Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a informeactivitat092018(17)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

informeactivitat092018

 1. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Relació entre Administracions Relació ciutadania i empresa Identitat digital i e-signatura Registre Gestió documental Transparència i bon govern AcompanyamentContractació Serveis socials Geoinformació
 2. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,68% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat- tramits/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 4 89 2.404 Usuaris 135 5.172 39.451 Organismes prestadors de serveis 0 0 92 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Procediments 7 107 872 Activitat Setembre 2018 Tramitacions 69.664 745.946 Les 10 trameses més utilitzades Setembre Tramesa genèrica 13.687 Tramesa intercanvi recepció registres fora Catalunya 10.931 Tramesa d’informació, escrits i documents 10.081 Cremes controlades 3.894 Tramesa intercanvi enviament registres fora Catalunya 3.537 EL - Comunicacions ORGT 2.045 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.552 Actes simplificades 1.519 Notificació a ens 1.468 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.159 Els 10 ens que més trameses envien Setembre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.497 Dept. Polítiques Digitals i Administració Pública 3.220 Diputació de Barcelona 1.947 Agència Catalana de l'Aigua 1.797 Dept.d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.796 Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 1.752 Síndic de Greuges 1.555 Sindicatura de Comptes de Catalunya 1.223 Dept. Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.051 Departament de Cultura 728
 3. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,56% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 5 47 707 .Ens usuaris ajuntaments 3 36 565 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 0 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 853 % població coberta per PMH 92% Activitat Setembre 2018 Acumulat total Consultes PCI 2.653.801 29.993.067 163.157.377 Serveis més consultats Setembre Renda (AEAT) 647.307 Padró municipal d'habitants 549.014 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 322.250 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 285.094 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 173.156 Identitat (sense dades de residència) 116.612 Registres Civils 98.483 Prestacions per desocupació (SEPE) 82.131 Adreça electrònica viària (DEV) 79.919 Prestacions socials públiques (INSS) 70.749 Els cessionaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya (PICA) 1.481.464 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 495.202 Ajuntament de Barcelona 328.147 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 97.930 Ajuntament de Lleida 59.348 AMB Informació i Serveis, SA 34.192 Ajuntament de Terrassa 24.368 Consorci Administració Oberta de Catalunya 20.984 Àrea Metropolitana de Barcelona 14.998 Ajuntament de Manresa 10.344
 4. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 % d'ús de cada finalitat de consum Setembre % Ajuts, subvencions i beques 1.289.096 48,58% Notificació o comunicació administrativa 657.418 24,77% Renda mínima inserció 160.856 6,06% Denúncies, inspeccions i sancions 117.186 4,42% Assessorament de serveis socials 79.419 2,99% Prestacions socials 62.491 2,35% Gestió i recaptació en període voluntari 60.528 2,28% Urbanisme 37.136 1,40% Gestió de registres 35.578 1,34% Deutors IVTM 25.891 0,98%
 5. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de- domicili/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Setembre 2018 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Setembre 2018 Comunicacions de canvi de domicili 17.322 129.571 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Setembre Ajuntament de Terrassa 11.043 Ajuntament de Lleida 3.709 Ajuntament del Vendrell 706 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 426 Ajuntament del Prat de Llobregat 423 Ajuntament de Roses 351 Ajuntament del Masnou 213 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 208 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 117 Ajuntament de Cambrils 116 Ajuntament de Valls 10
 6. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/ Disponibilitat 99,63% Activitat Setembre 2018 Tramitacions 18.177 190.414 e-Valisa: els organismes més actius Setembre Departament d'Ensenyament 5.991 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.164 Departament de Salut 1.637 Departament de Territori i Sostenibilitat 1.605 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.225 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.063 Departament de Justícia 1.061 Departament d'Empresa i Coneixement 760 Departament d'Interior 757 Departament de la Presidència 454
 7. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 82 utilitzen el servei Hèstia (un 78%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2pX4Q5h Disponibilitat 99,99% Ens Hèstia Sense Hèstia
 8. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,91% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 64 Tràmits associats al servei FUE* 17 81 * Tramitació d'activitats empresarials Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ajuntaments i EMD 0 0 904 + 26 Consells comarcals 0 0 42 Diputacions 0 0 1 Altres ens usuaris 0 0 50 Activitat Setembre 2018 Nombre de tràmits fets 21.878 215.162 Els organismes més actius Setembre Ajuntament de Castellar del Vallès 706 Ajuntament de Roses 547 Ajuntament de Palafrugell 459 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 351 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 333 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 319 Ajuntament de Molins de Rei 296 Ajuntament de Mollet del Vallès 293 Ajuntament de La Garriga 291 Ajuntament de Sant Just Desvern 283 Tràmits més utilitzats Setembre Instància genèrica 19.373 Queixes i suggeriments 727 Volant d'empadronament actual 346 Ús equipaments mun. per activitats cult., esportives o de lleure 258 Certificat de convivència actual 77 Declaració responsable d'obertura 74 Llicència d'obra menor 73 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 72 Comunicació d'obres excloses de llicència 69 Comunicació prèvia d'obertura 66
 9. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Enllaç al mapa: http://bit.ly/2ldmyiE Enllaç al mapa: http://bit.ly/2rVHj5C Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
 10. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 99,92% Administració 99,08% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 10 123 1.106 Activitat Setembre Acumulat 2018 Notificacions fetes 182.450 1.673.224 Els 10 ens que més notifiquen Setembre Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 57.592 Generalitat de Catalunya 46.296 Ajuntament de Barcelona 12.108 Consell Comarcal del Maresme 6.997 Síndic de Greuges 3.100 Ajuntament de Girona 3.020 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.949 Universitat de Barcelona 1.237 Ajuntament de Reus 1.186 Ajuntament de Manresa 1.097
 11. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 99,95% Bústia de factures 99,80% Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 7 39 1.657 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Setembre 2018 Factures gestionades 246.420 2.432.465 Organismes que reben més factures Setembre Institut Català de la Salut 30.326 Generalitat de Catalunya 11.134 Hospital Clínic de Barcelona 8.097 Fund. Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.889 Ajuntament de Barcelona 4.881 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.224 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.992 Ens NO Codificat 3.867 Consorci Sanitari Integral 3.651 Universitat de Barcelona 3.636
 12. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Empreses que trameten més factures Setembre Endesa Energia, S.A.U. 23.659 Caixabank, S.A. 6.894 Aigües de Barcelona 4.581 Telefonica de España, S.A.U. 4.149 Gas Natural Comercializadora, S.A. 3.691 Aquqlogy Solutions S.A. 2.968 Endesa Energía XXI, S.L.U. 2.660 Sorea, S.A.U. 2.086 Nutricia, S.R.L. 1.768 Medtronic Iberica, S.A. 1.703 Plataformes que trameten més factures Setembre Seres eFactura 52.534 Hub AOC - Bústia emisor 40.793 Edicom 36.356 Invinet 30.709 Bústia entrada/Sortida FACE 26.607 La Caixa 8.739 Telefónica Móviles España 5.911 Pimefactura 5.832 Ediversa 4.672 Banc Sabadell 2.485
 13. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 99,73% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris 1 52 1.047 Activitat Setembre 2018 Núm. de documents 3.034 35.548 Usuaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya 235 Universitat Autònoma de Barcelona 129 Ajuntament de Mollet del Vallès 72 Universitat de Lleida 64 Ajuntament de Girona 59 Ajuntament de Granollers 56 Ajuntament de Reus 56 Ajuntament d'Esparreguera 42 Consell Comarcal del Vallès Oriental 40 Ajuntament de Terrassa 34 Ens amb més edictes descarregats Setembre Generalitat de Catalunya 14.205 Universitat Autònoma de Barcelona 6.304 Ajuntament de Reus 5.203 Consell Comarcal del Gironès 3.583 Ajuntament de Girona 2.926 Universitat de Lleida 2.452 Diputació de Girona 1.223 Ajuntament d'Igualada 851 Ajuntament de Sant Just Desvern 633 Consell Comarcal del Vallès Oriental 616 Ens amb més pàgines vistes Setembre Generalitat de Catalunya 54.076 Universitat Autònoma de Barcelona 45.328 Ajuntament de Reus 17.991 Ajuntament de Girona 17.181 Consell Comarcal del Gironès 9.301 Universitat de Lleida 9.281 Diputació de Girona 7.984 Consorci Administració Oberta de Catalunya 6.845 Ajuntament d'Igualada 4.822 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.602
