Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe d’activitat. Juny 2015(15)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat. Juny 2015

 1. Informe d’activitat_JUNY2015
 2. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,39% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-TramitsOferta Juny 2015 Acumulat total Procediments 7 46 484 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 4 62 2.192 Usuaris 334 1.921 24.582 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Activitat Juny 2015 Tramitacions 38.268 241.255 Les 10 trameses més utilitzades Juny Tramesa d’informació, escrits i documents 13.823 Actes simplificades 2.647 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 2.321 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.381 Servei de publicació al DOGC 1.102 INF02 - Arrelament 1.019 Nova publicació al DOGC 1.004 Lliurament d'índexs de plusvàlues 740 INF01 - Habitatge 724 Comunicacions expedients urbanisme 657 Els 10 ens que més trameses envien Juny Consorci Administració Oberta de Catalunya 4.584 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.761 Sindicatura de Comptes 2.542 Síndic de Greuges 2.327 Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.018 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.171 Diputació de Girona 989 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 962 Col·legi de Notaris de Catalunya 740 Ajuntament de Barcelona 693 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 241.255 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 3. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,44% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 7 491 .Ens usuaris ajuntaments 0 4 399 Els cessionaris més actius Juny Generalitat de Catalunya (PICA) 979.366 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 137.063 Ajuntament de Barcelona 98.286 Ajuntament de Terrassa 86.662 Ajuntament de Lleida 24.434 Agència de l'Habitatge de Catalunya 14.074 Consell Comarcal del Tarragonès 10.535 Consell Comarcal de la Selva 6.343 Ajuntament de Reus 4.841 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA4.836 Activitat Juny 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.399.060 10.023.017 57.528.274 Serveis més consultats Juny Renda (AEAT) 389.283 Prestacions socials públiques (INSS) 282.154 Padró municipal d'habitants 213.734 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 123.185 Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 83.281 Adreça electrònica viària (DEV) 77.259 Identitat 56.493 Deutors de l'IVTM 37.667 Cadastre 23.543 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 22.595 Oferta Juny 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27
 4. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Juny % Ajuts, subvencions i beques 974.873 69,68 Notificació o comunicació administrativa 244.017 17,44 Deutors IVTM 37.667 2,69 Verificar dades d'identitat en procediment administratiu 21.624 1,55 Denúncies, inspeccions i sancions 21.325 1,52 Autoritzacions, permisos i llicències 17.137 1,22 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 12.731 0,91 Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.457 0,89 Gestió i recaptació en període voluntari 9.685 0,69 Urbanisme 8.201 0,59 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 10.023.017 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 5. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Juny 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Juny 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Juny Ajuntament de Terrassa 18.220 Ajuntament de Lleida 3.195 Ajuntament del Vendrell 1.010 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 680 Ajuntament de Roses 558 Ajuntament del Prat de Llobregat 458 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 310 Ajuntament del Masnou 279 Ajuntament de Cambrils 216 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 109 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 64 Ajuntament de Valls 6 25.105 Activitat Juny 2015 Comunicacions de canvi de domicili 25.105 95.893 Ajuntaments que han comunicat 12 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 95.893 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 6. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,22% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 48 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 66 *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 806 Consells comarcals usuaris 38 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Activitat Juny 2015 Nombre de tràmits fets 2.906 19.204 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 19.204 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els organismes més actius Juny Ajuntament de Vallirana 94 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 90 Consell Comarcal de la Noguera 85 Ajuntament de Molins de Rei 77 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 72 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 69 Ajuntament de Salt 68 Ajuntament d'Amposta 60 Ajuntament de Castellar del Vallès 59 Ajuntament del Bruc 53 Tràmits més utilitzats Juny Instància genèrica 2.108 Queixes, suggeriments i propostes 468 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 69 Volant d'empadronament actual 61 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 43 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 23 Volant d'empadronament històric 23 Comunicació d'obres excloses de llicència 14 Volant de convivència actual 14 Casament civil 10
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_JUNY2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Usuari 98,85% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida Activitat Juny 2015 entrades sortides Volum registres 28.749 24.066 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 entrades sortides
 9. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,94% Administració 99,16% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Activitat Juny Acumulat 2015 Notificacions fetes 23.461 143.793 Els 10 ens que més notifiquen Juny Generalitat de Catalunya 10.373 Ajuntament de Barcelona 4.792 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.818 Ajuntament de Castelló d'Empúries 671 Síndic de Greuges 341 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 320 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 158 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 143 Ajuntament de Berga 136 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 125 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 143.793 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 453
 10. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,97% Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Activitat Juny 2015 Accesos visor 10.846 68.008 Accesos web GeoLocal 252 Visors amb visites 533 Ens amb més visites Juny Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 789 Ajuntament de Roses 441 Ajuntament de Salou 435 Ajuntament de Blanes 330 Ajuntament de Tossa de Mar 288 Ajuntament de Canet de Mar 246 Ajuntament Torroella de Montgrí 222 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 185 Ajuntament de Sallent 175 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 164 Oferta Juny Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.467.585 Activitat Juny Acumulat 2015 Nombres cerques 15.949 103.764
 11. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Disponibilitat Portal del receptor 98,73% Bústia de lliurament factures 99,67% Activitat Juny 2015 Factures gestionades 180.328 753.376 Oferta Juny 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Organismes que reben més factures Juny Institut Català de la Salut 29.413 Generalitat de Catalunya 9.008 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.134 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.097 Consorci Sanitari Integral 3.717 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.671 Consorci Sanitari de Terrassa 2.651 Diputació de Barcelona 2.616 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.173 Ajuntament de Barcelona 2.162 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 7 969 1.486 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 753.376 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 12. Informe d’activitat_JUNY2015 Empreses que trameten més factures Juny ENDESA ENERGIA 22.942 ENDESA ENERGIA XXI, SLU. 6.224 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 3.919 Aigües de Barcelona 3.533 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 3.090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. 2.006 SOREA, S.A.U. 1.987 Johnson & Johnson SA 1.815 Telefónica Móviles España, S.A. (Sociedad Uniperso 1.629 B. Braun Medical SA 1.476 Plataformes que trameten més factures Juny EDICOM (PLATAFORMA) 40.101 BÚSTIA LLIURAMENT e.FACT 35.716 PLATAFORMA SERES EFACTURA 27.477 ENDESA (PLATAFORMA) 21.182 INVINET (PLATAFORMA) 16.954 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 5.651 INTERCONNEXIÓ AMB FACE 4.582 EDIVERSA (PLATAFORMA) 4.170 LA CAIXA (PLATAFORMA) 3.631 ANACHRON BV 3.313 96,48% 3,52% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1% 23% 47% 18% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000
 13. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-ContractacioImplantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 11 55 824 Activitat Juny Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 102 329 544 603 654 769 824 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 14. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,98% Usuari AAPP 99,18% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Ens amb més edictes descarregats Juny Generalitat de Catalunya 14.598 Ajuntament de Granollers 1.412 Ajuntament de Girona 989 Universitat de Lleida 666 Ajuntament d'Igualada 452 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 378 Ajuntament d'Olot 339 Consell Comarcal del maresme 319 Consell Comarcal Anoia 263 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 242 Ens amb més pàgines vistes Juny Generalitat de Catalunya 48.196 Ajuntament de Granollers 8.769 Ajuntament de Girona 6.751 Ajuntament de Matadepera 5.158 Universitat de Lleida 3.697 Ajuntament d'Olot 2.579 Ajuntament d'Igualada 2.499 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.432 Ajuntament de Badalona 2.118 Consell Comarcal Anoia 2.048 Activitat Juny 2015 Número de documents 1.830 15.049 Usuaris més actius Juny Generalitat de Catalunya 249 Ajuntament de Girona 83 Ajuntament de Granollers 77 Ajuntament de Terrassa 71 Ajuntament de Reus 68 Ajuntament de Badalona 60 Ajuntament de Blanes 50 Ajuntament de Mataró 45 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 44 Ajuntament de Castelló d'Empúries 41 Implantació Juny 2015 Acumulat total Usuaris 10 120 508 282 2.285 8.252 18.599 15.049 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
 15. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,95% AAPP 98,16% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Usuaris que reben més visites Juny Ajuntament de Sant Just Desvern 2.454 Ajuntament de Salt 2.089 Ajuntament de Llagostera 2.005 Ajuntament d'Igualada 1.840 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 1.454 Ajuntament d'Olot 1.055 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 980 Ajuntament de Vallirana 940 Ajuntament del Masnou 864 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 861 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 13 83 456
 16. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,73% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 147,19 790 Gb Implantació Juny Acumulat total iARXIU 3 95 Activitat iArxiu Juny 2015 Acumulat total Documents 7.209 44.271 335.380 Ingressos 664 3.310 28.891 Consultes 109 1.371 3.736 Descàrregues 251 844 5.775 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Juny Ajuntament de Manlleu 403 Departament d'Economia i Coneixement 239 Consell Comarcal del Baix Penedès 19 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2 Generalitat de Catalunya 1 664 22 29 45 80 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 44.271 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015
 17. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat S-Perdura 99,98% Disponibilitat DESA'L 98,48% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Implantació DESA'L Juny Acumulat total 2 53 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 28.635 10.360 52.657 16355 Consultat 76 227 363 817 Descarregat 346 2.265 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 29.057 10.587 55.285 17.177 Juny Acumulat 2015 Usuaris més actius. Juny Document Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.411 2.909 Departament de la Presidència 3.105 818 Departament d'Interior 1.138 540 Àrea Metropolitana de Barcelona 1.034 235 Departament de Governació i Relacions Institucionals 790 260 TOTAL: 9.478 4.762 Activitat S-Perdura Juny 2015 Acumulat total Nombre d'accions 40 250 1790
 18. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 100% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Juny 2015 Nombre de validacions 3.360.021 19.656.830 Nombre total de segells de temps 2.363.792 12.362.892 18.663.348 18.478.979 27.672.976 12.846.795 19.656.830 8.649.680 7.770.038 14.847.199 7.990.769 12.362.892 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps
 19. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,97% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Juny 2015 Acumulat total Nombre de signatures 184.432 868.805 2.121.163 28.929 105.349 268.940 1.252.358 2.121.163 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 Evolucióde l'activitat.Any2015 Nombre de signatures
 20. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 T-CAT 2.528 T-CAT amb càrrec 801 T-CAT en Programari 276 Certificats de servidor 80 Certificats de segell electrònic 34 Certificats d'entitat 45 Operador T-CAT 8 Certificats d'aplicació 7 Certificats de seu electrònica 3 3.782 Activitat Juny 2015 idCAT 2.620 21.033 T-CAT 3.782 14.401 Signatura electrònica 2.224 13.717 T-CAT: els organismes més actius Juny Departament de Justícia 855 Administració Promoció i Gestió SA 530 Universitat de Barcelona 303 Consell Comarcal del Baix Llobregat 217 Consell Comarcal del Vallès Occidental 168 Consell Comarcal del Maresme 135 Consell Comarcal del Vallès Oriental 109 Universitat Pompeu Fabra 78 Consell Comarcal del Baix Empordà 52 Consell Comarcal d'Osona 51 idCAT: els organismes més actius Juny Ajuntament de Barcelona 433 Ajuntament de Rubí 117 BASE - Gestió d'Ingressos 97 Departament de la Presidència 96 Ajuntament de Terrassa 76 Ajuntament de Sabadell 74 Departament de Cultura 67 Ajuntament de Badalona 56 Ajuntament de Castelldefels 53 Ajuntament de Sant Celoni 43
 21. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,83% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Juny Generalitat de Catalunya 300 Ajuntament de Cubelles 160 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 146 Departament d'Interior 56 Ajuntament de Talarn 53 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 48 Consell Comarcal del Baix Llobregat 42 Ajuntament de Mollet del Vallès 38 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 37 Consell Comarcal del Baix Empordà 32 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evoluciódel'activitat_mes/any2015 idCAT T-CAT Signaturaelectrònica
 22. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 98,28% Activitat Juny 2015 Tramitacions 4.372 18.689 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 e-Valisa: els organismes més actius Juny Departament d'Ensenyament 1.949 Departament de Governació i Relacions Institucionals 461 Departament de Salut 418 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 333 Departament d'Economia i Coneixement 332 Departament de Territori i Sostenibilitat 289 Departament d'Empresa i Ocupació 202 Departament de la Presidència 134 Departament de Cultura 91 Departament de Justícia 76
 23. Informe d’activitat_JUNY2015 Hèstia http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,96% Font: Consorci AOC El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment el servei Hèstia està essent utilitzat per 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de tot Catalunya.
 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige