Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

141120 tu pots

Presentació del Projecte "Tu Pots! - Xarxa d'Acompanyament Educatiu"

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

141120 tu pots

 1. 1. Centres de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample Fort Pienc Dreta de l’Eixample Nova Esquerra de l’Eixample Sant Antoni Taller: Projectes d’acompanyament educatiu
 2. 2. Anàlisi inicial • Situació dels infants, adolescents i joves. • Més alumnes de procedència nouvinguda. • Dificultats d’aprenentatge. • Manca d’hàbits, de motivació i sense cultura de l’esforç. • “Fracàs escolar”... Abandonament... Absentisme... • Entorn familiar que no afavoreix ni/o no pot donar el suport necessari. • Escoles i instituts que no poden donar resposta, especialment per la crisi i les retallades. L’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya (2011) planteja l’atenció personalitzada dels alumnes amb majors dificultats com la millor solució per prevenir i reconduir les situacions d’abandonament prematur dels estudis.
 3. 3. Objectius generals • Acollir infants dels barris de l’Eixample amb situació social delicada, per ajudar-los en la seva tasca escolar i enfortir-los en la seva autoestima i autonomia. • Crear diferents espais on rebre un suport específic a les seves necessitats educatives i potenciar els seus aprenentatges escolars. • Implicar en aquest projecte als diferents agents que intervenen en el procés educatiu dels infants i joves: centres, famílies, els mateixos infants i adolescents... • Fer especial incidència en el infants i adolescents amb menys recursos i menys oportunitats, amb fracàs escolar o risc d’absentisme escolar.
 4. 4. Objectius específics • Detectar les necessitats educatives específiques de cada noi/a. • Potenciar i incidir en els aprenentatges amb més dificultats, especialment de les àrees instrumentals. • Mantenir el seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge de cada participant. • Motivar-los per implicar-se activament en el propi procés d’aprenentatge. • Fomentar el treball en equip i les relacions interpersonals entre els participants. • Fer del català la llengua transmissora dels aprenentatges i de comunicació habitual. • Garantir una assistència continuada al projecte. • Mantenir una coordinació contínua amb Serveis Socials, l’EAP, i els diferents centres educatius, per portar a terme una línia d’actuació conjunta. • Buscar la implicació familiar en el procés educatiu.
 5. 5. Centres de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample Fort Pienc Dreta de l’Eixample Nova Esquerra de l’Eixample Sant Antoni Xarxa
 6. 6. Impacte • Tenir eines i tècniques de millora en l’estudi. • Assolir els continguts bàsics impartits a l’escola. • Millorar els seus resultats acadèmics. • Prevenir l’abandonament escolar. • Donar suport emocional. • Augmentar l’autoestima. • Detectar i derivar aquells casos que necessiten d’una atenció especialitzada.
 7. 7. Grups i horaris • Primària | dl+dc | Casal Loiola | 12 places. • Primària | dl+dc | Sagrat Cor - Casp | 10 places. • 1r Cicle d’ESO | dll+dc |Casal Loiola | 12 places. • 1r Cicle d’ESO | dm+dj| CO a la Biblioteca Agustí Centelles | 10 places. • 2nCicle d’ESO i + | dm+dj | CO a l’Institut Jaume Balmes | 15 places. • ESO | 2 tardes | A la Biblioteca Joan Oliver | En estudi. S’està a la recerca de nous espais en altres barris de l’Eixample.
 8. 8. Mètode • Espai de treball individual i grupal (2-3), per edats i/o matèries a treballar amb un adult. • Atenció i seguiment personal diari. • Seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge trimestral. • Insistència en les àrees instrumentals (matemàtiques i llengües): deures i estudi. • Si és necessari, es proporcionen fitxes de treball (dictats, lectura, expressió, operacions bàsiques, problemes...). • Si és necessari, activitats educatives de caire més lúdic. • Si és possible, treball amb ordinador per a la recerca d’informació i per a realitzar algunes de les tasques escolars. • Treball ‘cooperatiu’: compromís i responsabilitat de tots els agents implicats. • Avaluació.
 9. 9. Les funcions de les persones voluntàries, adultes o joves, són: • Donar eines i tècniques de millora en l’estudi. • Ajudar a assolir els continguts impartits a l’escola. • Fomentar i supervisar la millora dels resultats acadèmics. • Donar suport emocional en els casos que sigui necessari. • Detectar i derivar aquells casos que necessitin una atenció especialitzada. Avaluació i seguiment • Valoracions verbals dels participants (tutoria, assemblea...). • Seguiment dels resultats... i de la tasca realitzada a l’espai. • Valoració dels adults responsables dels espais/grups. • Valoració conjunta de tots els servies i entitats membres per establir línies comunes i processos de millora per als propers anys.
 10. 10. Accés • Derivació prèvia per part d’un professional: • Centres educatius, mitjançant l’EAP. • Centres de Serveis Socials. • Altres serveis especialitzats (CSMIJ, EAIA, SARA...). • Entrevista amb la família i AMB el propi/a infant o adolescent. • Compromís o contracte pedagògic. • S’avalua i selecciona a aquelles famílies amb més necessitat, segons: • Conflictivitat familiar. • Pares i mares a l’atur. • Elevat absentisme a l’escola. • Rendiment molt baix a l’escola o dificultats afegides al procés d’aprenentatge. • Problemes de relació amb altres iguals.
 11. 11. Compromisos • Assistir mensualment a un mínim del 80% de les hores del “Tu pots!”. • Respectar i complir les indicacions dels adults. • Respectar i tenir cura de l’equipament. • Respectar els altres usuaris dels espais.
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2013 2014 Sol·licituds per any
 13. 13. 28 21 2 2 3 33 38 5 4 1 33 20 4 1 3 Comparativa derivador/any CSS EAP/CE CSMIJ EAIA/SARA
 14. 14. 100 80 60 40 20 0 70 80 100 Total places 2012 2013 2014
 15. 15. Baixes 2012 2013 2014 0 5 10 15 20 25 30
 16. 16. De setembre de 2012 a novembre de 2014 198/195 sol·licituds 48 baixes 142 atesos
 17. 17. Xarxa d’Acompanyament Educatiu Tu pots! acollida@tupots.net | www.tupots.net 663.424.011|931.780.005|Centre Obert Eixample 934.156.434|Casal Loiola (dll/dc)
 18. 18. ¿Qué es lo esencial para ser un buen profesor? Creer que tus chicos son capaces de conseguir cualquier cosa y ser capaz de encontrar la manera para que cada uno de ellos lo haga. Los alumnos deben sentir que la profesora se preocupa por ellos. Talana Brandley, dirige un colegio público en Brooklyn

×