Anzeige

"Noves utilitats per a la visualització de transparència"

Consorci Administració Oberta de Catalunya
5. Mar 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a "Noves utilitats per a la visualització de transparència"(20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Último(20)

"Noves utilitats per a la visualització de transparència"

 1. Noves utilitats per a la visualització de transparència Jaume Usall i Rodié Ferran Farriol Vilà 5 de març de 2020
 2. Configuració avançada ítems d’organització política (cartipàs, càrrecs electes, grups polítics, òrgans de govern i alts càrrecs) Nou bloc indicadors de gestió econòmica (amb dades i gràfics amb evolucions i comparatives territorialitzades)
 3. Per a què aquestes millores ?  Perquè són ítems amb moltes visites (top 5/126) Els treballs han comptat amb la col·laboració de: • Xarxa de Governs Transparents (XGT) • Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural UAB (Infoparticipa)  Per recollir observacions del Síndic de Greuges  Per a fomentar les dades obertes i seguir evolucionant el portal
 4. Ítems d’organització política
 5. Què ofereix la solució ?  Un nou mòdul que millora la informació actual (compatible amb l’actual model)  Una clara millora de la visualització (a partir de les millors pràctiques municipals)  Una millor interacció dels ítems (en un model comú que fomenta les dades obertes)
 6. Quins ítems del portal es milloren ? A nivell Infoparticipa corresponen amb indicadors 1 a 11
 7. Cartipàs: organització política
 8. Cartipàs: organització política (vista detall)
 9. Càrrecs electes
 10. Càrrecs electes (vista de detall)
 11. Grups polítics/municipals
 12. Grups polítics (vista de detall)
 13. Òrgans de govern i funcions
 14. Òrgans de govern i funcions (vista de detall)
 15. Alts càrrecs i càrrecs eventuals
 16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals (vista de detall / eventual)
 17. On es pot visualitzar el bloc d’organització política ?
 18. Altres recursos interessants: eleccions municipals
 19. Configuració avançada d’ítems d’organització política I com funciona l’entorn d’edició ?
 20. Entorn d’edició: com cal procedir ?
 21. Activació de la Configuració avançada • EDITOR entrant en qualsevol dels ítems (excepte Cartipàs: organització política) i marcar el ‘Sí’ en el missatge ‘Voleu fer servir la configuració avançada per a grups polítics / municipals’. • Això activarà la configuració avançada per a tots els ítems associats a aquesta funcionalitat.
 22. Edició: òrgans de govern
 23. Edició: càrrecs electes
 24. Edició: càrrecs electes
 25. Edició: grups polítics/municipals
 26. Edició: Cartipàs, organització política
 27. Edició: Cartipàs, organització política
 28. Actualitzar-se a la nova versió és fàcil (1,5 hores per portal)  Requereix de tenir prèviament localitzada la informació  Cal tenir en compte canvis al web (integració a nivel formal) Model de Gestió del canvi
 29. Bloc d’indicadors econòmics
 30. Què ofereix la solució ? Fomentant les dades obertes (automàtiques i territorialitzades) Un nou bloc d’indicadors econòmics (sense cap esforç per l’ens pel gestor de l’ens) Per a reforçar la visualització i comprensió de les dades econòmiques (amb gràfiques, evolucions i comparatives territorialitzades)
 31. Quina informació es mostra ? Comparativa territorialitzada (per habitant i any)
 32. Quina informació es mostra ? Dades totals
 33. Quina informació es mostra ? Afegint la descàrrega de gràfics, csv...
 34. Conjunts de dades utilitzats per l’automatització • Pressupostos (per programes, despeses i ingressos) • Liquidació (per programes detallat, despeses i ingressos) • Endeutament A partir d’aquests dels conjunts de dades públics s’ha treballat en:  El càlcul dels indicadors “indirectes” (inversions, càrrega fiscal, superávit/dèficit)  La incorporació de la dada “habitant” (sobre font Municat)  La “territorialització” de les dades (comarca, província i total català) per comparatives
 35. I com s’edita ?
 36. Conclusions globals
 37. Els nous mòduls: Disponibles a finals de març 2020! Augmenten la qualitat de la informació (sota un model comú) Milloren la visualització i interpretació de les dades Fomenten les DDOO i la historificació de continguts
 38. Propers passos  Anar-los millorant a partir de l’experiència dels usuaris, i avançar en noves visualitzacions automàtiques: • Convocatòries de personal • Contractació administrativa • Retiment de comptes Ens acompanyes?
 39. Gràcies! Jaume Usall i Rodié Ajuntament de Castellar del Vallès jusall@castellarvalles.cat Ferran Farriol Vilà Consorci AOC @FerranFarriol ffarriol@aoc.cat
Anzeige