Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

03_медијација-alb

327 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

03_медијација-alb

  1. 1. Medijacioni dhe gjinia
  2. 2.  Ka ndikim neutral (nuk merr anë) Nuk e shpreh mendimin e vetë për çështjet e konfliktit Ju ndihmon palëve qe vetë të arrin zgjidhje Ju mundëson palëve kontroll ndaj procesit Nuk ka fuqi të detyron palët të rrinë pas asaj për të cilën kanë arritur marrëveshje
  3. 3. Si stereotipet mund tëreflektohen në procesin e medijacionit?
  4. 4. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?1. Masa preventive  Nëse medijatori mendon se seksi i tij/asaj mundet të perceptohet se pengesë për njërën nga palët, mundet të thërras ko-medijator.  Tjetër alternativë preventive është potencimi i rëndësisë së barazisë mes sekseve në fillim, si një deklaratë hyrës.2. Edukimi i palëve Nëse njëra nga palët shfaq paragjykime, medijatori mundet të vendos, para palës tjetër ose në seancë të ndarë, ta edukon në lidhje me këto çështje.
  5. 5. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?3. Balansimi  Medijatori mundet të vendos të provon ti jep fuqi palës më të dobët deri në atë moment ku kjo nuk bie në konflikt me parimin e paanshmërisë (psh. Jep përparësi që pala më e dobët të fillon e para). (J. Rendon, 2007)

×