Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pla convivencia

679 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pla convivencia

 1. 1. PLA DE CONVIVÈNCIA 2010
 2. 2. <ul><li>PROFESSORAT </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Com consideres que és l’ambient i el clima a l’escola? </li></ul><ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el Professorat i l’alumnat? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el PAS (monitors, cuinera, administratives, conserge, servei de neteja) i el professorat? </li></ul><ul><li>Com valores les accions empreses fins ara per la millora de la convivència al centre (Projecte de convivència i mediació escolar)? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>A quina edat aparèixen els conflictes més importants de convivència entre l’alumnat? </li></ul><ul><li>Les relacions entre el professorat del centre, les consideres: </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Penses que hi ha conflictes de relació entre l’alumnat de l’escola? </li></ul><ul><li>Si has triat l’opció C o la D a l’anterior pregunta… On creus que es produeixen aquests conflictes? </li></ul>Nota: Aquesta gràfica només correpon a 4 opinions, ja que aquesta qüestió depenia de la resposta a la pregunta anterior.
 7. 7. <ul><li>Imagina que tú mateix/a o un company/a us trobeu en situació de conflictes dins de l’escola… què faries? </li></ul><ul><li>Què es podria fer per millorar la relació de convivència a l’escola? </li></ul>1) Posar unes normes de convivència consensuades per tothom 2) Aplicar més disciplina 3) Difondre la cultura de la mediació 4) Que les famílies participessin més 5) Treballar les matèries en equip 6) Fomentar activitats recreatives i de temps lliure
 8. 8. <ul><li>PAS </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Com consideres que és l’ambient i el clima a l’escola? </li></ul><ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el PAS i </li></ul><ul><li>l’ alumnat? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el PAS (monitors, cuinera, administratives, conserge, servei de neteja) i el professorat? </li></ul><ul><li>Les relacions entre els professionals del PAS del centre, les consideres: </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Com valores les accions empreses fins ara per la millora de la convivència al centre(Projecte de Convivència i Mediació Escolar)? </li></ul><ul><li>Penses que hi ha conflictes de relació entre l’alumnat de l’escola? </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Si has triat l’opció C o la D a l’anterior pregunta… On creus que es produeixen aquests conflictes? </li></ul><ul><li>A quina edat apareixen els confictes més importants de convivència entre l’alumnat? </li></ul>Nota: Aquesta gràfica només correpon a una opinió, ja que aquesta qüestió depenia de la resposta a la pregunta anterior.
 13. 13. <ul><li>Imagina que tú mateix/a o un company/a us trobeu en situació de conflictes dins de l’escola… què faries? </li></ul><ul><li>Què es podria fer per millorar la relació de convivència a l’escola? </li></ul>1) Treballar le matèries en aquip 2) Posar unes normes de convivència consensuades per tothom 3) Aplicar més disciplina 4) Difondre la cultura de la mediació 5) Que les famílies participessin més 6) Fomentar activitats recreatives i de temps lliure
 14. 14. <ul><li>FAMÍLIES </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Com consideres que és l’ambient i el clima a l’escola? </li></ul><ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre professorat i alumnat? </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el PAS (monitors, cuinera, administratives, conserge, servei de neteja) i l’alumnat? </li></ul><ul><li>Els vostres fills/es us han manifestat l’existència de conflictes entre el professorat i l’alumnat? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Com són les relacions entre l’alumnat? </li></ul><ul><li>Com són les relacions entre les famílies i el personal de l’escola ? </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Teniu coneixement d’algun cas individual d’assetjament d’un alumne/a o alumnes cap a un company/a? </li></ul><ul><li>Quin/s penseu que poden ser l’origen dels conflictes de convivència a l’escola? </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Què es podria fer per millorar la relació de convivència a l’escola? </li></ul><ul><li>1) Posar unes normes de convivència consensuades per tothom </li></ul><ul><li>2) Treballar les matèries en equip </li></ul><ul><li>3) Difondre la cultura de la mediació </li></ul><ul><li>4) Aplicar més disciplina </li></ul><ul><li>5) Fomentar activitats recreatives i de temps lliure </li></ul><ul><li>6) Que les famílies participessin més. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ESO </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Com consideres que és l’ambient i el clima a l’escola? </li></ul><ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre professorat i l’alumnat? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Com són les relacions de convivència a l’escola entre el PAS (monitors, cuinera, administratives, conserge, servei de neteja) i l’alumnat? </li></ul><ul><li>Quan vens, cada matí, a l’escola… </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Com són les relacions entre tu i els companys/es? </li></ul><ul><li>Penses que hi ha conflictes de relació entre l’alumnat de l’escola? </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Si has triat l’opció c) o la d) a l’anterior pregunta… On creus que es produeixen aquests conflictes? </li></ul><ul><li>Imagina que tú mateix/a o un company/a us trobeu en situació de conflictes dins de l’escola… què faries? </li></ul>Nota: Aquesta gràfica correpon a una 76 opinions, ja que aquesta qüestió depenia de la resposta a la pregunta anterior.
 25. 25. <ul><li>Què es podria fer per millorar la relació de convivència a l’escola? </li></ul><ul><li>1) Treballar les matèries en equip </li></ul><ul><li>2) Fomentar activitats recreatives i de temps lliure </li></ul><ul><li>3) Posar unes normes de convivència consensuades per tothom </li></ul><ul><li>4) Aplicar més disciplina </li></ul><ul><li>5) Difondre la cultura de la mediació </li></ul><ul><li>6) Que les famílies participessin més </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Els 62% del l’alumnat considera el clima de l’escola “bo” i només el 2% el considera “dolent”. </li></ul><ul><li>El 69,23 % de l’alumnat considera les relacions amb el professorat “bones”, el 18,97 “regulars” i el 10,26 “molt bones”. </li></ul><ul><li>Només un 4,10 % dels alumnes manifesta algun tipus de por al conflicte a l’hoa de venir a l’escola. </li></ul><ul><li>Un 45 % de l’alumnat manifesta que té “bones “ relacions i amb els companys i exactament el mateix % manifesta que les seves relacions amb els companys són “regulars”. </li></ul><ul><li>El 55,8 % de l’alumnat creu que els conflictes es produeixen a l’escola de “forma aïllada” i que es produeixen majoritàriament a l’entrada de l’escola i als passadissos i patis. </li></ul><ul><li>Davant d’un conflicte le 49 ,74 % de l’alumnat el resoldria “a la seva manera” i el 30,77 % ho comentaria amb el tutor/a. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>A la pregunta “ Què es podria fer per millorar la relació de convivència a l’escola?” l’alumnat ha fet la següent proposta: </li></ul><ul><li>1) Treballar les matèries en equip </li></ul><ul><li>2) Fomentar activitats recreatives i de temps lliure </li></ul><ul><li>3) Posar unes normes de convivència consensuades per tothom </li></ul><ul><li>4) Aplicar més disciplina </li></ul><ul><li>5) Difondre la cultura de la mediació </li></ul><ul><li>6) Que les famílies participessin més </li></ul>
 28. 28. <ul><li>1-Aconseguir que tot l’alumnat es senti integrat a l’escola. </li></ul><ul><li>-Assolir uns bons nivells de competències socials dins el marc de l’acció tutorial. </li></ul><ul><li>-Valorar les diferències existents entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies) pel que </li></ul><ul><li> fa a la cultura, llengua, religió, ideologia, capacitats, recursos econòmics,... i valorar aquesta diversitat com una riquesa. </li></ul><ul><li>- Fomentar activitats de treball en grup, inclusives per a la millora de les relacions entre l’alumnat. </li></ul><ul><li>2- Potenciar la participació de les famílies en la dinàmica del centre. </li></ul><ul><li>-Informar de la normativa del centre i de les eines que disposa el centre per a donar resposta a les situacions de conflicte. </li></ul><ul><li>-Continuar potenciant la figura del tutor i la tutoria individual i familiar. </li></ul><ul><li>- Oferir formació als pares i mares sobre aspectes relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels joves. </li></ul><ul><li>-Fomentar la participació i la col·laboració de les famílies en les activitats del centre. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>3- Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa . </li></ul><ul><li>- Incloure el PAS en qualsevol activitat del centre i establir-hi una via informativa </li></ul><ul><li>-Potenciar la creació d’espais de debat i reflexió dins l’aula i en els claustres per a la consensuació de les normes de </li></ul><ul><li>convivència del centre. </li></ul><ul><li>-Fomentar activitats de treball i lúdiques en grup per a la millora de les relacions entre el professorat, PAS, AMPA... </li></ul><ul><li>4- Acceptar el conflicte com a element implícit de la convivència i actuar per aconseguir una gestió positiva d’aquest. </li></ul><ul><li>-Conèixer i posar en pràctica diferents estratègies per a la prevenció i la resolució de conflictes. </li></ul><ul><li>-Treballar , de forma indirecta, l’educació en valors i les competències socials amb l’alumnat, com a eines per a la prevenció </li></ul><ul><li>dels conflictes. </li></ul><ul><li>- Potenciar la creació d’espais de debat i reflexió dins l’aula i també en la tutoria individual per tal que l’alumnat participi </li></ul><ul><li>activament de la gestió positiva dels conflictes. </li></ul>

×