Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Informe d’activitat. Resum2015 (20)

Anzeige

Weitere von Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Informe d’activitat. Resum2015

 1. 1. Informe d’activitat_2015
 2. 2. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 84 2.214 Usuaris 2.896 24.825 Organismes prestadors de serveis 1 89 Oferta 2015 Acumulat total Procediments 91 529 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Les 10 trameses més utilitzades 2015 Tramesa d’informació, escrits i documents 109.531 DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 86.919 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 34.951 BSF - Estrangeria 26.528 GRI - Tramesa d'actes i acords 25.283 SING - Tramesa documentació 24.884 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 15.339 Servei de certificació digital - CATCert 9.980 TES - Comunicacions expedients urbanístics 8.676 Índexs de plusvàlues 6.653 Els 10 ens que més trameses envien 2015 Departament de Territori i Sostenibilitat 37.401 Departament de Governació i Relacions Institucionals 30.377 Síndic de Greuges 23.118 Consorci Administració Oberta de Catalunya 21.911 Diputació de Girona 10.701 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 9.622 Sindicatura de Comptes 8.916 Departament d'Empresa i Ocupació 8.414 Ajuntament de Barcelona 8.316 Departament d'Interior 6.899 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Activitat 2015 Tramitacions 490.177
 3. 3. Informe d’activitat_2015 Oferta 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Activitat 2015 Acumulat total Consultes PCI 19.276.370 64.986.948 Els cessionaris més actius 2015 Generalitat de Catalunya (PICA) 9.266.618 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 2.512.834 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.251.952 Ajuntament de Barcelona 1.855.184 Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 972.949 Ajuntament de Lleida 504.370 Ajuntament de Terrassa 487.455 BASE - Gestió d'Ingressos 237.951 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 184.427 Ajuntament de Badalona 164.372 Serveis més consultats 2015 Títol de família nombrosa 4.214.776 Renda (AEAT) 3.404.156 Prestacions socials públiques (INSS) 2.258.444 Padró municipal d'habitants 2.137.309 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1.734.631 Adreça electrònica viària (DEV) 1.547.556 Deutors de l'IVTM 765.369 Identitat 614.493 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 577.198 Registres Civils 565.987 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 18 502 .Ens usuaris ajuntaments 11 406
 4. 4. Informe d’activitat_2015 % d'ús de cada finalitat de consum 2015 % Ajuts, subvencions i beques 8.715.663 45,21 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 4.008.974 20,80 Notificació o comunicació administrativa 3.815.924 19,80 Deutors IVTM 765.369 3,97 Denúncies, inspeccions i sancions 344.203 1,79 Gestió i recaptació en període voluntari 290.929 1,51 Prestacions socials 218.791 1,14 Autoritzacions, permisos i llicències 202.861 1,05 Acreditació sanitària d'assegurats 185.139 0,96 Gestió i recaptació tributària en via executiva 148.524 0,77 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta
 5. 5. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19 Oferta 2015 Acumulat total % població coberta 0 36% Organismes a comunicar 0 7 Activitat 2015 Comunicacions de canvi de domicili 173.152 Ajuntaments que han comunicat 13 Ens més actius 2015 Ajuntament de Terrassa 95.875 Ajuntament de Lleida 37.338 Ajuntament del Vendrell 11.360 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 5.835 Ajuntament de Roses 5.546 Ajuntament del Prat de Llobregat 5.311 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 3.859 Ajuntament del Masnou 3.445 Ajuntament de Cambrils 2.289 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 1.160 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.067 Ajuntament de Valls 50 Ajuntament de Granollers 17 173.152 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
 6. 6. Informe d’activitat_2015 * Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 826 Consells comarcals usuaris 40 Diputacions 1 Altres ens usuaris 13 Activitat 2015 Nombre de tràmits fets 41.213 Els organismes més actius 2015 Ajuntament de Molins de Rei 1.146 Ajuntament de Vallirana 1.135 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.099 Consell Comarcal de la Noguera 1.079 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.007 Ajuntament de la Roca del Vallès 824 Ajuntament de Salt 813 Ajuntament de Castellar del Vallès 802 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 763 Ajuntament de Vila-seca 702 Tràmits més utilitzats 2015 Instància genèrica 30.170 Queixes, suggeriments i propostes 5.919 Volant d'empadronament actual 1.203 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 1.030 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 606 Volant d'empadronament històric 360 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 324 Volant de convivència actual 274 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 138 Comunicació d'obres excloses de llicència 136 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAM
 7. 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. 8. Informe d’activitat_2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides Activitat 2015 entrades sortides Volum registres 329.673 277.056 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida
 9. 9. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 546 Activitat Acumulat 2015 Notificacions fetes 313.044 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els 10 ens que més notifiquen 2015 Generalitat de Catalunya 146.569 Ajuntament de Barcelona 57.928 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 32.153 Síndic de Greuges 4.661 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.359 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.934 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1.788 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.784 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.761 Ajuntament de Masquefa 1.703 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/e-NOTUM
 10. 10. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 Activitat 2015 Nombres cerques 172.582 Oferta 2015 Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 17.464.004 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Ens amb més visites 2015 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8.929 Ajuntament de Roses 4.838 Ajuntament de Salou 3.920 Ajuntament de Blanes 3.227 Ajuntament de Tossa de Mar 2.438 Ajuntament de Canet de Mar 2.307 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.669 Ajuntament Torroella de Montgrí 1.555 Ajuntament de la Seu d´Urgell 1.428 Ajuntament de Sallent 1.375 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat 2015 Accesos visor 113.364 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador
 11. 11. Informe d’activitat_2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Implantació 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 1.008 1.530 Oferta 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 3 19 Activitat 2015 Factures gestionades 1.787.004 Organismes que reben més factures 2015 Institut Català de la Salut 315.883 Generalitat de Catalunya 101.316 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 42.558 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 41.648 Consorci Sanitari Integral 41.151 Diputació de Barcelona 29.743 Consorci Sanitari de Terrassa 26.191 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 24.046 Ajuntament de Barcelona 21.199 Ajuntament de Terrassa 18.490 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 12. 12. Informe d’activitat_2015 95,47 4,53 Distribució per categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1,08 22,08 45,42 19,58 10,50 1,25 Distribució per import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Plataformes que trameten més factures 2015 Edicom 388.963 Hub AOC - Bústia emisor 379.609 Plataforma Seres eFactura 228.494 Endesa 222.899 Invinet 182.808 Telefónica Móviles España 64.806 Bústia entrada/Sortida FACE 55.049 Ediversa 39.912 Hub AOC - Bústia EDI 30.162 Banc Sabadell 29.881 Empreses que trameten més factures 2015 Endesa Energia, S.A.U. 217.069 Endesa Energía XXI, S.L.U. 52.135 Gas Natural Comercializadora, S.A. 52.062 Telefonica de España, S.A.U. 49.028 Aigües de Barcelona 27.215 Sorea, S.A.U. 23.234 Johnson & Johnson, S.A. 17.296 Gas Natural Servicios SDG,S.A. 15.469 Telefónica Móviles España, S.A. 14.997 Caixabank, S.A. 14.598
 13. 13. Informe d’activitat_2015 102 329 544 603 654 769 873 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 104 873 Usuaris e-Subhasta 2015 Ajuntament de Barcelona 13 Generalitat de Catalunya 6 Universitats 2 Diputacions 1 Formalització 2.297 Licitació 1.153 Adjudicació 931 Anul·lació 58 Alerta futura 12 Anunci previ 6 4.457 Licitacions Obert 917 Negociat sense publicitat 152 Negociat amb publicitat 43 Contracte menor 36 Restringit 5 1.153 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio
 14. 14. Informe d’activitat_2015 Usuaris més actius 2015 Generalitat de Catalunya 2525 Ajuntament de Badalona 1485 Ajuntament de Girona 1121 Ajuntament de Terrassa 1071 Ajuntament de Reus 924 Ajuntament de Granollers 912 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 890 Ajuntament de Mataró 668 Ajuntament de Mollet del Vallès 633 Ajuntament de Blanes 495 Implantació 2015 Acumulat total Usuaris 211 599 Activitat 2015 Número de documents 27.643 282 2.285 8.252 18.599 27.643 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Ens amb més pàgines vistes 2015 Generalitat de Catalunya 296.025 Ajuntament de Girona 85.408 Ajuntament de Reus 67.799 Ajuntament de Granollers 65.333 Ajuntament d'Igualada 45.798 Universitat de Lleida 33.844 Ajuntament de Badalona 31.842 Universitat Autònoma de Barcelona 30.091 Ajuntament d'Olot 23.972 Ajuntament de Terrassa 20.417 Ens amb més edictes descarregats 2015 Generalitat de Catalunya 62.406 Ajuntament de Girona 13.351 Universitat de Lleida 8.217 Ajuntament de Reus 8.199 Ajuntament de Granollers 7.824 Ajuntament d'Igualada 7.248 Ajuntament d'Artès 4.683 Ajuntament d'Olot 3.094 Universitat Autònoma de Barcelona 2.960 Ajuntament de Salt 2.492 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER
 15. 15. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 230 603 Usuaris que reben més visites 2015 Ajuntament d'Igualada 31.473 Ajuntament de Sant Just Desvern 27.422 Ajuntament de Salt 25.374 Consorci AOC 20.841 Ajuntament de Llagostera 20.011 Ajuntament del Piera 12.820 Dipsalut 11.516 Ajuntament de Vallirana 11.393 Ajuntament d'Olot 10.921 Ajuntament de Tortosa 9.293 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e
 16. 16. Informe d’activitat_2015 Oferta Disponible Capacitat d'emmagatzematge 790 Gb Implantació Acumulat total iARXIU 107 Activitat iArxiu 2015 Acumulat total Documents 65.661 356.432 Ingressos 4.802 30.383 Consultes 1.900 4.269 Descàrregues 1.402 6.333 22 29 45 80 107 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2015 Departament d'Economia i Coneixement 2.894 Ajuntament de Manlleu 688 Consell Comarcal del Baix Penedès 518 Generalitat de Catalunya 361 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 150 Ajuntament de Gelida 36 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 19 Ajuntament de Sant Feliu de Codines 16 Ajuntament de Sant Just Desvern 15 Ajuntament de Lleida 14 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/iArxiu
 17. 17. Informe d’activitat_2015 Implantació DESA'L Acumulat total 62 Acumulat 2015 Activitat DESA'L Document Expedient Creat 747.553 246.724 Consultat 712 1.886 Descarregat 8.571 Transferència iArxiu completada 71 TOTAL: 756.836 248.681 Usuaris més actius. 2015 Document Expedient Organisme de Gestió Tributària 32.498 19.887 Síndic de Greuges 35.427 11.702 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 24.360 1.152 Sindicatura de Comptes 20.938 4.200 Ajuntament de Barcelona 18.694 4.641 Activitat 2015 Acumulat total Nombre d'accions 339 1.889 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es
 18. 18. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 37.000.000 42.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat 2015 Nombre de validacions 38.362.934 Nombre total de segells de temps 24.850.624
 19. 19. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat 2015 Acumulat total Nombre de signatures 2.044.841 3.297.199 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 20.000 520.000 1.020.000 1.520.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat Nombre de signatures 2015 2014 2013
 20. 20. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCATActivitat 2015 idCAT 33.497 T-CAT 24.012 Signatura electrònica 27.974 T-CAT 13.474 T-CAT amb càrrec 6.927 T-CAT en Programari 1.228 Certificats de servidor 979 Certificats de segell electrònic 679 Certificats d'entitat 347 Certificats d'aplicació 150 Operador T-CAT 150 Certificats de seu electrònica 72 Certificats de programari 6 24.012 idCAT: els organismes més actius 2015 Departament de Treball 27.876 Ajuntament de Barcelona 783 Consorci Administració Oberta de Catalunya 590 Departament de la Presidència 253 Ajuntament de Rubí 191 Ajuntament de Terrassa 130 BASE - Gestió d'Ingressos 130 CAATEEB* 113 Ajuntament de Sant Celoni 108 Ajuntament de Badalona 107 *Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona T-CAT: els organismes més actius 2015 Administració Promoció i Gestió SA 4.969 Departament de Justícia 3.833 Universitat de Barcelona 1.138 Consell Comarcal del Baix Llobregat 961 Universitat Pompeu Fabra 952 Consorci Administració Oberta de Catalunya 917 Consell Comarcal del Maresme 645 Universitat Politècnica de Catalunya 644 Consell Comarcal del Vallès Occidental 632 Consell Comarcal del Vallès Oriental 598
 21. 21. Informe d’activitat_2015 e-Signatura: els organismes més actius 2015 Generalitat de Catalunya 3.548 Ajuntament de Cubelles 2.159 Ajuntament de Mollet del Vallès 550 Ajuntament de Talarn 540 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 536 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 482 Consell Comarcal del Baix Empordà 451 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 420 Diputació de Girona 373 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 366 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i- seguretat/Eina-web-d-e-signatura
 22. 22. Informe d’activitat_2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 Activitat 2015 Tramitacions 53.159 e-Valisa: els organismes més actius 2015 Departament d'Ensenyament 19.020 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6.416 Departament de Governació i Relacions Institucionals 5.903 Departament de Salut 5.673 Departament d'Economia i Coneixement 4.796 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.850 Departament d'Empresa i Ocupació 2.125 Departament de la Presidència 1.613 Departament d'Interior 1.087 Departament de Justícia 1.024
 23. 23. Informe d’activitat_2015 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment, 75 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya utilitzen el servei Hèstia. Font: Consorci AOC
 24. 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

×