc 5003 la .1sn— 5111111 de cn111<—31't 51 od11c.1t1'o. Vi <11_<_; cre7 tutu1-nr <5 luau ee111pl11 (la la l{<1;: -1' (‘1‘a'1'md pmblemé. ‘ ku11111111111*. .1:1v11(1111i ap1r1.111/-3.1:: 111 lL‘.1H(Vu; ‘J - -. mm 11.- p1m.11 :1‘ 1'.11.. <.11— 1111.; 111 m~.1.11-1.1 ‘ N.1t: .11m1 (.111 *. m!1~11:u. ~»1.'1 du 1111;11- Tw, ~:1M: :1uz 1111 11c, ‘11HLt 1'1 ' . ~111 2111»: ‘mu 1.1111 . ‘1vH11117v7 H.111 w111'. mv H ‘:1 N 1‘« Unii oameni gésesc gre§eIi de parcé vur fi résplékigi pentru asta. Algii véd binele in urine
 12. 12. 2U Z“J [K31 AR I’: /11:1 i1’7f[ ' :1‘ / Jzufz? ui tw‘ mi , J7.‘(, ’1.T u<‘m7w‘: .7 pr‘ mulfv W731, 711: ~f1:. 417 Jr‘ lmlml‘ mid. ’ xiv L'1Iz‘:1rv' Liderii accepté responsabilitatea HakeL>1n Olaguwon este venkrul profvsionist Houston Rockets, cistigfltorn titlului Asociatioi Nafinnale do Baschei in 1994 51' 1995. Cu un an inaintc do a C“ ign primul campmnat in meciul C11 echipa New Yorks Knicks, Hakeem .71'~a dar scams CS1 fund [idcrul echlpci are 0 res‘ pnnsabihtatc mai mare decit uricine altcincva. A recunL>s— cut C5 stilul sim de joc avea 0 deficiemé, si anume lovifura dc la 5 mctri. Gindiyti-vfi numai! Cigtiga milioane dc dolari pa anA$i fusesc campinn profesionist timp dc §ase ani la rind. Insa avea sentrmentul ca echipa sa nu avea 55 cistigc *""“"‘°“”"*“‘*’"'"“""‘"'* un campionat piné cind nu—$i Va imbu— nitéfi Iovitura de la cinci metri. Tnaintea sezonului 1993-1994, : ;—a dus la sala de gimnasficé in fiecare zi si a excrsat 500 de lovituri de la cinci metri. A fast Lm test incredibil pentru a—§i clédi forfa, rciistenfta $i a-ysi imbu- néitéti performantele. fn 1994, cind Houston Rockets a in— vins New York Knicks in §apfe meciuri, intr-un singur mcci diferenta de scor a fast de peste cinci puncte. Reluérile an relevat faptul cf: dacé Hakeem nu §i—ar fi im- bL1nz1té§itprocentul de loviruri reusite de Ia and metri, in Iocul echipei lui ar fi ci$tigat New Yorks Knicks. Iaté citeva intrebéri Ia care 531 Va gfndigiz in primul rind, credeti cé Hakeem se bucurfl de popularitate in rindu] co- Iegilor datorité efortului suplimentar pe care l-a ficut ca 55 asigure Victoria echipei sale? in al dnilea rind, Credeti C3 Hakeem :1 fast enxotionat cind a ci§tigat ace] campionnt mondial? Iar in A1 freilea rind, fntelegegi de CC :1 primif miirire de sa1arx'L1'semnificativfi atuncl cind 1' Sn reinn-m rontractul? al echipcx Adevirata risplatii pentru un lucru bine fécut este chiar faptul de a-l fi realizat. . ... ... ... ,u. »n . ... .-. ..a. ..v, ... .. . ~ - 21 ? /1oLi’epenlx'A1flaA/ n§lj| ,, V V . .' y ’ ~ ~ rcti do In viatfn dflci I; dLiE'C11ClL PLl'[Ltl obtllk lol u , V j ‘__ 1iL1t= t1»u*LL znh mnwr11si1 nbfinfi cum to ‘fir’ H31“ tn $3 3 ‘. ‘ U > * V. . ' a u -'j L. nvi SJ C35H, ‘—’. ,k‘ 3”‘ _‘5‘““l““' azU‘<‘““‘1”-“" d‘ “h1p(”“m‘ 5111111 ‘"1 *1 (1 mm pam‘d11‘~ —_ '‘‘x-,1‘b‘<‘ 1”‘ C'*“3"vu1 1”] “ ms} mm'm I ; 'Lf1 m1m't 'uc§im'L11 11*! C-ghipd cistlggatmxln :1, dc lapt, A la: t 1i In? ‘ . - ' ’ lorlurxlnr sa u cx mon n K] mm Alma: damrxla 9 - ~ v ‘ ' ' it / a , _ - . ~» *§‘t; ‘17I(‘l, '7ILH M/ prim v Dam Wk“, Wnmlmnm L N‘ [mil c r: )2u'u1fzE '1 m/ '1w[m' , ,,_ «. « ‘V -'7“‘. - - M ; nmm, rz, nrsm/ rzmz mi HI! UIIUH/ [Ll pt I l (Auunim) _ _ - II Prevenirea — cel ma1 bun Uuremedlu pentru dependenta - " ' Bmnett afirma ca pu- Fnxstul rage al dmgunlor Wrllram c V ‘_ f 1 7 ram f1CE cvvd pcntru a-i imP1€d‘C‘] PC mpm nosm 5:‘! ‘aha’ 1. V - - ~ A ‘o iii care comumca 1- seasca drogurl. Dupa Pafex: _1el:1c, éLinPm0d regular <1 Se ]. m_ - -' " u r a 15 " , “e C”pa”m? l’. ::r. L gjrggcolare (sport formatii muzxcale, . . . ‘ , 1 V , , plrca ur xnvr 5:, .. t_) Hreori incearcg 53 se drogheZC- grupun de dlsykum E L’ «A ‘ 1 ‘ t A0 actfvitatc si N ‘nd~amné sifl-i imphcam tot HKUP“ m r is’ A 8 1 L ‘ ' ’ sim fiinte morale si spirituale. Ne m— sa 10 rearnjrihm ca ém Ci atrmzul de d’, -ogun reprezinté o deamga sa e 5P““ _‘ _ . , edemn de ei_ t rulul sx a s 1r1tu1u1,cea n _ _ A degradmte altcarétc xea ideir integesante de la speC1a11StU1 11" Iatés1acc1e' . . , - ' “ lm 1n Mata umn . t_ Dupa pérerea , . drogun dr. Forest Tennan V - . Thnta’ . ... ..(. ... .». ... .«m». .,m-um-= om ordmea este extrem de 1mp0 i W, V __ u Ne recomandé sé avem 0 structuré §l U11 Daca oamenu nu a m centrat pe activitéti pozitivc. un comporfamem progra_ _ V 1 , . . . ‘am Pentru linen, lucrurl cum ar f1 prxnzrfl 1“ respunsalill 1n vl , f milie orele regulate de trezxre $1 de personala, efflafle c: lcare/ 51 un timp binc stabilit Pemm Posibil 5ébf, l1‘: j , ' 4 , . - . > . - 5.: 1 1 studi1 pot fr de mart, alufor. Du zrserlée 1re. s1p01n wbliniazi faptul ca 11 putem rm ata ,5‘ 3 ucm‘ r: :ar§}>ii Ceca cc Sfim dar Ci V0“ COP” STrrHrr 1: A1<TrImLI<V } :1 Ck sintem Daci luati droguri, Sim , ». Ce‘. ) . ,
 13. 13. /Jix / IGI R same mult mai mari ca si mpm d 5. 5 dmguri 51 (-vcntual S5 den: Mai pwtis‘, dr. TL‘ viii mmumind bere 5 incorcu 551 consume 15 LiL‘P(‘I1('i€l1i1. nnant spune ca atunci (ind cupiii '. ’1 sau cncteiluri, ('1 Cred ca of tm J V5 rcorganiza gindlred. Vor pm‘: acest in (om de dorit, iar cnnceptul do Va perfect acceptabii. Dr. Tmimi1t, scnatv in e'1dunt5 tnptui ca tutunnl 51 alcoolul sim in mud inn , ,u§(mrc” care mnduc la drag sL15tinLitdcun amcol din US >e afinni Ca rarcori se intil Lir1>g1Ii'I Interzisc 51 Care 53 accti perv cm (.1 Pt‘ a so dmga ii Se Va pérea cv- 'iabil dmgurile uri ilegalc Arect {apt este Lzvs Ev Wm‘/ ii1’c; m7n‘, unde new pcrsoane (are :5 cnnsuu1c nu fi inrcpulcu mtLms1/saL1ai- Sfamrilv iLH William Bo doctumlui feimam, dvmno dc A In mate in nnett, impreunii cu gindurilu sint nigtc SLI}_§("iil c, tmordinare >1 scamj dc UI'Kep5I‘I!1fL‘. E15111/'I1Iu (U/ rzpiiilzllv <1 : 'i'L‘nzIz .77‘ in‘ . ’in. i 1/ mm/ z, iuzlmz/7 mm/ i'V": 'ii. w7I'h7 in u. v.’r/ Imir/ u in/1 >11 31' mizz/ Ii’ / ii Jill dam‘ . fml rm . ~u rm1:. :r7J . ..Cade, dar se ridicé A inL1i'1tdvti'(-iori in drum sprc spiral, dupé u mli7iLmu 1'i‘n1wm! .i ] nmtociclctci <F1iL'‘llL7 nmsiné care ii mime bruu (aim ’m hesc do<pr(- un tinir doosehit PL‘ HLHDL‘ BIii Wright. dar 53 we iau inaintoa p(7'e; 't1i. I’e kiliti cm In facilitate, Bill I-(1 mnvins pe mm} lui >t'YIN1L‘/ l‘UHlli¢V1 du piatfi du 123 (W0 dc LiUi.1I'i p(‘nh'u 0 Jr}: van‘ <i: ‘ ixindut mnmclvic-tu Dnpfi Ct‘.1sL’lTH1fliHU! a,>1*.1(inf §H. ‘iIm Kii H11 .1i‘ecpcriL'z1tfi in 'ii1/m'cdii1u‘! fi 9 ELi'.1‘~ in . ‘.i— ‘:1 xii, .1 . ‘i1:npdi'.1to qra‘inadfi .3 . v rnrti xie_~prv Vin/ .a1v i nmm my ~1 ic-xi <mdmt . lmtfi V s'. ii11ufnd.1.‘va :11.1111:4im L‘iL'. ‘r "iI‘ 1' w'; m‘un11'un. H}n‘u: ':-ci : . iH/ Jflit‘1L‘J, ‘L'fdiL‘ mu ] Yd NH“n}1iil1i!7/ill1‘J ill‘L‘Aifi ID(Hiii‘. li tut: F :11 ~51: In g: '!mI: ini1.i . §~n; ; 1 ‘iv. .. .1:Z7(, HN‘i‘iiv.1<>L: n, my , !U“. L. PL. ,1n'iVa / Imbi ' — . w {U]m», 1m‘.1H L i"(. i . — um 13 I‘.11iM.1H an x . L]U}m my aim iw , , , , , . . . in 'i1iiii, ]ii', "_ii. i‘Li1~i Q‘ Mm, HH/ L”, L., kH, PW H , i1LHilL L r V], “ ,1, 1 L lb‘. , , p u iiirinat '. .ULtH L 1‘ mm. L’ ‘». ‘ ‘ 1.i, i| _iL1iL1. H Li in a mi [3 ‘1 1 MM in stilt‘ dc ii‘. mns‘tie1l[1 ll . » ‘ 1 aitri luni s1iL1n1'1t.1tL‘ l'f1mlc mic :1 7 g u . « — * . h 1} mi} vrnp im-1tr11L'dici1 nu Hplh K-1 emu. '. ''}.1< _ i _. .' ~ ‘to:5ii1—ai‘ha'L1tgMm1 dm a .1: n 10>? mmd Trecuiul esle indcajuns dc mw ; i,gL«;1 am de buns, I1‘fll' il 5LlPY= “'i"’ important penml 3 Rm ‘ va cmitrola viimrul. ] mxm (em, Pm-n mm‘ ~i uimitnte n C . ‘ ~ . , t 1 vmniu. 111 J" ‘i"m“’ d Piudut 15 dt kitua innt CD01 CL‘ Pi mimcs‘ . « , '. , aL1'n ‘ primul an dupa c( 5'1 5! [L-L1!1iliedUC“ifi dm mm ml SW . , . - R K k . hr cm mai 1n. eini1ataPEW‘ kf 4 _ V , P-11 _‘ 1 . i11Ll, ‘.(-“.11 5.‘ age“) 151' H! u| ‘11mi0dIciL l_111m )l V“ 1“ if‘ ‘k 3 ’ [ ~ V» - 7" *1‘ mi at ict1i ~ ' - i*‘1t in mu ceiialti _, LC K , inxatat mai YHUH: hmfl ‘I [4 Pumjht Pmm-H (W3 W 53]“ 1:” “,1 punt L L‘ m (4 », ‘ 5 avea sé urmezc. Vi t 171.0“, ,. g , _ -L [1lI1L’l1>L'>-Id lLYLl1;! , imunw >Mhdm1LhIL1m PW‘ fiu rm L111: nu xi-X pier- L1:iai"n, n _ ‘ P“ mull’ ”_“1U>n Si-it-hi, j-j““n1'1>1t1 do A invin<; Ci In / ma dc ‘mt amudmm. PU/ mN'rer3 de §L1ccc< in d0rien1L1lal'acer1— aZ1i‘iCO11Si1‘LllC5te 0 U“ ’ iL)[' cu autu11;ijobiIu. t Omul mm nu W dj bah” nu Pmm H Pcrfccta ovara. » _ ‘ V d ,1 ,0. _ . _ - ‘ ~ ~ W99 51 fi>tra§i-Va ahhi 1I‘EK } H“-m5_ Adoptati aueabta It , P‘ trivi E1. _ . _ -, , ’ iv -‘n1.<irm‘nz n7s'i7fni'i{z z1~mvI 5”"! mm‘ ”‘m‘‘ ‘D1 7“ i'1m, i'(~‘LIIii r‘/74211111“ D. ’ 17 W1 " . - 11.’, . "' ’ i‘Uii: 'Ii. R_flil!1iL Jwni LU Hum’ ‘ » (E‘cpmm, 5‘m. L,L—; m., v,[m- _'i'ri'5.: ’Zu‘/ ) Puterea atitudinii , . u . v - , hn Il1 ell >pune Pi’iete11L1l 5.1 . :mi. m11 men lxtv m imr” htcwm H mm . s - V L1] L ~ ~ ‘ miwxmndih nwmhm i Unis] t H H‘ d1!‘ m1du1» ‘Jig in , -, - nmcm, ‘ « Ci(‘n‘II Rndmimli milk *1“ 1 important, dar nu
