Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
2 Corinthians 6:14
Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa
mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong
pakikisama mayroon an...
1 Peter 2:7-9
7 Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y
mahalaga: datapuwa't sa hindi
nangananampalataya, Ang batong itin...
9 Datapuwa't kayo'y isang lahing
hirang, isang makaharing
pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, ...
2 Samuel 13:1-7
1 At nangyari, pagkatapos nito, na si Absalom
na anak ni David ay mayroong isang kapatid na
babae na magan...
3 Nguni't si Amnon ay may isang kaibigan na
ang pangala'y Jonadab, na anak ni Simea na
kapatid ni David: at si Jonadab ay ...
4 At sinabi niya sa kaniya, Bakit, Oh anak ng
hari, sa araw araw ay nangangayayat kang
ganyan? hindi mo ba sasaysayin sa a...
5 At sinabi ni Jonadab sa kaniya, Mahiga ka
sa iyong higaan, at magsakitsakitan ka: at
pagka ang iyong ama ay naparoon upa...
6 Sa gayo'y nahiga si Amnon at
nagsakitsakitan: at nang pumaroon ang hari
upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa
hari, Isi...
7 Nang magkagayo'y nagsugo si David sa
bahay kay Thamar, na sinasabi, Pumaroon ka
ngayon sa bahay ng iyong kapatid na si
A...
2 Samuel 13:11-12
11 At nang ilapit niya sa kaniya upang
kanin, kaniyang tinangnan siya, at sinabi niya
sa kaniya, Halika,...
2 Samuel 13:27-33
27 Nguni't pinilit siya ni Absalom, na anopa't
kaniyang pinasama sa kaniya si Amnon at ang
lahat ng mga ...
29 At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay
Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. Nang
magkagayo'y nagsitindig ang lahat n...
31 Nang magkagayo'y bumangon ang hari at
hinapak ang kaniyang mga suot, at humiga sa
lupa; at lahat niyang mga lingkod ay
...
32 At si Jonadab na anak ni Simea na kapatid
ni David, ay sumagot at nagsabi, Huwag
akalain ng aking panginoon na kanilang...
33 Ngayon nga'y huwag isapuso ng aking
panginoon na hari ang bagay, na akalain ang
lahat ng mga anak ng hari ay patay:
sap...
You've got a friend
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

You've got a friend

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

You've got a friend

 1. 1. 2 Corinthians 6:14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?
 2. 2. 1 Peter 2:7-9 7 Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga: datapuwa't sa hindi nangananampalataya, Ang batong itinakuwil ng nagsisipagtayo ng bahay Siyang naging pangulo sa panulok; 8 At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagka't sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga,
 3. 3. 9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan:
 4. 4. 2 Samuel 13:1-7 1 At nangyari, pagkatapos nito, na si Absalom na anak ni David ay mayroong isang kapatid na babae na maganda, na ang pangala'y Thamar; at sininta siya ni Amnon na anak ni David. 2 At si Amnon ay totoong nagdamdam, na anopa't siya'y nagkasakit dahil sa kaniyang kapatid na kay Thamar; sapagka't siya'y dalaga; at inaakala ni Amnon na mahirap gawan siya ng anomang bagay.
 5. 5. 3 Nguni't si Amnon ay may isang kaibigan na ang pangala'y Jonadab, na anak ni Simea na kapatid ni David: at si Jonadab ay isang lalaking totoong magdaraya.
 6. 6. 4 At sinabi niya sa kaniya, Bakit, Oh anak ng hari, sa araw araw ay nangangayayat kang ganyan? hindi mo ba sasaysayin sa akin? At sinabi ni Amnon sa kaniya, Aking sinisinta si Thamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom.
 7. 7. 5 At sinabi ni Jonadab sa kaniya, Mahiga ka sa iyong higaan, at magsakitsakitan ka: at pagka ang iyong ama ay naparoon upang tingnan ka, sabihin mo sa kaniya, Isinasamo ko sa iyo na bayaang ang aking kapatid na si Thamar ay pumarito, at bigyan ako ng tinapay na makakain, at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita, at kanin sa kaniyang kamay.
 8. 8. 6 Sa gayo'y nahiga si Amnon at nagsakitsakitan: at nang pumaroon ang hari upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, Isinasamo ko sa iyo na bayaang pumarito ang aking kapatid na si Thamar, at igawa ako ng dalawang tinapay na maliit sa aking paningin upang aking makain sa kaniyang kamay.
 9. 9. 7 Nang magkagayo'y nagsugo si David sa bahay kay Thamar, na sinasabi, Pumaroon ka ngayon sa bahay ng iyong kapatid na si Amnon, at ipaghanda mo siya ng pagkain.
 10. 10. 2 Samuel 13:11-12 11 At nang ilapit niya sa kaniya upang kanin, kaniyang tinangnan siya, at sinabi niya sa kaniya, Halika, sumiping ka sa akin, kapatid ko. 12 At sumagot siya sa kaniya, Huwag kapatid ko, huwag mo akong dahasin; sapagka't hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay: huwag kang gumawa ng ganitong kaululan.
 11. 11. 2 Samuel 13:27-33 27 Nguni't pinilit siya ni Absalom, na anopa't kaniyang pinasama sa kaniya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. 28 At iniutos ni Absalom sa kaniyang mga lingkod na sinasabi, Tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak; at pagka ang aking sinabi sa inyo, Saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya: huwag kayong mangatakot: hindi ba ako ang nagutos sa inyo? kayo nga'y magpakalakas, at magpakatapang.
 12. 12. 29 At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. Nang magkagayo'y nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari, at sumakay bawa't lalake sa kaniyang mula, at tumakas. 30 At nangyari, samantalang sila'y nasa daan, na ang balita ay dumating kay David, na sinasabi, Pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari, at walang nalabi isa man sa kanila.
 13. 13. 31 Nang magkagayo'y bumangon ang hari at hinapak ang kaniyang mga suot, at humiga sa lupa; at lahat niyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot na hapak ang kanilang mga suot.
 14. 14. 32 At si Jonadab na anak ni Simea na kapatid ni David, ay sumagot at nagsabi, Huwag akalain ng aking panginoon na kanilang pinatay ang lahat ng mga binatang anak ng hari, sapagka't si Amnon lamang ang patay: sapagka't sa pasiya ni Absalom ay pinasiyahan ito mula sa araw na kaniyang dahasin ang kaniyang kapatid na si Thamar.
 15. 15. 33 Ngayon nga'y huwag isapuso ng aking panginoon na hari ang bagay, na akalain ang lahat ng mga anak ng hari ay patay: sapagka't si Amnon lamang ang patay.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

596

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

103

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×