SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
6Ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική
ΤΑΞΗ: Β΄
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/ 06/2023
ΧΡΟΝΟΣ: 1,5 ώρες
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………… Τμήμα:……… Αριθμός:….…
ΟΔΗΓΙΕΣ:
(α) Να γράφετε με μπλε ή μαύρο στυλό.
(β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
(γ) Να απαντήσετε στα 4 υποχρεωτικά θέματα και σε άλλα 2 της επιλογής σας.
(δ) Κάθε ορθή επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση κρίνεται σωστή.
ΘΕΜΑ 1ο
(ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Α) Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά
ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
1. Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: (α) Η
συνισταμένη των δυο δυνάμεων είναι αντίθετη της τρίτης. (β) Η συνισταμένη των
δυο δυνάμεων είναι ίση με την τρίτη. (γ) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων έχει
μέτρο διπλάσιο της τρίτης. (δ) Η συνισταμένη όλων των δυνάμεων είναι μηδέν.
2. Μια κασετίνα της ισορροπεί όταν σ’ αυτή ασκούνται τρεις δυνάμεις F1 =5 N, F2=3
N και Fολ=5 Ν.
3. Η δράση και η αντίδραση έχουν ίση κατεύθυνση και αντίθετη φορά.
4. Ένα σώμα έχει βάρος μόνο όταν βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της γης, ενώ δεν
έχει όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της σελήνης
5. Δυο δυνάμεις με διαφορετικά μέτρα ασκούνται σ' ένα κιβώτιο. Είναι δυνατόν να
προκύψει συνισταμένη δύναμη της οποίας το μέτρο να είναι ίσο με το μηδέν.
6. Η δύναμη είναι θεμελιώδες μέγεθος και παριστάνεται ως διάγραμμα.
Β) Πότε ένα φορτηγό έχει μεγαλύτερη αδράνεια, όταν είναι φορτωμένο με εμπόρευμα ή
όταν είναι άδειο; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
ΘΕΜΑ 2ο
(ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Βαθμός:
Ολογρ.:
Υπογραφή:
Α) Ένα κιβώτιο βάρους 20 Ν ισορροπεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. (α) Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις
που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίσεις τα μέτρα τους. (β) Να υπολογίσεις το μέτρο
της δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις.
Β) Από ένα νήμα κρεμάμε σφαίρα βάρους 5 Ν. Να σχεδιάσεις και να υπολογίσεις τα μέτρα
των δυνάμεων, που ασκούνται: (α) στη σφαίρα, (β) στο νήμα.
ΘΕΜΑ 3ο
(ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Α) Ένας ποδηλάτης κινείται με μέση ταχύτητα 5 m/s. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για
να διανύσει 11 Km;
Β) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 25 m/s: α. Να κατασκευάσεις το
διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. β. Να υπολογίσεις τη μετατόπιση του
αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 = 15 s και t2 = 25 s της
κίνησης. γ. Να κατασκευάσεις το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου (από το σημείο
αφετηρίας) σε συνάρτηση με το χρόνο.
ΘΕΜΑ 4ο
(ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Α)Σ’ ένα πλοίο δημιουργείται λόγω μιας σύγκρουσης ένα ρήγμα που έχει εμβαδόν 100 cm2
σε βάθος 3 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Για να εμποδίσουμε την εισροή του νερού
στο πλοίο, τοποθετούμε ένα ξύλινο πώμα στο ρήγμα. Ποιο είναι το μέτρο της ελάχιστης
δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο πώμα ώστε να εμποδίσουμε την εισροή του νερού;
Δίνεται ρ νερού = 1.000
𝐾𝑔
𝑚3 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10
B) Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις
που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
Σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό ή αέριο, ασκείται δύναμη της οποίας η
διεύθυνση είναι ……………………… και η φορά προς ……………………… Η δύναμη αυτή
ονομάζεται ……………………… Το μέτρο της άνωσης ισούται με το …………………………… του
…………………… που εκτοπίζεται από το σώμα.
ΘΕΜΑ 5ο
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Α) Πότε μια δύναμη λέμε ότι παράγει έργο; Ποια είναι η μονάδα έργου στο S.I;
Β) Πότε το έργο της δύναμης είναι: (α) θετικό (β) αρνητικό (γ) μηδέν
ΘΕΜΑ 6ο
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Α) Μια πάπια επιπλέει στο νερό μιας λίμνης έχοντας το 15% του όγκου του σώματος της
στο νερό. Ποια είναι η μέση πυκνότητα της πάπιας;
Β) Ένα κιβώτιο έχει σχήμα κύβου με ακμή 1,5 m. Το κιβώτιο ζυγίζει 520 kg. Αν το αφήσουμε
στο νερό, θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.
ΘΕΜΑ 7ο
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Α) Στην εικόνα της επόμενης σελίδας δίνεται το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το
χρόνο ενός δρομέα σκυταλοδρομίας από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη.
α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δρομέας;
β. Πόση είναι η μετατόπισή του από τη χρονική στιγμή t1 = 10 s μέχρι t2 = 20 s;
γ. Ποια χρονική στιγμή βρέθηκε στη θέση 45m από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη;
δ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δρομέα.
Β) Ένα αυτοκίνητο μετατοπίζεται κατά 120m σε χρονικό διάστημα 4s με σταθερή ταχύτητα.
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. β. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας-
χρόνου.
ΘΕΜΑ 8ο
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Α) Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος.
Β) Στις πρώτες δεκαετίες του 22ου αιώνα προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν οι πρώτες
διαστημικές αποικίες. Οι τιμές των αγαθών πρέπει να συνδέονται με τη μάζα ή με το βάρος
τους; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
ΘΕΜΑ 9ο
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Α) Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. α) Να
συγκρίνεις τις δυνάμεις που ασκούνται στα δυο οχήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
(β) Σε ποιο όχημα παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβολή της ταχύτητας; Να αιτιολογήσεις τις
απαντήσεις σου.
Β) Ένα συμμαθητής σου στέκεται στο πάτωμα. Ποιες δυνάμεις του ασκούνται; Έχουν αυτές
οι δυνάμεις ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις; Αποτελούν ζεύγος δράση-αντίδραση;
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Φυσική ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ.docx

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von chris09xgames

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptx
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptxΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptx
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptxchris09xgames
 
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docx
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docxΔιαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docx
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docxchris09xgames
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxchris09xgames
 
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docx
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docxΠροτεινόμενα Projects στην LOGO.docx
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docxchris09xgames
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docxchris09xgames
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxchris09xgames
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxchris09xgames
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥchris09xgames
 
Grammar Test B2 level .docx
Grammar Test B2 level .docxGrammar Test B2 level .docx
Grammar Test B2 level .docxchris09xgames
 
Zertifikat B1 neu Test 4.docx
Zertifikat B1 neu Test 4.docxZertifikat B1 neu Test 4.docx
Zertifikat B1 neu Test 4.docxchris09xgames
 
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docx
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docxΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docx
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docxchris09xgames
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptxΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptxchris09xgames
 
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docxchris09xgames
 
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docx
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docxΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docx
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docxchris09xgames
 
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docx
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docxΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docx
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docxchris09xgames
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docxchris09xgames
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docxchris09xgames
 

Mehr von chris09xgames (20)

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptx
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptxΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptx
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ).pptx
 
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docx
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docxΔιαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docx
Διαγώνισμα Βιολογίας Α'Γυμνασίου.docx
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
 
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docx
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docxΠροτεινόμενα Projects στην LOGO.docx
Προτεινόμενα Projects στην LOGO.docx
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.docx
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .docx
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Grammar Test B2 level .docx
Grammar Test B2 level .docxGrammar Test B2 level .docx
Grammar Test B2 level .docx
 
Zertifikat B1 neu Test 4.docx
Zertifikat B1 neu Test 4.docxZertifikat B1 neu Test 4.docx
Zertifikat B1 neu Test 4.docx
 
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docx
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docxΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docx
ΝΕΓ, ΑΣΚΗΣΗ. ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ.docx
 
A1.docx
A1.docxA1.docx
A1.docx
 
B2 BOOK.docx
B2 BOOK.docxB2 BOOK.docx
B2 BOOK.docx
 
B2 TEST.docx
B2 TEST.docxB2 TEST.docx
B2 TEST.docx
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptxΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx
 
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx
3.2 ΘΕΩΡΙΑ.docx
 
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docx
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docxΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docx
ΘΕΩΡΙΑ 3.1 (1).docx
 
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docx
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docxΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docx
ΦΕ. ΠΙΕΣΗ.docx
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.docx
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docxΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.docx
 

Kürzlich hochgeladen

Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 

Φυσική ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ.docx

 • 1. 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Β΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/ 06/2023 ΧΡΟΝΟΣ: 1,5 ώρες Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………… Τμήμα:……… Αριθμός:….… ΟΔΗΓΙΕΣ: (α) Να γράφετε με μπλε ή μαύρο στυλό. (β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. (γ) Να απαντήσετε στα 4 υποχρεωτικά θέματα και σε άλλα 2 της επιλογής σας. (δ) Κάθε ορθή επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση κρίνεται σωστή. ΘΕΜΑ 1ο (ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ) Α) Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικά λανθασμένο. 1. Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: (α) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων είναι αντίθετη της τρίτης. (β) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων είναι ίση με την τρίτη. (γ) Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων έχει μέτρο διπλάσιο της τρίτης. (δ) Η συνισταμένη όλων των δυνάμεων είναι μηδέν. 2. Μια κασετίνα της ισορροπεί όταν σ’ αυτή ασκούνται τρεις δυνάμεις F1 =5 N, F2=3 N και Fολ=5 Ν. 3. Η δράση και η αντίδραση έχουν ίση κατεύθυνση και αντίθετη φορά. 4. Ένα σώμα έχει βάρος μόνο όταν βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της γης, ενώ δεν έχει όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της σελήνης 5. Δυο δυνάμεις με διαφορετικά μέτρα ασκούνται σ' ένα κιβώτιο. Είναι δυνατόν να προκύψει συνισταμένη δύναμη της οποίας το μέτρο να είναι ίσο με το μηδέν. 6. Η δύναμη είναι θεμελιώδες μέγεθος και παριστάνεται ως διάγραμμα. Β) Πότε ένα φορτηγό έχει μεγαλύτερη αδράνεια, όταν είναι φορτωμένο με εμπόρευμα ή όταν είναι άδειο; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ 2ο (ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ) Βαθμός: Ολογρ.: Υπογραφή:
 • 2. Α) Ένα κιβώτιο βάρους 20 Ν ισορροπεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. (α) Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίσεις τα μέτρα τους. (β) Να υπολογίσεις το μέτρο της δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις. Β) Από ένα νήμα κρεμάμε σφαίρα βάρους 5 Ν. Να σχεδιάσεις και να υπολογίσεις τα μέτρα των δυνάμεων, που ασκούνται: (α) στη σφαίρα, (β) στο νήμα. ΘΕΜΑ 3ο (ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ) Α) Ένας ποδηλάτης κινείται με μέση ταχύτητα 5 m/s. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να διανύσει 11 Km; Β) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 25 m/s: α. Να κατασκευάσεις το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. β. Να υπολογίσεις τη μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 = 15 s και t2 = 25 s της κίνησης. γ. Να κατασκευάσεις το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου (από το σημείο αφετηρίας) σε συνάρτηση με το χρόνο. ΘΕΜΑ 4ο (ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΟ) Α)Σ’ ένα πλοίο δημιουργείται λόγω μιας σύγκρουσης ένα ρήγμα που έχει εμβαδόν 100 cm2 σε βάθος 3 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Για να εμποδίσουμε την εισροή του νερού στο πλοίο, τοποθετούμε ένα ξύλινο πώμα στο ρήγμα. Ποιο είναι το μέτρο της ελάχιστης δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο πώμα ώστε να εμποδίσουμε την εισροή του νερού; Δίνεται ρ νερού = 1.000 𝐾𝑔 𝑚3 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 B) Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: Σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό ή αέριο, ασκείται δύναμη της οποίας η διεύθυνση είναι ……………………… και η φορά προς ……………………… Η δύναμη αυτή ονομάζεται ……………………… Το μέτρο της άνωσης ισούται με το …………………………… του …………………… που εκτοπίζεται από το σώμα. ΘΕΜΑ 5ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Α) Πότε μια δύναμη λέμε ότι παράγει έργο; Ποια είναι η μονάδα έργου στο S.I; Β) Πότε το έργο της δύναμης είναι: (α) θετικό (β) αρνητικό (γ) μηδέν ΘΕΜΑ 6ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Α) Μια πάπια επιπλέει στο νερό μιας λίμνης έχοντας το 15% του όγκου του σώματος της στο νερό. Ποια είναι η μέση πυκνότητα της πάπιας; Β) Ένα κιβώτιο έχει σχήμα κύβου με ακμή 1,5 m. Το κιβώτιο ζυγίζει 520 kg. Αν το αφήσουμε στο νερό, θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. ΘΕΜΑ 7ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
 • 3. Α) Στην εικόνα της επόμενης σελίδας δίνεται το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο ενός δρομέα σκυταλοδρομίας από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη. α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δρομέας; β. Πόση είναι η μετατόπισή του από τη χρονική στιγμή t1 = 10 s μέχρι t2 = 20 s; γ. Ποια χρονική στιγμή βρέθηκε στη θέση 45m από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη; δ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δρομέα. Β) Ένα αυτοκίνητο μετατοπίζεται κατά 120m σε χρονικό διάστημα 4s με σταθερή ταχύτητα. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. β. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου. ΘΕΜΑ 8ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Α) Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος. Β) Στις πρώτες δεκαετίες του 22ου αιώνα προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν οι πρώτες διαστημικές αποικίες. Οι τιμές των αγαθών πρέπει να συνδέονται με τη μάζα ή με το βάρος τους; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. ΘΕΜΑ 9ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Α) Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. α) Να συγκρίνεις τις δυνάμεις που ασκούνται στα δυο οχήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. (β) Σε ποιο όχημα παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβολή της ταχύτητας; Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου. Β) Ένα συμμαθητής σου στέκεται στο πάτωμα. Ποιες δυνάμεις του ασκούνται; Έχουν αυτές οι δυνάμεις ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις; Αποτελούν ζεύγος δράση-αντίδραση; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!