Anzeige

Informe d’activitat. Agost 2015

Consorci Administració Oberta de Catalunya
16. Sep 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe d’activitat. Agost 2015(15)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat. Agost 2015

 1. Informe d’activitat_AGOST2015
 2. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 99,73% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Implantació Agost 2015 Acumulat total Ens usuaris 3 77 2.207 Usuaris 72 2.241 24.322 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Els 10 ens que més trameses envien Agost Departament de Governació i Relacions Institucionals 5.447 Síndic de Greuges 1.147 Departament de Territori i Sostenibilitat 910 Ajuntament de Barcelona 479 Diputació de Girona 455 Departament d'Empresa i Ocupació 254 Consell Comarcal del Baix Empordà 248 Departament de Salut 152 Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) 124 Consell Comarcal de la Selva 120 Activitat Agost 2015 Tramitacions 16.954 294.574 Les 10 trameses més utilitzades Agost Tramesa d’informació, escrits i documents 5.977 Actes simplificades 1.708 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.147 Servei de publicació al DOGC 737 INF02 - Arrelament 715 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 393 INF01 - Habitatge 387 Tramesa ajuntaments Baix Empordà 241 Sol·licitud de subvenció 218 INF04 - Renovació habitatge per residència 208 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 294.574 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Oferta Agost 2015 Acumulat total Procediments 3 64 502
 3. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 99,87% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Activitat Agost 2015 Acumulat total Consultes PCI 844.178 12.630.224 60.135.481 Els cessionaris més actius Agost Generalitat de Catalunya (PICA) 598.690 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 110.288 Ajuntament de Barcelona 60.150 Ajuntament de Lleida 21.593 Agència de l'Habitatge de Catalunya 9.382 Consell Comarcal de la Selva 7.094 Ajuntament de Terrassa 7.037 Ajuntament de Girona 3.954 Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 3.389 Ajuntament de Mataró 3.076 Serveis més consultats Agost Renda (AEAT) 276.109 Prestacions socials públiques (INSS) 118.805 Padró municipal d'habitants 93.630 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 86.394 Adreça electrònica viària (DEV) 66.823 Registres Civils 49.132 Identitat 44.553 Prestacions per desocupació (SEPE) 27.799 Cadastre 25.144 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 13.698 Oferta Agost 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Implantació Agost 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 9 493 .Ens usuaris ajuntaments 0 4 399
 4. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Agost % Ajuts, subvencions i beques 572.475 67,81 Notificació o comunicació administrativa 185.506 21,97 Denúncies, inspeccions i sancions 19.964 2,36 Autoritzacions, permisos i llicències 11.462 1,36 Notificació de sancions de trànsit 6.655 0,79 Gestió i recaptació tributària en via executiva 6.061 0,72 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 5.644 0,67 Prestacions socials 4.845 0,57 Deutors IVTM 4.701 0,56 Gestió i recaptació en període voluntari 4.287 0,51 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 12.630.224 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 5. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Activitat Agost 2015 Comunicacions de canvi de domicili 10.815 120.392 Ajuntaments que han comunicat 12 Ens més actius Agost Ajuntament de Terrassa 5.045 Ajuntament de Lleida 3.051 Ajuntament del Vendrell 592 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 530 Ajuntament del Prat de Llobregat 378 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 347 Ajuntament de Roses 320 Ajuntament del Masnou 276 Ajuntament de Cambrils 132 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 80 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 58 Ajuntament de Valls 6 10.815 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 120.392 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Agost 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Agost 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7
 6. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 100,00% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 811 Consells comarcals usuaris 39 Diputacions 1 Altres ens usuaris 8 Els organismes més actius Agost Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 87 Ajuntament de Castelló d'Empúries 66 Ajuntament de Salt 66 Ajuntament de Vila-seca 61 Ajuntament de Vallirana 49 Ajuntament de Vilanova del Vallès 49 Ajuntament de Molins de Rei 47 Consell Comarcal de la Noguera 43 Ajuntament de Castellar del Vallès 42 Ajuntament de Sallent 42 Activitat Agost 2015 Nombre de tràmits fets 2.438 25.676 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 25.676 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tràmits més utilitzats Agost Instància genèrica 1.660 Queixes i suggeriments 487 Volant d'empadronament actual 71Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 63 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 37 Recollida de mobles i trastos vells al carrer 29 Sol·licitud d'accés a la informació pública 15 Certificat d'empadronament històric 10 Certificat de convivència actual 8 Llicència d’obra menor 7
