Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Liceul tehnologic dacia pitesti

  1. Elev: RENTEA CRISTINA-FLORINA, cls. A X-a F COORDONATORI, Bibliotecar, Cornelia Tudorie, Psiholog colar, Anca Cristina Măcănea ăș ț
  2. ,,Calea de mijloc are avantajul de a produce cel mai bun mod de a fi.” (Aristotel)
  3.  Lipsa de toleran ă se vedeț în lipsa a ceea ce denumim comunicare asertivă. Oamenii discută despre al iiț judecându-i sau emi ândț sentin e, înț loc să discute despre ac iuni, obiective, rezultate.ț
  4.  Toleran a nu înseamnă renun are, slăbiciune sauț ț indiferen ă, cu toate că de multe ori, în mod gre it,ț ș tindem să o asimilăm cu ele. Este în primul rînd, în elegerea i dovada de respect a faptului că rasaț ș umană este superioară: gîndim, evoluăm, avem idei, nevoi i aspira ii complexe diferite. Toleran a esteș ț ț opusul instinctului primar, rudimentar i animalic deș reac ie adversă sau violentă la orice nu se incadreazăț în tiparul cunoscut i limitat al unui individ sauș comunitate: idei, aspira ii, rutină, mentalită i, credin ă.ț ț ț  Teritoriul sau limitele toleran ei se suprapun cuț valorile noastre: respect, încredere, competen ă,ț responsabilitate.
  5.  Adevărata toleran ă, în spirit umanist, înseamnăț însă mai mult decât o simplă ,,suportare” în sensul originar, ea presupune respectul opiniei contrare i este strâns legată de libertatea persoanei. Prinș toleran ă se respectă deciziile altor oameni,ț grupuri, popoare, religii, alte moduri de gândire iș puncte de vedere, alte stiluri i moduri de via ă.ș ț
  6.  Toleran a este respectul, acceptarea i apreciereaț ș bogă iei i diversită ii culturilor lumii noastre, felurilorț ș ț noastre de expresie i manierelor de exprimare aș calită ii noastre de fiin e umane. Ea este încurajatăț ț prin cunoa terea, deschiderea spiritului, comunica ieș ț i libertatea gândirii, con tiin ei i credin ei. Toleran aș ș ț ș ț ț este armonia în diferen e. Ea nu e doar o obliga ie deț ț ordin etic; ea e, de asemenea, o necesitate, o virtute.
  7.  Toleran a nu e nici concesie, nici condescenden ăț ț ori indulgen ă. Toleran a este, mai ales, oț ț atitudine activă generată de recunoa tere aș drepturilor universale ale persoanei umane iș libertă ilor fundamentale ale altora.ț
  8.  Toleran a e responsabilitatea care sus ine drepturileț ț omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul cultural), democra ia. Ea implică respingerea dogmatismului iț ș absolutismului.  A practica toleran a nu înseamnă nici a toleraț nedreptatea, nici a renun a la propriile convingeri, niciț a face concesii. Ea semnifică acceptarea faptului că fiin ele umane, se caracterizează natural prinț diversitatea aspectului lor fizic, prin situa ia lor, felulț de exprimare, comportamente i prin valorile lor,că auș dreptul de a trăi în pace i de a fi cele care sunt. Eaș semnifică, de asemenea, că nimeni nu trebuie să- iș impună propriile opinii altuia.
  9.  Toleranţa este necesară atât între indivizi cât şi în cadrul familiei şi comunităţii.
  10.  Toleranţa poate fi înţeleasă în diferite moduri:  Poate fi adoptată în mod provizoriu sub forma unei concesii, ca manevră tactică.  Poate reprezenta o acceptare sau o permisiune, ca formă a unui dezinteres.  Adevărata toleranţă, în spirit umanist, înseamnă însă mai mult decât o simplă "suportare" în sensul originar, ea presupune respectul opiniei contrare şi este strâns legată de libertatea persoanei. Prin toleranţă se respectă deciziile altor oameni, grupuri, popoare, religii, alte moduri de gândire şi puncte de vedere, alte stiluri şi moduri de viaţă.  Toleranţa mai poate înseamna a "permite" ceva ceea ce ar putea fi suprimat.
Anzeige