 14. 14. Z4 11<: /| (‘. | . »1< exterior. FsluprivfcnulnA)5h'uCI: Im. I1 bun sau cc] mm rat: du>. man E. <te<1~'a max cxnstit si mai mn. <vc'ont dccil 'or— hula n<A<h'e FEILII in can‘ SL‘r1‘h1l1|f(‘$XJ in uxturmr dupindu do expericntule nnmtru din trocut hstc cuea (0 in nt'. 'age pt mu11c11irJtxc11oiiaui1respingc. f. ucnmHmnita pinii (ind nu sc uxpnnwé Esta bibliotocarul trccumlui, uratoml pro / entuhn 51 pmtctul ’iitnruIu1nustru. " Multi mmcni an afirmat ca atitudinm este mm 1mpm‘— tanti dccit faptele, iar cercetiiturii rm stabiht faptul (5: Cir— ca 85"” dintre motivule pentm care nbhncm slujbc si pm» — grcsim in acestu slujbe sint legato do Nu incheiati 0 atitudinea noastrfi. 31:1ncferici1'e, prin- r; '4. ['10lI"pel1U'll A zimbi Conducétorii sint managerl . ‘ . —" ‘ ‘1*i-‘learr Auzxm 0 mulhmc dL d1:LLl’t11,L1Nm”§“"““'~“ L L t‘ 19 ' Vedem un numfir u1L11tox'd0 vértl desprc (‘(ud| .1L‘(" mo _ V . . . ‘ , . . ~ ~ ' ‘ - ~ 1>r1 trebule re 51 managejncnt Dun amt fumgu dxfum, llk‘ t 1 H qi tic multe amjmlntc dusprc management, Lar nmna; ,L- ‘( 11 1in1ul lor tx'cbL1io si stic multe dcsprc C0fidUCL‘1’€v m, c ' u / -‘f 2 _ A . Paste 98% dintre compannle amencanc smt COYHPUSC‘ dln mai putm do 100 de permane. Mama majnrltate nu an mm H dL 50 dc angajati Accasfia Inseamné :3 rolurlle dfl mu ‘ . t . - . . . V . _ j —~ ' -. ‘ d‘C1IS1 umen. conducatnr §1 dc managu dcsmn ud_ pa :1}, ‘ ‘ Hf l’rin urmare, este absolut neccsar ca flecarc c mtrg Au? 1 imrunire pinfi cind trc foarte multi tinvri dm ’/ ‘ma de azi, n-agi incredingai rind sc di>CL1f5 despre atitudinc, in ge- fiecarc problemi neral c vnrba de 0 amudinu proastia. unei persoane . »t1'tL1dinea este clwia cducaifiex fish- potrivite 5i nu agi chem unei bune inytclugc-ri cu ceilaltl si uameni SE1 stie cite ceva despre condu<‘e— re si desprc management. E un lucru 'a- Vino cu idei $1 labil §i in cazul fzxmiliilnr (ratcazé-le reggste, in lumea afaccrilm’, ITIGIWBSCWI 9*“ fiindcé unele clmlre cel care eta in transee 51‘ in linia intii sin" gle pot fi adevérafi stabilit un fermcn. a progm-sL1lui in 1'at£1'. PonkrL1ele'L1icu O decizie firfi 0 ahludmc potriviti, dorima Je d in'5— un tcrmen dc [ta rcprcxintfi mm mult dc t 1biL'(ti‘11i finalizare este 0 dc a tl’(‘CL’ anu]. Ln xnuncimr cu m atm1— discugic féré rust. dint buns Va In'at.1 S5"$i facé treaba mai bmu ei cu mai multfi plicerv Soml sau sutia in n amudine putrivitj / El trata situatiilc Liifinlc inn‘-Lm mod multma1eficicnt, coca Co Va i11LL1x1itfiti ~’u1n— m'fimti' relatia. ,'1edicu] cu m ahuldine bunfi ii '.1 putea ajuga mai binc pc pamcnti. In oricc sltuatic do egalxtatc sau cind existi indmeli, an~ trenorul fl Yd aloge intotdeauna pc atlcml cu (ca mai buni ntitudinv -sa H21‘ procuda $1" patronul, 5i biwbatlll sau fo- mum Caro isi (anti un ‘rovarfis dc 'mli. I1es'a1ul: Cun— <tru1t1-Va u atntudino do i11'im_; at0r (ml 1' m1 wrrz. ‘ . ~fi hm? mm in mrrzm: ‘1?: '1?IS1', §." , . , . N. nm~: .« ‘Y uv. min/ cm‘ ml /1?» f1:. idu5L’m'. zi. n1'.1- ,0‘ ~‘; >m’ VH3‘ >1’? ». ’m . '.lul: (7v'u/ II)L>1'utlu'.1 Kvnt‘ rm’ . :«’ Jmx1': :1.": .u' mm‘); dz Um x11L11'd5rc$tc miinile. Pe umerix 1u1’ca>d rggi_ respunsabilitlatile zilnice ale lucrulux efr Cientc11oan1v: rii. Elsc a>igurL'1 (5 coca cc trebuie ffncut Va fi indcplinit intr—un mod ' A A eflcient 5i la timp Po de alta Partgy conC}ucal(1w_rL11‘1‘1 jcaza pe rnanager, mr managerul purw 1n ap 1caxL nor, ‘ mul conducémsruhli. > V Acesm esh3inC0n]L1mt de m auni cf1x: u desumw c5tE">a: :U- Ciatfi cu faptul do a H capnl or‘ga_n1zat1c1. T121l'Hg'j‘f‘L1]Vls”1 pix- pune defectelu in di<CllE1l19 zxlmcc cu uanxerm sax ‘yd (Ito: SE5-te di5(iPhl1€l atunc1c1nd e necesar. r'CtTST{lvL‘ unu 1n re momvele pcntru Care condL1c£1torLfl tr0bAu1c sail suétma tout timpul PL‘ manager si r>lL1l5é}1, €lSU81UClfnL‘b: fl]Ll] 5a a]L1nga‘ intcvral la intruaga uchipa. In plus, cLmdL1cat<3_rul trebuu‘ <5 ir: te]oag& C3 Asa cum il tmtoazfi pc manager 11 Va trata $1 aCe5t'aPeo(1111m1i1 lL11,ia1‘a<e. _<tiaii ‘(xrtrat: } Ljfclpc chcntl in cazul ideal, xonclucamrul spore-Ste ef1cI<‘F, t<1>17‘: "‘“R°' rului, iar a. LL-st. a sporesle eliuema cunduc£1£orL1ILn. Landm- n'£1'tm'11l LWUFZ1 xnann, ‘-; un1h1i I pI>Hab111t>. tAu, kn11t]o1&taAh"t, Spmm $1 imMl. n|_n. C gu P(}_‘[Q‘§, }‘! LlI1rL’ Ed‘ (U1 Laxlc (VI]L‘L1L >11; <(hp1n‘. w dn in(um]nrc w ;1p1'1m1v tluvara pL‘l.1HY1‘l m x mm , I: mr ' Du
 15. 15. .. ... ... ._. _.. ... ... ._. ... ._. . Daci nu credeti ca frumoase, incercati 26 / ,ii; zi<; i.AR VJ can‘, la iindul sélu, 0 Ya dainaidcp.1rtc. l’): ica aspimti la poritia de «nnducator, puneti in aplicarc nccasta idvc Hiliiitiil mm i1iiril1'. ~I1'1i. t ~-11 i'iiiiii7m. t. in fiziu, i‘Zl smc iiisizsi, iliir SA‘ 1111711? in i'U7lH7IlllIVL’ (‘ll tnli cvilii/1‘i'. FimiiZi/ lifill Faptele sint intotdeauna mai tari decit vorbele Poate ca ati citit pnvestea, dar apni nu i-all mai dat atcn- tic. Era interesant, liascinant, incredibil si insufletitor. La momentul respectiv, pmbabil V-ati gindit: P17/iti? ar l7‘(’i7Ill 51? incur: sfifrzc 5:111 mai mult in z'iaf17. Scriu despre faptul ca in 1986, Dick Rutan si Jcana Yeager au zburat non-stop in jurul lumii —- parcurgind in total 24 987 de mile — intr-un avian cu o constructie aparte, avind un motor neobisnuit do mic si aripi extrem de mari. Nu mai 2 nevoie sa spun 1:5 au fast necesare luni intregi dc pregétire si nenumérate ore extenuante de frémintarc in timpul planificérii célatoriei. Au existat, de asemenea, ci- teva momenta extrem de incordate, cind o pompa electri- cé destinaté alimentérii cu combustibil a cedat. Pe drum, 0 turbulenta neastep- tata a proiectat-o pe Ieana in peretele cabinei, lovituré in urma careia s-a ales cu citeva rani usoare, dar cei doi au re- usit si chiar au ajuns la destinatie inain- toate zilele sint 55 pierdeti una. CAVETT ROBERT W“-------—-—--—---~ te de data planificaté. Circa S0 000 de oameni s-an adunat la baza fortelor ae- riene Edwards ca sa-i intimpine. Pentru scurté vreme, au fost nistc aclevarati eroi in mintile si inimile 21 milioane de oameni, dar asta s-a intimplat ieri. Asa este si viata. intim- plator, corporatia Mobil Oil le fumizase Lin tip dc ulei sin- tetic pentru ccea ce a fost descris drcpt , ,cel mai dur test din istorie”. Apoi Mobil Oil a cumpérat 0 pagina intreagé dc publicitate in LISA 'H1dui/ pcntru a-i felicita po cei doi pi- Motive pentru a zirnbi 27 ion’ pentru zborul lor record. Reclama se incheia cu urina- to/ arele cuvinte: ,, Noi aveam convingerea ca fslfi P°51b‘lr dar Voi, Dick si Jeana, ati dovedit-o si faptele smt1ntotdea- una mai tari decit vorbele. " I ta _ ‘ _ A , _ . . _ 5 Nicicmd n-au fost rostite cuvintc m_a1 adevarate a alts cuvinte adevarate. Cu toate ca Dick 51 l9?m_a “U _m31 sint in atentia publicului si miliozinele fie oameni carc. lrhall 1 laudat pcntru realizarea lor nlC1 macar nu so mai gin- dgsc la ei concluzia este urmatoarea: ei isi vor aminti toa- tzi viata ca au realizat iinposibilul. Acestc amintifi lz1:v; '0r ' . V » - ~‘ . csa u speranta ji incurajare pentru A face _:1 m_31 mu _dl _ ste clar‘ Asumati-Va in viata citeva riscuri calculate si ati e - . I tot ce aveti mai bun in V01. Oricinc pnatefi pizrscvcrent dzzrfi so fine iiidrajzuzs de trmbiz. Are 85 de ani, 6131‘ Cine sta sé tina socoteala? Bob Curtis este Lin barbat plin de Vial? in Ylrsté de 85 dre ani, Care s-a insurat la 80 de aril» FaPl'_“l 1“ 5l311€t:5:i: r:‘ri: ?O_ cabil, dar foarte recent_Bola a iritreprins 0 ca 2! um nara in Kenia, al carei ritm 1-ar f_i adiis la eplli1Zal”r(; Ei€a‘l:1a S21 oameni avind doar iumatate din Virsta sa. n C d t dc sase saptamini, Bob a strébatut cu caruta, vreme e 05 . " . ~ - - ' ' ' ' fiin - zile, ulitele satelor de linga N'ai_robiv, ‘c_ap1tala Keniei, ca nu erau nici automob1le, _1i1ci strazi paw ate. _ I V in ziua de azi, Bob continua sé lucreze la ccle trei s u]- be e care le "1 obtinut pentru a-si finanta calatoria in Ke- "- . : , ‘ A niapln ficcare saptfiminii lucrca/ Si trei Zile consecutive, Cl- te 7cce ore ne zi ca sofer pentru o firma de licitatie cle au- . .' ’ ‘ '_~ - . ' ' : icii fu- tom0b1le; siinbetLle sint dedicate unei firms do serv ’ ncrarc din Dallas; Si luCrt*a75/ Cli’ 85Cm€‘“93r C“ “‘l~’79"'3“' -- « '- ' '. ‘ 1titu- tant local dc vinzari pentru 0 companic Clelifflré Elli ri We dinea sa e><tra0rdinar; i, Bob ziinbesle si spunr. ,, at 0 K“ e nevnie. Dacii sint in stare, 0 vol face”, iar acusta part‘ 921 tic principiul sau clilau/ .itor in Viata.