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_AGOST2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat Usuari 99,87% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 Activitat Agost 2015 entrades sortides Volum registres 16.610 17.789 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució del'activitat.Any2015 entrades sortides
 9. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat Ciutadà 99,91% Administració 99,89% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Activitat Agost Acumulat 2015 Notificacions fetes 25.633 193.059 Els 10 ens que més notifiquen Agost Generalitat de Catalunya 12.654 Ajuntament de Barcelona 6.739 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.691 Síndic de Greuges 301 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 213 Ajuntament de Cubelles 147 Consell Comarcal del Segrià 147 Ajuntament de Malgrat de Mar 112 Ajuntament de Sant Just Desvern 100 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 100 Implantació Acumulat total Ens usuaris 477 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 20156.064 42.733 71.039 214.537 260.918 193.059 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 10. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 97,79% Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Activitat Agost 2015 Accesos visor 0 78.345 Accesos web GeoLocal 178 Visors amb visites 520 Ens amb més visites Agost Ajuntament de Roses 605 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 479 Ajuntament de Salou 455 Ajuntament de Blanes 317 Ajuntament de Tossa de Mar 297 Ajuntament de Canet de Mar 188 Ajuntament de Banyoles 171 Ajuntament d´ Amposta 167 Ajuntament de Castellfollit de la Roca 164 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 164 Oferta Agost Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.341.593 Activitat Agost Acumulat 2015 Nombres cerques 12.048 130.357
 11. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Disponibilitat Portal del receptor 99,78% Bústia de factures 99,80% Implantació Agost 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 11 990 1.512 Oferta Agost 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 3 19 Activitat Agost 2015 Factures gestionades 124.451 1.075.010 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.075.010 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Organismes que reben més factures Agost Institut Català de la Salut 23.463 Generalitat de Catalunya 6.357 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 4.802 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.158 Consorci Sanitari Integral 2.949 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 2.875 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1.947 Consorci Sanitari de Terrassa 1.773 Diputació de Barcelona 1.548 Corporació de Salut del Maresme i de la Selva 1.525
 12. Informe d’activitat_AGOST2015 Plataformes que trameten més factures Agost EDICOM (PLATAFORMA) 33.479 PLATAFORMA SERES EFACTURA 28.778 BÚSTIA LLIURAMENT e.FACT 23.077 INVINET (PLATAFORMA) 10.569 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 6.828 INTERCONNEXIÓ AMB FACE 4.243 EDIVERSA (PLATAFORMA) 3.099 LA CAIXA (PLATAFORMA) 2.372 BANC SABADELL (PLATAFORMA) 1.352 ENDESA (PLATAFORMA) 1.107 Empreses que trameten més factures Agost ENDESA ENERGIA 11.579 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 5.062 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 4.490 Stryker Iberia, S.L. 3.832 ENDESA ENERGIA XXI, SLU. 3.063 AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPNA DE GESTIÓ DE 2.093 CAIXABANK, S.A. 1.655 Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Uniperson 1.626 Johnson & Johnson S.A. 1.467 SOREA, S.A.U. 1.418 1% 23% 46% 19% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 98,13% 1,87% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic)
 13. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Activitat Agost Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 Licitació 112 Formalització 43 Adjudicació 56 Anul·lació 2 Alerta futura 2 Anunci previ 1 216 Licitacions Contracte menor 1 Negociat amb publicitat 5 Negociat sense publicitat 22 Obert 83 Restringit 1 112 Implantació Agost 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 1 62 831 102 329 544 603 654 769 831 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 14. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat Ciutadà 99,90% Usuari AAPP 99,32% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Ens amb més pàgines vistes Agost Generalitat de Catalunya 15.860 Ajuntament de Girona 6.479 Ajuntament de Granollers 5.772 Ajuntament de Reus 2.438 Ajuntament d'Artès 2.402 Ajuntament d'Igualada 2.257 Ajuntament de Terrassa 1.521 Ajuntament de Cervera 1.162 Ajuntament de Badalona 1.077 Ajuntament de Matadepera 1.070 Usuaris més actius Agost Generalitat de Catalunya 85 Ajuntament de Girona 52 Ajuntament de Reus 48 Ajuntament de Granollers 36 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 34 Ajuntament de Terrassa 34 Ajuntament de Castelló d'Empúries 31 Ajuntament de Blanes 30 Ajuntament del Masnou 28 Ajuntament de Mataró 27 Activitat Agost 2015 Número de documents 1.257 18.974 Implantació Agost 2015 Acumulat total Usuaris 2 143 531 282 2.285 8.252 18.599 18.974 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Ens amb més edictes descarregats Agost Generalitat de Catalunya 3.328 Ajuntament de Girona 969 Ajuntament de Granollers 494 Ajuntament d'Artès 418 Ajuntament d'Igualada 410 Ajuntament de Reus 294 Ajuntament de Terrassa 169 Ajuntament de Cervera 147 Ajuntament Sant Feliu de Llobregat 144 Ajuntament de l'Ametlla de Mar 139
 15. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat Ciutadà 99,98% AAPP 99,94% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Usuaris que reben més visites Agost Ajuntament d'Igualada 1.579 Ajuntament de Llagostera 1.507 Ajuntament de Salt 1.329 Consell Comarcal del Montsià 1.278 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.050 Ajuntament de Tortosa 892 Ajuntament de Vallirana 637 Ajuntament de Castelló d'Empúries 608 Ajuntament d'Olot 576 Ajuntament del Piera 527 Implantació Agost 2015 Acumulat total Ens usuaris 2 93 466
 16. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 99,72% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 157,55 790 Gb Implantació Agost Acumulat total iARXIU 1 96 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Agost Departament d'Economia i Coneixement 374 Consell Comarcal del Baix Penedès 61 438 Activitat iArxiu Agost 2015 Acumulat total Documents 7.544 57.836 350.381 Ingressos 438 4.060 29.720 Consultes 18 1.528 3.895 Descàrregues 1 891 5.822 22 29 45 80 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 57.836 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015
 17. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat S-Perdura 99,98% Disponibilitat DESA'L 99,83% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Activitat S-Perdura Agost 2015 Acumulat total Nombre d'accions 4 300 1840 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 59.709 17.179 168.090 50.163 Consultat 47 70 476 1.275 Descarregat 102 2.550 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 59.858 17.249 171.116 51.443 Agost Acumulat 2015 Implantació DESA'L Agost Acumulat total 0 54 Usuaris més actius. Agost Document Expedient Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 4.631 157 Síndic de Greuges 4.042 1.325 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.171 2.180 Ajuntament de Barcelona 2.647 611 Sindicatura de Comptes 1.674 251 TOTAL: 16.165 4.524
 18. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 99,80% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Agost 2015 Nombre de validacions 2.133.283 25.093.716 Nombre total de segells de temps 1.344.271 15.851.417 18.663.348 18.478.979 27.672.976 25.093.716 8.649.680 7.770.038 14.847.199 15.851.417 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps
 19. Informe d’activitat_AGOST2015 Disponibilitat 99,87% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Agost 2015 Acumulat total Nombre de signatures 54.330 1.132.557 2.384.915 28.929 76.420 179.853 996.085 1.132.557 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolucióde l'activitat per any Nombre de signatures 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat.Any2015 Nombre de signatures
 20. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Agost 2015 idCAT 1.074 24.012 T-CAT 583 17.469 Signatura electrònica 1.258 17.706 T-CAT: els organismes més actius Agost Administració Promoció i Gestió SA 211 Consell Comarcal del Maresme 32 Consell Comarcal de la Selva 28 Consell Comarcal del Baix Empordà 28 Consell Comarcal del Tarragonès 19 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 18 Consell Comarcal del Bages 18 Consell Comarcal de la Cerdanya 15 Consell Comarcal del Baix Llobregat 14 Consell Comarcal del Baix Penedès 14 idCAT: els organismes més actius Agost Ajuntament de Barcelona 205 Departament de la Presidència 54 Ajuntament de Terrassa 29 Departament de Cultura 29 Ajuntament de Sabadell 26 Ajuntament de Badalona 24 BASE - Gestió d'Ingressos 24 Ajuntament de Lleida 23 Ajuntament de Rubí 22 Ajuntament de Girona 20 T-CAT 321 T-CAT amb càrrec 176 T-CAT en Programari 17 Certificats de servidor 25 Certificats de segell electrònic 13 Certificats d'entitat 15 Operador T-CAT 1 Certificats d'aplicació 7 Certificats de seu electrònica 8 583
 21. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 100,00% Operador 100,00% Disponibilitat e- Signatura 100,00% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Agost Generalitat de Catalunya 199 Ajuntament de Cubelles 150 Consell Comarcal del Baix Empordà 46 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 39 Ajuntament de Talarn 37 Departament de Salut 36 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 28 Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 27 Ajuntament de Balaguer 25 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 21 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 22. Informe d’activitat_AGOST2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 99,87% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 Activitat Agost 2015 Tramitacions 1.840 26.864 e-Valisa: els organismes més actius Agost Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 646 Departament d'Ensenyament 325 Departament de Governació i Relacions Institucionals 236 Departament d'Economia i Coneixement 164 Departament de Territori i Sostenibilitat 158 Departament de Salut 107 Departament d'Empresa i Ocupació 77 Departament de Cultura 47 Departament d'Interior 42 Departament de la Presidència 19
 23. Informe d’activitat_AGOST2015 Hèstia http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,89% Font: Consorci AOC El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment, el servei Hèstia està essent utilitzat per 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de tot Catalunya.
 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige