Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Slutrapport stimulera kreativ förnyelse och egna initiativ i hallstavik med sociala media

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Slutrapport stimulera kreativ förnyelse och egna initiativ i hallstavik med sociala media

Herunterladen, um offline zu lesen

Skapade ett idéforum på Internet i ett molnverktyg, Grouply som är mellanting
mellan Facebook och en interaktiv hemsida. Bjöd in lokalbefolkningen tlll
informationsmöten där forumet presenterades och följde upp med ubildningar
för att lära de använda forumet, öka datakunskapen och den kreativa förmågan.

• Förståelsen för sociala medias möjligheter har ökat bland befolkningen
genom datautbildningar och artiklar i lokaltidningen om projektet.

• En positivare inställning till framtiden och fler boende ser nya möjligheter.

• Samarbete har kommit igång mellan skolan och näringslivet där elever i
åk. 8 och 9 besökt företag på sin fritid och företagen visat hur de arbetar.

• 4 elever ifrån åk. 6 och deras 2 lärare deltog på World Children's Festival i
USA som representanter för Sverige. Klasskamraterna fick en utbildning i
fotografering. Deras bilder lades upp på forumet och visades på festivalen.

Det är stora skillnader i datamognaden och bara ett fåtal förstår sociala medier.
För att få fler deltagare satte jag upp affischer och spred information om forumet
via tidiga användare och Hallstaviksnätverkets e-postllsta. Facebook och Twitter
konton öppnades som integrerades i forumet och jag bloggade i Norrtälje Tidning
för att informera om idéforumet. På alla stormöten berättade jag om projektet.

En fördel har varit Hallstaviksnätverkets etablerade samarbete i bygden och att
Norrtälje Tidning skrivit artiklar om projektet så det blivit känt bland befokningen.

Några har visat vilja att delta med idéer och kommentera andras, men mycket
svårt få gruppledare. Gruppledare är avgörande för att kunna genomföra idéer.

Skapade ett idéforum på Internet i ett molnverktyg, Grouply som är mellanting
mellan Facebook och en interaktiv hemsida. Bjöd in lokalbefolkningen tlll
informationsmöten där forumet presenterades och följde upp med ubildningar
för att lära de använda forumet, öka datakunskapen och den kreativa förmågan.

• Förståelsen för sociala medias möjligheter har ökat bland befolkningen
genom datautbildningar och artiklar i lokaltidningen om projektet.

• En positivare inställning till framtiden och fler boende ser nya möjligheter.

• Samarbete har kommit igång mellan skolan och näringslivet där elever i
åk. 8 och 9 besökt företag på sin fritid och företagen visat hur de arbetar.

• 4 elever ifrån åk. 6 och deras 2 lärare deltog på World Children's Festival i
USA som representanter för Sverige. Klasskamraterna fick en utbildning i
fotografering. Deras bilder lades upp på forumet och visades på festivalen.

Det är stora skillnader i datamognaden och bara ett fåtal förstår sociala medier.
För att få fler deltagare satte jag upp affischer och spred information om forumet
via tidiga användare och Hallstaviksnätverkets e-postllsta. Facebook och Twitter
konton öppnades som integrerades i forumet och jag bloggade i Norrtälje Tidning
för att informera om idéforumet. På alla stormöten berättade jag om projektet.

En fördel har varit Hallstaviksnätverkets etablerade samarbete i bygden och att
Norrtälje Tidning skrivit artiklar om projektet så det blivit känt bland befokningen.

Några har visat vilja att delta med idéer och kommentera andras, men mycket
svårt få gruppledare. Gruppledare är avgörande för att kunna genomföra idéer.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Slutrapport stimulera kreativ förnyelse och egna initiativ i hallstavik med sociala media (20)

Anzeige

Slutrapport stimulera kreativ förnyelse och egna initiativ i hallstavik med sociala media

  1. 1. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska kunna inspirera andra att starta egna Leaderprojekt! Beskriv kortfattat men konkret och tydligt varför ni drev projektet, hur det gick, vad som var bra respektive mindre lyckat och vad resultaten blev. Slutrapporten finns elektroniskt på http://www.leaderuross.se/projekt/blanketter.html Projektnamn: Journalnummer: Stimulera kreativ förnyelse och egna initiativ 2010-5500 i Hallstavik med sociala media Projektägare: Startdatum: Hallstaviksnätverket (ideell förening) 100823 c/o Kurt Pettersson Tomta 3437 761 75 NORRTÄLJE Slutdatum: 111231 Sammanfattning Beskriv projektet mycket kort (vad gjorde ni och varför), ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet. Skapade ett idéforum på Internet i ett molnverktyg, Grouply som är mellanting mellan Facebook och en interaktiv hemsida. Bjöd in lokalbefolkningen tlll informationsmöten där forumet presenterades och följde upp med ubildningar för att lära de använda forumet, öka datakunskapen och den kreativa förmågan. · Förståelsen för sociala medias möjligheter har ökat bland befolkningen genom datautbildningar och artiklar i lokaltidningen om projektet. · En positivare inställning till framtiden och fler boende ser nya möjligheter. · Samarbete har kommit igång mellan skolan och näringslivet där elever i åk. 8 och 9 besökt företag på sin fritid och företagen visat hur de arbetar. · 4 elever ifrån åk. 6 och deras 2 lärare deltog på World Children's Festival i USA som representanter för Sverige. Klasskamraterna fick en utbildning i fotografering. Deras bilder lades upp på forumet och visades på festivalen. Det är stora skillnader i datamognaden och bara ett fåtal förstår sociala medier. För att få fler deltagare satte jag upp affischer och spred information om forumet via tidiga användare och Hallstaviksnätverkets e-postllsta. Facebook och Twitter konton öppnades som integrerades i forumet och jag bloggade i Norrtälje Tidning för att informera om idéforumet. På alla stormöten berättade jag om projektet. En fördel har varit Hallstaviksnätverkets etablerade samarbete i bygden och att Norrtälje Tidning skrivit artiklar om projektet så det blivit känt bland befokningen. Några har visat vilja att delta med idéer och kommentera andras, men mycket svårt få gruppledare. Gruppledare är avgörande för att kunna genomföra idéer.
  2. 2. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Bakgrund Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet. Utgå från punkt Projektidé i din projektplan. Utveckla samhället genom att använda speciella dator- och Internetbaserade sociala media under ledning av en erfaren kreativitetscoach. Hallstaviksområdet har ett stort behov av förbättringar avseende f.a. antalet arbetstillfällen, trygghet, trivsel och inställningen till utbildning. Projektet skulle inte konkurrera med Arbetsförmedlingen och fokuserade därför på nätverkande, trygghet, trivsel och inställningen till utbildningar för att skapa sysselsättning. Vilka personer/organisationer medverkade i projektet? Beskriv hur ni (sam-)arbetade, om det blev ändringar i projektgruppen jämfört med projektplanen. Hur ser förankringen bland berörda aktörer/ i bygden ut? Samarbetade med Folkets Hus, Hallsta och Gottsta skola, företagare och med de personer som visade på ett intresse att genomföra idéer som lämnats. I gruppen för projektet så fanns inte så stor kompetens om sociala medier, men jag fick ett mycket bra stöd och tips på personer att kontakta för att komma vidare. Utan detta stöd skulle t ex inte utbytet mellan skolor och näringslivet ha kommit igång. USA resan var möjlig på grund av medverkan från personer som har stark förankring i Hallstaviksnätverket och medverkade till att vi fick donationer. Vilka aktiviteter genomförde ni i projektet? Jämför med din ursprungliga projektplan och kommentera avvikelser från planen. Har något fungerat bättre/sämre än förväntat? Förklara. Virtuella kreativitetsmöten fick ersättas av face-2-face möten eftersom intresse inte fanns, troligen beroende på låg kunskapsnivå att inga anmälde sig. Fler medlemmar gick med i forumen än beräknat, ca 70 ungdomar och ca 60 st vuxna. Antalet mycket aktiva är däremot färre än beräknat med endast ca 10 st som har deltagit med egna idéer eller kommenterat andras. Vilket visar att det finns stor nyfikenhet och vilja att ta del av ny information. Ungdomarna kommer igång mycket snabbare och deras medverkan skapade även intresse bland äldre. Grundinställningen till att använda sociala media och tekniska hjälpmedel är låg hos befolkningen. Efter att ha arbetat ett tag inom Hallstaviksnätverket lärde jag mig t ex att kontanthanteringen är ovanligt hög i bygden och flera av de boende inte använder e-post. Detta visar att datamognaden är låg i Hallstaviksbygden.
  3. 3. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Aktiviteter 1. Informationsmöten, kom-igång, kreativa cafémöten och en Datakurs för introduktion i användning av datorer. Föreläsning-workshop om kreativitet och Innovationsprocessen. 2. En serie tekniska studiebesök på Holmens pappersbruk, Handelsbanken o Bylero (Byggledarna i Roslagen). Studiebesöken vände sig till alla åttonde o niondeklassare i Hallsta och genomfördes på elevernas fritid med lärarnas uppmuntran. Tanken var att visa på de trevliga människor som finns inom de tekniska yrkena, vad de tycker är roligt o intressant samt att även knyta an en del praktiska uppgifter till de teoretiska kunskaper man lär sig inom matte, kemi o fysik i högstadiet. I genomsnitt kom det fem elever per tillfälle, fler hade anmält sig, men av olika anledningar valde de att avstå. Varje studiebesök inleddes med en fika o en kort presentation, medan den största delen av de två timmarna lades på att gå runt och titta på olika saker o göra lite praktiska uppgifter. En intressant iakttagelse var att det var mest tjejer som kom på studiebesöken o det var mest kvinnor som nappade på att vara handledare under besöken. 3. 4 elever och 2 lärare från åk 6 i Hallsta och Gottsta skola deltog på World Children's Festival i Washington DC den 17-19 Juni och höll i en kreativ aktivitet, ”Creativity and Cloud Computing”. De reste som ambassadörer för Sveriges deltagande på festivalen och visade och berättade bl a om klasskamraternas foton som lagts in på ett digitalt forum. Klasskamraterna hade fått utbildning i fotografering av en anställd på Holmens pappersbruk som fick ledigt för att undervisa. Planeringen och genomförandet av aktiviteten på festivalen utfördes tillsammans med eleverna och deras lärare vilket gav kunskaper och erfarenheter som flera människor i bygden nu får ta del av. Alla möten dokumenterades på forumet och tel.konferens hölls med en av värdfamiljerna i USA och Skype samtal mellan elever och projektledaren. Fokuseringen på ungdomar blev naturlig eftersom det var de som tog till sig den nya tekniken och med hjälp av deras engagemang så blev det uppmärksamhet kring projektet. Jag insåg även att det var massmedialt mera intressant att lyfta fram och att det i sin tur kunde påverka attityden fortare hos befolkningen. Projektets mål Vilka var projektets mål enligt projektplanen och hur har dessa uppfyllts, vad blev resultatet? Har andra mål/effekter uppnåtts beskriv även dem. Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken? Skapa en bred förankring hos företag och individer så de själva skapar nya arbetstillfällen och tillväxt.. Öka kunskapen om och användningen av sociala media bland företagare och individer för att skapa kreativa nätverk.
  4. 4. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Detta har delvis uppnåtts genom att projektet idag ingår i Hallstaviksnätverkets hemsida och ofta bloggas om i lokaltidningen. Idéforumet presenterades på två stormöten och “Framtidsdagen” den 23 maj som arrangerades i samarbete med Hallstaviksnätverket, Arbetslivsresurs, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, Coompanion, STI och Carl Wahréns Vuxengymnasium och ett flertal företagare. Statistik (Google Analytics) forumet mellan 8 November 2010 – 15 Okt 2011 · 1 549 st besökare som besökt sidan 1 gång och tittat på mer än 1 sida · 367 st unika besökare dvs som återkommer flera gånger (mest ortsbor) Enligt samtal med lokalbefolkningen och medlemmar I företagarföreningen vid olika tillfällen förstår man inte möjligheterna med sociala medier eller nätverka mer. Några har uttalat de har tillräckligt med kunder och uppdrag och vill inte växa och anställa, vilket gör det svårt att öka jobben på de befintliga företagen. Samarbete har skett med Hallsta skola och åk. 8-9. Utbyte mellan skolan och näringlivet bestående av 6 företag som tog emot eleverna och bl a lät dem experimentera med olika tekniska och ekonomiska frågeställningar. Har projektet lett till oväntade effekter? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Har projektet lett till nya samarbeten/ nätverk? Med vilka, och kring vad? Det blev ett samarbete mellan Hallsta och Gottsta skola där 4 elever från åk. 6 och 2 lärare åkte till Washington DC i Juni och deltog med en kreativ aktivitet, ”Creativity and Cloud Computing” på World Children's Festival. De visade foton och berättade om forumet och hur de arbetat med det. De representerade Sverige på festivalen och hade med sig hälsningar i form av ord och bild från eleverna på 3 skolor. En av skolorna är Husbygårdsskolan i Husby som är en mångkulturell skola. Resan blev uppmärksammad i lokaltidningen och på Hallstaviksdagen den 3 september besökte 4 elever, 2 lärare och rektor från Husbygårdsskolan i Husby Hallstavik. Eleverna från Hallstavik som reste till USA, Husbygårdsskolan och sponsorer fick motta en hedersutmärkelse, ”The President's Voluntary Service Award” som delades ut på Hallstaviksdagen. Projektet och resan till USA presentares för Rotary i Järfälla och på det sättet så sprids det även utanför Hallstavik. På festivalen deltog det 62 länder och över 10 000 deltagare. Forumet finns kvar och en länk finns till det på arrangörens hemsida. Det är unikt och Hallstavik har fått möjlighet att marknadsföra sig som en landsbygd vars ungdomar öppnat upp för ett kreativt internationellt samarbete med stöd av sociala medier.
  5. 5. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Vad händer efter avslutat projekt? Hur tas projektets resultat till vara? Om projektet var en förstudie, finns en grupp som går vidare med projektets resultat? Det digitala idéforumet är länkat från Hallstaviksnätverkets hemsida och ersatte tankesmedjan. Flera kontakter har tagits med bl a Lärarförbundet och andra organisationer som arbetar för att utveckla samarbete, kreativitet och entreprenörskap i skolorna. Förbättring av forumet kommer göras löpande och information om det kommer spridas till nya företag och ortsbor för skapande av arbetstillfällen på orten. Erfarenheterna från projektet utgör ett underlag för att skapa utvecklingsgrupper med syfte att skapa nya arbetstillfällen. Utvärdering görs av projektet och det är grunden för en ny Leader ansökan. Projektets kostnader jämfört med verkligt utfall Kostnader Beskrivning Kostnad, kr Övriga kostnader C1 Konsult, Creman, Christer Edman 150 000 Summa faktiska kostnader 150 000 Resurser Beskrivning Kostnad, kr Ideellt arbete E1 Deltagare utvecklingsgrupper 400 tim 70 000 Ideellt arbete E2 Styrgrupp 15 tim 7 750 Övriga ideella resurser F1 Möteslokal 20 tim 5 000 Summa ideellt arbete och resurser 82 750 Projektets totala kostnad 232 750 Projektets finansiering och verkligt utfall Finansiering Beskrivning Intäkt, kr Leader Uross H1 150 000 Summa faktisk finanisering 150 000 Finansiering Beskrivning Intäkt, kr Ideellt arbete I1 Utvecklingsgrupper och styrgrupp 77 750 Övriga idéella resurser I2 Möteslokal 5 000 Summa resurser 82 750 Projektets totala finansiering 232 750
  6. 6. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Spridning av projektets resultat Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet? Jag har spridit projektet löpande till Hallstaviksnätverkets styrgrupp, på forumet, Norrtälje Tidning, Facebook, Twitter, LinkedIn och samtliga sociala media platser jag deltar på och i nätverk som Rotary och BNI (Business Network International). Resultatet kan användas av kommuner, skolor, företag, organisationer och alla som vill använda sociala medier, utveckla sin kreativitet och kommunikation. Har informerat om projektet under ”Externa aktörer i skolan?” Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Digital Agenda Forum, http://digitalagenda.ning.com och Lärarförbundet. Deltar på Skolforum 31/10 – 2/11 http://www.skolforum.com. Efter förfrågan ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) kommer jag berätta om projektet och Hallstaviksnätverket den 17 oktober då det är en föreläsning om ”Open innovation - teori och praktik” som hålls av Filosofie doktor Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. http://www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande&id=190 Projektresultatet kommer återanvändas och anpassas för en ny projektansökan. Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader? Det kräver tid och energi att arbeta med förnyelsearbete och det är viktigt att ha någon som stöder dig och du kan rådfråga. Att få människor att vilja delta och engagera sig beror på behov och det gäller att känna sig själv och uppfatta vem som har drivkraft och vilja att arbeta. En fördel är att vara flera som kan projektleda och ha en lista på olika människor som vill och kan arbeta med att analysera, organisera och genomföra idéer. Planering i kreativitetsprojekt är helt avgörande för att lyckas. Du vet aldrig vilka människor du träffar och vem som kan bidra. Följ projektplan och var beredd på att anpassa den vid behov utifrån förutsättningar och de människor som deltar. Använd din intuition och känsla för det som inte sägs direkt till dig och var hela tiden beredd på att söka synergier men arbeta mot målet. En stor del består i att identifiera och se vem som kan leverera resultat och inte lägga för mycket tid på diskussioner. En genomförd idé är bättre än att ha flera det bara talas om, vilket är det vanligaste hindret för att genomföra nya lösningar.
  7. 7. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Om du inte får resurser som vill driva kan du överväga ifall det finns någon idé som du själv drivs av och kan genomföra. Stanna aldrig och förvänta dig inte att flera delar ditt intresse, de flesta är upptagna och har inte din vilja att lyckas. Se till att bjuda in människor till möten och var lyhörd för processerna som sker när flera samverkar. Uppskatta allas idéer och tankar som delas med dig, men välj noga ut vad du själv vill och kan agera på så du inte fastnar på vägen. Välj ett fåtal människor och etablera en kontakt med dem inom olika områden som rör ditt projekt så har du en snabb väg att få svar på frågor som dyker upp. Du är många gånger helt ensam och behöver få tydliga svar för att gå vidare. Undvik tekniska termer och visa exempel på hur verktygen används. IT är bara ett medel och inte ett mål i sig. De som är mera intresserade frågar om de vill. Rekommenderar ett nytt projekt med affärsnätverkande och entreprenörskap för att skapa nya arbeten. Dessutom behöver kontakten mellan skola och näringsliv underlättas så fler vill delta genom att förlägga arbetsplatsbesöken under skoltid. Använd erfarenheterna från skola-näringsliv och ”World Children's Festival” Projektet skulle inte kunnat genomföras utan projektstöd från Leader. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Ange namn och kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan svara på frågor om projektet. Kontaktuppgifterna kommer att läggas ut i databasen endast om kontaktpersonen lämnar sitt medgivande till detta. Medgivandet sker på separat papper och bifogas till slutrapporten, se sista sida. Uppge namn, telefonnummer och e-postadress: Christer Edman, +46 70 769 79 59, christer.edman@creman.se Hans Hammarfors, 070-4391163, hans.hammarfors@pragmatum.se Anna Edebo, 0702120651, anna@edebo.se Mätbara resultat Fyll i tabellen med projektets mätbara resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat. Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektets slut Komment ar Antal nya företag Antal bevarade arbetstillfällen Män yngre än 25 år 25 år eller äldre
  8. 8. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre Antal nya arbetstillfällen Män yngre än 25 år 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre Antal deltagare i utbildningar Män yngre än 25 år 23 25 år eller äldre 7 Kvinnor yngre än 25 år 30 25 år eller äldre 6 Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser 2 x Facebook, Twitter och 2 x Grouply forum. Samarbete med 3 st skolor etablerat och ett internationellt utbyte efter deltagande på en stor festival i USA. Antal personer som har fått tillgång till bredband Specifika resultat för Leader Uross Antal nya produkter/tjänster* 5 Antal nya fritids- eller kulturaktiviteter Areal nya öppna områden som betas/bevaras Antal nya miljölösningar (VA, energi) Antal nya utvecklingsgrupper 1 Antal nya lokala utvecklingsplaner (för byar, öar o.dyl.) Antal nya mötesplatser (fysiska/virtuella) eller nya nätverk 5 Antal nya övernattningsalternativ Under turistsäsongen Utanför ordinarie turistsäsong Antal nya paketerbjudanden Under turistsäsongen Utanför ordinarie turistsäsong
  9. 9. SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Antal deltagare i utbildningsinsatser JA (sätt ett ”x”) NEJ (sätt ett ”x”) Projektet har initierats av ungdomar x Projekt har initierats av fastboende på öar x utan fast landförbindelse Projekt har initierats av kvinnor x Projekt har initierats av invandrare x * en ny produkt kan vara en livsmedelsprodukt eller också en teknisk produkt, en tjänst kan vara t.ex. ett nytt bokningssystem, en lathund för livsmedelshantering el.dyl. Bilagor Bifoga eventuellt skriftligt material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du har tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer. Länkar till platser jag skapat för projektet eller där jag informerat om det: http://www.hallstaviksnatverket.grouply.com http://wcf2011.grouply.com http://www.facebook.com/Hallstaviksnatverket http://www.facebook.com/pages/Hallstavik/225598840787495 http://twitter.com/hallstavik http://norrteljetidning.se/lasarnytt/bloggar/christeredman http://www.hallstaviksnatverket.se http://en.wikipedia.org/wiki/Hallstavik http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallstavik http://digitalagenda.ning.com/forum/topics/externa-aktoerer-i-skolan
  10. 10. Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. Godkännandet skickar du i original tillsammans med slutrapporten. Kontaktpersoner Namn och adress: Telefonnummer: Christer Edman +46 70 769 79 59 Korgpilsgränd 18 SE 165 77 Hässelby Roll i projektet: Projektledare E-postadress: christer.edman@creman.se Datum och underskrift: Namn och adress: Hans Hammarfors Bruksgatan 14 B SE 763 94 Skebobruk Telefonnummer: + 46 70 439 11 63 Roll i projektet: Repr. för Hallstaviksnätverket E-postadress: hans.hammarfors@pragmatum.se Datum och underskrift: Namn och adress: Anna Edebo Tulkavägen 76 76334 HALLSTAVIK Telefonnummer: + 46 76 878 33 25 Roll i projektet: Gruppledare E-postadress: anna.edebo@gmail.com Datum och underskrift:

×