 16. 16. Aptitudinile detox- mini.1llilL11li111'.1l11 lS11l1~111-1.1»Iir;1t1.l1,11.:1-11lt1u 1l1>111 ' 1‘ 1l1'l j, .1~11 21. 11111.11 1 11111311 .111‘.1"11l-1111‘~l1u11:11 liti11lin11.1$i .1111} 131 1- tie i111‘11l1>:11 s.1 1 :1111f111111; ‘11.I111'.1 D111 Cale ‘ilungcrll I991), B11l1.1 11.1*11:‘11pvl1 1111111111-11 7111; '1/111111i 151- 11111 in . ‘vet 1111»- ineni, pl1i1‘11111*~: tu 1'5lI1t1’11'11 ii‘. 5111111111 51 lr.111r.1. li1'1l1 .1ll1'1n{1 1‘. '1 111l:1t111'1>.1/[1 l111 L)'111n11u/1111s1111fitat1‘a :11l111n[1 s1 11111.1 ‘1 t11t1u1 do 11 1‘1'1.lCit1111 in 1111111111 111t1'ua; ;1i (1'1;1l1nt.1 ~.1 1111111cl11 p11le111i1‘1'1, i111 it s}1111‘. c C11 1111 si—1i iZ11‘1:t 11111 11 1,l11*[1 3111 in tinipiil 1‘11l1it11::1lui‘. tiind 1‘11111‘i11~‘ (11 d111'{1 l)i111‘11:'/1*11 ii . <1‘O11to in 111l11 11 pi'11l1l1‘n15, 11t11n1‘1 ll 11 }1c1'111it1‘ : :3 <1 Cl1'}1ri— sc11s1‘11. C1: 1111~o1n1>111~11 1‘1cd111f.1i 3-i .1.titu1'line. (11111 slim - 111111111 111 pustv/1'C1'11i‘1i ‘11i Ll’lL' 111‘. 1ilt111p1t11l1lL'~»p1'1'llnlwfiiilis 71 1‘{1‘. it1,1iiil1' sale in | lI1‘1Il l11in11 l‘1111st1111 [111 H1111 LL L'>iU 1,11 ~i; ,1,111.1:1;. '1 11112-K1-1i1pl111111'1‘111* 1li 1<11tlc'.1‘sl1' 1111 -, 1ti h~tu 1111 11111 dc 1111111111‘. l. r11111t. 1*1'1n1pl11i >1 .1.. ‘1=.11l1i1u.1 l111 linln '1'1.1'~“1.‘1‘11,1 5111/-11;r1'1111.1'1I111i1‘ 11<11"11‘1 1.111 ’>. .1‘l1‘.1.1'11"1' 111111111. 111111111 '.11111‘1'_~. '1'1‘1 ~= -11111111111 ~; ':11.'1'1.2 11.1 1 *1 '1: .111111111lt11111‘1f1'1117= 1'1.11 1.111'1'11,11111x{ t11.11‘t1' 151- 3111 '1‘ . l111l11i. 1'(l11n1i1’11l l11 L: -1111 K11 t. 'f'1 . .'11'1’1'.1‘1‘1*1‘) 1111" 1'11 m 111'! ‘ 9I1v‘1'1 l111~1!1" Vreau sau trebuie? T111111 dc 111111 mnlti .1111, in 111-c1111: 1l11n1'n1u1t11 l111 .1 1111111, 111c1i1ei; ' d1>.1t'111‘1‘1‘1 i111111»41111t1i isi 1/1t11 1111111111 ; :1ti-iin 111- min d1‘ l1[1‘.1‘i111 . 11(o11rtu:1p1‘11p111t. i1l11e11si11111l1c11 f11111le innlt. Ilescnii i >11 ft'l‘L'1'1l1 inti. ’n11'1 1'l1i111'l.1 .11’1‘l 1111111111111 11l / llL‘1. l’{1sp1111s11l 1-1 era 1iiei'1'11 11t‘L‘l11~?1‘ , ,11 pat, i1'1'l1111c >11’-111i l/ |iL‘/ 1111111111" , p111 1111111111 111 1111111. L11 . -curt t'. :1‘.11 dilpii 111 1-:11, c111t'11 i1 1‘1‘1'11 lL'llk’ll 11 11'1lil111i1- l11 11111 ll‘1'l11:11— 111-. :l11 l)1iil1 11 d11t[1, 111911-111 1-1 dA1l11 ~‘1111111n 1'31 1111-~1 111111 111.111 1-P1111111 .1/11111-1 J‘? 111.5-1-11 1/Z‘1. n1.111111 L. ‘11‘1.1‘.11’11.1‘: :§i111l tn: ll’ -‘1'-.1~1~-. ‘ 11 1.1111‘ " .1.’ ' 1111111 ll111111‘11i1111111111111 .1111 . ‘11“ 111111" .1 11‘1-11-:11l , '1 :1-1111" | ’111'~1L‘11 1‘: nc 11]ut.1 ~, .1 1'1t1'l1§; c11 .11 De a.1,_. nminu11[c |111‘1‘11i'1l11 pl51’1:t1 1‘l11‘1 111_t11 5:111 Celt‘ 1%’ 111-1» , ,'1'u111" ~11 le 1.1111111 , '1t[1z1 1t'1lLl L-jugjgn, ,1 10¢ 1vuli”' 1'1~.111 ~11 viivrg in 11<‘1111t<1 ; .fiptan1i111111sta " l 111‘r111'1l0 1‘111‘o111111i11111— 'Zi111a’/ I1 . ~int cele PE care , ,t1'L‘l’ll1€” >51 lt‘ hccin llil1C t1‘L‘l111iu ~11 1n1~r<; l11li1(r11la 111.1 7' d11111111111t;1” 4111 Trobiiio <15 tar (1ll’Giil‘1 1‘a_<11". D€11fll‘: 'CE pei‘1opt11l1> ne inili1e1te1171§ ;1'1111l11'1‘11 #1 l1e1‘111i‘1111111ta, 'inc1‘1111l1 11rin1'1111i'ul lL1ci‘L1.lnl11c s3 spiinuti , , ll'L‘l)lllL‘ S11 11111 llLlC l;1 l111111 , ;;1n- c|1't1-Vila cvi 1111-01111 1111 : :l111l1.“1 Apoi Veti piitoa <1‘ln111l111 CL1 11111171115111 traza in , ,.li1n1= '1'1*1111 :51 11151 din l.1 iLl(1‘L| D11- c'1ci11c'11 'Z1 i11'1t1lsI1ir1c1<'1't1l11 pi-s1‘L11t, 111 iw *1 ‘P-3'1"‘ u put sin1h[1tfit1'<-l111111~11111.i1‘li1(l11111111111!1'111l111n11‘11", gind1t1~ 5 cJ1i11t1'-1» 7,I(11p1l11l 111‘i'1‘slc~1 11111 2111111111 111111111 . v . .- — . - 1 . - . L dl5id la 1n1‘1'1111'1|u I111 1-1111111t1115111 , ~11t111111 11,.1i11 l’1::11-.11“~: ml Fst1‘11li11t111‘1“11<1‘l11n1l1a1‘1'd11atitiidtne '11111'<11i111‘11~1i11- plnl iapt do 11 lolusi alte cm into. V51 1- 1 1111/1 dc-111l.1t11 mi .1l1111 11>lL‘plClll sl1 l'111‘vt1 1i1‘1‘l1' l111r11i1 PL‘ 1‘11i'1- 1111111t1- M1111 xii l1‘ f111‘ct1 rtiti1dint11i 1‘lil'111‘1t1'1 ‘11 1l1<1‘ la 11crt111‘1111111t1> di- feritc I111‘ po1‘f111111.1nt11le di1'e1'1tc '11r dct(~1'11111111 1'cc1»11111e11- so 1lil'c1'itu (iii1diti— Z1 Ll(‘k'l l11 11CC>iL‘ lll(l'L1l’l si ~1.111i1ct1 , ,'1'1‘1111" in l11c dc , ,trub1111‘" L3.111!1'-11 1.1111111 111' (111111 , ,A'11 . ‘1i;111’ 11'. 1‘1’ 1111 5111111 ‘111,-; . 1/1’- T’11~. ‘,‘ 1 l711l11115'T1111 Ull gésiin 191111 ce
 17. 17. transforma energia -man¢s 30 ZIG ZIGLAR De ce n-am folosi metoda care functioneazé? Conform unui articol din 15 august 1995 al lui Marvin Oiasky din Wall Street jazmml, pe 17 iuiie, circa 325 de oa- meni au stat timp dc doué ore sub soarele amiezii cinfind , ,Atunci cind infra sfinyii" 5i ascultind discursuri infl51c§ra- te, conservatoare din punct de vedere social. Demonstran- iii se adunaseré pentru a apéra un program de mare suc- ces impot-riva drogurilor, numit , ,Provocarea adolcscen; i- . ... ... .., ... ... ._. _.. _.: ... ..~— ior din South Texas”, dar birocrafii sta- Birocrajiez Un grup tului au cerul ca programul sa fie in- de Oameni Chis, in Caz contrar fiind pasibile amenzi dezorganiza, ti, de pina la 4000 de doiari pe zi, plus de- nepricepugi, a ciror tang‘; unicé preocupare este de a-5i méri rindurile pentru a Timp de 30 de ani, birocrayii le-au spus grupurilor pentru tratamentui de- pendentei de droguri ca trebuie sa lu- creze cu consilieri profesionisti auton- zalfi, avind o pregatire teoretica, si nu cu fostii dependenti si cu alcoolicii re- formati care au condus prin tara multe dintre cele 130 de consilii aie prugramului , ,Provocarea adoiescenfilor”. Sidney Watson, secretarul cornitetuiui lo- cal din San Antonio .11 acestui program, spune: ,, Am in- drumat oamenii cérre consilieri autorizaii‘ dar de obicei asta nu duce decit la renuntarea ia program. insa progra- mui nostru schimba vieti. " , ,Provocarea adoiesceniilor" nu respecté toake docu- rnentele, tot asa cum nu toate scériie au “suprafeie netedc si nealunecoase", insé procenful de vindecare pe termen lung este de 67 piné la 85% dintre cei Ce urmeaza progra- mui. In anii 1980, un deparfament de revizie a serviciilor umane si de sanétate a decis Ci , ,1’r0'ocarea ad0lescenti- lur” este cel mai bun si cei mai pufin costisitor dintre ccic trei sure dc programs antidepenclenta examinate. brutfi in balogi de gunoi y,10(; v. _> pr_>11ti‘L1 a zinibi i _ 3} Prm ucarua adnicscongilor”, Caro tratcakxi clienni contra 1; dc dfllari PD 71 {am dc alte pmgranie . <1InandIC0asL‘_, kfllt‘ hi i‘e 0UU de doiari pe 7i ~?1SiIi. muitinai putin eliclelltt‘, cer (1 V = V V _ , ' _ fl nu-si puate permite nistc consiiieri iicuhtlflfl, 35?‘ 53 Pm’ griinml .1 ajnns pe punrtul do a f1 mchis. r V’ . pt‘ Dync 3' 0. Johnson a vizitat in repeiaie nndiui ins gitoarele u. ntrc aprobate Lie stat: ,, Aveai propria ta r0II1_L i-51.. (Si) ti so spunca sf: tc C<mC€nfT&‘7-1 515UPr"‘ mmm ‘K . I ' , x u 0 mn nu are nici vmntei tale. .. (dar) un cleprmimrde Ch” 5 _ < _ Lm KL] dc Vomgfi. ” Johnson a revcnit intotdeauna Ia eora/ il- ’ ' alcnnl pini cind '1 fast 11 Pmvocarea adniesccntlim’ - na 51 , c < V ‘ H 3, - ' ~ - r ‘ , urat . iar Din 1992, and :1 terminat pipgrarntliy Obie rC acum este casiturit, cu doi copu m1C1- ‘ . - . ~ . - v lcscenfilor" Ma bucur sa a spun ca , ,PT0W_’C5“'Ca ad" _ v din San Antonin continua 551 fLInCt1°“97eI Vmdecmd 0a‘ mem 5i Schimbfnd wen" . . . . ' ” tc ie mai Mesajul: Bunul sim‘; $1 3P11Ca. “}19 Praitllce 5”‘ ebele - . ~ * - e am . bune metode de a a]ungL in virf. Incercali e p Dm y1gfg)'iC[r[’, flL’lH1ii'O(17YI8)1i trebuie 5r? -1' nscttififollm’ W141‘ tr? vreme ca 517 descoperi of nu rm mrmc :15 Spas. Mingea poate sari asa cum vretl De multe ori folosesc expresia: "NU C0nt'3aZa_ €55? C? U Se intimpla, Ci feiul in care réspunzi la ce‘ea_c. e ti se 1l'[: :l': l1]: plé. " La inceput, se pérea C3 mmgea “P 5é_"‘5e asa fi Vrut Celeste Baker — dar asta numai la inceput. Vefl 0 afectiune Ia piciorul sting numita CilSh'0- fie simpatica reflexa, care ii prO'0Cfi Oameniiuiti cilde rniri dureri. I-‘elui in care Celeste 5»: 1up- repede ai ta cu problema ei este 0 asemenea incu~ terminat treaba, dar rajare pentru colegii ei 019 13 iuniorse‘ 355i ‘'0’ aminti ‘ ' 1 d‘ B id «Vin, Flurida, intotdeauna cit de mm High Schoo In 3 ‘ bine ai fécui-0. incii i s-a decernat premiul. POT (un preiniu pentru realizari personaie) "M
 18. 18. 32 ZIG ZIGLAR ent l _ _ Se cg“ 3"” Scolar 1994 1995. Urmatorul exeinplu expliczi 1 t — v ' . _ . scoariérlgrésucelefiti arsuriabo pe mama 9‘ Ca 5“ ""15 13 gea ‘howl f; <uriilrit ca voia sa mearga. acasé fiindca 0 du- P I e‘“_ M- lowers, administratorul scolii, in- trl-un etort de a o incuraja, L-a spus: ,, Ei bine, macar o 55 P e0 de"'3m° de 13 $C0a15." Celeste raspunse imediat' A nu, d 1 - - . . ‘ " ' é omnu c lowers, vreau doar sé—mi fie adiise cirjele ca 5 POT merge. A retuzat 55 piardé restul orelor din 7iua aceea. ’ Celeste are int-r-adevar o atitudine de ti ul Eu p. Joaca volei si in prezent tace parte din ecFtJiih1~ fie l: ;rt‘)0t_ Ch‘ I i _ - - . ‘ ' ‘fa‘ " f_35€Ste concursurile de mot ca terapie. Iata ce spun péro esorii despre ea: ,, Este o eleva foarte creativa si incin t t ~ A . . - ‘ “€03? , Eelteosstteo atclevaratavplacere sa-i nu pmfesor anul care ma tiucur ca es 8 0 eleva paslicimata . $] muncitoam P9 er . fi . 5"“ aV“t‘° 919“ « Day in multe feluri ea p soni ca atitudinea , ,Eu pot". Cu siguranté felul in re abordeaza viata este extraordimr Asa cum am sp ca- Cot 5 '. AA f-, .us, ‘nu n eaz ceea ce ti se mtimpla, ci telul in care raspunzl la ceea t’ ‘ ‘ -~ . . _ _ _ Itgile Mrii rrzferitonrelzz puritatea ucrului uzinpfirut din 110. rznta oamvnilnr d’ -v - - ” 171 Denver de a vedea mzmtzz _si d0rm, t/i Gama- "! d‘ - . .. . . rIguziCrl(leisiih: ::)Arig2Ics de a se ucdea imiz pe / iltzz . (William Conducerea care conduce Cartea lui Danny Cox, Leadership When the Heals On (Crmducerc In Iiirafie uirixznm), ofera o serie de ponturi lntg resante ' t t . V dinfre e1$el: oar e valoroase despre conducere. Iata citeva 1 19 Prim”! 1’? -VIC], angai tii devin mai buni odata cu setul ors, ‘ 1' . 1 - , » * taleiitai-ii Cjelihduel nutprgi 1“ P3531 at '7?“ do degept SM‘ d“ - . < L con ea. /.a este atitudinea ta fata de 31 l/ lotive pontru zi zimbi 33 In al doilea rind, liderii an un entu- , _ Inainte de a ziasm molipsitur dupa cum subli- niazé Cox, daca Va lipsestc acest entu- ziasm, va mg 55 intelegeti cfi orice alt lucru pe care-l aveti este de asemenea molipsitor. in all treilea rind, cind faceti o listli cu lucrurile pe care le aveti de facut a doua 7i, nu treceti la numérul doi dupé ce terminafti cu numérul unu. intelegeti ca acum ceea ce era nuinarul doi a devenit numfirul unu si, din punct de vedere psihologic, devine mult mai im- portant atunci cind ii acordati o prioritate mai mare, pen- tru a-l face la tel de bine. Procedati la tel pentru lucrurile numarul doi, trei si asa mai departe. Danny Cox prezinté, de asemenea, Cele zece ingredien- te ale retetei conducerii: (1) o etica de nivel inalt, (2) multa energie; (3) muncé din greu; (4) entuziasm; (S) orientate pe scopuri; (6) curaj; (7) concentrare pe prioritati; (8) noncon- formism; (9) judecata sénfitoasfi; si (10) preocupare pentru dezvoltarea angajatilor. Danny afirma ca, intr-un interviu luat boxerului George Foreman, i-a observat nasul si si-a dat seama ca statea lingii o persoana care intelegea ce este durerea, asa ca 1-a intrebat: ,, Cum de ai suportat toate aceste suferinte ca 55 ajungi cainpion la categoria grea? ” Foreman a raspuns: ,, Daca imi inchipui foarte bine ceea ce vreau, atunci nu bag in seainé ca ma doare ca sé-l obtin. " Apoi Cox subliniazé ca aceasté idee este valabilé pentru noi toti. Danny ne-a dat niste sfaturi extraordinare. Cred ca da- ca ar ti urmate de mai multi Clintre noi, tara asta ar avea mai multi lideri. Ascultati-l pe Danny Cox. 55 te conduci pe line. Mulii diiitrc participxirifli la atultcrill dc arts puiimz virstiiici isi iiicercnu pvntru prima ozzrri indcminarm la diverse discipliiie. De dinciila de peretele cs d€Sp{7I‘tt’{1 cursul dc picturfi in ului Lil’ cursizl du iicmzrele, se auzirri ziriiiritaizrelr vorlie dr dulcc n : bii- iiarc: ,, Crcd art :7 st? lc trimit »1epu, liI0i' «:11 sri le piiiiii pefrigm't’r. " (Trimisa la Readers Digest dc Lynda Alongi) conduce pc altcine— va, trebuie 55 inveti
 19. 19. incurajare din toate 34 ZIC ZIGLAK Alegerea iti apargine Pofisatecoii " - . v . A . de ceea ce n a" Climm/11 awym a Feed “E ‘H 59” 5“ 19 P111181 mm net mm 1.‘ var yreaiu so subliniez ca lucrul asupra cg. reusim <5 r:3_1"j“1 lf“1C&‘ un ml l'T1£1]{1l" cu privire la ceea ce , . y _. izain in unto. Cred ca toata lumea stie ca ticither 'V1l; l{ESiUI}C, Miss America din 1995, este surda de cim aye": i '_ -“ . V. ) . “rpm an (LE1 ini lnsa Heather is a concentrat intotdeauna 1. . u l V. . concentrat isi CC mm‘, m1 ampm J Ceca (C “U avea’ S73 . 1 l ' ' . - . . . lor " Wu“; P12 3Pt1iUdlI31lOTICl, nu asupra incapacitati- W (1109 2111519 parinti careau crezut in ca cu ar- Cind (_ Dare si au sprijinit-0, au iubit-o, au inc €_$. lVpe-rsoana curaiat-0 si au muncit alaturi de ea in P1111'1V113 .31 faci tot ce facea. 111‘”11 _F'°.11'1V1t, _ Aceasta tinérfi trumoasa are 0 mime P11111951! ajutor si ascutita. De asemenea are un spirit ex V H traorclinar, 0 credinta putemica si a P3151 9- muncit cu perseverenta intreaga viata l/ lotive pentru a zimbi 35 Implicare totala Lumea goltuliii e plina de mime legendare — lack Nicklaus, Byron Nelson, Bobby Jones, Ben Hogan, Arnold Palmer si a '11. lnsa in toate privintele, multi spun ca Ben Hogan este in virtul sau toarte aproape do virtul pirami- dei. Ar ti greu sa mentionez aici toate realizarile lui Hogan, dar printre ele se numéra 2-12 de intilniri in l’GA Tour in care a terminat pe unul din prirnele 7ece locuri, intre 1932 si 1970. Hogan :1 cistigatA3(] de tumee intre 19-16 si 19-18, dupa doi ani de armata. lnsé lucrul cel mai memorabil in ce-l priveste este ceea ce s-a petrecut pe 2 tebruarie 1949, cind masina lui s-a i/ :lJit frontal de un autobuz Greyhound si era cit pe-aci sa tie ucis. La inceput, medicii 5-au indoit ca Va supravietui. Apoi an prezis ca nu ya mai putea nici- odata sa mearga sau sa joace golf, dar dupéi numai 16 luni el mergea pe al 18-lea teren de la Merion Colt Club din n"'''''’‘''‘'''‘‘‘''''''‘‘'‘‘‘'‘ E foarte indeminatici in a 't' d .1 . . _ _ : .C1l€pCbu- 19 ef11‘"11119111101’ $1, de a lungul anilor, a tost aiutata de multi P19 €50“ 51 C19 3119 Persoane. Unii dintre ei chiar si-au fa- cut timp szi-si astearna notele pe hirtie pent-ru ea. 1 fibservatie esentialé: Exista nenumarati alti oamenl cu P1”? 191118, dar acestia s-au concentrat asupra pmblemelor in oc sa se concentreze asupra solutiilor. Va rog sa intele- Ardmore, Pennsylvania, aducind ulti- *"““"'”*‘*""‘““""’“"""“'" mele tuseuri la rnemorabila victorie de la E adEV§I'aL turneul U. S. Open din 1950. Pfegilirea Spectacu- Numele sau este de obicei mentionat loasé duce la per- cu veneratie si oarnenii comenteaza fara formante incetare intensitatea jocului sau, implica- spectaculoase. rea lui, telul in care se concentreaza com- -«N-'~--W-~= v~~W~* geti ca este o observatie si nu o critica. Nimeni nu srie Ce simt ceilalti oameni unele ‘ 7 , _ , probleme pot ti de nere7olvat do cat . .. ‘ , dine ciieou1e1r: rri1aI1iS‘: 'vmau 5:1 Spu. n Ca Oamen" ‘11 0 311111‘ P , Iii itoare, entuziasta, gentila si pozlfivg; vor atrage nenumarati oameni care nu numai ca sint d‘ . . . '_ is- 1m-S1 53'‘ “1“1‘-3 ‘131 3513 3$f€apta sa 0 taca. in multe situa tii H d" , ~ - T I, I a 1 u inea pe care o aveti tata de 0 problema este ma; importanta cliiar dccit problema in sing AOp0rlzmi/ rztm bate dc multe ori In 1151?, dar piiirt ciiid dezlc- )l[rzii, t]i(l, iiesc/ zzi_1_e, ti zdvrirztl, desfaceticele Jami cii'lz}(c si in- L '1 1.1” 11111111 flllfljwt, llC]fl 5 prev: iirziii. (Rita Cooledge) plet asupra problemei din acel moment si dorinta sa nea- bétuté de a-si pune in joc toate etorturile. Probabil ca a studiat jocul de golf mai mult decit oricine altcineva si a muncit cu harnicie din zori pina-n seara pe terenul de an- trenament, pertectionind tiecare aspect al jocului sau. Stiu cfi poate nu sinteti jucétori de golf, dar vorbesc de- spre Hogan deoarece calitatile care l-au ajutat sa devina Lin jucator de golt extraordinar i-ar ti permis so reuseasca in practic orice alt domeniu. Are 0 capacitate incredibila cle a se dedica si o etica de lucru solida. A studiat jocul asa cum putini au tacut-o vreodatfi, sau poate chiar nimeni si .1 tost term convins ca poate progresa, indiferent cle telul in care juca. Sint convins ca daca veti adopta aceste calitiiti si Va
 20. 20. ,, , 77 /11./11.1 xx "41 ~’«‘D« 11111111 .111 1' ‘ ' ' ‘ ll” ‘IUILMI ~J11 11 111111-1111 119 1 .1l1'<—z1. ~L1< LL‘>Ul 1.11 11 xjnuy '1-7 11. 1 ; 111.1 11- 1!: J1 1111111111 ~11; , / 151111111, 11v1.'. ';1'1‘:1'1—1 11» 1'11’ 1‘. r,1>-, ,, , , .1 .1 ,1 . I “ I "v1/L/1«r1 10.} N111111», Cheia este convingerea film°‘ll‘l ‘l‘"”. " CI'0'li’' 5131111:-11 ales; -<11'1 ‘“ co11'111gcrc '11lo1'e11/*1 1111i mult l ‘t i la H” mm Cu 0 ,1 1 Lori 1 “ . re 1111 1111111111 L111 lIll£‘l’(‘‘ Dirmr ( Sum dt U _, 1 Cursi ' ' ' , » _ t ,1 11 {1n11l1711111 p1., m—m1m 111 UtdeJ1111.'1 (011'1n; :_e1‘(~11 1111142111 111- C11 csfc clu-1'11 r11n1i11eri1' in l;11 sL1rs‘:1 CleClic11tiL'i este Diciostlcoiiv - ' ' ‘ K , ms (‘1 ' . 1111-11 ll111l71jUl tmpululj 11191/,1 1111 plrridiis u. fr11(>rd111111', pug» ’ ‘ , I1 c, ’111n v - —' 1 . — Cmnllmcé pmibflului ditntcit 1e 111111,1€‘p1es11lcfCl§-I . . ' ‘ 1 11crcz1r1111rdmr-1' 1 ~- 1, ma] “W1 du hum“ D 1 1 11pm <11 4 ‘ < ‘ e multe ori clienlul 11 ~ - p111‘11 1l11fm‘lli l11v; rcClo1‘ii 9 ‘ I H A ‘Um’ 1 .11le111pmd11<ul 111111 ' V — . 1111lesa11.~vr- 1v111le1>fcr1t1‘,1‘l 1l11111rif1‘1 i /11tnr11l111 in 1111'e1lv111 'in- _ p1‘<11lL1s11| pe c11re~l m‘1'1'11_ 91111t{11111'11t1'lr~ n1»a~t1'e sint 11' l11lL‘ L: L1r11j11l 1111.111‘ [1 — 111111sfv1‘11t rulul dc linga 11111. In fix] ‘C 111t1mpl11 ~1 C11 c1m1n<_{o1‘1lu l’mfu<111'L1l Care C1‘: -do cu 1111111 11'e‘i 1 ‘ Ivrl c111111111ic1 il 1'1 ~ ' A I numllll llwxl’ < 1 m11'111<ru 1 . . . v _ - 11cg. <te£ t1111'1111v1>1'l Unul lat PS1‘ kl Pun Pmmn/ ‘mm 1» - L111 re :1 .110 c111clcf1'1r' ‘ 1 mo d111 ''l11‘' K11‘ s‘l1 ‘ ‘ ' ‘ I ‘ ’> 9“ i, ,M11lt1 1 - ' ' . , 111111111111111111111s11111lt111a1 do p11rfo dent CI'L. ‘ClC1"1ll ca pot I'ii11d(1‘1 11ltc1'11v . , . . pot. ” l’e scL11‘f, inc1‘cderc11 lor,11:151-111,3 11”: Va J Re/ ‘Ht m 0] (LIl11, lc—.1 pc1‘n1i5 55 rub-ed, -¢,3_ (j(, m,m , t.: .Um'I_ll1‘>"~‘r<V‘11 11|1~ 11u11stun* $1‘ di11tr—u11 . s1111t1i111i11tc1'1 l111‘1'L11lll >Ed~ ml‘ dm all lt‘ 1111/1 51111 dospre C1il'L‘ 11fo1'1 i11fo1‘1111t1i Ll1PL- ml-G It-mm’ 1301111; du«‘<11'L‘1't1' Qlml l! '1]l1s'[Q1‘[]n1 M-0L1§Ha. ma bmt ml 5‘) Plfl CD101’ 111'l11,l1 in sf(*! ‘1l 111111sl1'1"1 do Ifllllh K mm ‘lulu! -U .1l: f1"1,{il»1suCi1*f11t1-11 Profunziniea coiivingcrilor , ,co11'1‘ngc"mai 111ultdccitvash'f11- fen Cunosiinlelor. 1111511-1'11— 1 t‘l{‘5L‘OI'l cstc ,7 d~. Ll* 11c11t1'1, 1111- l1L~m.1‘, U, ''I11111* 1111111111 11 / |T7ll 11' . 1'11l11l1—1111upc1‘s111111.1111cm1111;; u1‘1p1l1111«lc . ~1 1'1 11 11311.1 (1 p1'r<n111111 1111:‘ v.1 1111411111! ~11 11111151111111 11{L‘~b1’ . m1— 111gx'1'1>1(1-l(11'l11lt1.. 1'11l11§1—1111 1111Ildcr1111p1~| 't1111l5111: 1 11111111 u pt-1’~1111111'1 cu cu11'111g, e1‘1p1UlLI11Ll1:. L.1p1‘1l7lli 11tl'uls1‘1 11t1111.; [1 1111111121. '[1 11i 11r1‘1t:1, do 11v111o11v11, 11 pUrs<mI111 (1110 uste It-1‘1c1ta cu cvea (9 face 51 ~: ' l111cL11'11 dc mult 1111111111111 <11cws LlL'L'll cei lipslli do: 1lL‘£', slt‘ (1111'111;. ;e11. . ‘lc: ».1jL1l. l11sL1~ Sll!41:l 11(L‘11sfI1 ides, d1-7'(1lt11t1-‘. ‘1 11so11c11L‘11 C(111'i11gu1'1 V l111111—'1'1 a11gaja111c11l11l. S171! . x‘1<; H1'1 1111111 M11£111111I1'»;111’11r1g111.'1I1II1‘1I1'1'i11I11hl1’1‘1— 1111.1 ii 1111*/17 1‘1w1;1111111‘i <11l1’ 11 :1 m111~‘t17 ill’ 1111111117. I>‘1111’1'11h'I1'>, 111'11l1'11111~‘1‘1'l .111’ 111': 111'111'11s1711[1i111f1117 ([_', '1’c111z1'1’ S111'1'1‘}1:1'1'1't1'1‘ 1‘11'~‘l1‘1‘f1‘1') Motivatie, manipulate si conducere CLl'lI1l’L1l 1111>li;11li1' Oslo dosvuri r1111fL111d11t L‘ l«1l1‘11§111 11158111111113 53-1 (<111'111_~; <*{1 111' 11lfi1 <11 111111111 I11 111* []L11g, Pg[1[1'[| bnmlc I111‘ l‘11ptL1| 1'51 01111191111 I‘ 1111' te111ule, 1111'cptI1 1'cspo11s.1l11l1l11lo11 p1‘11l1'L1 p1‘11p1'l1lc pc1‘fn1'111.111lc §l isi ti11.1li7.c11711 sl11Cl1ilu sint 1'»: /11lf11lL‘ 11lL‘ lD0il'1‘1llL‘l l1111i— p11l111'e11 11159111111111 1'1—i cn11'111ge pc 111111 511 f11c(1 1111 l11c1'11 111 1111111 p1‘11111p11l[M1111-l'1c111r 1* ‘[1 tn. . L1111l'l11 prclul L111u1p1‘o— dus do p1‘n11<t1'1 c.1lif11lc 51 117i puns pp 11111119111 sfi lL1c1'eZL‘ pvstc p1'o; :_1‘11111 pr ; _:1'11fi> sint oxuniple do 1111111ip11l111‘e. M1111ipL1l111'e11 il d1strL1g, u pe 11111111pul11to1'. limep 511 11111— l1lc / '1m11ri do ‘pro 1:] 51 u11111c11il sint din co in 0: n1'11lp11f1n in(l11111f1 5:1 1‘1”1.~pL1nd1i intro 111111110111 po7.1fi‘1“1 l11 n11111ip11l11— iea lur. l’mdL1cti‘1t11lea scade. (, 'm11l111‘e1‘e-11 i11se11111111‘1 5:1 m11'i11g1 pr cinc'11 >51 loci L111 lucru c111'e este in ll1l13l'L‘>L1l 11111i11ClL11‘(1r11. l)'1}_'_l1f l »'c11l1m'e1'. ~;p1111L‘a Clespm c(111CluCe— re C5 esle c11p11c1l11le11 du 11 cu11'l11ge pa c1ne'11 521 111111 (: - ‘1‘u1 tu t1i11dc1"1 51 cl 11 1'u11 Ciml so 1'11li111pl1'1 d(k‘l lLlC| ‘U, p1'1‘f01'n11111fulL‘ 1'I‘L‘'(, pm1l111‘h V1t11tv11 (1‘c$t1'~ $1 11 n1l1clv pi 1‘t1 c1~l1g11.
 21. 21. 38 / ,1: . Z1: .1, w A curnpnm nmh'atia cu man1p11l.1— rm Csft‘ ca 3 gum an cnmpam bun§1m— tea cu ins‘e1[mwrx.1 I)ifor(~11m este 1ntvn~ tin puxxsuanci. 1InnatId .1 detcrmina rmxncnix Jctlruwuze pr ban liberal . iu; .;cr1 5| .1 dnrmtel, iar mampularea d ucv dvsemu L1 0 _m‘L*ptar0 1’0rtat[1. Pr: ma dmtru vle C>tC chcfi .51 dd re/ ultatc pe term: -n lung, far (0.1 L161! dnua nu are nici 0 [mid uhcfi §| CSfL‘fUII1[, '7(YI‘<1]’fi, Il1uma~ Cn| 'li>; le a spus: ,, L‘n um mare isi d<x’cdc; 'tc 111Hret1a prin telul in (are i: trafea/ .5 pa aux mi '1In§1X” 'alua— run 130 mru o duh Jltnm a deb. -rmina dam aveti tcndintn xi-i IHU(1dU>. '1L1S5-1’ manipulatipu0an1unl. Motixat1a in— . ~‘OaL1111[1 .1 mLmc1 impruunfl pcntru A nbm1v nn avanmj re— mprm Innipulan-a in. scamn. ‘1' rm convmgu sau klnar A1 loxjtn i1m’—nn mod mbtil pc-na1nen1.sZ1 lam’ tma a: :tl1*li1cIt (iS.1C sh; _;at' , ei sd piarda _~IZ1tL111dL‘ 1mmnti ah>1', tLm— ti lump. ) Lisflga; alfiturx dc Lm mampuIntm', numai urosta CI_5I1(; f,Il In plus, ! (m1‘ia mu kmnp<mra, Earprc§L1I cnp]«'$1— rm: Un pricten , ,dc vrcme bugfi" iti este intotdeauna alituri (ind are nevoic do tine. I, Zd¢-1'11 «i mot1‘.1mri1 sint cI5t1;; [lx:1‘1; mm11pn]amm sint mmti care pmduc rcscnt1n1cnte si d1:. c<»rdiL-. C1‘: -avti 1noti~ '. lflL‘, C<»ndL1<‘c_t1-'i oamonii 51 mm 11m1xpL1Iat1 [NH W/ ;r[u' , D.1, F/ IL’/ /HIL‘>L u; q1'fiz/2/Md‘iuiwzl. dmr .1‘ :7//17 mm A/11"’ Vine din suflet In / ma de (111, licooanul np1(ju(Z1tnr do baschct u atit do fnaltim1t. I1'pL1toa 5: pm cascj n ¢_;1ml'i in uchi. Din avast mwtn, vrr dun dreptul mmuclilnl «:51 KL-1th Bm. ~'eII, cart . n on dn. 1,08 m, f. '1c¢-a pane (lm vchipn dv baachet Ll Lmi— 'L'1'. ~1[€mi I).1)hm. F tutucmtl(vnm1wt1‘1mai xmmd dvcit AlizaL1llu1(fit(n‘di11istorm ~mhI 'CL'5[LHV1'‘Ut'L‘Him1IU ‘.1 h: I3u; .;Ll: -s, (.11‘vJrcZ mvtn 5: ]umfitatL‘ ~i foacfl fl‘ , A 3*; }1nuvb- PEIIKIU .1 / umhu . . [Rim mult v ‘, -> ‘ Lhnlutte llmml, , mnnpmmmll : ])‘: ]dLiK1?.1PE: L junul ]m'itur cu Mm 31.11 . _‘ ‘ . 7 P . « - mm xtllfld Pk It . pm K r V Emu dc _~fatum mru A partlclpat la ’1I%. v V A V‘ ml in [’uatL- rfx lu<rL11 cel max rclnar 11111 cm mi . . lL'l‘ I 1 , - . ~ - Fstc 11m1. w11 4 0 , ' r lnmul 1n umllnua m I art» ~ t. Lh1p.1 huh _ V _ l ‘ re , , . - ; l1'1tm'1 do H01 ‘Hugh , ts m'Dld'Ctm| M1dt pm(P'm1'a (1 iL's"fL11 dcbL1}1nh1a1 411.1 ‘ . , . - ‘ minLnrL~1mm"11:. vx . _ > ml LPU‘ m1 k (‘1‘1h0L1nD H11 an’truImr rn. rnpchtL dL‘ In 1‘CC1Ip(-rarv 1 L‘ s V V _ __ , 1 . — I. / . . v v v 1I'Tk‘JULLl‘L1lHJl. L. .~tcI'H 10HmL. ‘v “Plug (“ml 0 P; 1 slelflll/ iiI1‘1Ill1 , . . ‘ ” . , 11 ch . ‘ K ‘ , ,IL‘lH1 dlL‘ Lm sufilet 111.116‘ },51}; ,P1*|1 H1 ‘bfi mmwr “nu » . ' 1 1—- 1(imcn”. Kmh T€L‘'L‘ CK t L 1I1.UflLf( mu . _ . _ » . 1*; 1~——de bdt1[Or>1{g1]1e]1UI mm Ch In 11W‘! K . “Pt hm”-m« @131‘ can an dezavantaje ‘ ' ‘ . .‘ . ' "‘diCflhlI sau handuapun nah 111%‘? /I , , 2n 1 . dugLie1n1pmtaHtHL1mlK , ,>Pe11 V; . Y5 spun mate ac: -stea fnndca cstl. ‘ 1e— lam’ usor sh use/1' oanucflii PC ‘”‘ Umf“: ‘. '- ~-1:‘ ‘x . ‘a1<a—I 91 ‘ -‘P“‘ ‘”‘‘‘‘r ‘‘ ‘: m¥lm_h “I: K, qfilhmew L*1c'i 17:11 P1135 “rd in Plfmare 51 M 16 mhlml 1 k 1 H1 xxxtxmxny . - , ~ . < -’ ; ‘'11 ‘XUIIXHU Au M Wm lmpufixbll M It nmwn ulna”, tn 1 i‘LlflL‘fH tLmc1 Lind . ,« » . ~ Ll / /‘ » " W S0 wfum lmotdwmm id] C“| t]'n I1 imn 1H1 1 Clhwrlh. . ‘ ’'oam‘ ‘k‘lL( . ru‘U”U‘bteI“/ mhmm “( N" t mn't1"1 v’1'[l'L'C lLI(I'L11‘l V A ‘ ’ 1 ‘ld a m < — tc CUUL1 Lt‘ >L ML] 111 nm. 11 . ’ A ]_ 1 1 H‘ ll . . , ~ - . ~]u'l wu accst hnar; ustc un L an t - mmltuau M1 cu m } care so bate, ci si avintul 1111 in luphi. spenllwtcl , x -_ Ugmxy Ba1'b_| tL1], scxu. , P.'z1u; .r . ~J—m1 ;11mu. ’i mnlu 3.15 ’ 1 Nupm-ima r _; Hm~]“; “H [7;7]’In‘1[}7L‘O r'rrr: .7.’nm'«' [Jllgpm-I.1rHvi1IH! xivuirlimmt1fImvhHIb7SfIFt' / HI‘. u, ~h'>lL~ 7I1i7~L'. ‘.Y, Domnigoara Amy -"VhiEti1}8t.0“ este cea care schlmba V16?‘ A . » V . ~ - . ‘lw1p1'1I ~ .7 i]11h‘L‘lLllllll1UlHL. l/.1pIH‘‘" 11mm, t1ua1L V V - , » ‘ -' / ncnnnwmh . flt1u. mv-H . mph. , m mm mu In mu Nu conteazé doar mirimca Ciinclfll
 22. 22. /ii. /ii. i . I’ ti iii~caiiiii. i (ii iit‘(dI'L’ Liiiitiw mai pin kiUsL' ~c1iin1Pn’iii iii victilc <'lif(l'zi 7. . . ' . It, in m Hliiitingtoii vstc LL1 _xi_x_; ii— i‘ai1.“'~. , ‘_ ‘,1 kiHL: Li1fL .1 iiiliiiuiiat, (ilIC«i' 51 }"dm’Cl, imi do naiiieiii. La 83 xiv am, H 1' i i» . .. _ .3 . iii». ‘W ';11l, InLCl uii iLll>- dL iiiigic in fiv- (K. 'i J , . . _, . . . i u 1: Limiiiiiaia 5dUifSE)| nfL‘i1dl‘1(‘, Hi Michigan A ailat ca In Moody Biblu [n_ stiluic din Chicago avea sé aiba lac lln ‘; em'n ( . , ~ » V _ i ar pvn rii a—i ““=1?§ Pt Liam; -ni cum <5 fie mst ' ' Cit dc zadarnic este 55 to asezi , .5 scrii cind nu fie-ai ridical penlru a trji, strins sunia neces‘ ii” - ~ v i . ; .1 puimi (1 cunipara Lin biict Liv aiitu— [W1 Plnd L1 Cliimgn. A rnci'. ~ cu aiitnbiiziil mats nm wig-a pi-ntru a asism Ia sE‘f‘nlHdl', ca 55 invoke noi mctndu xi iii-U ttdtjlzi }[7L: il1(1’Ll‘J*§‘i iiiibtiiifititi mudui du lucru. _ ” _‘“m P'l‘9<‘>0rI, imprcsimiat 7i(§lnUiUl)iCiL‘l-{(pt]_1lCj‘0at asisid Li §(‘TI1H1di’, L‘ Ina-piit 5 dc virsm si kit‘ cntii— ~1iI‘1UdptL‘d CJlfif0I”i>£‘ pcnirii (1 J L iscutv cu ca. .—intreb1t. o 1; : .:g, rUp. a ‘1I'>m prcdd _ cifi 'L‘!1L‘J1l id rursiil ci. (‘ind | —a ~ » I 1”“ M1 Pfmia In H (lag Liv. ‘ biivti ch [K111 ' ‘ . W ‘ « , ‘ ‘ >1 1 ‘1 ‘ mt“ 1» Pl’U1L‘5Drl1i i iiiirclml (iti b3i(fl i 71 t", ( 1 Li] ‘H w , _ ‘ < *, rmn xi-x bi( i icii Miss ’hiitiii~’tmi 1 riepumt PR0’ /1 L1?” F L “L18 0 ‘ ‘— I , ,~ . i'<v esurii uliiii dc in ‘tlli Ci wr -i I ‘ »i. ’ bi-; z-i‘1Lii Y Iii‘3~}iiili L11‘ 3 mm mult CI“ Zfi H dmm. hnum * I r ~ , , Li Lin fl5t. ‘Il1L‘I1L‘J rec<vrd di s 1.‘ U. r 5 I L“ Lviii~“iiiuii1"1t1ii 7 - ~ K 9 1 , ~ . , . ,. V< _ JV“! ‘ P '| I tum NI piadaiii. Lita Cil‘<‘Pi: Hl‘ “<7 ézifiliesc sui J«idL! g mi sint m lW]1'di'L' ~iiitliiiiii H1k‘cL‘i iciic 1’ ‘ . ‘ - N i”UClC(‘M1L‘pt’)[L‘Ltii>H i— / L‘KiLK[‘ - - l - ~ - ~ . L i - LllAl1pLIiUIIlLiIifk ~iabe. Lu fol iii‘ imi i ii : iii 1iit'. ii~. ;_; mn, ’ 5'! ) niiiitir b L‘Ul'sL1i(‘l dc diiiiiiiiird an R] imiih: 5.1ii~«(‘fd i>. iniu iiuiiff J . i L. i ‘ I aieiii (arc «HI Lii'ni. i‘i d]L1iL in to 0 din iirmi in cler " K . , K :1 piikii iiimgiim miile dc l)«. iH1L‘!1i pg (am 1.‘) gnfimimn { rod :1 indirect in hing’ A {net intr 1du"ir ' ( [H- , . . . ’ -‘ — 'iIi‘L'(" wL‘i11IliiJ.1'lQII Si tii pim {AW ash K L‘ I ( W i mi UNI mi-<. v "/ Jill iiiixiiii / '7'“'/ LU n' LXI ; ;i‘i~i | 1115. . i xi 3, i1utivu pcnlru A / iinhi -H Demnitatea simplitétii Aiitisriii lohn i1avuli >Cl‘iL’I , ,5|l]1pi]fdfL‘d are 0 iioiniw mic Dii'aoi'diiiai'E. idi(Yli[dfl‘i1 UpL‘l‘(‘lUI‘ iitur. ii'n~ I1('lfllll‘i- iu. iI‘eI1Li: L' disting miiimi printi'-umncizizr1': -innri'abi| a.ci >i prin dcmnitatea siinpliififiii. RLig(iciiiiwa Dnmnuiui are dnar ' dc cuvintc, nici unul mai hing iie doiié rzilabe‘ Dc- clmatia do Iiidependoiitii A SAL‘ A. , care :1 i‘e'oiLitioiiat gin- direa intregii lumi, poatc ti citilé do un elm din clasa a pm Era in mai putin dc cinci minute. Simplitatuzi este cIoc ontii; 'm'bu: jie (are , »i dar, ffirii a low iiitoligmita aecultitrvriiliii. ” (find am citit iicustu (L1ll"It(‘, m—nm gindii 5.1 C<1l| Tk‘iQfl~ mtia ciwintului iiuiiiiiifiifi‘ in dictionarul meu C10 increderc, Noah Webster din 1828. Iaiéi Ce 5 rie am’ , ,Ade'{n'atZi nmuirc. Nobiotc sau iiiéltaru <1 mintii. Constind diiitr-Lin inalt simt al propi‘iet&tii, al ddC':1rLllL11 51 al dieptitii, cu omare do actiuni meschine §i pliuiito. -isu iIl>L‘dl11n{1 iiiéliair; poziiiu uiiombila sau giuad dc ele'd1'I: ; nivcl dc dcalwi $irv, 0:4 liilhit sau in firmlL1crLii‘i| m‘. ” UnpEii'ii1’te sau Lin prnfC<m' Caro ii ii‘a— [ca/5 po iin copil cu dcmniiaio ii Clfidey tu I'L‘, pCCtL| i fntfi dc _ino Si mitoiiiat ii mZi~ i‘csti* pci'fi»rinaii_tvIo, cvea CL‘ imbunli ”i— take ci'xiiipoi'mi'ea lui ggciicinlii. L'n pntmn (arc ii tmicafli pL'cI‘: “_', .1ii1(i(L1IL'>}‘k‘CliLiL‘Il]HiliHU . i'vm/ Ii i1Jiif. ItL‘i~pn— lC~[: ‘i‘I'iMiLiLillL1[k‘i| i'1‘. i[.1lipL‘(iiiL~'n cu dci1iiiit.1to, iiidi- luruiit dc 'ir_stii sa, ammi gind ii asciilmii cu amabilitate 5i ii ilati I1 'pLinsuri ginditn ii imm’; i pr: coiialti cu dcinnitatu . )fL1Y1L‘i rind lv aminti rcspvct, iiidifeix-nt kit‘ ucupatiu, k l‘fi‘[1, crux s'a1iCLii0a1‘o. i<‘1l'€1fL1HC1CiI1diliI'df»1UpE cciiaiti cu TL‘%P(‘Ct dcmnitatc, Vi spiiriti rcspectul do : ll1L‘ . _si simtul duiimitfitii 9ii1ip1iLilm ~i duiiiiiitatixi imnim/ Si U mnibinatic piitei‘— ziizfi (‘imi ifi <ti'[idiiiti 9.1 p(i_~h'ati dciiiiiilaica :1 mimini— «xiii rii ciiiipliiatc, $dI1*-Cit" «is ienli/ ..ii'e gresc _~initiioi-. aléturi dc el. ' In v: ;_v_ii~/ .i Nu pofi tine un om la pémim féré a sta HUULLR T ‘. '~ii: 'siii»r
 23. 23. .. ... ._. ... ... ... ... ... ... ... ... A _ A _ Nu "mm “imi: din tilnit vreodaté in cercurile dezvoltérii nu esti dispus 55-ti valabilitatea acelui 42 ZIG ZIGLAR V ll/ 'IiIcsIi'iilll>iL' ccrmiiiiiiz criirr riiidi£Ii, trY: ,, Si IICIIHI mil IVIIILYVCII sizii > ~ . ' -. '--. . Hi [I QfLfl77l, H)1I. lIiL(’[( iiagiriiri priziiid 71flIl. '.(77lIl’ iiiinfizfuliiz us rii. Oréselul care a reusit Maioritaleii uamonilnr, cind vine vorba despre Lin wi- gant industrial in cleveiiim, nici nu s-ar gindi la orasiil 'l§ii- lssippi. ‘ Dar lar h‘t. ‘bLll_. '-O‘ faca! iiilupelo exis- Smfinmei Si , a‘pn spirit a comiinitain. bunA-simt, eforturi —, _ . ., V saiamuitul do a progresa in aceastéi era Acestevcalitaii an dcterminat-0 pe economis- ' scliinkel sa comenteze: ,, TLipelo este orasul Ia ca- FG00:§: ;:n1£Tirein: re: in dezuoltarea ecoiiomicfi. ” Cliarles firmé ca/ nadiefnércafecijarlgiinicam Ia NOr'b0rd Indusmesi 9 ca produse din lemn, a spus ca Tupelo a fost preferat altor concurenti fiindcé , ,erau oame- nii cei mai profesionisti pe care i-am in- industriale. " Atitudinea si eforturile depuse de ce- tétenii sai au atras 18 companii din topul Fortune 500 dornice sa-si dezvolte productia in acest oras din Mississippi. Pe listé sint , ,vedete" ca Sara Lee Cor- firma ta piné cind n-ai astemut pe hirtie un mod mai bun de a 0 face si risti reputagia de dimdorexecufivcu poration, Cooper Tire and Roober Company si 0 serie de producatori de mobilé si investitori din domeniu din léri ca Elvetia, Brazilia si Australia. Conform unui articol din Wall Street Jaizmal, succesul oraselului Tupelo SE‘ datureazi mai multor motive. In pri- mlll Tllld, un_ui angaiament pe termen lung de a invesfi in comunitate. In al doilea rind, in Tupelo se cheltuiesc sumc impurianie penfru dezvoltarea unor resurse umanc califi— cate si sc intreprind actiuni prompfe pentru a rczolva ne- miiltumirile iiiinoritfitilor. In al treilea rind in acest oras privire la lucru. M. vXEY lAl'(. .10,‘' Motive pentru a zimbi 43 sint oameni dornici $51-si asume riscuri calculate. De exem- plu, George McI. can, editor al cotidianului local Daily Journal din 1934 piné la moartea sa, in 1983, a facut ca lu- crurile S€l'$i urmeze cursul in Tulcpo Cind lipsa spafiilor de pmductie si dcpimitare amcninta sfi puni capat dez'ol- tarii, la 5 rsitul anilor 1950, _ -a ipoiecat ziarLil pentru a cnnstrui peste 58 000 do mctri patrali de SP€liIill1ClLlSiI‘ldlCi Acest gen de atitudine si angajainent a atras investitori din intreaga lL1I1‘l€. Toti acesti faciori la un lac explica progrcsele extraordi- nare ale acosiui oréscl din Mississippi. Ca 0 noiié dovadi, in I991, a fost votaia 0 creanté de 17 milioanc de dolari pentrii construirea uniii nou liceu, cu un procent do 89% cle vomri penlru. Mesajul este ca alto orase, in conditii si- rnilare, pot lua cxcmplu de la Tupelo pentru a inibiiiiétéii spcctziculos viata cetétenilor. Una dinlre pmlilemale Cll am’ SL’ cmifriinfzf pmfcsorii si pa“- riiilii este riim sif cxplicl’ iizipartanta mici nliiiiciitzitii mrcch’ iirior copii care all dcp/ isit 1,80 m fridlfiriic miiiciiid mniizii prin luciilurifast-fmid. Rispundegi — nu reactionagi Majoriiatea oamenilor ar fi de acord cé pentru un bile- iel do 3 ani ar fi 0 tragedie de neinchipuit S5-‘Si piarda am- belc brziie. Aceasta s-a intimplat cu Ion Paul l3lenl<e. El si périntii lui aLi acceptat repede faptul ca va ramine féré bra- te pentru tot restul vietii si au decis 53 se adapiezc si szi fo- loseascé ceea ce i-a rémas, firé sf: plingé ce s-a pierdut. Din nefericire, cind pierd o parfe fizicfi sau Lin bLin Ii- nanciar, cei mai multi namcni adnpta atiiudinea , ,Am pier- dut tnnil si mi mai pot face nimic”. Jon Paul a simiit din instinct ca cxista 0 abnrdarc niai biinii, parinftii lui l-au in- ruraiaf, iar rezultatele vnrbesc de la sine. Orice pirinte ar fi niindru sZi—l aiba ca fiLi pe Jon Paul si nricc antrenor ar fi incintat sa-l aiba in ecliipa sa. Astazi, Jon Paul este Lin ba-
 24. 24. 4-I / ii: /i<. i i< : :1‘ttl: t]"*«§‘I.1I~, eiitii/ last, &'ilt‘i)l LIL‘ niixti» < , ‘L U alitiidint‘ lllI'(‘&l]li1l, ]_ Q ‘mi L‘iiio'a ll spiinv re mi P0,, ;,. N, ’ mm, U] incepe sfi cinitu ti cale de L] U face [mica lutlial L‘lll'l7PL‘ill1 si aineriL'. in, scrie cit Viitorul nostru ar fi asigurat dacfi am face astizi tot Ce spcrini sé faccm miine. 1.”. . . , . :1» CLitLlL dc lalpiLiuarL-, (‘lll‘I]L‘L1Ad llldfilr - , 4 _ ‘ ’ . Lta, 3 0 Uns iar 1 cLi PICIUEIIIIL‘ inm ‘ p£1ili"tL€|7d . cliium, AI1il'L’l10l‘LIl Bub fl1L)lTtPaL)I1 dc la IA(‘dllC Bobcat “> > C5 Jtjll l’aLil este Lin iLicEitoi‘ capabil, iar mic-an 5;; 3!i. l.l]n-L psi sint dc piirere ca , ,lLi'cstc ca Lin apuc.1t”ij(‘(i. ]‘guii pectifi, iar antrennriil il crmsiderfi Lin sLiperatlot iii inime: sa, e mi are Lin a ‘u " - -, ~ ” _ Cam Cm dc {Ul1dl§§l1§: Q:1(§7$gf; %‘E: ;g pliic/ :i| t:‘L (in care‘ ILL! Joaca clcscLipL>ri. ” Sint piitinc tibstacnle cfirnri si 9 J F ‘me, E) ‘M v < L . L nLi c pnatti ta- cc fat . MLiin- ti]. . . . _- W ‘ ‘. dd lifitiit. L” L L dk (“MIME ’1”t”“"t9 >1 foarte rar se ‘(. I’€Cl ca aces: tinar va iuisi in V. diept Lin mudel L‘xtraLrdinar. Va aLest piisti cntiixiast. A ata si Clcia sL‘i''estL' incuraiez sa iii'ata_ti Lie L; s )2 iii.1‘l' it""" - . v. ., _ V ‘ ii ‘A , ,iiiii/ I ill Liiiiil/ L , )lL7«l ii _~i [iii 1/ Jl! (i7lI Lil, t_l/ ’lI. fl‘g7iI iiimttitiii. /mi. I’L* riiiii ltym, [, ,'1,, ,,, /H, C/ ,,, ,., ,L. ,4 W, ;ii'. /i Iiitr-iiii. i. , ,ii‘Lini; , iim-iii’, iILlI‘ili'V”' A] ,1”, /M L. ,,{, .,, ,['[w, _” L]"”flI‘l"" I”. /JH5f)”: fi'I: l1]’7f: liIllLl’ll iii (if li'i‘iI ‘ W17 , /iillliwi pt’ i/ 'iIlllI i H Iiiii/ L’ lrilulr liii Cliiirlip (1 -] 1, . - t‘ilIliIllI{iII" ’»- - . . . ~ . . ' L 5 “M” W . L ‘“’‘r ’”"<‘t. /WU: I)IIl iiiiiiii cc Liirii Liiiiiii rul- ’”_]' Umrlh’ -"}’“"l’- “/77 fit‘, firm l7§fiI L‘/ imi’ slit‘ <i7iiniiL‘i‘ I, ,/, , ~ (L. ‘i'L iitirrr 5]wi'/ izvi‘ili ‘m. _j, .,, ,., ., ‘ fiili’, iiir (VI Lniiirii. 1,: /ru illL‘l'- Adevérul este mai ciudat si mai incitant decit fictiunea PL’ll1’lllI[l’ E‘iHIllIIl1 este mmanul , clasic.5LiiiIi’itestecivi1ti- lLlLlI‘L‘, £t aresttiia lnsfi pnvestea or igiiiiila contine ce'Li II]Lll niLiltl“‘t ” . 1 L Lu Lin sinibiirt dL adL Lil. 1l. l>l€ti Lin Rhett Buttlor, hett Tiirnipsced Scarlett dar numele lui adearat L-1.1 R I / ilhlfll 4,; O'HaiuisL-ntiinc-.1 l“lllt'l ii l_LVL1lt‘ I"li‘lltilUlV l)a, l’liL-tt a pa- | il‘i'U >1 s-a alaltiinit arrnati-: L‘: -iifL*LlL~iLitiL~i Diipfi termina- red ra/ htiiiiliii, Rhett TLii nipwed s-a apiicat ilv agalmiiclai ~l ]DCllI‘1 do nLvniL‘ ajtins in lldSl1‘lllB$l aici xiataliii s-a sLliinibat coniplet in Lliiiiiiienta Lie Pasti a Liniilui 1871, cind a asistat la sltijlia LIL‘ ln ieru a Biscricii Mctodiste si a L‘lL‘’k‘~ nit Lin crcstin fL‘T'L‘lli. Curind dnpa aceea, l‘liett s-a inscris la L'ni'ersitatea Vanderbilt -si a dmenit preut inetodist. Re'crenLlLil Rhett i ffic griji pL-ntrii 0 tinari ferncie din Pi. ‘lt‘Ol’ltJ sa, care in- gisu si lucra intr-0 casa de tolcranta din St. l, nLiis Rhett a plecat in cautarea ei 51 a gasit-Li. Absolnt incredibil, patina- na era cliiar fosta lui iiibité, Enielyn Louise llannon —saii Scarlett. 1i l-a lasat pe Rhett s-a vada pr: tinarfi, Lisa ca Rhett a pmvocat-0 la 0 partidfi LlL’ cfirti Dacfi avea sfi cistigc cl, linara Lirnia sa lie libera; daca avea sa cistige Scarlett, tinara trehnia sa raini- nli Rhett a cistigtit Din tericire, povestca so terminfi cu binc pcntru mata liimca. Tiiiara s-Li niliritat hine si a aiiins stapina Linei faiiiilii de seania din stat. Mai tir/ iii, l’ll1L'l}’I1, impresiixnatli de scliinibarea lui Rhett, s-a crestinat la rin- dul ei si s-a alaturat bisericii nietodiste, infiintiiid iipui Lin Lirlelinat pentru cnpiii Clici'LskcL'. 1 inurit in I903, Mur- niintiil L‘l este niarcat si in 7lL1L1 do Li’/ ,i. Mcsajul are dniia intclesiiri. In primul rind, realitatea este mai stranie decit fiLtiLinL‘a, iar in al doilea rind, name- nii Se pot schimba. Faptul ca Lin cartofor derine preut si patruana unei case dc tL>leran_ta ajunge sefa Liniii orfclinat pL-ntrii cupii instriiinati este 0 schimbarc L‘<lrL‘lUt’CllIJr5 Asa ca nu renuntati 'a piiteti schimba. Am vesti bune — vi pirfcfi schimba; dar aveti griié 55 V5 schiinbati in bine. Ciiiiiiciil] Suit! Hwiiiiii ‘ 7llilL’. l L'1Ii7lLt'lIl'LiI ‘list’ i’lLJI[l‘1iit‘i‘l"II . v‘Lii‘iii: i i'iLiiriiiiIii-~i' ill’ 31) Liv iii’; :‘ii‘tiL'L‘iii‘L‘ LIiiiiiiiL-iii. i. Puiitr mi Ill! piiiii lllill't’ llit i ll, iiszi‘ i’L‘iI, -iil ili'slL"z7ti7liii' iiii pniiti‘ T. ’ iiiiri! iii‘ iiirii iii: /Itu iiri
 25. 25. »1(a / _iL. /i<. i , R Egoismul inteligent R vista liiiriiiiir Li piiblicat iiii Lirticrvl interesaiit Llcspie Lin iniiltiinilinnar Llin lluiig Kniig pe HUHIL‘ Ii KLL-Sliiiig. Lei din fii Lii acL-stiiia, 'iL'tni‘ si l’icli. ird, an lost crL ciiti in iirina tatalni lor, asistind la ésL'L‘llliiL'lC cnnsiliiiliii dc cL»ndLi- core si lLi cmiferiiite L1llLlL‘ L'raLi instrLiiti, infnrmati si indnL- trinati cu filozulia tataliii lor Iii ident, daca 'alnrL-zi L’itL- Li niiliLirLle dc dnlari, it’ porti altfel cu cnpiii tai decit cei mai iiiiilti Lill'lli'(‘l1Ul. Dc exem- plii, cum ii explicati Linui cupil Lle ‘)Ctl1]t‘<iltll1J()L1lL‘ a ea (7 hicirletLi dc 250 de dnlari liindca Cpl'L‘d5L‘Lll11pLl, (ind hL"iiLi- tLil Li Ul'l‘€l‘l' at deia ca l‘>. 'lflll nu rL>prL-4intLi n Pl‘l, lJlEi‘i1LI in ca- sii’ Dar l I Ka-Sliin}: _ si-Li dat >L‘£‘lIflL1 ca prulilenia nii era Ceca ce-si putea P(‘l'iltllL', I(iL‘L‘Ll (‘I'd de Li-i iii‘L-“i, tLi pe CUPII ci- te Li principn solide. Din acest l]lUil', ’J stradLiit sa tinii in Iriii in; _;aLlLiintLi {Lita de liii ~; (ii. Prin tra- ditie, pentrii tinerii cresciiti in faniilii tLiLirtL‘ lmgate - nu fiii dc atleti pr0Lis- tfifitiiitlfiltgdltfl SLlllL1lllI1U1'>lL’lL‘ dc cine- ma, ci cei din fainilii care an Lictiniiilat avert tinip de generiitii — L‘nns‘ti'ingL-ri- lL‘fll1:lllClL1l'€ sint (ova nliisniiit. l’LiLitL= cel mai in teresant liicrii pe ca- re I-Li 0l7>L’i'VLli Richard la tatal sL‘iLi, cart era iriti'-adL‘L'ai' Lin gcnni LintreprL‘iiL)- rial, era taptiil cfi so asncia dc nitilte &l’| cn naiiieni care aveaii prL»LlLise sji idei, dar LilIL‘L‘LlU lipsa de capital. Richard a inL3tat ca dLicL“i 10". , este Lin prncent Llestiil do him din aIaL‘L-re pe care il pri- iiiesti ca R‘4L| lidi al iiiwstitiei tale, dar stn ca poti L'ihtiiiL- ll"~, atiinci Lir ti intclept sa lL‘l niiinai 9 I i Ka-Sliin‘-J, i-Li iii- '[iifll PL‘ lifiicfi ca daca lLiLi mai piitin Llecit piitoa LvbtinL- la ii~Li ~. ; sir 'nr iii; _:z‘LiiiiLidi l1(’IlllltlLil'Llil(VJl71(‘l1lLtllLlt‘lSl Lim- Lliise l‘ll! it: ', dar fiira hani. RLv; Lilt. itLil net era Lfi in lnc sii ia- ca Lv siiigiiia afLin‘i‘e piL»iit. iliila, dar’ lLicLvinL'i, ptitva lLiLe iiL~- llilllldI'LliL' lT(1‘L“l‘| L‘L}l1L| ,L‘Irl“(l<“, l(‘L1l‘}‘II-K‘(“l“I‘1al]]lEkV, AAlr Omul este la {cl de mare ca visurile, idealurile, spcrantelc 5i planurile sale. Un nm isi viseaza v sul si viseaza sEi-I im- plineasca. Se iniplineste prin visul sau. iviL. m.» }V7L: Hlt't Li / maxi I 47 - ‘ L 1 are ; L‘L*stLi este L'; ;nis- Pmmul “mi N N 5a “'L mulitniuil iinni si in iltriiist ~i , . L wt t — care in run 1 Li L- insL~L - L « , ,.Lil lllLlih(ll : ... k.1‘. py i) i L. _i: L‘i'L' LLii‘Lx; ‘; .3 iiiiiii i; vivL’. >': L‘ tr‘ .1”-“""""’ ‘”' Lxit‘ xi’ iii»: i~i . . 1/ , , . ..pentru Li-mi pastra. .. / . - , ) L [ ‘Ill: ,, Lir (Ii (l face iraniintiil Le LtL , ll0t' LfL Linn itpi I I ‘ tnt LL‘-mi sta in putintL'i pentru a-ini indoplini daturia llflifi ‘ , .- ' - X , -, ~i_'i ientru Li res wecta _e- dc Dumm/ kn 51 lam Ch “'1 "mth I iltii in tmtu l; ltLl'1iIllt“ L _ I4 . L , , 1-. - - ‘L i F355 £"““t“L°ll"1’ Ptmlu A ‘imi .1 if ‘ t t -1/i si 0l1L"~- PL. n[I'L1i1-n1lpElSil'L1PLltCl'L‘d ti/ iL‘Li, L()Il)illIlJ rLL L , - titatca mnralli " _ , _‘ . L - - -‘ intuli , >u1€Ufl“‘ Sn L‘L‘lmil1L"il‘t Liltiina paite Li jllialil i ‘ tr twcm mu . L , » . ~ in ‘no > L‘, L ~ zica . Lind nL lllblljllll Ll: UUPL L t‘ , . , _ . mum _. ,,L. rLy1L. dc m“. .—_m in L mtg pct-sL>nalLi, iannliala si in f - Li D t iiLi isL1ihri 'L‘ltl' niii lnini L'lirL‘L‘tLri erecti- Li aceri n s LiL L. L < . _I . , . ‘. Wit“ imi-~ L-i a‘eLiLi Lin niL ti'i Li dat la l{L1lr1 taptul La 91.1 wk"! f K . , 2 < Li- ridicat de enei; ;iL llLiipUl1NL k ’ V in iLi 90" l t'icL'LiLi in mod rcs; LilLit exerci- , » 0 fuga de - - - >- - - - ini- . . U1 “/1?” 5‘ lmlm“ mi‘ lilfllllwitml L rcSPOiLsabilitate. ' _ , . ‘- u ‘I ni- Velul dc mlbtuflll Benenui L U-“L l7[‘Il7§llIlI nu lUi'i11t‘ llLlCe sint extidulk IIMIC _ . «H , _ »- - I ~ ”(Un9t“n'm “mm bu nwlintb Ll limba iiiti' Lin « - . . -' ctii se sci ‘ inipnrtiinta in / ilLlL I10L't': .lY<‘, U1“ H ‘ _ ‘ I ' '7Lit in istciric l’rL‘gL"itLrea iiieiitala LLL aintoiu mm Hem? “ ' iriiliir il C‘lsL‘tL‘lUl‘ (, ‘LitlC£1ilOl‘IL1lC Lindiii si -L eniLnL IL < L _ . Uuimm’ ‘ t 1 ‘tuditi cnntinuii face parte CL1 sigLii‘antLi 'iL on ‘it prin r-Ln T , g , _ V. ’ . -- ~11 x we ‘t1‘L‘ le lll'LiiL‘l in at- din iata tin: lll0l In plll: -, lllkfttll < I» immnh Prfiuplm ' -, I ‘ ‘-i'cut. is ientru Li 1 niL‘rL'Li ( . mmm 1 K L A l ltlL‘t}illl ruin sint tLitiinLil cll(k(1lLll si dru- <1 l‘'liL'il’DL1 Linn‘ - ’ _ , _,m. ,]L, ,, Ll13.t['L](q‘a[ill ai niintii st ai tiiipn/ Lii t‘ in ‘ lvm. {mm. ,, Lik-5}»; -Ln, L>iiL'>tit. itL‘Li niorLilLi e~tL pna L Ll L - L vi’ "tlldi Lisu mi lll'L‘Cifli'l «H niai sL‘iiiniliLLiti. i Ln studiti L (l } Falsa Lnnilinté este
 26. 26. An. /I<. I I< cw-cutnido1n (mnpan1ih‘d1n to}~LIlh1rtunL‘ 30” :1 ml: -x1t Iaptul H1 prmupnla foI‘cnI1l. ite ustv iI1!£‘; .:I‘1tatc Iun1bm p1'mxmHc1din 15*-W n Sc¢, >ii1L1v/ fa(o1'1 Ha1'md, n-cumm‘L: — {[1 drupt rod mm rur1mrc.1bi]fi cIas{<i1n isfurln §cnl11,aual1r— mat .1pmapu in unaninntatc L5 chm, "1Io1'iIc 5i anga]a- mentul do .1 r: Iniali [am dc fmnlllllc lor an rcprczentat px'in(ip. '11ole motive ale . sL1ccc_su1ui dc care‘ <~.1u bucumt. Tmatu ac: -stea Ia un Inc de1m>n: trca'/ :1faptLIlc5_lur5n1in— tL1lL, e11et. Lsi1<)1', dacé e respcctat in mtalltatu, Va produce u Ad: -'J1rat. i aValan_${1 dc C <t1g§tm'ii11 socicmte. Gindigi-vi la a_sk.1‘ Aplicah aL1‘stju1'§mIntin 'iati. L1/1 um Sr r'u‘n2: , .Duzm1m‘, rsle . niuzu7I'al 41? pmfzu Tim‘ zm zzmmr fr ‘¢'z7)II/1:7 7 0/70 dr am, 1/11‘ 1171 Znimlf insm/ /121./7 I (W7 do Mala/ '1 "‘ Uuuznz/ I I‘/7:~}7!II! < . ,, Du " /1;m1umu[frzrrulr/7' , .»'{mn'1 yo. ’ '1: dm rm lu7mzf7" Dmmml sgwtzsw , ,[n/ *r—m1 7711/H1! " Niciodati nu e prea tirziu. ’ In mal W83, Hvllen Hill, in vfrsti de ‘lb de anI, .<i-ap1'nnit chploma dc liccu. Sax simfitabqolukcxta7iatfi. L1nd term1— 11a_~csma]a, (L17{: Lie am in ur1n5,L-:1 $i(uiC111(1mlcgin1 9| nu prlmns rd diplmnc Oflcidlu fiindcfi 5c<ml.1 Avon alitm dahxrli incit nu SI le put: -A permits Doamna HIH a 105i >in— guru! .<1Ip1.1'1etLx1tuA'al claseu Ell‘5()I'(‘I1fi10I‘dll1 1907, asn rd flu] pumt 521—: i impérté easci lmwria bi emu/ iasmu] cu fnstix e1 mlugi. .1c>ajuI c limpede: Dc-zanmgirea dc 1L-r1 puate dcvcni nstézi 0 incintarc Nicmdatfi nu L‘ prea tiraul Carl Cdl‘>()H, la frageda "1rst: 'n do (>4 dc ani, 5-.1 hméxit , sZ1— ‘i . sL’hin1be cariera. I :1 JCDFI 'Tr5tZ1,vm1joritatea ualnunilur xv gindcsc 1.1 pcmic, (EBA cu nu 0 fmrte fericxt. Multo pur : n7.InL‘ dv M de ani sint incé fhartL- hnvrv si an acunnxlat n'pe1'icJILcpcb.1/a (I1I'u1'a igl put riddl u(ar1ux‘{1 1ntL‘I’L‘>. m— til xi pllnn Lie reC0n1pL‘ns‘e (, II1'sun actimso cu sL1ccu. ~' m agzmll de im'hiri01‘i de autmxmbilv KI (an1Indm' - I mtarii W 1utx u pg-nhufnr , > . ~. ..-; ‘1'nn cnst1'u: a~a 4» nnua m1!L1111‘« ’ > H ti Plmulsiu 1n1t1a1cr. ~f 1'm— - an ‘ « w V A _ “U ' VH1“ 1‘ NR» fhclfli. Imupm dj >er K <1 ' 1 . W . . . ‘ he lmmm, m m— A snudtz xx publun prin Trcptele vietii Sim plim‘ do a§d‘ii' dar nu-ti clai scam-1 piné cind nu aluneci pe 919- form c<m~'L11t. mti la 1 IOU dc abw W S I 1 L13 am, Carsulx >r1'abntm U1“ ]nn: ,' l4!—[‘l Int do nemmlflmlc 01'‘ PL‘ _ . .. V . -I , ‘M mtflmlfl7i‘«h; n-jncl[1-~1'L‘]: ‘IHIIILIDL. «“‘r“”mm : umppdu' ‘mndnm nn 0 ''1cs. nL11 mic «H >: ‘ 1‘ ' ~-V _ ‘. . H, M, «A. » mlmlw 1' vv tn’/ . ‘-1 ‘ ‘ PIN‘ W _ . ‘ mp‘ 1‘. --W ‘yarn “ -‘ ‘ n111£| «mmm ‘ Wh‘1mbj_J, H“V“H Wm“ 1:» Nu fI‘J1('FlH . r J 7‘ ‘ A v —, ‘W U f‘. . ,7 HIM ‘u/ v '‘. I]LI‘U“‘1 r" , "W1" "“"‘““Jm m .1 R‘ “H 1 x vie h‘A1': '~ : :»I.1.rnv. ‘ I . . . _ J v ; , ‘ 1 . M. K . Ham’, I11]1(NLL< mm : gnu} « } 1 im M1 WV '. , Wm! HmlWm-ti<jo}n'1t111mpu1~_: _4_ L . , >4 K (“R M ‘ ‘ I ' 1 lxlnlm~T«D11I'1W‘/ m""‘uh‘ . . J ~a m ‘ . ‘ d.11put: l1,.11_~n1, fn1n~it1x1.n'L11’1lu unlnc H] ‘L1: ~. m:x . .z' .1. ‘NJ-’-I : -§. ';. ‘;": *n1' m : - mu Renéscut d1n cemlfifl D H Ii k/1n. L,vw H 11-1nL»L{1]1L' k'UldLl( In mall/ I o1n11.vo’, xw » as . §~ . . _ , _ V - '1 1.1112 In ntlsmsf 1~ ”m. L.L1lLu1e 51 la P110|. ?!1l »< nt: [<: <s11;U1I>‘ dm Mm‘ EC “ wrm, nmsul ROChl‘N? .L'l'LlH '1W“’~“" ‘ . « V > - ~l' ‘X Mm _ ’ _ . ~ ' . . — ]L. a lugfl h]]1‘t.1CL'lCblJ L mu. dd, dm d1nm1nn~1tLlL ‘<1 , . » ‘ -7 firm] 11" « . - )' ‘l . .lL1lVh um um HI M) Dupd Mm mum I/ ,d, ,lTl: a1l11 , —1l‘1}ed Hue» tuliddlw-lI'K’5 xi 3, . »»¢, »vx 1) , u‘mu| I11l1.m . . _ _ .1 . 11.7,, -11 . _ _. ‘ ~ - rgn(1,&C, ~‘1‘.1dLLl LJ L fig m‘d1I1111HSlllmllt 5mntU11|1F . . , ‘ ~» V -- m «cm ranlti . . __ . ; k — dun‘ M Ktlkdlk . In llpalte dL_LPt‘IlLU, [1 3:1 1 1|“ 1} ‘ Lo““1PCpl‘i1‘CiP(]h[| , - ' -‘v; _‘n ,1 - ‘ In tm'nnd. x. In mnp L1L u 1“ lx ml Um“ MW ‘plml }7LvI‘tI'k[ - - ~ ~ . <u » nwmg {1I(IJ u k Lm1 , 4 ‘ V ‘W MM” _. _ . .K L , t.mu.1 Iundm: unu . (Ul: vU'L1IILfl m1L1mA;1 1~ A—.

×