Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
YÊU CẦU TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIỂU LUẬN THĐC
1. Dàn bài tổng quát
PHẦN TRƯỚC BÁO CÁO
o Trang bìa trước
o Trang đầu đề
o Lời cả...
- Liệt kê chú thích các bảng biểu, hình ảnh, từ viết tắt … có trong báo cáo
Ví dụ:
- Chú thích bảng: Bảng 1 – Bảng các hệ ...
- Tài liệu tham khảo là tất cả những trang tài liệu như sách, báo, website,... được
tham khảo đến trong quá trình viết báo...
o Đặt tiêu đề đầu trang là tên đề tài cho các trang ở PHẦN TRƯỚC BÁO
CÁO trừ trang bìa trước & trang đầu đề
o Phần giữa bá...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hướng dẫn trình bày báo cáo đề tài, báo cáo nhóm

Hướng dẫn trình bày báo cáo đề tài, báo cáo nhóm

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Hướng dẫn trình bày báo cáo đề tài, báo cáo nhóm

  1. 1. YÊU CẦU TRÌNH BÀY BÁO CÁO TIỂU LUẬN THĐC 1. Dàn bài tổng quát PHẦN TRƯỚC BÁO CÁO o Trang bìa trước o Trang đầu đề o Lời cảm ơn o Tóm tắt o Mục lục o Các danh mục PHẦN GIỮA BÁO CÁO (Phần chính) o Nhập đề o Phần cốt lõi của báo cáo o Các kết luận và các đề nghị o Tài liệu tham khảo PHẦN CUỐI BÁO CÁO o Các phụ lục o Trang bìa cuối 2. Nội dung chi tiết Trang bìa trước & trang đầu đề, có nội dung gần giống nhau (theo mẫu trên lớp hướng dẫn trong buổi 3), gồm: - Tên cơ quan/tổ chức chủ quản và logo Ví dụ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - Đầu đề báo cáo: Ví dụ: Báo cáo đề tài .... - Nhóm thực hiện (trang bìa trước chỉ ghi số nhóm, trang đầu đề liệt kê thành viên thực hiện), tên người hướng dẫn. - Thời gian và địa điểm hoàn thành báo cáo: Ví dụ: Tp.HCM, 09/2013 Tóm tắt: Viết thành các đoạn văn hoàn chỉnh, ngắn gọn trong một trang - Các mục tiêu, nội dung chính - Các kết quả đạt được. Danh mục bảng biểu, hình ảnh, ký hiệu, chữ tắt:
  2. 2. - Liệt kê chú thích các bảng biểu, hình ảnh, từ viết tắt … có trong báo cáo Ví dụ: - Chú thích bảng: Bảng 1 – Bảng các hệ đếm - Chú thích hình ảnh: Hình 1 – Sơ đồ tổ chức của công ty Thép Vina - Định nghĩa một chữ viết tắt: LC = letter of credit hay thư tín dụng Nội dung của báo cáo - Chia báo cáo ra thành các mục với các tiêu đề ngắn gọn, phát triển theo trình tự logic của vấn đề - Hệ thống tiêu đề: I. Giới thiệu đề tài (đây là các tiểu mục thường có trong mục I, nhưng tiểu luận trong lớp các bạn có thể nêu đơn giản, không cần đầy đủ các tiểu mục này cũng được) 1. Lý do chọn đề tài 2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Ý nghĩa đề tài 5. Cấu trúc đề tài II. Cơ sở lý thuyết hoặc Hiện trạng hoặc Tìm hiểu sơ lược. III. Nội dung chính (Ví dụ: văn hóa Việt Nam, …) – Tiêu đề cấp 1 1. Tiêu đề cấp 2 1.1. Tiêu đề cấp 3 1.1.1. Tiêu đề cấp 4 a. Tiêu đề cấp 5 b. Tiêu đề cấp 5 2. Tiêu đề cấp 2 IV.Kết luận Lưu ý: Mỗi tiêu đề cấp 1 phải bắt đầu trên một trang mới. Phụ lục - Phụ lục là những nội dung có tính chất tham khảo, không cần thiết để vào phần thân bài, những nội dung không thể để vào thân bài vì dung lượng lớn hay cách in ấn không phù hợp. - Mỗi phụ lục phải có tiêu đề: Ví dụ: Phụ lục A, Phụ lục B, Phụ lục C… , Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3… Tài liệu tham khảo
  3. 3. - Tài liệu tham khảo là tất cả những trang tài liệu như sách, báo, website,... được tham khảo đến trong quá trình viết báo cáo. - Sau đây là một số quy tắc viết tài liệu tham khảo theo hệ thống Harvard:  Viết tham khảo cho một quyển sách [1]. Cole, G 1991, Thermal power cycles, Edward Arnold, London. [2]. Lê Đình Ngân 2010, Microsoft Excel Kỹ thuật lập trình Excel, nhà xuất bản Tài chính, TP.HCM.  Viết tham khảo cho bài báo, tạp chí [1]. Nguyễn Ngọc Bích 2005, Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty, Thời báo Kinh tế Sài gòn, no. 43-2005 (775), pp. 23-24 [2]. …  Viết tham khảo cho website Nếu tham khảo chung 1 website: [1]. http://www/ufm.edu.vn [2]. … Nếu tham khảo một bài viết trong website: [1]. Winson, J 1999, A look at referencing, AAA Educational Services, viewed page 20 [2]. October 2013, http://www.aaa.edu.au/aaa/html Lưu ý: - Sắp xếp thứ tự theo tên tác giả - Đánh số tài liệu tham khảo liên tục [1], [2] Kiểu chữ (Font) & cỡ chữ (size) Thống nhất trong toàn bộ nội dung của báo cáo - Kiểu chữ: Times New Roman - Cỡ chữ (font size): 13 - Đối với tiêu đề có thể dùng cỡ chữ khác nhưng phải thống nhất giữa các tiêu đề. - Lề trái: 3cm. Lề trên, phải, dưới: 2.5 cm - Khoảng cách hàng (line spacing): 1.5 line - Khoảng cách đoạn: không có Tiêu đề đầu trang & cuối trang - Tiêu đề đầu trang:
  4. 4. o Đặt tiêu đề đầu trang là tên đề tài cho các trang ở PHẦN TRƯỚC BÁO CÁO trừ trang bìa trước & trang đầu đề o Phần giữa báo cáo: theo tên của tiêu đề cấp 1 (Ví dụ: Nếu I. là Giới thiệu đề tài thì tiêu đề của các trang thuộc phần đó sẽ là “Giới thiệu đề tài”, Nếu II. là Cơ sở lý thuyết thì tiêu đề của các trang thuộc phần đó sẽ là “Cơ sở lý thuyết”) - Tiêu đề cuối trang: bên phải là số trang, bên trái là nhóm. Các phần đánh số trang như sau

×