 14. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,95% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,97% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,93% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/ Tipus de solucions de transparència en producció Enllaç al mapa: https://goo.gl/2OAXm0 Solució AOC Altra solució Sense solució Implantació Setembre 2018 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 1 34 1.143 Usuaris més actius Setembre Consell Comarcal del Vallès Occidental 113 Ajuntament de Castelldefels 94 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 90 Ajuntament de Calafell 76 Ajuntament del Pla del Penedès 69 Ajuntament de Canovelles 58 Consell Comarcal del Montsià 54 Ajuntament de la Llagosta 45 Ajuntament de Veciana 42 Ajuntament de Garriguella 40
 15. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Usuari 99,75% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Agost 2018 Acumulat total Ajuntaments 0 0 311 Consell comarcal 0 0 21 Consorci 0 0 33 Diputació 0 0 2 Ens de gestió 0 0 20 EMD 0 0 6 Universitat 0 0 3 Ens instrumental 0 0 3 Societat participada 0 0 1 Mancomunitat 0 1 6 Fundació 0 0 1 407 Activitat Setembre 2018 entrades sortides Volum registres 23.419 21.994
 16. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/ Registre EACAT Registre propi Registre Consorci AOC Dip. Girona Dip. Lleida Dip. Tarragona CC Alt Penedès Activitat Setembre entrades sortides Registre EACAT 15.134 14.585 Registre propi 13.806 10.439 Registre Consorci AOC 1.174 1.051 Diputació de Girona 1.035 1.051 Diputació de Lleida 370 473 Diputació de Tarragona 255 217 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 253 Els organismes més actius (Entrades) Setembre Registre Dept. Agric., Ramaderia, Pesca i Alimentació 3.650 Registre EACAT Dept. de Treball, Afers Socials i Família 2.000 Registre propi Diputació de Girona 758 Diputació de Girona CC del Vallès Occidental 143 Registre Consorci AOC Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 CC de l'Alt Penedès CC del Solsonès 24 Diputació de Lleida Consell Comarcal de la Conca de Barberà 21 Diputació de Tarragona Universitat de Lleida Consorci Serveis Univ. Cat. Els organismes més actius (Sortides) Setembre Registre Dept. Polítiques Digitals i Adm. Pública 2.786 Registre EACAT Agència Catalana de l'Aigua 553 Registre propi Diputació de Girona 426 Diputació de Girona CC de l'Alt Penedès 253 CC de l'Alt Penedès CC del Bages 150 Registre Consorci AOC CC del Solsonès 133 Diputació de Lleida CC de la Conca de Barberà 48 Diputació de Tarragona
 17. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/ Ens usuaris Setembre 2018 Acumulat total 51 145 170 Total còpies Setembre 2018 Acumulat total 1.496 16.507 20.323 Ens més actius Setembre Universitat de Barcelona 434 Ajuntament de Terrassa 329 Ajuntament d'Amposta 102 Consell Comarcal del Bages 100 Ens de Gestió Urbanística, SA (Engestur, SA) 97 Consell Comarcal de l'Alt Camp 81 Ajuntament d'Horta de Sant Joan 54 Universitat Politècnica de Catalunya 50 Ajuntament d'Arnes 47 Ajuntament de Montornès del Vallès 44
 18. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/ Disponibilitat 99,80% Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 2 10 101 Setembre Acumulat 2018 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 14.900 9.122 103.573 45.758 Usuaris més actius. Setembre Document Ajuntament de Mataró 6.064 Ajuntament de Lleida 789 Consell Comarcal del Tarragonès 750 Ajuntament de Cubelles 583 Consell Comarcal d'Osona 524 Usuaris més actius. Setembre Expedient Ajuntament de Mataró 6.063 Consell Comarcal del Tarragonès 321 Consell Comarcal d'Osona 246 Ajuntament d'Igualada 224 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 207 Procedència de la documentació Via Oberta 13.046 Portlet 867 ERES 714 PCI 273
 19. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/ Disponibilitat 99,89%Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris 2 23 181 Activitat iArxiu Setembre 2018 Acumulat total Documents 466 59.297 676.043 Consulta 79 1.752 8.439 Ingrés 42 11.818 117.392 Eliminació 2 1.876 4.739 Descàrrega 86 505 8.788 Generació còpia autèntica 5 87 428 Descàrrega Informe d'Evidència 2 15 192 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Setembre Ajuntament d'Aitona 19 Ajuntament de Castellbisbal 16 Ajuntament d'Arenys de Munt 3 Ajuntament de Manlleu 3 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1
 20. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 https://www.aoc.cat/serveis- aoc/valid/#1520848164897-9e9b7ad9-e1a0/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/segell-de-temps-2/ Disponibilitat 99,48% Activitat Setembre 2018 Nombre de validacions 10.464.973 82.758.408 Nombre total de segells de temps 4.846.415 41.949.359
 21. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,98% Activitat Setembre 2018 Acumulat total Nombre de signatures 511.736 4.639.640 15.127.363
 22. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 357 T-CAT 138 Activitat Setembre 2018 idCAT 18.070 178.138 T-CAT 3.584 30.628 Signatura electrònica 528 5.941 Certificats d'entitat 3.114 T-CAT en Programari 283 Certificats de servidor 99 Certificats de segell electrònic 52 Operador T-CAT 14 Certificats d'aplicació 11 Certificats de seu electrònica 10 T-CAT Representant 1 T-CAT: els organismes més actius Setembre Universitat Rovira i Virgili 272 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 194 Universitat de Lleida 176 Ajuntament de Badalona 120 Departament de Salut 106 Ajuntament de Barcelona 80 Generalitat de Catalunya 78 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 67 Diputació de Barcelona 61 Dept. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 60 idCAT: els organismes més actius Setembre Consorci AOC idCAT Mòbil 11.073 Ajuntament de Barcelona EC-idCAT 732 BASE - Gestió d'Ingressos EC-idCAT 333 Ajuntament de Terrassa EC-idCAT 226 Ajuntament de Rubí EC-idCAT 220 Ajuntament de Sabadell EC-idCAT 214 Ajuntament de Castelldefels EC-idCAT 167 Ajuntament de Lloret de Mar EC-idCAT 149 Ajuntament de Sant Celoni EC-idCAT 139 Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre EC-idCAT 120
 23. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,99% Disponibilitat T-CAT 99,99% e-Signatura: els organismes més actius Setembre Ajuntament de Lleida 218 Departament de Justícia 171 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 33 Ajuntament d'Arenys de Mar 26 Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 25 Ajuntament de la Palma de Cervelló 21 Departament de Territori i Sostenibilitat 13 Ajuntament de Castellbisbal 7 Ajuntament de Pallejà 7 Ajuntament de la Seu d'Urgell 4 Ajuntament de Sant Celoni 3
 24. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/ Disponibilitat 98,45% Activitat Setembre Autenticació Signatura Signatura qualificada Total Operacions 268.049 6.232 202.025 476.306 Autenticació Certificat digital 222.495 idCAT Mòbil 43.130 Clave 2.423 Mobile Connect 1 268.049 Signatura Certificat digital 4.474 idCAT Mòbil - compatibilitat 1.758 6.232 Signatura qualificada Certificat digital 202.025 Els 10 ens més actius Setembre Departament de Justícia 159.207 Dept. Polítiques Digitals i AAPP 77.088 Consorci AOC 69.957 Agència Tributària de Catalunya 40.054 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 23.994 Departament d'Interior 9.854 Dept. Vicepresidència i d'Ec. i Hisenda 9.008 Diputació de Tarragona 6.013 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 4.924 Ajuntament de Girona 3.826
 25. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis- aoc/portasignatures/ Disponibilitat 99,66% Ens actius Setembre 2018 Acumulat total 57 145 253 Activitat Setembre 2018 Núm. de signatures 3.458 35.739 Els 10 ens més actius Setembre Generalitat de Catalunya 727 Departament de Salut 166 Departament d'Empresa i Coneixement 85 Institut Català del Sòl 43 Consell Comarcal del Baix Llobregat 29 Consell Comarcal de la Noguera 19 Consell Comarcal del Ripollès 16 Consell Comarcal de la Selva 14 Ajuntament de Juneda 11 Consorci AOC 10
 26. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Activitat Setembre 2018 Acumulat total Subhastes electròniques 0 1 81 Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris Perfil de Contractant 1 179 1.392 Procediments de licitació Obert 624 Contracte menor 232 Negociat sense publicitat 44 Concurs de projectes 6 Normes internes 5 Derivat dacord marc 4 Restringit 4 Negociat amb publicitat 1 Estat de la tramitació Adjudicat 374 Formalitzat 252 En termini 204 Pendent adjudicació 69 Desert 17 Anul·lada 3 Resolta 1
 27. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/ Els treballs portats a terme fins ara han permès el desplegament del servei a 130 ajuntaments i un consell comarcal. Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: https://ja.cat/z4J8t
 28. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/ *aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajunt. que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Setembre Aplicació del visor 2.620 Aplicació d'edició 42 Galeria de mapes de l'ens 110 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 14 Aplicacions de l'eina * 23 Galeria de mapes de Geolocal 6 Carrerer 1 Ens amb més visites Setembre Ajuntament de Valls 144 Ajuntament Torroella de Montgrí 120 Ajuntament de Tàrrega 104 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 97 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 78 Ajuntament de Tossa de Mar 67 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 66 Ajuntament de Roses 56 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 54 Ajuntament de Vallirana 50
 29. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige