Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC(19)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

 1. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014
 2. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,51% Oferta Novembre 2014 Acumulat total Procediments 6 78 433 Activitat Novembre 2014 Tramitacions 41.773 372.984 Les 10 trameses més utilitzades Novembre DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 1 5 . 2 2 6 Tramesa d’informació, escrits i documents 6 . 3 5 6 BSF - Estrangeria 2 . 0 9 9 GRI - Tramesa d'actes i acords 1 . 6 5 3 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1 . 1 5 6 SING - Tramesa documentació 1 . 1 1 1 DDGI - Tramesa documentació 8 6 6 Publicació d'edicte 8 3 2 Índexs de plusvàlues 7 5 3 TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 7 4 1 Els 10 ens que més trameses envien Novembre Consorci Administració Oberta de Catalunya 3 . 3 9 6 Departament de Territori i Sostenibilitat 2 . 5 9 6 Departament d'Economia i Coneixement 1 . 3 4 4 Departament d'Interior 1 . 0 5 7 Síndic de Greuges 9 8 9 Col·legi de Notaris de Catalunya 7 5 3 Ajuntament de Barcelona 6 4 8 Departament de Governació i Relacions Institucionals 6 4 1 Departament d'Empresa i Ocupació 4 0 1 Consell Comarcal del Vallès Oriental 4 0 0 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 372.984 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 9 108 2.099 Usuaris 204 2.184 22.415 Organismes prestadors de serveis 4 4 88
 3. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,36% Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 1 33 483 .Ens usuaris ajuntaments 0 23 394 Activitat Novembre 2014 Acumulat total Consultes PCI 1.005.290 13.040.761 47.505.257 Serveis més consultats Novembre Renda (AEAT) 334.993 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 155.327 Padró municipal d'habitants 114.898 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 79.802 Adreça electrònica viària (DEV) 68.098 Prestacions socials públiques (INSS) 48.743 Deutors de l'IVTM 45.068 Identitat (DGP) 36.893 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 23.649 Registres Civils 23.641 Els cessionaris més actius Novembre Generalitat de Catalunya (PICA) 622.723 Ajuntament de Barcelona 123.979 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 120.482 Consell Comarcal de la Selva 33.679 Ajuntament de Lleida 29.193 Ajuntament de Terrassa 18.539 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 13.649 Agència de l’Habitatge de Catalunya 11.628 Ajuntament de Girona 4.516 Ajuntament de Tarragona 4.399 Oferta Novembre 2014 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 4 42 Ens que ofereixen dades (cedents) 3 4 858 .Ajuntaments que ofereixen PMH 2 10 832 % població coberta per PMH 88,24
 4. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 % d'ús de cada finalitat de consum Novembre % Ajuts, subvencions i beques 5 6 3 . 8 2 7 5 6 , 0 9 Notificació o comunicació administrativa 2 6 5 . 1 3 3 2 6 , 3 7 Deutors IVTM 4 5 . 0 6 8 4 , 4 8 Denúncies, inspeccions i sancions 2 8 . 2 0 6 2 , 8 1 Autoritzacions, permisos i llicències 1 4 . 8 7 9 1 , 4 8 Prestacions socials 1 4 . 7 1 5 1 , 4 6 Gestió i recaptació tributària en via executiva 1 3 . 0 8 4 1 , 3 0 Acreditació sanitària d'assegurats 1 2 . 7 7 2 1 , 2 7 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 1 1 . 0 4 2 1 , 1 0 Urbanisme 7 . 0 5 0 0 , 7 0 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 13.040.761 -1.000.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.000 515.000 1.015.000 1.515.000 2.015.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 5. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Novembre 2014 Acumulat total % població coberta 0 0 0 Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Novembre Ajuntament de Terrassa 6 . 9 1 7 Ajuntament de Lleida 2 . 7 5 8 Ajuntament del Vendrell 1 . 2 5 9 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 7 8 0 Ajuntament del Prat de Llobregat 4 3 2 Ajuntament del Masnou 3 3 3 Ajuntament de Cambrils 2 1 9 Ajuntament de Roses 2 1 3 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 9 2 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 6 4 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1 6 13.083 Activitat Novembre 2014 Comunicacions de canvi de domicili 13.083 155.615 Ajuntaments que han comunicat 11 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 155.615 -10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 6. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,86% * Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 64 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 798 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Activitat Novembre 2014 Nombre de tràmits fets 2.914 33.980 Els organismes més actius Novembre Consell Comarcal de la Noguera 1 1 9 Ajuntament de Vallirana 1 0 4 Ajuntament d'Amposta 7 7 Ajuntament de Molins de Rei 7 7 Ajuntament de Castellar del Vallès 7 0 Ajuntament de la Roca del Vallès 6 9 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 6 3 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 6 2 Ajuntament de Cabrils 5 8 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 5 6 Tràmits més utilitzats Novembre Instància genèrica 2 . 1 3 8 Queixes i suggeriments 4 0 8 Volant d'empadronament actual 1 1 4 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 4 6 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 4 1 Volant d'empadronament històric 4 1 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 3 6 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 1 6 Comunicació d'obres excloses de llicència 1 0 Reclamació o denúncia de consum 9 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 33.980 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat Usuari 99,28% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 1 8 Consorci 1 9 Diputació 2 Ens de gestió 1 2 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Activitat Novembre 2014 entrades sortides Volum registres 14.904 20.795 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 entrades sortides
 9. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Implantació Acumulat total Ens usuaris 383 Disponibilitat Ciutadà 97,78% Activitat Novembre Acumulat 2014 Treballador públic 99,15% Notificacions fetes 14.103 238.468 Els 10 ens que més notifiquen Novembre Generalitat de Catalunya 1 2 . 2 7 8 Ajuntament de Barcelona 4 . 7 7 1 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2 . 3 1 1 Universitat Autònoma de Barcelona 3 9 2 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2 6 9 Consell Comarcal del Tarragonès 2 6 4 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 2 5 3 Ajuntament de Masquefa 2 4 9 Ajuntament de Sant Just Desvern 2 0 1 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1 6 8 6.064 42.733 71.039 214.537 238.468 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014
 10. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat Implantació Acumulat 98,66% Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 58 161 237 344 393 401 406 407 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any Oferta Novembre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.715.465 Activitat Novembre Acumulat 2014 Nombres cerques 18.591 204.729 Ens amb més visites Novembre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 739 Ajuntament de la Seu d´Urgell 331 Ajuntament de Blanes 274 Consell Comarcal del Bages 237 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 228 Ajuntament de Castellfollit de la Roca 213 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 206 Ajuntament de Canet de Mar 198 Ajuntament de Salou 177 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 175 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat Novembre 2014 Accesos visor 11.110 155.033 Accesos web GeoLocal 476 Visors amb visites 568
 11. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,69% Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 245 421 633 Oferta Novembre 2014 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 7 16 Activitat Novembre 2014 Factures gestionades 10.910 82.458 Els organismes més actius Novembre Institut Català de la Salut 7 . 6 4 0 Diputació de Barcelona 7 2 7 Ajuntament de Reus 6 0 1 Ajuntament de Sant Just Desvern 2 1 6 Consell Comarcal del Vallès Oriental 1 5 1 Ajuntament de Barcelona 1 3 0 Consell Comarcal del Berguedà 1 2 1 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA 1 1 4 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1 1 1 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 9 9 1.349 3.827 23.422 58.838 82.458 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014
 12. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 8 108 762 Activitat Novembre Acumulat total Subhastes electròniques 2 26 Licitació 230 Adjudicació 140 Formalització 87 Alerta futura 5 Anul·lació 5 Anunci previ 4 471 Licitacions Obert 162 Negociat sense publicitat 45 Negociat amb publicitat 14 Contracte menor 8 Restringit 1 230 1023295446036547620100200300400500600700800900200920102011201220132014Evolució dels usuaris per any200920102011201220132014
 13. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari 99,89% Usuari Generalitat 100% Implantació Novembre 2014 Acumulat total Usuaris 29 118 188 Activitat Novembre 2014 Número de documents 2.144 16.541 Usuaris més actius Novembre Ajuntament de Badalona 284 Generalitat de Catalunya 221 Ajuntament de Terrassa 167 Ajuntament de Reus 108 Ajuntament de Granollers 74 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 61 Ajuntament de Mataró 50 Ajuntament de Sant Just Desvern 49 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 49 Ajuntament de Castelló d'Empúries 45 Ens amb més edictes descarregats Novembre Generalitat de Catalunya 2.556 Universitat de Lleida 505 Ajuntament d'Olot 364 Dipsalut 341 Ajuntament de Granollers 336 Ajuntament de Reus 171 Ajuntament de Cubelles 159 Ajuntament d'Igualada 157 Ajuntamenr d'Artés 153 Ajuntament de Badalona 144 Ens amb més pàgines vistes Novembre Generalitat de Catalunya 14.864 Universitat de Lleida 2.968 Ajuntament de Granollers 2.790 Ajuntament d'Olot 2.355 Ajuntament de Badalona 1.354 Ajuntament de Terrassa 1.278 Ajuntament de Reus 1.223 Ajuntament de Cubelles 1.192 Ajuntament d'Igualada 1.146 Dipsalut 1.133 2822.2858.25216.54102.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.000Any 2011Any 2012Any 2013Any 2014Evolució de l'activitat per anyAny 2011Any 2012Any 2013Any 2014
 14. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 99,85% Treballador públic 99,63% Usuaris que reben més visites Novembre Ajuntament de Sanjust Desvern 1.766 Ajuntament de Salt 1.633 Ajuntament d'Igualda 1.633 Ajuntament d'Olot 1.380 Dipsalut 1.333 Ajuntament de Piera 833 Ajuntament de Castelló d’Empúries 754 Ajuntament de Cervera 611 Ajuntament del Masnou 525 Ajuntament de Llagostera 472 Implantació Novembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 9 129 226
 15. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,5% Implantació Novembre Acumulat total iARXIU 7 80 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 126,68 Gb 790 Gb Activitat iArxiu Novembre 2014 Acumulat total Documents 7.609 51.966 285.791 Ingressos 557 5.392 25.130 Consultes 45 745 1.986 Descàrregues 41 759 4.678 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Novembre Departament d'Economia i Coneixement 3 4 4 Ajuntament de Manlleu 1 6 7 Generalitat de Catalunya 2 1 Consell Comarcal del Baix Penedès 1 4 Ajuntament de Castellbisbal 1 0 Ajuntament de Badalona 1 557 22 29 45 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 36.612 55.254 68.992 51.966 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució núm. de documents arxivats per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
 16. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat S-Perdura 99,83% Disponibilitat DESA'L 99,49% Implantació DESA'L Novembre Acumulat total 5 50 Activitat DESA'L Novembre Acumulat 2014 Document Expedient Document Expedient Creat 510 154 8.789 751 Consultat 1.348 6.382 532 Descarregat 27 194 Transferència iArxiu completada 1 3 TOTAL: 1.885 155 15.365 1.286 Usuaris més actius. Novembre Document Expedient Ajuntament de Cubelles 1.330 17 Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 360 26 Consell Comarcal del Vallès Oriental 102 111 Consorci Administració Oberta de Catalunya 32 20 Ajuntament de Badalona 36 1 TOTAL: 1.860 175 Activitat S-Perdura Novembre 2014 Acumulat total Nombre d'accions 15 378 1.526
 17. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 99,99% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 Activitat Novembre 2014 Nombre de validacions 2.461.506 24.807.119 Nombre total de segells de temps 1.213.352 13.480.426 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 18. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Disponibilitat 90,85% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Novembre 2014 Acumulat total Nombre de signatures 120.812 888.250 1.144.523
 19. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Novembre 2014 idCAT 2.629 32.557 T-CAT 2.769 22.083 Signatura electrònica 2.061 15.422 T-CAT 2.170 T-CAT amb càrrec 394 Certificats de servidor 79 Certificats de segell electrònic 47 T-CAT en Programari 31 Certificats d'entitat 19 Operador T-CAT 19 Certificats de seu electrònica 6 Certificats d'aplicació 4 2.769 idCAT: els organismes més actius Novembre Ajuntament de Barcelona 434 BASE - Gestió d'Ingressos 98 Ajuntament de Rubí 88 Departament de la Presidència 85 Ajuntament de Badalona 65 Consorci Administració Oberta de Catalunya 62 Ajuntament de Terrassa 57 Ajuntament de Sabadell 54 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de BCN 54 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 53 T-CAT: els organismes més actius Novembre Universitat Pompeu Fabra 712 Departament de Justícia 556 Administració Promoció i Gestió SA 364 Diputació de Tarragona 194 Universitat de Barcelona 124 Universitat Rovira i Virgili 65 Universitat Politècnica de Catalunya 61 Ajuntament de Mollet del Vallès 60 Ajuntament de Badalona 49 Consell Comarcal del Vallès Oriental 41
 20. Informe d’activitat_NOVEMBRE2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Novembre Ajuntament de Cubelles 1 8 0 Generalitat de Catalunya 1 7 0 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 1 2 1 Ajuntament de Canovelles 9 5 Ajuntament de Mollet del Vallès 6 1 Departament de Governació i Relacions Institucionals 5 3 Ajuntament de Polinyà 4 4 Consell Comarcal del Baix Llobregat 4 3 Ajuntament de Talarn 4 0 Ajuntament de Masquefa 3 8 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 21. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige