Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat. Març 2015

 1. Informe d’activitat_MARÇ2015
 2. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,53% 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 131.603 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Activitat Març 2015 Tramitacions 55.436 131.603 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Les 10 trameses més utilitzades Març DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 15.783 Tramesa d’informació, escrits i documents 9.565 DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 6.427 BSF - Estrangeria 2.695 SING - Tramesa documentació 2.274 GRI - Tramesa d'actes i acords 2.210 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.642 TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 892 DIBA - ORGT - Tramesa documentació 859 Servei de certificació digital - CATCert 820 Els 10 ens que més trameses envien Març Consorci Administració Oberta de Catalunya 5.484 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.284 Síndic de Greuges 2.099 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural1.122 Diputació de Girona 1.060 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 1.060 Departament de Governació i Relacions Institucionals 983 Ajuntament de Barcelona 796 Col·legi de Notaris de Catalunya 628 Departament d'Interior 607 Oferta Març 2015 Acumulat total Procediments 10 23 461 Implantació Març 2015 Acumulat total Ens usuaris 16 40 2.168 Usuaris 285 726 23.387 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits
 3. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,59% Implantació Març 2015 Acumulat total Ens usuaris 3 3 487 .Ens usuaris ajuntaments 2 2 397 Activitat Març 2015 Acumulat total Consultes PCI 2.916.358 6.370.271 53.875.528 Els cessionaris més actius Març Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.756.800 Generalitat de Catalunya (PICA) 742.318 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 141.219 Ajuntament de Barcelona 118.126 Ajuntament de Lleida 39.446 Ajuntament de Terrassa 20.090 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA14.444 Ajuntament de Tàrrega 12.822 Agència de l’Habitatge de Catalunya 11.717 Ajuntament de Mataró 8.808 Serveis més consultats Març Títol de família nombrosa 1.778.165 Prestacions socials públiques (INSS) 251.333 Renda (AEAT) 173.085 Padró municipal d'habitants 157.473 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 146.819 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 92.810 Registres Civils 89.223 Adreça electrònica viària (DEV) 78.523 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 42.625 Cadastre 24.084 Oferta Març 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 1 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 1 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 4 4 836 % població coberta per PMH 88,27 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta
 4. Informe d’activitat_MARÇ2015 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 6.370.271 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 % d'ús de cada finalitat de consum Març % Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 1.777.853 60,96 Ajuts, subvencions i beques 691.253 23,70 Notificació o comunicació administrativa 276.062 9,47 Denúncies, inspeccions i sancions 22.893 0,78 Prestacions socials 17.462 0,60 Gestió i recaptació en període voluntari 16.932 0,58 Autoritzacions, permisos i llicències 16.437 0,56 Gestió i recaptació tributària en via executiva 16.132 0,55 Deutors IVTM 14.393 0,49 Acreditació sanitària d'assegurats 13.987 0,48 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta
 5. Informe d’activitat_MARÇ2015 Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Febrer 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Març Ajuntament de Terrassa 16.945 Ajuntament de Lleida 3.167 Ajuntament del Vendrell 1.171 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 861 Ajuntament del Prat de Llobregat 526 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 381 Ajuntament del Masnou 283 Ajuntament de Cambrils 202 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 78 Ajuntament de Roses 40 Ajuntament de Granollers 5 Ajuntament de Valls 4 23.663 Activitat Març 2015 Comunicacions de canvi de domicili 23.663 49.931 Ajuntaments que han comunicat 12 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 49.931 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
 6. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,92% Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 800 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 *Tramitació d'activitats empresarials 64 Activitat Març 2015 Nombre de tràmits fets 3.912 9.296 Els organismes més actius Març Ajuntament de Vallirana 126 Ajuntament de Molins de Rei 104 Consell Comarcal de la Noguera 95 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 92 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 88 Ajuntament de Vila-seca 82 Ajuntament de la Roca del Vallès 80 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 78 Ajuntament de Cabrils 73 Ajuntament de Castellar del Vallès 72 Tràmits més utilitzats Març Instància genèrica 2.939 Queixes i suggeriments 461 Volant d'empadronament actual 146Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 93 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 43 Volant d'empadronament històric 39 Volant de convivència actual 37 Comunicació d'obres excloses de llicència 22 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 19 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 18 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 9.296 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAM
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_MARÇ2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat Usuari 99,71% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Activitat Març 2015 entrades sortides Volum registres 32.309 31.177 0 5.000 10.000 15.000 20.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any2015 entrades sortides http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida
 9. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat Ciutadà 98,64% Treballador públic 99,55% Activitat Març Acumulat 2015 Notificacions fetes 25.155 70.964 Els 10 ens que més notifiquen Març Generalitat de Catalunya 11.379 Ajuntament de Barcelona 5.180 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.925 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 322 Ajuntament de Castelló d'Empúries 286 Síndic de Greuges 279 Ajuntament de Reus 183 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 179 Ajuntament de Malgrat de Mar 159 Consell Comarcal del Vallès Oriental 148 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 70.964 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 422 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM
 10. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,01%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 58 161 237 344 393 401 406 407 288 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Oferta Març Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.477.297 Activitat Març Acumulat 2015 Nombres cerques 18.012 55.060 Activitat Març 2015 Accesos visor 12.695 35.022 Accesos web GeoLocal 326 Visors amb visites 568 Ens amb més visites Març Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 848 Ajuntament de Salou 466 Ajuntament de Roses 392 Ajuntament de la Seu d´Urgell 347 Ajuntament de Blanes 286 Ajuntament de Tossa de Mar 278 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 248 Ajuntament de Canet de Mar 240 Ajuntament de Sallent 238 Ajuntament de Banyoles 195 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador
 11. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,49%Implantació Març 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 103 945 1.777 Oferta Març 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 Activitat Març 2015 Factures gestionades 150.422 256.375 Els organismes més actius Març Institut Català de la Salut 26.275 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.108 Generalitat de Catalunya 4.413 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 3.909 Consorci Sanitari Integral 3.202 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 2.865 Diputació de Barcelona 2.826 Consorci Sanitari de Terrassa 2.583 Consorci d'Educació de Barcelona 2.157 Ajuntament de Puigpelat 1.770 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 256.375 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/e.FACT-AAPP
 12. Informe d’activitat_MARÇ2015 Activitat Març Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 Licitació 305 Formalització 137 Adjudicació 136 Anul·lació 5 Alerta futura 3 Anunci previ 1 587 Licitacions Contracte menor 9 Negociat amb publicitat 16 Negociat sense publicitat 53 Obert 226 Restringit 1 305 Implantació Març 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 10 22 791 102 329 544 603 654 769 791 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio
 13. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat Ciutadà 99,91% Usuari AAPP 99,75% Usuaris més actius Març Ajuntament de Badalona 267 Generalitat de Catalunya 201 Ajuntament de Terrassa 179 Ajuntament de Girona 170 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 137 Ajuntament de Reus 124 Ajuntament de Granollers 91 Ajuntament de Blanes 79 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 73 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 65 Ajuntament de Mataró 58 282 2.285 8.252 18.599 7.783 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Ens amb més pàgines vistes Març Generalitat de Catalunya 10.642 Ajuntament de Girona 9.895 Ajuntament d'Igualada 7.396 Ajuntament de Badalona 6.405 Ajuntament de Granollers 3.768 Universitat de Lleida 1.957 Ajuntament de Terrassa 1.928 Ajuntament de Palamós 1.550 Ajuntament de Reus 1.527 Ajuntament d'Artés 1.513 Activitat Març 2015 Número de documents 3.073 7.783 Ens amb més edictes descarregats Març Generalitat de Catalunya 1.547 Ajuntament de Girona 1.547 Ajuntament d'Artés 1.067 Ajuntament d'Igualada 886 Ajuntament de Badalona 584 Ajuntament de Granollers 357 Universitat de Lleida 319 Ajuntament de Reus 256 Ajuntament de Palamós 249 Ajuntament de Terrassa 239 Implantació Març 2015 Acumulat total Usuaris 39 57 394 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER
 14. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat Ciutadà 99,92% Treballador públic 99,74% Usuaris que reben més visites Març Ajuntament d'Igualada 4.895 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.367 Ajuntament de Salt 2.298 Ajuntament de Llagostera 1.371 Ajuntament de Vallirana 1.349 Ajuntament de Barberà del Vallès 1.050 Departament Salut 1.032 Ajuntament de Paeria de Cervera 1.017 Ajuntament de Castelló d'Empúries 975 Ajuntament del Masnou 883 Implantació Març 2015 Acumulat total Ens usuaris 41 56 351 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e
 15. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,37% Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 137,54 790 Gb Implantació Març Acumulat total iARXIU 3 89 Activitat iArxiu Març 2015 Acumulat total Documents 5.190 14.358 305.467 Ingressos 439 1.087 26.668 Consultes 267 1.012 3.389 Descàrregues 74 456 5.387 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Març Departament d'Economia i Coneixement 234 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 150 Ajuntament de Manlleu 27 Consell Comarcal del Baix Penedès 12 Generalitat de Catalunya 7 Ajuntament de Barberà de la Conca 5 Ajuntament de Lleida 3 Ajuntament de Castellbisbal 1 439 22 29 45 80 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 14.358 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu
 16. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat S-Perdura 99,81% Disponibilitat DESA'L 99,69% Activitat S-Perdura Març 2015 Acumulat total Nombre d'accions 26 150 1.690 Implantació DESA'L Març Acumulat total 0 51 Usuaris més actius. Març Document Expedient Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 1.834 175 Ajuntament de Cubelles 342 63 Ajuntament de Badalona 166 131 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 278 18 Ajuntament de Vimbodí i Poblet 190 6 TOTAL: 2.810 393 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 2.952 261 7.734 573 Consultat 55 209 165 437 Descarregat 227 275 Transferència iArxiu completada 4 5 TOTAL: 3.234 474 8.174 1.015 Març Acumulat 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es
 17. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 99,93% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 Activitat Març 2015 Nombre de validacions 3.651.753 9.618.704 Nombre total de segells de temps 2.075.004 5.118.891 18.663.348 18.478.979 27.672.976 9.618.704 8.649.680 7.770.038 14.847.199 5.118.891 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segellsdetemps http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps
 18. Informe d’activitat_MARÇ2015 Disponibilitat 97,96% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Març 2015 Acumulat total Nombre de signatures 189.102 425.823 1.678.181 28.929 105.349 268.940 1.252.358 1.678.181 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat
 19. Informe d’activitat_MARÇ2015 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Març 2015 idCAT 4.492 11.189 T-CAT 1.916 6.499 Signatura electrònica 2.835 7.697 T-CAT 1.412 T-CAT amb càrrec 226 T-CAT en Programari 67 Certificats de servidor 97 Certificats de segell electrònic 63 Certificats d'entitat 27 Operador T-CAT 14 Certificats d'aplicació 8 Certificats de seu electrònica 2 1.916 idCAT: els organismes més actius Març Ajuntament de Barcelona 647 Departament de Cultura 251 Departament de Benestar Social i Família 210 Departament de la Presidència 148 BASE - Gestió d'Ingressos 146 Ajuntament de Sabadell 127 Ajuntament de Rubí 124 Ajuntament de Mollet del Vallès 100 Ajuntament de Badalona 98 Ajuntament de Terrassa 92 T-CAT: els organismes més actius Març Administració Promoció i Gestió SA 518 Departament de Justícia 194 Universitat de Barcelona 103 Universitat Rovira i Virgili 98 Universitat Politècnica de Catalunya 85 Universitat Pompeu Fabra 80 Diputació de Barcelona 74 Consell Comarcal del Maresme 71 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 54 Consell Comarcal del Tarragonès 52 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Sig natura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Si gnatura-electronica-i- seguretat/Titulars-idCAT
 20. Informe d’activitat_MARÇ2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT 300 2300 4300 6300 8300 10300 12300 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius Març Generalitat de Catalunya 437 Ajuntament de Cubelles 194 Departament de Governació i Relacions Institucionals 47 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 45 Agència de Residus de Catalunya 42 Ajuntament de Talarn 41 Ajuntament de Polinyà 40 Ajuntament de Premià de Mar 39 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 37 Diputació de Girona 37 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Eina-web-d- e-signatura
 21. Informe d’activitat_MARÇ2015 e-Valisa: els organismes més actius Març Departament d'Ensenyament 890 Departament d'Economia i Coneixement 566 Departament de Salut 447 Departament de Governació i Relacions Institucionals 401 Departament de Territori i Sostenibilitat 229 Departament d'Empresa i Ocupació 211 Departament de la Presidència 206 Departament de Cultura 124 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural121 Departament d'Interior 104 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Activitat Març 2015 Tramitacions 3.423 7.537 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat_mesany2015
 22. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige