Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie Ibo

516 Aufrufe

Veröffentlicht am

Uitleg Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer (IBO)

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie Ibo

 1. 1. I.BO.Individuele Beroepsopleiding
 2. 2. I.B.O.Wat? • Een individuele opleiding op de werkvloer van een werkzoekende n.a.v. een openstaande vacature in uw bedrijf. • Training en begeleiding gebeuren door ervaren collega’s en/of in samenwerking met het opleidingscentrum van VDAB.
 3. 3. I.B.O.Doel? Verwerven van de gewenste technische vaardigheden en attitudes, specifiek voor de uit te voeren job, in uw bedrijf.
 4. 4. I.B.O.Beoogd resultaat? Een duurzame samenwerking, met een duidelijke meerwaarde voor werkgever en cursist, via een contract onbepaalde duur na einde IBO.
 5. 5. I.B.O.Voor wie? Elke niet werkende werkzoekende ingeschreven bij VDAB en : •Nog niet in dienst zijn geweest bij werkgever. •Vooraf max. 10 werkdagen via uitzend hebben gewerkt.
 6. 6. I.B.O.Voorwaarden? •Niet zelf ontslag hebben genomen bij vorige werkgever. •Behoefte aan bedrijfsspecifieke opleiding. •Gemotiveerde kandidaat. •Een geschikte opleider / peter / meter in het bedrijf. •Voldoende garanties op begeleiding. •Contract onbepaalde duur.
 7. 7. I.B.O.Praktisch? •Info aan kandidaat en bedrijf door IBO-consulente ter plaatse. •Werkgever stelt opleidingsprogramma op. •Oplijsten van huidige en verwachte vaardigheden kandidaat. •Administratieve verwerking, goedkeuring en start.
 8. 8. I.B.O.Verloop? •Duurtijd IBO tussen 4 en 26 weken (individueel te bepalen). •Maandelijkse evaluatie door werkgever online. •Frequentie van fysieke opvolging in afspraak met alle partijen. •Eindevaluatie. •Contract onbepaalde duur. •Hulp bij nazicht tewerkstellingsmaatregelen.
 9. 9. I.B.O.Kost werkgever? Maandelijkse factuur: •± 60% van het brutoloon + geen RSZ (loonkost is 1/3) vb: uurloon 13,7090 = 8,3982 euro + mobiliteitskosten en verplaatsingskosten (volgens afspraken CAO). •Werkgever voorziet een arbeidsongevallen verzekering. •Maandelijkse administratieve kost van 16 euro.
 10. 10. I.B.O.Wat ontvangt de cursist? Inkomen bestaat uit twee delen: •Vervangingsinkomen : werkloosheidsuitkering, leefloon, opleidingsuitkering, … + •Productiviteitspremie •Geen opbouw rechten = statuut werkzoekende •Wel reeds inkomen = latere nettoloon
 11. 11. I.B.O.Wie beslist over start enstopzetting? •IBO wordt contractueel vastgelegd. •VDAB beslist over: - toelating, - duurtijd, - stopzetting, - eventuele verlenging.
 12. 12. I.B.O.Wat na de opleiding? •Verplichte aanwerving. •Contract onbepaalde duur. •Geen ontslag mogelijk gedurende gewaarborgde periode (uitgezonderd dringende reden).
 13. 13. I.B.O.Andere toepassingen? •IBOT : IBO met taalondersteuning. •GIBO : IBO voor personen met een handicap.
 14. 14. Meer info:Pintens ChristelChristel.pintens@vdab.be0499 541 627

×